zondag 26 oktober 2014

MS Oriana - Maiden Call in Antwerpen 2014

NL:
Het cruiseschip MS Oriana van de Engelse rederij P&O Cruises lag op 24 & 25 oktober 2014 voor de eerste keer in Antwerpen. Normaal gezien zou het 260 meter lange schip aanmeren aan de cruiseterminal bij het Steenplein, maar met een diepgang van 7,9 meter ligt de Oriana juist 20 centimeter te diep in het water. Daardoor moest het schip uitwijken naar Kaai 228 in het Leopolddok in de Antwerpse haven. Van daaruit werden de passagiers met shuttlebussen naar de stad gereden.

Volgend jaar viert Oriana haar 20ste verjaardag, maar het is nog steeds een zeer aangenaam schip. In 1995 werd het schip afgeleverd door de Duitse scheepswerf Meyer Werft. Oriana werd oorspronkelijk ontworpen voor wereldcruises maar vaart nu voor het grootste deel gewone cruises. Omdat meer dan 70% van de passagiers "repeaters" zijn - dat zijn passagiers die regelmatig met het schip varen - is P&O Cruises constant op zoek naar nieuwe havens om hun passagiers meer afwisseling aan te bieden. Antwerpen is daarom een goede variatie tegen Zeebrugge, waar P&O Cruises vaste klant is.

Wie een beeld van het schip wil krijgen kan hieronder de interieurfoto's bekijken.


EN:
On October 24th & 25th 2014 the cruise ship MS Oriana from the English cruise line P&O Cruises was docked in Antwerp on her maiden call. Normally the 260 metres long ship would dock at the cruise terminal near the Steenplein, but with a draft of 7,9 metres Oriana lays 20 centimetres to deep in the water. Therefore the ship had to dock at Quay 228 in the Leopolddok in the port of Antwerp. From there the passengers went to the city centre by shuttle bus.

Next year Oriana celebrates her 20th birthday, but the ship is still very pleasant to sail on. She was delivered in 1995 by the German ship yard Meyer Werft. Oriana was designed for sailing world cruise but now mostly sails regular cruises. Because more than 70% of the passengers are "repeaters" - passengers who sail regularly on the ship - P&O Cruises is constantly looking for new ports to give their passengers more variety. Therefore Antwerp is a nice variation on their regular port; Zeebrugge.

Take a look at the interior photos of the ship below.

NL:
Bij de eerste aanloop van een cruiseschip in Antwerpen krijgt de kapitein verschillende geschenken overhandigd door een delegatie van de Haven en de Stad Antwerpen. Dat was ook dit keer het geval. Kapitein Robert Camby kreeg een boek over de Red Star Line, typische Belgische pralines en natuurlijk de officiƫle plakkaat van de haven van Antwerpen overhandigd. Hij vond het spijtig dat hij het schip niet tot aan de terminal kon varen en liet ook weten dat het in de toekomst eventueel mogelijk zou zijn om ook met andere schepen van P&O Cruises naar Antwerpen te komen.

EN:
During the first arrival of a cruise ship in Antwerp the captain gets several gifts from a delegation of the Port and City of Antwerp. Captain Robert Camby was presented a book about the Red Star Line, typical Belgian pralines and of course the official plaque of the Port of Antwerp. He found it unfortunate that he wasn't able to sail the ship to the terminal and he said that in the future it could be possible to come to Antwerp with other ships from P&O Cruises.
____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!