donderdag 24 maart 2022

Antwerpen - Nieuwe Cruiseterminal ontvangt eerste Cruiseschip / New Cruise Terminal hosts first cruise ship

NL: Het cruiseschip MS Bolette van Fred. Olsen Cruise Lines opende op 22 maart het cruiseseizoen van 2022. Het schip had de eer om de nieuwe cruiseterminal in gebruik te nemen. Het was de eerste van 23 zeecruiseaanlopen in Antwerpen voor 2022.

EN: The cruise ship MS Bolette of Fred. Olsen Cruise Lines opened the cruise season of 2022 on 22 March. The ship had the honour of inaugurating the new cruise terminal. It was the first of 23 sea cruise calls in Antwerp for 2022.


NL: In 2021 werd het cruiseponton aan het Noorderterras al officieel in gebruik genomen. Nu is ook de nieuwe cruiseterminal volledig operationeel. De terminal bevindt zich onderin de nieuwe aanbouw van het middeleeuws fort Het Steen. Momenteel is de verbinding tussen de cruiseterminal en het cruiseponton met tijdelijke hekken omheind. Binnenkort zullen er in de plaats daarvan vaste hekken geïnstalleerd worden. Die zullen zo geïnstalleerd worden dat de doorgang over de lengte van de kaaien geopend zal zijn als de terminal niet in gebruik is.

MS Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines mocht als eerste zeecruiseschip gebruik maken van de nieuwe terminal. Het is het grootste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen komt. Met haar 1300 passagiers was het ook ineens een goede stresstest om te zien hoe de afhandeling van een groot schip in de nieuwe terminal gebeurt.

EN: In 2021, the cruise pontoon at the Noorderterras was already officially put into use. Now, the new cruise terminal is also fully operational. The terminal is located at the bottom of the new extension of the medieval fort Het Steen. At the moment, the connection between the cruise terminal and the cruise pontoon is fenced off with temporary fences, but soon, permanent fences will be installed. They will be placed in such a way that the passageway along the length of the quays will be open when the terminal is not in use.

MS Bolette of the English company Fred. Olsen Cruise Lines is the first sea cruise ship to use the new terminal. It is also the largest cruise ship to visit Antwerp this year. With its 1.300 passengers, it was also a good stress test to see how the handling of a large ship in the new terminal is done.NL: Als alles volgens plan verloopt zullen er in 2022 in totaal 23 zeecruises aanmeren in Antwerpen, goed voor bijna 18.000 passagiers. MS Bolette zal zelf 4 van de aanlopen voor haar rekening nemen en zal dus nog 3 keer terugkomen dit jaar. Ook zullen er maar liefst 8 zeecruiseschepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen.

Ook de riviercruiseschepen zijn dit jaar weer goed vertegenwoordigd met niet minder dan 626 verwachte aanlopen. In totaal zullen ze 105.000 toeristen naar Antwerpen brengen. De schepen zullen, als de capaciteit er zich toe leent ook kunnen aanmeren aan het nieuwe cruiseponton. Zoals altijd wordt ook het Kattendijkdok nog steeds gebruikt als aanlegplaats.

>> Bekijk hier welke zeecruiseschepen er naar Antwerpen zullen komen in 2022.

EN: If everything goes according to plan, in 2022 a total of 23 sea cruises will dock in Antwerp, good for almost 18,000 passengers. MS Bolette will be responsible for 4 of the calls and will therefore return 3 more times this year. 8 sea cruise ships will also come to Antwerp for the first time.

The river cruise ships are also well represented this year, with no fewer than 626 expected calls. In total, they will bring 105.000 tourists to Antwerp. If capacity permits, the ships will also be able to moor at the new cruise pontoon. As always, the Kattendijk dock will also be used as a mooring place.

>> Click here to see which sea cruise ships will be coming to Antwerp in 2022.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

donderdag 17 maart 2022

Reasearch Vessel Belgica – Maiden Call Antwerpen 2022

NL: Het splinternieuwe onderzoekschip Belgica lag op 15 en 16 maart 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het schip is het drijvende laboratorium van Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. RV Belgica zal jaarlijks naar Antwerpen komen om de waterkwaliteit van de Schelde te testen.

EN: The brand-new research vessel Belgica was docked in Antwerp for the first time on 15 and 16 March 2022. The ship is the floating laboratory of The Royal Institute of Natural Sciences. RV Belgica will come to Antwerp annually to test the water quality of the Scheldt.

NL: Het nieuwe onderzoekschip van de Belgische Marine bracht op 15 en 16 maart 2023 voor de eerste keer een bezoek aan Antwerpen. Het schip vervangt de oude Belgica (A962) die van 1984 tot en met 2021 actief was. Door de ouderdom en de beperkte grootte voldeed het niet meer aan de hedendaagse eisen van een volledig uitgerust onderzoeksschip. Het schip werd daarom verkocht en is ondertussen alweer in zee gestoken als onderzoeksschip in Oekraïne.

EN: The Belgian Navy's new research ship paid its first visit to Antwerp on 15 and 16 March 2023. The ship replaces the old Belgica (A962), which operated from 1984 to 2021. Due to its age and limited size, it no longer met today's requirements of a fully equipped research vessel. The ship was therefore sold and has since been put to sea again as a research vessel in Ukraine.

Diepgaand onderzoek / In-depth research

NL: RV Belgica is met haar 71,4 meter lengte en 16,8 meter breedte veel groter dan haar voorganger. Dat biedt veel meer mogelijkheden voor onderzoek. Zo zal het schip dieper kunnen ingaan op thema’s waar haar voorganger ook onderzoek naar deed. Zo zal het schip ingezet worden om de waterkwaliteit na te gaan en de ecologie in de zee en Schelde. Ook de impact van de mens op het milieu met betrekking tot de windmolens op zee en de zandwinning wordt onderzocht. Een nieuwigheid op dit schip is dat het een volledige waterkolom kan analyseren, inclusief fauna, tot op een diepte van maar liefst 5000 meter. Het is ook mogelijk om de bodem in kaart te brengen.

EN: At 71.4 metres long and 16.8 metres wide, RV Belgica is much larger than its predecessor. This offers many more opportunities for research. For instance, the ship will be able to go deeper into themes that her predecessor also researched. The ship will be used to investigate water quality and ecology in the sea and Scheldt. Human impact on the environment with regard to offshore windmills and sand extraction will also be investigated. A new feature on this ship is that it can analyse an entire water column, including fauna, to a depth of as much as 5 000 metres. It is also possible to map the bottom.

NL: Het bezoek aan Antwerpen ging gepaard met een onderzoek van de waterkwaliteit van de Schelde. Hiervoor zijn er een dertigtal wetenschappers aan boord, alsook verschillende studenten. Het is de bedoeling dat de Belgica elk jaar naar Antwerpen zal komen om de waterkwaliteit van de Schelde na te kijken. Zo kan de evolutie van het water over de verschillende jaren onderzocht worden.

Het vaargebied van de Belgica beperkt zich echter niet enkel tot de Schelde en de Noordzee. Het is de bedoeling dat het schip ook expedities zal varen naar noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Ook reizen naar de Arctische wateren zijn tijdens de zomer mogelijk doordat het schip gebouwd werd met ijsklasse 1A.

EN: The visit to Antwerp was accompanied by a study of the water quality of the Scheldt. About 30 scientists are on board for this, as well as several students. The intention is that the Belgica will come to Antwerp every year to check the water quality of the Scheldt. In this way, the evolution of the water over the different years can be examined.

However, the Belgica's sailing area is not limited to the river Scheldt and the North Sea. It is planned that the ship will also sail expeditions to the north-east Atlantic, the Mediterranean and the Black Sea. Voyages to Arctic waters are also possible during the summer as the ship was built with ice class 1A.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 6 maart 2022

Antwerpen - Officiële Cruiselijst 2022 / Official Cruise List 2022

NL: Het cruiseseizoen van 2022 staat voor de deur. Op 22 maart zal MS Bolette van Fred. Olsen Cruises met een overnight call het startschot geven. In totaal worden er dit jaar 22 zeecruiseaanlopen verwacht aan de nieuwe cruiseterminal aan het Noorderterras.

EN: The 2022 cruise season is almost upon us. On 22 March, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises will kick off the season with an overnight call. This year, a total of 22 sea cruise calls are expected at the new cruise terminal at the Noorderterras.


NL: Het is weer bijna zover. Op 22 en 23 maart zal MS Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines het nieuwe cruiseseizoen openen. Als alles volgens plan gaat zullen er dit jaar 22 cruiseaanlopen plaatsvinden. Alle zeecruiseschepen zullen vanaf nu ook, zonder uitzondering, aanmeren aan de cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: It is almost time again. On 22 and 23 March, MS Bolette of the English shipping company Fred. Olsen Cruise Lines will open the new cruise season. If everything goes according to plan, 22 cruise calls will take place this year. All sea cruise ships will from now on also dock at the cruise pontoon at the Noorderterras, without exception.

Gevarieerd seizoen / Varied season

NL: Zoals het nu gepland staat zullen er in 2022 maar liefst 16 verschillende zeecruiseschepen naar Antwerpen komen. Een aantal schepen daarvan lagen de voorbije jaren al in Antwerpen, maar er staan ook 7 ‘maiden calls’ gepland, of schepen die voor de eerste keer naar de stad zullen komen. Enkele van die schepen stonden gepland om de voorbije twee jaar langs te komen, maar werden toen geannuleerd door het coronavirus.

De eerste maiden call staat gepland op 8 april met Hanseatic Spirit. Dat is het zusterschip van MS Hanseatic Inspiration die in 2019 haar allereerste reis startte in Antwerpen.

Tegen het einde van april zullen er nog 3 schepen voor de eerste keer langskomen. Op Paasmaandag zal MS Spirit of Discovery van Saga Cruises langskomen voor een overnight call. Het 236 meter lange schip werd pas in 2019 gebouwd. Op 26 en 29 april zullen respectievelijk Le Champlain van Ponant en MS Deutschland van Phoenix Reisen voor het eerst langskomen. Voor MS Deutschland is het de eerste keer dat ze onder de vlag van Phoenix Reisen naar Antwerpen komt. Vroeger is het schip hier al wel geweest voor Peter Deilmann Reederei.

EN: As things stand, no fewer than 16 different sea cruise ships will be coming to Antwerp in 2022. A number of these ships have already been in Antwerp in recent years, but there are also 7 'maiden calls' planned, or ships that will come to the city for the first time. Some of these ships were scheduled to visit in the past two years, but were then cancelled due to the coronavirus.

The first maiden call is scheduled for 8 April with Hanseatic Spirit. That is the sister ship of MS Hanseatic Inspiration that started her very first voyage in Antwerp in 2019.

Towards the end of April, three more ships will visit for the first time. On Easter Monday, MS Spirit of Discovery from Saga Cruises will stop by for an overnight call. The 236-metre ship was only built in 2019. On 26 and 29 April, respectively, Ponant's Le Champlain and Phoenix Reisen's MS Deutschland will call for the first time. For MS Deutschland it is the first time she comes to Antwerp under the flag of Phoenix Reisen. In the past the ship has been here for Peter Deilmann Reederei.


NL: Op 14 juni zal het zeilcruiseschip Sea Cloud Spirit voor de eerste keer naar Antwerpen komen. Dit klassiek tall ship werd pas in 2020 gebouwd, maar is qua uiterlijk niet te onderscheiden van de oudere zeilschepen.

Op 15 augustus komt MS Ocean Majesty van de Duitse rederij Hasa Touristik naar Antwerpen. Het schip werd gebouwd in 1966 en wordt daarmee al onder de oldtimers gerekend. 

Midden september krijgen we nog eens zoek van AIDA Cruises. Dit keer zal AIDAaura voor een overnight call naar Antwerpen komen. Anderhalve week later zal ze ook nog eens terugkomen.

Momenteel staat het gepland dat het cruiseseizoen afgesloten zal worden door twee aanlopen van MS Ambience van Ambassador Cruise Line. Die rederij is de herrijzenis van het failliet Cruise & Maritime Voyages. Het is wel nog niet volledig zeker of de twee aanlopen zullen plaatsvinden.

Hou er ook rekening mee dat verschillende rederijen door de coronacrisis nog niet op volle capaciteit varen waardoor hun cruises regelmatig opnieuw gepland worden. Dit kan natuurlijk ook impact hebben op de geplande aanlopen in Antwerpen. Voor de laatste informatie raden we aan om onze website in het oog te houden.

     >> Klik hier voor de lijst met alle cruiseaanlopen voor 2022 in Antwerpen

EN: On 14 June, the sailing cruise ship Sea Cloud Spirit will come to Antwerp for the first time. This classic tall ship was only built in 2020, but its appearance is indistinguishable from the older sailing ships.

On 15 August, MS Ocean Majesty of the German cruise line Hasa Touristik will come to Antwerp. The ship was built in 1966 and is therefore already considered an oldtimer. 

In mid-September we shall be receiving another visit from AIDA Cruises. This time AIDAaura will come to Antwerp for an overnight call. A week and a half later, she will also return again for a second call.

At the moment it is planned that the cruise season will be closed by two calls from MS Ambience of Ambassador Cruise Line. This shipping company is the resurrection of the bankrupt Cruise & Maritime Voyages. It is not yet completely certain that the two calls will take place.

Keep in mind that several shipping companies are not yet sailing at full capacity because of the corona crisis, which means that their cruises are regularly rescheduled. This can of course also have an impact on the scheduled calls in Antwerp. For the latest information we advise you to keep an eye on our website.

     >> Click here for the list of all cruise calls in Antwerp for 2022_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!