maandag 28 december 2020

Grootste hospitaalschip ter wereld wordt afgewerkt in Antwerpen / The world's largest hospital ship will be outfitted in Antwerp

NL: In het voorjaar van 2021 zal het schip MS Global Mercy in Antwerpen ingericht en afgewerkt worden tot het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Daarover hebben Port of Antwerp en hulporganisatie Mercy Ships overeenstemming bereikt. Het schip zal kosteloos gedurende meer dan 3 maanden in de haven van Antwerpen kunnen liggen voor deze werken. Tientallen Belgische bedrijven en organisaties zullen meewerken aan het project. De bouw van de Global Mercy maakt vanaf eind 2021 een verdubbeling van de medische hulp mogelijk in de allerarmste landen van Afrika.

EN: In the spring of 2021 the ship MS Global Mercy will be converted and finished into the largest private hospital ship in the world in Antwerp. Port of Antwerp and the aid organisation Mercy Ships have reached agreement on this. The vessel will be able to lie in the port of Antwerp for more than 3 months free of charge for these works. Dozens of Belgian companies and organisations will participate in the project. The construction of the Global Mercy will enable a doubling of medical aid in the poorest countries of Africa from the end of 2021.

© Mercy Ships

NL: De Global Mercy ligt momenteel nog in China waar het wordt gebouwd door de China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) in de scheepswerf van Tianjin Xingang. Het schip is 174 meter lang, 28 meter breed, telt 12 verdiepingen en is 37.000 BRT groot.

De komende weken staan nog enkele testvaarten gepland. Daarna wordt het klaargemaakt voor vertrek naar Antwerpen. In de haven van Antwerpen zal het grootste ziekenhuisschip ter wereld, met 200 bedden en 6 volwaardige operatiekwartieren, verder ingericht en afgewerkt worden.

Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships: “De afwerking van de Global Mercy omvat de installatie van systemen en medische apparatuur die samen met de 650 vrijwilligers het kloppend hart gaan vormen van dit uitzonderlijke ziekenhuisschip. Hiermee zullen we dubbel zoveel mensenlevens kunnen redden als vandaag het geval is, en dat voor de komende 50 jaar”.

EN: The Global Mercy is currently still in China where it is being built by the China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) at the Tianjin Xingang shipyard. The ship is 174 metres long, 28 metres wide, has 12 floors and is 37,000 GRT in size.

More sea trials are planned in the coming weeks. The ship will then be prepared for departure to Antwerp. In the port of Antwerp, the largest hospital ship in the world, with 200 beds and 6 fully-fledged operating quarters, will be further fitted out and completed.

Bert van Dijk, chairman of Mercy Ships: "The finishing touches to the Global Mercy include the installation of systems and medical equipment which, together with the 650 volunteers, will form the beating heart of this exceptional hospital ship. This will enable us to save twice as many lives as today, and that for the next 50 years".

NL: Mercy Ships gaf er de voorkeur aan om het schip in te richten in de haven van Antwerpen vanwege de flexibiliteit, de aantrekkelijke voorwaarden en de locatie, maar ook vanwege het grote enthousiasme van betrouwbare partners en de hoge mate van professionaliteit en kennis van Afrika, waar het schip zal worden ingezet. In Antwerpen zijn intussen de voorbereidingen gestart om het schip te ontvangen. Er is een plaats gereserveerd aan het Nautisch Operationeel Centrum van Port of Antwerp. Veel bedrijven en organisaties hebben reeds hun medewerking met enthousiasme toegezegd.

© Stena Roro

“Met dit project willen we ook het maatschappelijke engagement van de haven onderstrepen”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Tientallen bedrijven, binnen en buiten de haven, hebben al laten weten dat ze willen meewerken aan dit unieke project. Op die manier leveren we samen ook een mooie bijdrage aan de bevolking van Afrika waarmee de haven een sterke band heeft”.

Het schip zal 10 maanden per jaar in een Afrikaanse haven aanmeren om er mensen de levensnoodzakelijke medische zorg te verlenen die ze daar missen. Het zal ook als opleidings- en trainingscentrum dienen voor plaatselijke gezondheidswerkers.

>> Meer info over Mercy Ships vind je hier: MercyShips.be

EN: Mercy Ships preferred to set up the vessel in the port of Antwerp because of its flexibility, attractive conditions and location, but also because of the great enthusiasm of reliable partners and the high level of professionalism and knowledge of Africa, where the vessel will be deployed. In the meantime, preparations have started in Antwerp to receive the ship. A place has been reserved at the Nautical Operational Centre of Port of Antwerp. Many companies and organisations have already enthusiastically pledged their cooperation.

"With this project we also want to underline the social commitment of the port," says Jacques Vandermeiren, CEO of Port of Antwerp. "Dozens of companies, both inside and outside the port, have already expressed their willingness to participate in this unique project. In this way, together we are also making a great contribution to the people of Africa with whom the port has a strong bond".

The ship will dock in an African port for 10 months a year to provide people with the vital medical care they need there. It will also serve as an education and training centre for local health workers.

>> More information about Mercy Ships can be found here: MercyShips.be

© Mercy Ships

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 20 december 2020

Samenvatting Cruiseseizoen 2020 & Vooruitblik 2021 / Summary Cruise Season 2020 & Outlook for 2021

NL: Het jaar 2020 had een recordjaar geweest moeten zijn qua cruiseaanlopen en passagiersaantallen. Spijtig genoeg dacht het coronavirus daar anders over. In totaal kwamen er uiteindelijk maar twee zeecruiseschepen langs. Ook voor 2021 wordt het afwachten welke schepen werkelijk zullen komen.

EN: The year 2020 should have been a record year in terms of cruise calls and passenger numbers. Unfortunately, the corona virus took a different view. In total, only two sea cruise ships passed in the end. For 2021, too, it remains to be seen which ships will actually arrive.


NL: Met maarliefst 41 zeecruiseaanlopen zou 2020 het recordseizoen van Antwerpen in 2001 evenaren. Qua passagiersaantallen ging er zelfs ruimschoots een nieuw record gevestigd worden met maarliefst 42.000 zeecruisepassagiers. Het coronavirus zorgde er echter voor dat de volledige cruise-industrie vanaf maart wereldwijd stil viel. Alle aanlopen werden stelselmatig geannuleerd wanneer duidelijk werd dat dit probleem voor langere tijd zou aanhouden.

De enige cruiseschepen die in 2020 naar Antwerpen kwamen waren MS AIDAcara van AIDA Cruises en MS Black Watch van Fred. Olsen Cruise Lines in februari. In totaal brachten ze 2078 passagiers naar de stad. Ondertussen werd MS Black Watch verkocht en vervangen door MS Rotterdam van Holland America Line. MS Black Watch ligt nu in de buurt van Istanboel in Turkije waar ze gebruikt gaat worden als drijvend hotel. Ook de toekomst van MS AIDAcara is onzeker. AIDA Cruises liet recent weten dat ze eventueel één of meerde schepen zouden verkopen.

Rond de zomer waagden sommige rederijen zich aan een voorzichtige heropstart van hun cruises. Ponant en Hapag-Lloyd Cruises staken terug in zee met zeer strenge hygiëneregels. Die laatste had ook de intentie om nog drie aanlopen te doen in Antwerpen in oktober. Spijtig genoeg vielen die samen met de tweede besmettingsgolf waardoor de aanvragen geweigerd werden.

EN: With no fewer than 41 sea cruise runs, 2020 would equal Antwerp's record season of 2001. In terms of passenger numbers, a new record would have been set with no less than 42,000 sea cruise passengers. However, the corona virus caused the entire cruise industry to grind to a halt worldwide from March onwards. All calls were systematically cancelled when it became clear that the problem would persist for an extended period of time.

The only cruise ships coming to Antwerp in 2020 were MS AIDAcara from AIDA Cruises and MS Black Watch of Fred. Olsen Cruise Lines in February. They brought a total of 2078 passengers to the city. A few months later, MS Black Watch was sold and replaced by MS Rotterdam of Holland America Line. MS Black Watch is now located near Istanbul in Turkey where it will be used as a floating hotel. Also the future of MS AIDAcara is uncertain as AIDA Cruises recently announced that they might sell one or more ships.

Around the summer some cruise lines dared to carefully restart their cruises. Ponant and Hapag-Lloyd Cruises returned to sea with very strict hygiene rules. The latter also intended to make three more calls at Antwerp in October. Unfortunately, these coincided with the second wave of infections, after which the applications were refused.

Vooruitblik naar 2021 / Outlook for 2021

NL: Momenteel ziet het zeecruiseseizoen voor 2021 er nog veel belovend uit. Er zouden 6 schepen voor de eerste keer naar de stad komen, waaronder ook de Sea Cloud Spirit, een splinternieuw zeilcruiseschip. Het nieuwe schip van Fred. Olsen Cruise Lines, MS Bolette, zou ook enkele keren te zien moeten zijn in Antwerpen.

Het is wel nog afwachten welke schepen ook echt zullen langskomen. Tot vorige week stonden er nog 30 zeecruiseaanlopen gepland, maar dat is nu al teruggevallen op 26 omdat Fred. Olsen Cruise Lines hun vaarpauze opnieuw verlengd heeft tot het voorjaar van 2021. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook nog andere rederijen deze beslissing volgen.

>> De laatste updates in verband met de cruiseaanlopen kan je volgen op onze website: Cruises 2021

Wat wel zeker is, is dat de schepen in 2021 ontvangen zullen worden aan de nieuwe cruiseterminal in Het Steen. De schepen zullen vanaf dan aanmeren aan het cruiseponton aan het Noorderterras. Onderaan dit artikel kan je enkele foto’s bekijken van de werf die eind november genomen werden door de fotograaf van AG Vespa.

© Sea Cloud Cruises

EN: At the moment, the sea cruise season for 2021 still looks promising. There should be 6 ships coming to the city for the first time, including the Sea Cloud Spirit, a brand new sailing cruise ship. The new ship of Fred. Olsen Cruise Lines, MS Bolette, should also be seen a few times in Antwerp.

It remains to be seen which ships will actually visit. Until last week, 30 sea cruise calls were planned, but that number has already dropped to 26 because Fred. Olsen Cruise Lines has extended their sailing break again until spring 2021. It is highly likely that other cruise lines will follow this decision.

>> The latest updates regarding the cruise calls can be found on our website: Cruises 2021

What is certain is that the ships will be received at the new cruise terminal in the medieval fortress  ‘Het Steen’ in 2021. From then on, the ships will moor at the cruise pontoon at the Noorderterras. Below you can see some pictures of the building site taken by the photographer of AG Vespa at the end of November.

©Frederik Beyens

©Frederik Beyens

©Frederik Beyens

©Frederik Beyens

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!