vrijdag 21 mei 2021

MS Seaventure’s nieuwe livrei / MS Seaventure’s new livery

NL: MS Seaventure, het nieuwste cruiseschip van de Zwitserse rederij Scylla Ocean, straalt in haar nieuwe kleuren. Tijdens een droogdokperiode bij EDR Antwerp Shipyard werd het schip beschilderd in de huisstijl van de Duitse rederij VIVA Cruises die het schip chartert.

EN: MS Seaventure, the newest cruise ship of the Swiss cruise line Scylla Ocean, shines in her new colours. During a dry-docking period at EDR Antwerp Shipyard, the ship was painted in the house style of the German shipping company VIVA Cruises, which charters the ship.


NL: Het expeditiecruiseschip MS SEAVENTURE lag van 26 april tot en met 5 mei in het droogdok bij EDR Antwerp Shipyard. Daar kreeg het schip zowel boven als onder de waterlijn een groot onderhoud en kreeg het ook een nieuwe laag verf.

Na 10 dagen in het droogdok kreeg MS SEAVENTURE terug water onder haar kiel. Terwijl de romp van het schip voorheen bijna volledig wit was is de onderkant van de romp nu lichtblauw geschilderd in de huiskleuren van de Duitse rederij VIVA Cruises, waarvoor het schip binnenkort in zee zal steken. In het droogdok verscheen ook de naam ‘SEAVENTURE’ in reliëf op de boeg.

EN: The expedition cruise ship MS SEAVENTURE was in dry dock at EDR Antwerp Shipyard from 26 April to 5 May. There the ship received major maintenance above and below the waterline and was also given a new layer of paint.

After 10 days in dry-dock, MS SEAVENTURE got water under her keel again. While the hull of the ship was almost completely white before, the bottom of the hull is now painted light blue in the house colours of the German cruise line VIVA Cruises, for which the ship will soon start cruising. In the dry dock, the name 'SEAVENTURE' also appeared in relief on the bow.  


NL: Het schip ligt nu terug in het water aan de kaai in één van de dokken van EDR Antwerp Shipyard. Hier wordt nog de laatste hand gelegd aan MS SEAVENTURE om haar klaar te stomen voor haar eerste gasten. De eerste reis, of maiden voyage, staat gepland om op 18 juni 2021 te vertrekken vanuit Bremerhaven in Duitsland. De 16-daagse cruise zal de passagiers doorheen heel Noorwegen en Spitsbergen voeren.

>> Meer foto’s van het schip in het droogdok vind je hier: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> Meer informatie over MS SEAVENTURE en VIVA Cruises vind je via de link: VIVA Cruises


EN: The ship is now back in the water at the quay in one of the docks of EDR Antwerp Shipyard. Here the finishing touches are being put on MS SEAVENTURE to get her ready for her first guests. The maiden voyage is scheduled to depart from Bremerhaven in Germany on June 18, 2021. The 16-day cruise will take passengers all throughout Norway and Spitsbergen.

>> More pictures of the vessel in dry dock can be found here: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> More information on MS SEAVENTURE and VIVA Cruises can be found via the link: VIVA Cruises


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 30 april 2021

MS SEAVENTURE in Droogdok / Dry Dock

NL: MS SEAVENTURE, het nieuwste cruiseschip van de Duitse rederij VIVA Cruises, ging op maandag 26 april in het droogdok voor onderhoud en schilderwerken. Binnen 10 à 12 dagen zal het schip stralen in de huiskleuren van VIVA Cruises.

EN: MS SEAVENTURE, the newest cruise ship of the German shipping company VIVA Cruises. went into dry dock on Monday 26 April for maintenance and painting work. Within 10 to 12 days, the ship will shine in the house colours of VIVA Cruises.

NL: Het expeditiecruiseschip MS SEAVENTURE ligt, zoals we hier eerder berichtte, sinds 16 januari 2021 aangemeerd bij de scheepswerf EDR Antwerp Ship Repair. Daar werden de voorbije maanden, onder toezicht van de Zwitserse cruise rederij Scylla Ocean, talrijke vernieuwingen doorgevoerd binnenin het schip. Zo kregen verschillende delen van het schip ondertussen een nieuwe bekleding.

EN: As we reported here earlier, the expedition cruise ship MS SEAVENTURE has been docked at EDR Antwerp Ship Repair since 16 January 2021. In the past few months, under the supervision of the Swiss cruise line Scylla Ocean, numerous renovations have been carried out inside the ship. For example, various parts of the ship have been refurbished.NL: Op maandag 26 april gingen de werken aan het schip de tweede fase in. MS SEAVENTURE werd verplaatst naar één van de droogdokken op het werfterrein en het schip werd meteen uit het water gehaald. Nu het schip volledig droog staat kan er begonnen worden aan het onderhoud van de romp en de propellers. Na het algemene onderhoud zal alles onder de waterlijn een nieuwe verflaag krijgen.

Ook boven de waterlijn zijn er aan de buitenkant van het schip nog aanpassingen gepland. MS SEAVENTURE is momenteel gehuld in witte doeken om tijdens het spuiten van de verf geen overspray te hebben. Binnen enkele dagen zal men namelijk beginnen met de romp te beschilderen in de huisstijl van VIVA Cruises, zijnde een blauwe romp met een witte bovenbouw. De schouw zal ook beschilderd worden in twee tinten blauw met een golfpatroon.

>> Meer foto’s van het schip in het droogdok vind je hier: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> Meer informatie over MS SEAVENTURE en VIVA Cruises vind je via de link: VIVA Cruises


EN: On Monday 26 April, the works on the ship entered the second phase. MS SEAVENTURE was moved to one of the dry docks at the shipyard and the ship was immediately taken out of the water. Now that the ship is laying completely dry, maintenance of the hull and propellers can begin. After the general maintenance, everything below the waterline will get a new layer of paint.

Above the waterline, adjustments to the outside of the ship are also planned. MS SEAVENTURE is currently covered in white tarps to avoid overspray during the painting process. In a few days, they will start painting the hull in the house style of VIVA Cruises, being a blue hull and white upperstructure. The funnel will also be painted in two shades of blue with a wave pattern.

>> More pictures of the vessel in dry dock can be found here: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> More information on MS SEAVENTURE and VIVA Cruises can be found via the link: VIVA Cruises


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 3 februari 2021

Cruiseschip MS Seaventure at EDR Antwerp Shipyard

NL: Bij de scheepswerf EDR Antwerp Shipyard in de haven van Antwerpen ligt momenteel het expeditiecruiseschip MS Seaventure aangemeerd. Het schip wordt daar verder afgewerkt en klaargestoomd voor haar eerste cruiseseizoen voor de nieuwe eigenaar VIVA Cruises Ltd.

EN: The expedition cruise ship MS Seaventure is currently docked at the shipyard EDR Antwerp Shipyard in the port of Antwerp. The ship is being finished there and will be prepared for her first cruise season for the new owner VIVA Cruises Ltd.


NL: Het kleine expeditiecruiseschip MS Seaventure voer op zaterdag 16 januari tijdens hevige sneeuwbuien de Westerschelde op. Het was omwille van corona bijna een jaar geleden dat er nog eens een zeecruiseschip koers zette naar Antwerpen. Tegen de avond kwam het schip via de Berendrechtsluis aan bij de scheepswerf van EDR Antwerp Shipyard.

NL: MS Seaventure kwam rechtstreeks van de kleine Deense haven Hundested. Daar lag het schip al enkele maanden aan de kaai voor werken, maar door de slechte bereikbaarheid werd ervoor gekozen om richting Antwerpen te varen. “In de afgelopen jaren heeft Scylla verschillende dockingen en reparaties laten uitvoeren voor hun riviercruiseschepen bij EDR Antwerp Shipyard waarvan we zeer tevreden waren. Daarom werd besloten om ook MS Seaventure naar Antwerpen te sturen. De centrale ligging van de haven van Antwerpen is daarbij zeker ook een pluspunt.”, liet Bart Vos van RSR Shipping weten.


EN: The small expedition cruise ship MS Seaventure sailed onto the Westerscheldt on Saturday 16 January during heavy snowfall. Because of corona, it had been almost a year since a sea cruise ship set course for Antwerp. In the evening the vessel arrived at EDR Antwerp Shipyard via the Berendrechtlock.

EN: MS Seaventure arrived directly from the small Danish port of Hundested. There the ship had been moored for several months for works, but due to the poor accessibility it was chosen to sail to Antwerp. "In recent years, Scylla has had several dockings and repair operations for their river cruise ships carried out at EDR Antwerp Shipyard with which we were very satisfied. It was therefore decided to also send MS Seaventure to Antwerp. The central location of the port of Antwerp is certainly also a plus", said Bart Vos of RSR Shipping.

Nieuwe naam en schildering / New name and livery

NL: Het schip droeg tot oktober 2020 de naam MS Bremen en maakte deel uit van de vloot van Hapag-Lloyd Cruises. Onder die naam was het schip ook drie keer te gast in Antwerpen. Begin 2019 werd bekend gemaakt dat het schip de vloot zou verlaten. De Zwitserse rederij Scylla, die tot dan toe enkel riviercruiseschepen onder haar naam had, kocht het schip en veranderde de naam in MS Seaventure. “Door een nieuw segment van de cruisemarkt aan te spreken spreidt Scylla de risico’s. Daarbij kwam ook dat verschillende touroperators, waarmee we een goede band opgebouwd hebben, ook vragende partij waren voor de komst van een expeditiecruiseschip.”, aldus Bart Vos.

Normaal gezien zou Scylla het schip pas overnemen in de lente van 2021, maar doordat er door het coronavirus geen cruises meer gevaren konden worden, heeft Hapag-Lloyd Cruises besloten om het schip al in oktober aan Scylla over te dragen. MS Seaventure zal nu bij EDR Antwerp Shipyard verder klaargemaakt worden voor haar eerste cruiseseizoen. Momenteel ligt het schip nog gewoon aan de kade in de werf, maar binnenkort zal het schip het droogdok ingaan. Daar zal een volledig nazicht gebeuren van de romp en schroeven en zal MS Seaventure ook in de huiskleuren van VIVA Cruises Ltd. geschilderd worden.


EN: The ship was named MS Bremen until October 2020 and was part of the fleet of Hapag-Lloyd Cruises. Under that name, the ship also visited Antwerp three times. In early 2019, it was announced that the ship would be leaving the fleet. The Swiss shipping company Scylla, which until then had only river cruise ships under its name, bought the ship and changed the name to MS Seaventure. "By addressing a new segment of the cruise market, Scylla spreads the risks. In addition, several tour operators, with whom we have built up good relations, were also asking for the addition of an expedition cruise ship", says Bart Vos.

Normally, Scylla would only take over the ship in the spring of 2021, but due to the fact that no more cruises could be sailed due to the coronavirus, Hapag-Lloyd Cruises decided to hand over the ship to Scylla already in October. MS Seaventure will now be further prepared for her first cruise season at EDR Antwerp Shipyard. At the moment, the ship is still moored at the quay in the shipyard, but soon she will enter dry dock. There, the hull and propellers will be overhauled and MS Seaventure will be painted in the house livery of VIVA Cruises Ltd.


NL: De Duitse rederij VIVA Cruises Ltd. heeft het schip gecharterd en zal het inzetten als expeditiecruiseschip. Er worden cruises gepland naar IJsland, Groenland en Antarctica. Doordat het schip een versterkte romp heeft kan het zonder problemen in deze uitdagende wateren varen. Tijdens een cruise langs West-Europa zal MS Seaventure op 11 mei 2021 voor de eerste keer met passagiers naar Antwerpen komen. Het schip zal dan gebruik kunnen maken van het splinternieuwe cruiseponton en de nieuwe cruiseterminal aan Het Steen.

>> Meer informatie over MS Seaventure en VIVA Cruises Ltd. vind je via de link: VIVA Cruises

>> Meer foto's van MS Seaventure vind je via de link: MS Seaventure bij EDR Antwerp Shipyard

EN: The German shipping company VIVA Cruises Ltd. has chartered the ship and will deploy it as an expedition cruise ship. Cruises are planned to visit Iceland, Greenland and Antarctica. Because the ship has a reinforced hull, it can sail in these challenging waters without any problems. During a cruise along Western Europe, MS Seaventure will bring passengers to Antwerp for the first time on 11 May 2021. The ship will then be able to use the brand new cruise pontoon and the new cruise terminal at Het Steen.

>> More information on MS Seaventure and VIVA Cruises Ltd. can be found via the link: VIVA Cruises

>> More photos of MS Seaventure can be found via the link: MS Seaventure at EDR Antwerp Shipyard_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 28 december 2020

Grootste hospitaalschip ter wereld wordt afgewerkt in Antwerpen / The world's largest hospital ship will be outfitted in Antwerp

NL: In het voorjaar van 2021 zal het schip MS Global Mercy in Antwerpen ingericht en afgewerkt worden tot het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Daarover hebben Port of Antwerp en hulporganisatie Mercy Ships overeenstemming bereikt. Het schip zal kosteloos gedurende meer dan 3 maanden in de haven van Antwerpen kunnen liggen voor deze werken. Tientallen Belgische bedrijven en organisaties zullen meewerken aan het project. De bouw van de Global Mercy maakt vanaf eind 2021 een verdubbeling van de medische hulp mogelijk in de allerarmste landen van Afrika.

EN: In the spring of 2021 the ship MS Global Mercy will be converted and finished into the largest private hospital ship in the world in Antwerp. Port of Antwerp and the aid organisation Mercy Ships have reached agreement on this. The vessel will be able to lie in the port of Antwerp for more than 3 months free of charge for these works. Dozens of Belgian companies and organisations will participate in the project. The construction of the Global Mercy will enable a doubling of medical aid in the poorest countries of Africa from the end of 2021.

© Mercy Ships

NL: De Global Mercy ligt momenteel nog in China waar het wordt gebouwd door de China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) in de scheepswerf van Tianjin Xingang. Het schip is 174 meter lang, 28 meter breed, telt 12 verdiepingen en is 37.000 BRT groot.

De komende weken staan nog enkele testvaarten gepland. Daarna wordt het klaargemaakt voor vertrek naar Antwerpen. In de haven van Antwerpen zal het grootste ziekenhuisschip ter wereld, met 200 bedden en 6 volwaardige operatiekwartieren, verder ingericht en afgewerkt worden.

Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships: “De afwerking van de Global Mercy omvat de installatie van systemen en medische apparatuur die samen met de 650 vrijwilligers het kloppend hart gaan vormen van dit uitzonderlijke ziekenhuisschip. Hiermee zullen we dubbel zoveel mensenlevens kunnen redden als vandaag het geval is, en dat voor de komende 50 jaar”.

EN: The Global Mercy is currently still in China where it is being built by the China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) at the Tianjin Xingang shipyard. The ship is 174 metres long, 28 metres wide, has 12 floors and is 37,000 GRT in size.

More sea trials are planned in the coming weeks. The ship will then be prepared for departure to Antwerp. In the port of Antwerp, the largest hospital ship in the world, with 200 beds and 6 fully-fledged operating quarters, will be further fitted out and completed.

Bert van Dijk, chairman of Mercy Ships: "The finishing touches to the Global Mercy include the installation of systems and medical equipment which, together with the 650 volunteers, will form the beating heart of this exceptional hospital ship. This will enable us to save twice as many lives as today, and that for the next 50 years".

NL: Mercy Ships gaf er de voorkeur aan om het schip in te richten in de haven van Antwerpen vanwege de flexibiliteit, de aantrekkelijke voorwaarden en de locatie, maar ook vanwege het grote enthousiasme van betrouwbare partners en de hoge mate van professionaliteit en kennis van Afrika, waar het schip zal worden ingezet. In Antwerpen zijn intussen de voorbereidingen gestart om het schip te ontvangen. Er is een plaats gereserveerd aan het Nautisch Operationeel Centrum van Port of Antwerp. Veel bedrijven en organisaties hebben reeds hun medewerking met enthousiasme toegezegd.

© Stena Roro

“Met dit project willen we ook het maatschappelijke engagement van de haven onderstrepen”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Tientallen bedrijven, binnen en buiten de haven, hebben al laten weten dat ze willen meewerken aan dit unieke project. Op die manier leveren we samen ook een mooie bijdrage aan de bevolking van Afrika waarmee de haven een sterke band heeft”.

Het schip zal 10 maanden per jaar in een Afrikaanse haven aanmeren om er mensen de levensnoodzakelijke medische zorg te verlenen die ze daar missen. Het zal ook als opleidings- en trainingscentrum dienen voor plaatselijke gezondheidswerkers.

>> Meer info over Mercy Ships vind je hier: MercyShips.be

EN: Mercy Ships preferred to set up the vessel in the port of Antwerp because of its flexibility, attractive conditions and location, but also because of the great enthusiasm of reliable partners and the high level of professionalism and knowledge of Africa, where the vessel will be deployed. In the meantime, preparations have started in Antwerp to receive the ship. A place has been reserved at the Nautical Operational Centre of Port of Antwerp. Many companies and organisations have already enthusiastically pledged their cooperation.

"With this project we also want to underline the social commitment of the port," says Jacques Vandermeiren, CEO of Port of Antwerp. "Dozens of companies, both inside and outside the port, have already expressed their willingness to participate in this unique project. In this way, together we are also making a great contribution to the people of Africa with whom the port has a strong bond".

The ship will dock in an African port for 10 months a year to provide people with the vital medical care they need there. It will also serve as an education and training centre for local health workers.

>> More information about Mercy Ships can be found here: MercyShips.be

© Mercy Ships

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 20 december 2020

Samenvatting Cruiseseizoen 2020 & Vooruitblik 2021 / Summary Cruise Season 2020 & Outlook for 2021

NL: Het jaar 2020 had een recordjaar geweest moeten zijn qua cruiseaanlopen en passagiersaantallen. Spijtig genoeg dacht het coronavirus daar anders over. In totaal kwamen er uiteindelijk maar twee zeecruiseschepen langs. Ook voor 2021 wordt het afwachten welke schepen werkelijk zullen komen.

EN: The year 2020 should have been a record year in terms of cruise calls and passenger numbers. Unfortunately, the corona virus took a different view. In total, only two sea cruise ships passed in the end. For 2021, too, it remains to be seen which ships will actually arrive.


NL: Met maarliefst 41 zeecruiseaanlopen zou 2020 het recordseizoen van Antwerpen in 2001 evenaren. Qua passagiersaantallen ging er zelfs ruimschoots een nieuw record gevestigd worden met maarliefst 42.000 zeecruisepassagiers. Het coronavirus zorgde er echter voor dat de volledige cruise-industrie vanaf maart wereldwijd stil viel. Alle aanlopen werden stelselmatig geannuleerd wanneer duidelijk werd dat dit probleem voor langere tijd zou aanhouden.

De enige cruiseschepen die in 2020 naar Antwerpen kwamen waren MS AIDAcara van AIDA Cruises en MS Black Watch van Fred. Olsen Cruise Lines in februari. In totaal brachten ze 2078 passagiers naar de stad. Ondertussen werd MS Black Watch verkocht en vervangen door MS Rotterdam van Holland America Line. MS Black Watch ligt nu in de buurt van Istanboel in Turkije waar ze gebruikt gaat worden als drijvend hotel. Ook de toekomst van MS AIDAcara is onzeker. AIDA Cruises liet recent weten dat ze eventueel één of meerde schepen zouden verkopen.

Rond de zomer waagden sommige rederijen zich aan een voorzichtige heropstart van hun cruises. Ponant en Hapag-Lloyd Cruises staken terug in zee met zeer strenge hygiëneregels. Die laatste had ook de intentie om nog drie aanlopen te doen in Antwerpen in oktober. Spijtig genoeg vielen die samen met de tweede besmettingsgolf waardoor de aanvragen geweigerd werden.

EN: With no fewer than 41 sea cruise runs, 2020 would equal Antwerp's record season of 2001. In terms of passenger numbers, a new record would have been set with no less than 42,000 sea cruise passengers. However, the corona virus caused the entire cruise industry to grind to a halt worldwide from March onwards. All calls were systematically cancelled when it became clear that the problem would persist for an extended period of time.

The only cruise ships coming to Antwerp in 2020 were MS AIDAcara from AIDA Cruises and MS Black Watch of Fred. Olsen Cruise Lines in February. They brought a total of 2078 passengers to the city. A few months later, MS Black Watch was sold and replaced by MS Rotterdam of Holland America Line. MS Black Watch is now located near Istanbul in Turkey where it will be used as a floating hotel. Also the future of MS AIDAcara is uncertain as AIDA Cruises recently announced that they might sell one or more ships.

Around the summer some cruise lines dared to carefully restart their cruises. Ponant and Hapag-Lloyd Cruises returned to sea with very strict hygiene rules. The latter also intended to make three more calls at Antwerp in October. Unfortunately, these coincided with the second wave of infections, after which the applications were refused.

Vooruitblik naar 2021 / Outlook for 2021

NL: Momenteel ziet het zeecruiseseizoen voor 2021 er nog veel belovend uit. Er zouden 6 schepen voor de eerste keer naar de stad komen, waaronder ook de Sea Cloud Spirit, een splinternieuw zeilcruiseschip. Het nieuwe schip van Fred. Olsen Cruise Lines, MS Bolette, zou ook enkele keren te zien moeten zijn in Antwerpen.

Het is wel nog afwachten welke schepen ook echt zullen langskomen. Tot vorige week stonden er nog 30 zeecruiseaanlopen gepland, maar dat is nu al teruggevallen op 26 omdat Fred. Olsen Cruise Lines hun vaarpauze opnieuw verlengd heeft tot het voorjaar van 2021. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook nog andere rederijen deze beslissing volgen.

>> De laatste updates in verband met de cruiseaanlopen kan je volgen op onze website: Cruises 2021

Wat wel zeker is, is dat de schepen in 2021 ontvangen zullen worden aan de nieuwe cruiseterminal in Het Steen. De schepen zullen vanaf dan aanmeren aan het cruiseponton aan het Noorderterras. Onderaan dit artikel kan je enkele foto’s bekijken van de werf die eind november genomen werden door de fotograaf van AG Vespa.

© Sea Cloud Cruises

EN: At the moment, the sea cruise season for 2021 still looks promising. There should be 6 ships coming to the city for the first time, including the Sea Cloud Spirit, a brand new sailing cruise ship. The new ship of Fred. Olsen Cruise Lines, MS Bolette, should also be seen a few times in Antwerp.

It remains to be seen which ships will actually visit. Until last week, 30 sea cruise calls were planned, but that number has already dropped to 26 because Fred. Olsen Cruise Lines has extended their sailing break again until spring 2021. It is highly likely that other cruise lines will follow this decision.

>> The latest updates regarding the cruise calls can be found on our website: Cruises 2021

What is certain is that the ships will be received at the new cruise terminal in the medieval fortress  ‘Het Steen’ in 2021. From then on, the ships will moor at the cruise pontoon at the Noorderterras. Below you can see some pictures of the building site taken by the photographer of AG Vespa at the end of November.

©Frederik Beyens

©Frederik Beyens

©Frederik Beyens

©Frederik Beyens

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 12 oktober 2020

Nieuw Cruiseponton komt aan in Antwerpen / New Cruise Pontoon arrives in Antwerp

NL: Aan de Scheldekaaien kwamen tussen 8 en 10 oktober 2020 de verschillende delen van het nieuwe cruiseponton aan. Ter hoogte van het Noorderterras worden de onderdelen in de komende maanden verder afgewerkt. Begin 2021 zal het eerste cruiseschip kunnen aanmeren aan het ponton.

EN: Between 8 and 10 October 2020, the different parts of the new cruise pontoon arrived at the Scheldt quays. At the Noorderterras, the parts will be further finished in the coming months. At the beginning of 2021, the first cruise ship will be able to moor to the pontoon.

NL: In mei 2018 werd aangekondigd dat Het Steen zou worden omgebouwd tot toeristisch centrum met een nieuwe cruiseterminal. Daarbij werd ook een nieuw ponton ontworpen waaraan zowel de zeecruises als de riviercruises kunnen aanmeren.

Nadat op 24 september al enkele kleinere onderdelen van dat nieuwe cruiseponton aangekomen waren in Antwerpen, was het op tussen 8 en 10 oktober de beurt aan de grote onderdelen. De drie grote pontondelen vormen samen een 350 meter lang ponton. Met behulp van twee grote pontonkranen werden de twee 70 meter lange loopbruggen op hun plaats gehesen. Het bestaande Flandriaponton aan Het Steen zal ook verbonden worden met het nieuwe ponton.

EN: In May 2018 it was announced that Het Steen would be converted into a tourist centre with a new cruise terminal. A new pontoon was also designed to accommodate both sea and river cruises.

After a number of smaller parts of the new cruise pontoon had already arrived in Antwerp on 24 September, it was the turn of the large parts between 8 and 10 October. The three large pontoons together form a 350-metre long pontoon. With the help of two large pontoon cranes, the two 70-metre-long gangways were lifted into place. The existing Flandria pontoon at Het Steen will also be connected to the new pontoon.NL: Het nieuwe ponton en de cruiseterminal maken deel uit van het nieuwe toeristische centrum dat ontstaat in Het Steen. “De rede van Antwerpen, dé plek waar de stad ontstond, blazen we nieuw maritiem leven in. Antwerpenaren zullen hier opnieuw naar de boten kunnen komen kijken, naar de wereld die op bezoek komt. Antwerpen is een van de weinige steden waar cruiseschepen in het centrum kunnen aanmeren. Zoiets is een troef om toeristen aan te trekken. Het historische hart van de stad, met de talrijke monumenten, musea, cafés en restaurants, zal door de cruiseterminal en de herinrichting van Het Steen een grote boost krijgen”, liet Schepen van Toerisme Koen Kennis weten.

Over de komende maanden zullen alle verschillende onderdelen van het ponton verder afgewerkt worden. Zo worden ze aan elkaar gemonteerd en zal er ook ballast toegevoegd worden in de pontons. Op die manier zullen ze minder invloed hebben van de deining.

Als alles goed gaat zal het eerste cruiseschip begin 2021 aanmeren aan het nieuwe ponton.

EN: The new pontoon and the cruise terminal are part of the new tourist centre that will be created in Het Steen. "The quays of Antwerp, the place where the city came into being, we breathe new maritime life into it. Antwerp residents will once again be able to come here to look at the boats, at the world that comes to visit. Antwerp is one of the few cities where cruise ships can moor in the centre. Something like that is an asset for attracting tourists. The historic heart of the city, with its numerous monuments, museums, cafés and restaurants, will be given a big boost by the cruise terminal and the redevelopment of Het Steen", said Alderman for Tourism Koen Kennis.

Over the coming months, all the different parts of the pontoon will be finished. They will be assembled and ballast will also be added to the pontoons. In this way they will have less influence of the swell.

If all goes well, the first cruise ship will moor to the new pontoon at the beginning of 2021.

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!