woensdag 15 juni 2022

Maiden Call Sea Cloud Spirit in Antwerpen

NL: Het zeilcruiseschip Sea Cloud Spirit lag op 14 juni 2022 voor de eerste keer in Antwerpen voor een kort bezoek. De luxueuze driemaster werd warm onthaald door een delegatie van de Stad Antwerpen. Volgend jaar in augustus zal het schip nog eens terugkomen naar de stad.

EN: The sailing cruise ship Sea Cloud Spirit docked in Antwerp for the first time on 14 June 2022 for a short visit. The luxurious three-master was warmly welcomed by a delegation from the City of Antwerp. Next year in August, the ship will return to the city.

NL: Sea Cloud Spirit is zonder twijfel een buitenbeentje op de cruiselijst voor 2022. Het is namelijk een traditioneel zeilschip dat werd uitgerust als cruiseschip. Zo heeft het schip ook een Spa en een fitness aan boord. Bij een traditioneel schip denkt men bijna direct aan een historisch schip, maar de Sea Cloud Spirit werd pas eind september vorig jaar gedoopt en is daarmee het nieuwstee schip van de Duitse rederij Sea Cloud Cruises.

EN: Sea Cloud Spirit is without a doubt an oddity on the cruise list for 2022. It is a traditional sailing ship that has been equipped as a cruise ship. For example, the ship has a spa and a fitness on board. When you think of a traditional ship, you almost immediately think of a historic ship, but the Sea Cloud Spirit was only christened at the end of September last year and is therefore the newest ship of the German shipping company Sea Cloud Cruises.


NL: Sea Cloud Cruises lag voor het laatst in Antwerpen in 2010 met de Sea Cloud II. In 2020 en 2021 stonden er enkele aanlopen gepland maar die werden door de pandemie geannuleerd. Nu is het eindelijk gelukt om de Sea Cloud Spirit te mogen ontvangen, al vaart het schip momenteel wel maar op halve capaciteit omdat er nog steeds strenge maatregelen zijn aan boord. Normaal gezien is er plaats voor 136 passagiers waarvoor 85 bemanningsleden klaarstaan. Tijdens haar aanloop in Antwerpen was er dus meer bemanning aan boord dan passagiers.

EN: Sea Cloud Cruises last called at Antwerp in 2010 with the Sea Cloud II. In 2020 and 2021, a few calls were planned but were cancelled due to the pandemic. Now Antwerp has finally succeeded in receiving the Sea Cloud Spirit, although the ship is currently sailing at half capacity because there are still strict measures on board. Normally, there is room for 136 passengers for which 85 crew members are at the ready. During her call at Antwerp, there were more crew members on board than passengers.


NL: Het schip trok veel kijklustigen naar het Noorderterras. De impressionante driemaster met een hoogte van 57,7 meter was al van veraf te zien. Van dichtbij kon je het ingewikkelde touwwerk bekijken en de gouden adelaar die aan de boegspriet prijkt.

Naast de prachtige witte zeilen, die niet minder dan 4100m² groot zijn, heeft het schip ook nog een gewone motor die gebruikt wordt op plaatsen waar het te gevaarlijk is om de zeilen te hijsen, zoals tijdens de aankomst of het vertrek in een haven. De schouw van het schip zit trouwens verborgen in de achterste mast, die je hierdoor soms kan zien roken. De zeilen worden aan boord op de traditionele manier met de hand gehesen. Er werd niets geautomatiseerd. Dat betekent ook dat de bemanningsleden voor het hijsen van de grote zeilen in de masten moeten klimmen om ze handmatig los te maken.

EN: The ship attracted many spectators to the quayside. The impressive three-master with a height of 57,7 metres could be seen from afar. Up close, you could see the intricate rope work and the golden eagle adorning the bowsprit.

Apart from the beautiful white sails, which are no less than 4100 square metres, the ship also has an ordinary engine that is used in places where it is too dangerous to hoist the sails, such as when arriving or departing from a port. The ship's chimney is hidden in the rear mast, which can sometimes be seen smoking. The sails are hoisted on board in the traditional way by hand. Nothing was automated. This also means that the crew members must climb the masts to hoist the big sails and unhook them by hand.


NL: Het korte bezoek aan de stad is de kapitein zeer goed bevallen en hij heeft laten weten dat de Sea Cloud Spirit volgend jaar op 16 en 17 augustus 2023 terug naar Antwerpen zal komen. Dan zal het schip ook blijven overnachten.

EN: The short visit to the city was very well received by the captain and he has announced that the Sea Cloud Spirit will return to Antwerp next year on 16 and 17 August 2023. Then the ship will stay overnight.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!