zondag 2 juni 2024

Colombian Tall Ship ARC Gloria in Antwerpen 2024

NL: Het Tall Ship ARC Gloria van de Colombiaanse Marine meerde eind mei 2024 voor de tweede keer aan in Antwerpen. Het schip bleef vier dag liggen aan het cruiseponton bij Het Steen. Iedereen die dat wou kon het schip gratis bezoeken.

EN: The Colombian Navy's Tall Ship ARC Gloria docked in Antwerp for the second time at the end of May 2024. The ship stayed docked at the cruise pontoon near Het Steen for four days. Anyone who wanted to could visit the ship for free.


NL:
De 76 meter lange driemaster ARC Gloria van de Colombiaanse Marine meerde op 31 mei om 09:30u aan bij het cruiseponton aan Het Steen. Het opleidingsschip werd die ochtend opgewacht door een marine band en een delegatie van de Belgische Marine. Ook de ARC Gloria had muziek bij en speelde tijdens de aankomst haar eigen hymne ‘Himno del ARC Buque Gloria’. Vanop het cruiseponton en de kaairand juichten de Antwerpse Colombianen het schip toe met hun Colombiaanse vlaggen.

De officieren aan boord salueerde bij de aankomst en enkele cadetten klommen, gekleed in de kleuren van de Colombiaanse vlag, in het touwwerk. Ondanks het slechte weer was er toch een uitgelaten sfeer tijdens het aanmeren.

EN: The 76-metre three-master ARC Gloria of the Colombian Navy moored at the cruise pontoon near Het Steen at 09:30h on 31 May. The training ship was welcomed by a navy band and a delegation from the Belgian Navy. The ARC Gloria also carried music and played its own anthem 'Himno del ARC Buque Gloria' during the arrival. From the cruise pontoon and quayside, the Antwerp Colombians cheered the ship with their Colombian flags.

The officers on board saluted on arrival and some of the cadets, dressed in the colours of the Colombian flag, climbed the ropes. Despite the bad weather, there was still an elated atmosphere during the docking.NL: Nadat de loopbruggen gelegd werden, ging eerst een de delegatie van de Belgische Marine aan boord om ARC Gloria officieel te verwelkomen in Antwerpen. Colombia is voor Antwerpen zeer belangrijk omdat het de belangrijkste Europese invoerhaven is van tropisch fruit zoals bananen, ananassen en avocado’s. Antwerpen is ook de grootste koffiehaven ter wereld. Alle magazijnen samengeteld ligt er in Antwerpen genoeg koffie opgeslagen voor 27 miljard kopjes.

EN: After the gangways were laid, a delegation of the Belgian Navy first boarded the ship to officially welcome ARC Gloria to Antwerp. Colombia is very important for Antwerp as it is the main European import port of tropical fruits such as bananas, pineapples and avocados. Antwerp is also the world's largest coffee port. All warehouses combined, there is enough coffee stored in Antwerp for 27 billion cups.

Bezoek aan boord / Visit on board

NL: Om 11:00u, slechts iets meer dan een uur na de aankomst, mochten de eerste bezoekers het schip al betreden. Aan boord stond de vriendelijke bemanning klaar om iedereen te ontvangen. Naast een rondleiding over de buitendekken was het ook mogelijk om het kleine museum aan boord te bezoeken met onder andere een buste van Admiraal José Padilla Lopez, een sleutelfiguur in de onafhankelijkheidsoorlog van Colombia. Daarnaast was het ook mogelijk om de brug te bezoeken. Op het overdekte achterdek stonden verschillende standjes opgesteld waar Colombiaanse snuisterijen en souvenirs van het schip verkocht werden. Het schip was elke dag dat het in Antwerpen lag te bezoeken.

>> Bekijk alle foto's via de link: ARC Gloria in Antwerpen

EN: At 11:00h, only a little over an hour after arrival, the first visitors were already allowed to board the ship. On board, the friendly crew was ready to welcome everyone. Besides a tour of the outer decks, it was also possible to visit the small museum on board which includes a bust of Admiral José Padilla Lopez, a key figure in Colombia's war of independence. In addition, it was also possible to visit the bridge. Several stalls were set up on the covered aft deck selling Colombian trinkets and souvenirs from the ship. The ship could be visited every day it was in Antwerp.

>> View all the photos via the link: ARC Gloria in Antwerp


NL: ARC Gloria is momenteel bezig aan een tour langs West- en Noord-Europa om de 200ste verjaardag te vieren van de Colombiaanse Marine. Het schip kwam vanuit Barcelona rechtstreeks naar Antwerpen gevaren en zet van hieruit op 3 juni koers naar Stockholm waar het op 11 juni verwacht wordt. Nadien wordt Kiel in Duitsland bezocht tijdens hun maritiem festival ‘Kieler Woche’. Van daaruit gaat het richting Amsterdam en nadien ook nog Londen.

De Stad Antwerpen hoopt om ARC Gloria opnieuw te mogen verwelkomen tijdens volgende editie van de Tall Ships Races in Antwerpen in 2026. Momenteel heeft het schip hier nog niet voor bevestigd.

EN: ARC Gloria is currently on a tour of western and northern Europe to celebrate the 200th anniversary of the Colombian Navy. The ship sailed from Barcelona directly to Antwerp, from where it sets sail on 3 June to Stockholm where it is expected on 11 June. Afterwards, it will visit Kiel in Germany during their maritime festival 'Kieler Woche'. From there, it will head for Amsterdam and then also London.

The City of Antwerp hopes to welcome ARC Gloria again during next edition of the Tall Ships Races in Antwerp in 2026. Currently, the ship has not yet confirmed for this.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!