woensdag 13 december 2023

MS Ambition sluit Cruiseseizoen 2023 af / MS Ambition closes Cruise Season 2023

NL: MS Ambition van de Engelse rederij Ambassador Cruise Line sloot op 12 & 13 december het cruiseseizoen van 2023 af met een onverwachte extra aanloop. In totaal vonden er dit jaar 23 zeecruiseaanlopen plaats, goed voor rond 16.000 passagiers.

EN: MS Ambition of the UK cruise line Ambassador Cruise Line closed the 2023 cruise season on 12 & 13 December with an unexpected extra call. A total of 23 sea cruise calls took place this year, accounting for around 16.000 passengers.


NL: MS Ambition is de nieuwste aanwinst van de nieuwe Engelse rederij Ambassador Cruise Line. De rederij is de herrijzenis van Cruise & Maritime Voyages, die door de Coronacrisis failliet ging. MS Ambition kwam in 2022 bij hun vloot en was voor de eerste keer in Antwerpen te zien op 19 oktober 2023.

Met in totaal 23 zeecruiseaanlopen en rond 16.000 passagiers was 2023 een mooi cruisejaar. Het lijkt erop dat de cruise-industrie zich na enkele moeilijke jaren terug gestabiliseerd heeft. Er kwamen 17 verschillende schepen naar de Scheldestad van 16 verschillende rederijen en in totaal werden er 36 ligdagen geregistreerd.

EN: MS Ambition is the latest addition to new UK cruise line Ambassador Cruise Line. The cruise line is the resurrection of Cruise & Maritime Voyages, which went bankrupt due to the Corona crisis. MS Ambition joined their fleet in 2022 and was first seen in Antwerp on 19 October 2023.

With a total of 23 sea cruise calls and around 16.000 passengers, 2023 was a good cruise season. It seems the cruise industry has stabilised again after a few difficult years. 17 different ships from 16 different cruise lines came to the city, accounting for a total of 36 berth days.


Na 24 Jaar Opnieuw in Antwerpen / After 24 Years Back in Antwerp

NL: Met haar paarse livrei is het schip een opvallende gast in de stad. Door de jaren heen heeft het schip al met 5 verschillende huisstijlen rondgevaren. In 1999 kwam het schip in de vaart voor Festival Cruises als MS Mistral. Nog voor haar allereerst reis, of Maiden Voyage, was het schip eind juni 1999 voor enkele dagen te gast in Antwerpen. Het eerste nieuwbouwschip van de rederij werd in de Scheldestad voorgesteld aan de pers en de reisagenten. Op 17 juli startte MS Mistral haar 7-daagse Maiden Voyage vanuit Genua.

Na het faillissement van Festival Cruises in 2004 werd het schip gekocht door de Spaanse rederij Ibero Cruceros als MS Grand Mistral. Als onderdeel van de Carnival Cooperation werd in 2014 besloten dat Ibero Cruceros volledig zou samengaan met Costa Cruises. Hierdoor werd het schip omgedoopt tot Costa neoRiviera. Na enkele jaren bij Costa werd het schip doorgegeven aan hun dochterrederij AIDA Cruises als MS AIDAmira waarvoor het cruises naar Afrika voer.

In april 2022 werd het schip gekocht door Ambassador Cruise Line. Vanaf september 2022 werd het schip voor 6 maanden gecharterd door de Schotse Regering om te dienen als tijdelijke onderkomst voor Oekraïense vluchtelingen in Glasgow. Op 11 mei 2023 werd het schip uiteindelijk gedoopt in Newcastle. Op 19 oktober 2023 kwam het schip na 24 jaar terug naar Antwerpen, dit keer voor de eerste keer als MS Ambition.

Oorspronkelijk zou MS Ambition het cruiseseizoen van 2023 afsluiten met haar aanloop op 9 en 10 december. Op het laatste moment werd echter beslist om het schip op 12 en 13 december opnieuw naar de Scheldestad te sturen. Bij het tweede schip van de rederij, MS Ambience, werd tijdens een gepland werfbezoek in Bremerhaven schade ontdekt aan een schroefas waardoor het schip tot begin januari in het droogdok moet blijven. Om de gedupeerde passagiers tegemoet te komen werden de cruises van MS Ambition aangepast. Er werd beslist om Hamburg in de volgende cruise te vervangen door Antwerpen. Hierdoor heeft MS Ambition maar liefst 3 keer achterelkaar heen en weer gevaren tussen Antwerpen en Tilbury in Engeland.

MS Mistral in Antwerpen - ©Ludo Janssens

EN: With her purple livery, the ship is a striking guest in thr city. Over the years, the ship has sailed around with 5 different house styles. In 1999, the ship entered service for Festival Cruises as MS Mistral. Even before her Maiden Voyage the ship visited Antwerp for a few days at the end of June 1999. The cruise line’s first new-build ship was presented to the press and travel agents at the Scheldt Quays. On 17 July, MS Mistral started her 7-day Maiden Voyage from Genua.

Following the bankruptcy of Festival Cruises in 2004, the ship was bought by Spanish cruise line Ibero Cruceros as MS Grand Mistral. As part of the Carnival Cooperation, it was decided in 2014 that Ibero Cruceros would fully merge with Costa Cruises. As a result, the ship was renamed Costa neoRiviera. After several years with Costa, the ship was passed on to their subsidiary AIDA Cruises as MS AIDAmira for which it sailed cruises to Africa.

In April 2022, the ship was bought by Ambassador Cruise Line. From September 2022, the ship was chartered for six months by the Scottish Government to serve as a temporary shelter for Ukrainian refugees in Glasgow. On 11 May 2023, the ship was finally christened in Newcastle. On 19 October 2023, the ship returned to Antwerp after 24 years, this time for the first time as MS Ambition.

Originally, MS Ambition was supposed to close the 2023 cruise season with her call on 9 and 10 December. However, a last-minute decision was made to send the ship to Antwerp again on 12 and 13 December. On the cruise line’s second ship, MS Ambience, damage to a propeller shaft was discovered during a planned visit at the shipyard in Bremerhaven, requiring the ship to remain in dry dock until early January. To accommodate affected passengers, MS Ambition's cruises were adjusted. It was decided to replace Hamburg with Antwerp in the next cruise. As a result, MS Ambition sailed back and forth between Antwerp and Tilbury in England as many as three times in a row.

Mistral in Antwerpen - ©Stadsarchief Antwerpen FOTO#29857


Vooruitblik naar 2024 / Looking Ahead to 2024

NL: Ook in 2024 staat MS Ambition verschillende keren gepland voor een bezoek aan Antwerpen. Momenteel staan er in totaal 24 zeecruiseaanlopen gepland en zullen 5 cruiseschepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen. Drie daarvan zijn schepen van dezelfde luxerederij: Regent Seven Seas. Het cruiseseizoen voor 2024 zal op 19 april geopend worden door Seabourn Ovation van de luxerederij Seabourn. Alle informatie is zoals altijd wel onder voorbehoud van wijzigingen.

>> Klik hier voor de volledige lijst met cruiseaanlopen: Cruises 2024

EN: MS Ambition is also scheduled to visit Antwerp several times in 2024. A total of 24 sea cruise calls are currently scheduled and five cruise ships will come to Antwerp for the first time. Three of these are ships from the same luxury company: Regent Seven Seas. The 2024 cruise season will be opened on 19 April by Seabourn Ovation of the luxury cruise line Seabourn. As always, all information is subject to change.

>> Click here for the full list of cruise arrivals: Cruises 2024_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!