zaterdag 9 september 2023

Drijvende Universiteit / Floating University MS World Odyssey in Antwerpen

NL: De Amerikaanse drijvende universiteit MS World Odyssey lag op 8 en 9 september voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. De Scheldestad werd uitgekozen als vertrekhaven van hun wereldcruise. Rond 800 studenten schepen aan Het Steen in voor een reis van bijna vier maanden richting Thailand.

EN: The American floating university MS World Odyssey docked in Antwerp for the first time on September 8 and 9. The city was chosen as the departure port for their world cruise. Around 800 students embarked at Het Steen for a nearly four-month voyage to Thailand.


NL: MS World Odyssey van de Amerikaanse rederij Semester At Sea meerde op 8 en 9 september voor de eerste keer aan in Antwerpen. Het schip kwam zonder passagiers van Bremerhaven naar Antwerpen gevaren. Hier zullen rond 800 studenten inschepen voor een unieke reis. Antwerpen is namelijk dit jaar de starthaven van hun herfst-wereldcruise.

EN: MS World Odyssey of the American cruise line Semester At Sea was docked in Antwerp for the first time on September 8 and 9. The ship sailed from Bremerhaven to Antwerp without passengers. Here around 800 students will embark for a unique voyage as Antwerp is the starting port of their fall world cruise this year.

Academische Wereldcruise / Academic World Cruise

NL: Elk jaar organiseert Semester At Sea twee wereldcruises: één in het voorjaar en één in de herfst. De vertrekhaven van de herfstcruise was oorspronkelijk Amsterdam, maar die werd om logistieke redenen aangepast naar Antwerpen. 

MS World Odyssey vertrekt van hieruit op een bijna vier maand durende reis richting Bangkok in Thailand. Onderweg worden 10 verschillende bestemmingen bezocht waar het schip telkens verschillende dagen zal blijven liggen. Vanuit Antwerpen zet het schip rechtstreeks koers naar Casablanca in Marokko. Na enkele stops in de Middellandse Zee gaat het via het Suezkanaal richting Dubai om dan via Indië verder richting Zuidoost-Azië te varen. Op de kaart hieronder kan je het volledige vaarschema bekijken. Voor elke haven werd ook een back-up haven uitgezocht, mocht het schip door onvoorziene omstandigheden ergens niet kunnen aanmeren.

EN: Every year Semester At Sea organises two world cruises: one in the spring and one in the fall. The departure port for the fall cruise was originally Amsterdam, but it was changed to Antwerp for logistical reasons. 

MS World Odyssey departs from Antwerp on a nearly four-month long voyage to Bangkok, Thailand. Along the way, 10 different destinations will be visited where the ship will stay for several days each time. From Antwerp, the ship sets sail directly for Casablanca in Morocco. After a few stops in the Mediterranean Sea, it will head for Dubai via the Suez Canal before continuing on to Southeast Asia via India. You can see the full sailing schedule on the map below. If the ship is unable to visit a port due to an unforseen reason a back-up port has been selected for each of the destinations.


NL: Het mag dan wel een cruise zijn, toch moet er ook gewerkt worden. De studenten moeten allemaal deelnemen de lessen die aan boord gegeven worden. Er wordt van iedereen verwacht dat ze 4 tot 5 verschillende cursussen volgen. De lessen worden georganiseerd door de Colorado State University en tellen dus ook gewoon mee voor je academische loopbaan, net zoals de lessen aan land. Studeren moet enkel op zeedagen want wanneer het schip aangemeerd ligt in een haven mag iedereen aan land. In elke haven worden wel nog educatieve uitstappen georganiseerd. Er worden ook specifieke lessen gegeven over de verschillende culturen en landen die bezocht worden.

Ondanks het feit dat de Colorado State University de hoofsponsor van het project is, mogen er ook studenten van andere universiteiten deelnemen. Ook internationale studenten van buiten de Verenigde Staten zijn welkom.

EN: It may be a cruise, but there is also work to be done. The students all have to participate in the classes taught on board. Everyone is expected to take 4 to 5 different courses. The classes are organized by Colorado State University, so they count toward your academic career just as much as the classes on land. Studying is only required on sea days because when the ship is docked in a port everyone is allowed to explore ashore. However, educational excursions are still organized in each port. Specific lessons are also given on the different cultures and countries visited.

Despite the fact that Colorado State University is the main sponsor of the project, students from other universities may also participate. International students from outside the United States are also welcome.


Eén schip, twee namen / One ship, two names

NL: Uniek aan het schip is dat het momenteel elk jaar van naam veranderd. Het schip werd 1998 gebouwd als MS Deutschland voor Peter Deilmann Reederei. Na het faillissement van de rederij in 2015 werd het schip verkocht. Eind 2015 nam Semester At Sea het schip via charterverdrag over om er in de wintermaanden schoolreizen mee te organiseren en veranderde de naam in MS World Odyssey. Vanaf 2016 chartert ook de Duitse rederij Phoenix Reisen het schip, maar dan in de zomermaanden. Zij laten het schip tijdens die maanden weer rondvaren als MS Deutschland. Dit zorgt voor de unieke situatie dat de naam van het schip twee keer per jaar veranderd: in de lente en de herfst. Op enkele dagen tijd wordt de naam op de romp overschilderd, veranderd de streep op de romp van kleur en wordt op de schouw het nieuwe logo aangebracht.

Deze unieke situatie zal nog enkele jaren blijven want het chartercontract van Semester At Sea loopt nog tot minstens 2027 en dat van Phoenix Reisen tot minstens 2025.

EN: A unique aspect of the ship is that it currently changes its name every year. The ship was built in 1998 as MS Deutschland for Peter Deilmann Reederei. After the bankruptcy of the cruise line in 2015, the ship was sold. At the end of 2015, Semester At Sea chartered the ship to organize their school trips during the winter months and changed the name to MS World Odyssey. In 2016, German cruise line Phoenix Reisen also charters the ship, but during the summer months. They once again rename the MS Deutschland during those months. This creates the unique situation that the ship's name changes twice a year: in spring and in fall. Over the span of a few days the name on the hull is painted over, the stripe on the hull changes colour and the new logo is applied to the funnel.

This unique situation will remain for a few more years because Semester At Sea's charter contract runs until at least 2027 and Phoenix Reisen's until at least 2025.


Grand Hotel @ Sea

NL: Qua interieur wijkt het schip ook af van de andere cruiseschepen. Het is namelijk volledig ingericht in de stijl van de Grand Hotels uit de jaren ’20 met onder andere prachtige gekleurde glasramen in de plafonds. Overal doorheen het schip liggen tapijten met gedetailleerde patronen. Er is ook overal kunst te vinden, van historische schilderijen tot borstbeelden en levensgrote standbeelden. Alles aan boord zorgt ervoor dat je ondergedompeld wordt in het verleden, zonder op de hedendaagse luxe in te boeten.

Het schip was ook jarenlang de ster in de beroemde Duitse televisieserie ‘Das Traumschiff’, de tegenhanger van ‘The Love Boat’. Tijdens haar tijd bij Peter Deilmann Reederei prijkte het logo van de serie op de zijkant van de schouw bij het zwembad.

EN: In terms of interior, the ship also differs from other cruise ships. The ship is completely decorated in the style of the Grand Hotels of the 1920s, including beautiful colored stained glass windows in the ceilings. Throughout the ship are carpets with detailed patterns. There is also art everywhere, from historical paintings to busts and life-size statues. Everything on board allows you to be immersed in the past without sacrificing contemporary luxury.

The ship also starred for many years in the famous German television series ‚Das Traumschiff‘, the counterpart to ‚The Love Boat‘. During her time with Peter Deilmann Reederei, the series' logo adorned the side of the funnel by the swimming pool.Semester at Sea in Antwerpen

NL: Het is de eerste keer dat Semester At Sea met MS World Odyssey naar Antwerpen komt, maar het is niet de eerste aanloop van de rederij in de stad. Tussen 2005 en 2014 lagen ze met hun vorige schip, MV Explorer, maar liefst 6 keer in Antwerpen. Elke bezoek duurde verschillende dagen omdat het schip telkens de stad bezocht tijdens een cruise en zo haar passagiers de kans wou geven de stad grondig te verkennen. MS World Odyssey blijft nu maar twee dagen omdat hun cruise uitzonderlijk begint in Antwerpen.

EN: This is the first time Semester At Sea has come to Antwerp with MS World Odyssey, but it is not the cruise line’s first call in the city. Between 2005 and 2014, they were in Antwerp no less than six times with their previous ship, MV Explorer. Each call spanned several days because the ship visited the city during a cruise, wanting to give its passengers a chance to explore the city thoroughly. MS World Odyssey now stays only two days because the cruise exceptionally starts in Antwerp.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten