dinsdag 19 september 2023

Noorderterras – Restauratie / Restauration

NL: Het Noorderterras en de bijbehorende geklasseerde hangars aan de cruiseterminal worden de komende jaren gerestaureerd. Hierdoor zal het wandelterras tot het voorjaar van 2025 afgesloten worden. Naast de restauratie zal het terras ook vergroend worden met plantenbakken met wilde grassen en struiken.

EN: The walking terrace ‘Noorderterras’ and associated listed hangars at the cruise terminal will be restored over the next few years. As a result, the walkway terrace will be closed until the spring of 2025. In addition to the restoration, the terrace will also be made greener with planters of wild grasses and shrubs.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

NL: Het Noorderterras en de aangrenzende hangars ter hoogte van de cruiseterminal zijn in behoorlijk slechte staat. Enkele jaren geleden werden er om veiligheidsredenen al noodherstellingen uitgevoerd aan de daken. Nu start de grondige renovatie en vooral restauratie van de geklasseerde hangars.

In totaal wordt 9 miljoen euro uitgetrokken om het wandelterras, de hangars en de omgeving in ere te herstellen. De originele façades van de hangars aan de kant van de Jordaenskaai worden volledig gerestaureerd en de ontbrekende elementen worden nagemaakt in de originele vorm. De oorspronkelijk kleur, zijnde een midden-grijstint, zal terug zichtbaar gemaakt worden. De lichtstraten in de daken zullen ook verder opengemaakt worden zodat het licht de kaaivlakte beter bereikt. Er wordt ook akoestische isolatie voorzien om het galmen onder de hangars tegen te gaan. Op kaainiveau zullen de restanten van de oude burchtmuur zichtbaar gemaakt worden tot op een diepte van 2,5 meter. Er zullen ook kleinere exporuimtes en paviljoenen voor de jeugd voorzien worden.

EN: The Noorderterras and adjacent hangars near the cruise terminal are in pretty bad shape. Several years ago, emergency repairs were already made to the roofs for safety reasons. Now the thorough renovation and especially restoration of the listed hangars is starting.

A total of 9 million euros will be allocated to restore the terrace, the hangars and the surrounding area. The original facades of the hangars on the side of the Jordaenskaai will be fully restored and the missing elements recreated in their original form. The original color, being a mid-gray tone, will be made visible again. The skylights in the roofs will also be opened up further so that the light reaches the quayside better. Acoustic insulation will be provided to prevent reverberation under the hangars. At quay level, the remains of the old castle wall will be made visible to a depth of 2.5 meters. Smaller exhibition spaces and pavilions for youth will also be provided.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

‘Kaailine’

NL: Het terras zelf wordt ook grondig onderhanden genomen. De staalplaat wordt tot op het ruwe staal blootgelegd waarna ze bewerkt wordt en er een nieuwe antislip laag op wordt aangebracht. De balustrades worden ook vervangen en krijgen bovenaan een houten leunrand. De grootste verandering wordt de inrichting van het terras zelf. Er zullen namelijk grote plantvakken met siergrassen, vaste planten en heesters komen. De plantensoorten die hiervoor gebruikt zullen worden, werden speciaal voor het zilte klimaat aan de Schelde gekozen. Er wordt ook wateropvang voorzien van de afdaken, zodat dat regenwater gebruikt kan worden voor de planten op het terras.

Om het extra gewicht van de planten te kunnen dragen wordt het wandelterras langs onder extra verstevigd. Naast de planten zullen er ook extra trappen voorzien worden die de verbinding met de kaaivlakte maken. Het project kreeg de naam ‘Kaailine’, wat geïnspireerd is op de ‘Highline’ in New York. Daar werd een oude verhoogde spoorwegbedding omgevormd tot een park.

EN: The terrace itself is also being thoroughly reworked. The steel sheet will be exposed down to the raw steel after which it will be treated and a new anti-slip coating applied. The railings will also be replaced and get a wooden handrail at the top. The biggest change will be the layout of the terrace itself. There will be large planting beds with ornamental grasses, perennials and shrubs. The plant species that will be used for this were specially chosen for the salty climate at the river Scheldt. Water collection will also be provided from the canopies so that that rainwater can be used for the plants on the terrace.

To support the extra weight of the plants, the walking terrace will be reinforced along the bottom. In addition to the plants, additional steps will be provided to connect to the quay terrace. The project was named "Kaailine," which was inspired by the "Highline" in New York. There, an old elevated railroad bed was transformed into a park.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

Timing

NL: Het Noorderterras werd op maandag 18 september afgesloten voor de start van de werken. De restauratie van de hangars en het wandelterras zullen duren tot het voorjaar van 2025. Tot die tijd zal enkel het voorste deel van het terras aan de kant van Het Steen, met de stenen balustrade, toegankelijk zijn voor het publiek. Na de restauratie starten aansluitend de werken aan de kaaivlakte tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het volledige project staat gepland om opgeleverd te worden in het voorjaar van 2027. Wie foto’s komt nemen van de cruiseschepen zal zich dus de komende jaren wat moeten behelpen.

EN: The North Terrace was closed on Monday, September 18, for the start of works. The restoration of the hangars and the walking terrace will last until spring 2025. Until then, only the front part of the terrace on the side of Het Steen, with the stone balustrade, will be accessible to the public. After the restoration, works on the quay area between the Steenplein and the Noorderterras will start next. The entire project is scheduled to be completed in the spring of 2027. So those who come to take pictures of the cruise ships will have to search for new photo angles in the coming years.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten