dinsdag 22 december 2015

Infographic Cruiseseizoen / Cruise Season 2015


Klik om te vergroten - Click to enlarge_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 21 december 2015

MS Magellan sluit cruiseseizoen 2015 af / MS Magellan closes cruise season 2015

NL: Het 222 meter lange cruiseschip MS Magellan van de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages lag op 23 december opnieuw in Antwerpen. Met de aanloop van het schip wordt ook het Antwerpse cruiseseizoen voor 2015 afgesloten.

EN: The 222 metres long cruise ship MS Magellan from the English company Cruise & Maritime Voyages was docked in Antwerp again on December 23st. With this call the ship also closes the cruise season for 2015.


NL: Na drie keer in Antwerpen te hebben gelegen binnen de tijdspanne van één week lag het cruiseschip MS Magellan van de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages op woensdag 23 december voor de laatste keer in de stad op een ongeplande aanloop. Dit jaar heeft het schip de eer om tijdens een van haar kerstcruises het Antwerpse cruiseseizoen voor 2015 af te sluiten.

De Scheldestad mocht dit jaar 21 zeecruiseschepen ontvangen. Dat is een daling tegenover vorig jaar toen er nog 29 zeereuzen naar de stad kwamen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het slecht gaat met de cruiseschepen in Antwerpen. De cruisemarkt fluctueert zeer sterk waardoor zulke dalingen kunnen voorkomen. Zeker kleinere cruisehavens zoals Antwerpen maken daardoor kans op een sterke daling of juist een stijging van het aantal aanlopen. Voor volgend jaar staan er al zeker 23 bezoeken gepland en daar kunnen er nog bijkomen.


EN: After being docked in Antwerp three times within the time span of one week the cruise ship MS Magellan from the English company Cruise & Maritime Voyages was docked in the city for the last time on Monday December 23rd, during an unschelduled call. This year the ship has the honour to close the cruise season of 2015 in Antwerp during her Christmas cruise.

This year Antwerp was visited by 21 sea cruise ships. This is a decline as opposed to last year when still 29 sea giants came to the city. But this doesn't necessarily mean that it's not going well with the cruise ships in Antwerp. The cruise market is always fluctuating which brings declines with it. Certainly for a smaller cruise port like Antwerp there is a chance of a steep decline or  rise of the number of cruise calls. For next year there are already 23 calls registered and it's still possible that there will be added more.

NL: Wie al eens wil bekijken welke schepen in 2016 naar Antwerpen zullen komen kan dat hier: Cruises 2016

EN: People who want to take a look at the ships that will come to Antwerp in 2016 can find them here: Cruises 2016.

Highlights
Cruiseseizoen 2015 - Cruise Season 2015

      

      

      

      

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 11 december 2015

Cruise call Pont-Aven in Antwerpen 2015 Cancelled

NL: Normaal gezien zou de cruiseferry Pont-Aven van de Franse rederij Brittany Ferries het cruiseseizoen van Antwerpen afsluiten op 25 en 26 december. Door een mogelijke staking binnen het bedrijf wordt de kerstcruise naar de Scheldestad echter afgelast.

EN: Normally the cruise ferry Pont-Aven from the French ferry company Brittany Ferries would close the cruise season in Antwerp on December 25th & 26th. But due to a possible strike within the company the Christmas cruise to the city has been cancelled.


NL: De cruiseferry Pont-Aven zou op 25 en 26 december voor het derde jaar op rij aanmeren aan de cruiseterminal in Antwerpen. Op 11 december werd echter door de rederij Brittany Ferries beslist om de Kerstcruise te annuleren door een nakende staking binnen het bedrijf. Ook de Nieuwjaarscruise naar Rouen in Frankrijk werd geannuleerd.

EN: The cruise ferry Pont-Aven would have visited Antwerp for the third year in a row on December 25th and 26th, but on December 11th Brittany Ferries decided to cancel the cruise due to a possible strike within the company. Apart from the Christmas cruise the New Years cruise to Rouen in France has also been cancelled.

Besparingen / Economy measures

NL: De kans dat de werknemers van Brittany Ferries tijdens de feestdagen het werk zullen neerleggen is redelijk groot. Er blijkt een dispuut te zijn over het langer te moeten werken voor hetzelfde loon. Omdat de werknemers dit hebben geweigerd wil Brittany Ferries hun snelle catamaranferry, HSC Normandie Express, omvlaggen van de Franse naar de Engelse vlag. Hierdoor zouden ze twintig procent kunnen besparen, maar daar zijn de werknemers niet akkoord mee.
Om de passagiers niet op het laatste moment te moeten informeren dat hun cruise niet doorgaat heeft Brittany Ferries besloten om hun twee feestcruises met de Pont-Aven te annuleren. Hierdoor verschuift voor Antwerpen ook de afsluiting van het cruiseseizoen.  

Het cruiseseizoen van Antwerpen zal nu afgesloten worden op 21 december door MS Magellan van Cruise & Maritime Voyages.

Wie de foto's, exterieur en interieur, van MS Pont-Aven van 2013 en 2014 wil bekijken kan dat hier:
Pont-Aven in Antwerpen


EN: The chances are quite high that the employees of Brittany Ferries will strike during the holidays. There seems to be a dispute about the crew having to work longer hours for the same wage. Because the employees refused this Brittany Ferries now wants to reflag their fast catamaran ferry, HSC Normandie Express, from the French to the English flag. That way the company would save twenty percent, but the employees don't want this to happen.

To make sure that Brittany Ferries should not contact their passengers about a possible cancellation at the very last moment, they decided to cancel both holiday cruises with Pont-Aven. Because of the cancellation the end of the cruise season in Antwerp also changes.

The cruise season of Antwerp will now be closed on December 21st by MS Magellan from Cruise & Maritime Voyages.

Those who want to see the photos, interior and exterior, of MS Pont-Aven from 2013 and 2014 can find them here:
Pont-Aven in Antwerp_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

dinsdag 1 december 2015

Antwerpen bouwt nieuwe cruiseterminal - Antwerp builds new cruise terminal

NL: De Stad Antwerpen wil een nieuwe cruiseterminal bouwen aan het Noorderterras. Die zou de huidige terminal binnen een paar jaar gaan vervangen. Alle toeristen, waaronder ook de cruisepassagiers, zullen dan ontvangen worden op Het Steen dat volledig gerenoveerd zal worden.

EN: The City of Antwerp wants to build a new cruise terminal at the Noorderterras. The new terminal will replace the current one within a few years. All tourist, including the cruise passengers, will then be welcomed at the medieval fortress Het Steen, which will get fully renovated.


NL: Er werd al enige tijd over gespeculeerd, maar de kogel lijkt nu echt door de kerk te zijn. De Antwerpse cruiseterminal aan het Zuiderterras zal binnen enkele jaren verdwijnen en vervangen worden door een nieuwe terminal aan het Noorderterras, aan de andere kant van het Flandriaponton. Door de heraanleg van de Scheldekaaien moet de huidige terminal afgebroken worden. Daardoor zouden de cruiseschepen opnieuw gaan aanmeren aan het Noorderterras bij Het Steen, zoals dat begin jaren '90 het geval was.

EN: There was much speculation about it, but it seems like the decision has finally been made. The cruise terminal of Antwerp, located at the Zuiderterras, will disappear within a few years and will be replaced by a new terminal at the Noorderterras, on the other side of the Flandria pontoon. The terminal has to be demolished due to the renovation of the Scheldt quays. The cruise ships will then once again dock at the Noorderterras, like it was during the early nineties.

Toeristencentrum Het Steen - Tourist centre Het Steen

NL: De nieuwe cruiseterminal zal in verbinding staan met Het Steen. Het middeleeuwse fort, dat gebouwd werd tussen 1200 en 1225, zal daarvoor volledig gerenoveerd worden. Daarbij wordt nog gekeken of de aangebouwde zalen uit de jaren '50 behouden zullen worden of niet. Voor de renovatiewerken, die in 2018 van start zullen gaan, wordt acht miljoen euro uitgetrokken. Tegen 2020 zou het gebouw de uitvalsbasis moeten worden voor alle toeristische activiteiten in Antwerpen. Zo zullen ook de dienst toerisme en de stadswinkel op termijn ondergebracht worden in Het Steen.

Schepen van Toerisme Koen Kennis liet weten dat momenteel nog onderzocht wordt hoe de cruiseschepen zullen afmeren aan de nieuwe terminal. Zo wordt er bekeken of er eventueel gewerkt zou kunnen worden met pontons zoals in Liverpool het geval is. Daar leggen de cruiseschepen zich niet rechtstreeks aan de kaai maar aan een ponton dat zich op een kleine afstand in de rivier bevindt.EN: The new cruise terminal will be connected to Het Steen. The medieval fortress, built between 1200 and 1225, will be fully renovated. At the moment it is still undecided if the built-on halls from the fifties will be kept or not. Eight million Euros have been reserved for the renovation, which will start in 2018. By 2020 the building should become the centre point for all the tourist activities in Antwerp. Both the tourist office and the city shop will be stationed in Het Steen.

The Alderman of Tourism Koen Kennis said that it is still being researched how the cruise ships will berth at the new terminal. They are investigating if it would be possible to work with pontoons like in Liverpool. There the ships don't dock directly at the quays but at a pontoon located in the river at a small distance from the quay.


Cruise terminal Zuiderterras

NL: In 2003 werd de eerste cruiseterminal van Antwerpen onder het Zuiderterras in gebruik genomen. De glazen constructie, die ook wel eens de visbokaal genoemd wordt, zorgde ervoor dat de passagiers een plek hadden waar ze op een aangename manier konden uitrusten of informatie konden krijgen. Tijdens de eerste jaren werd de investering zwaar bekritiseerd omdat het niet rendabel was door het lage aantal cruiseaanlopen. Het aantal cruiseschepen dat Antwerpen bezoekt is de laatste jaren terug omhoog gegaan, maar nu lijkt het lot van de terminal toch beschoren.

De cruiseterminal past niet meer in de plannen voor de heraanleg van de Scheldekaaien. Daarbij zal de waterkeringsmuur met 90 centimeter verhoogd worden tot 2,25 meter. De terminal werd zo gebouwd dat de fundering ervan op de zelfde hoogte staat als de waterkeringsmuur. Maar door de verhoging van de muur loopt de terminal op termijn de kans om onderwater te lopen bij storm of springtij.

Meer informatie over dit onderwerp zal via dit medium bekend gemaakt worden van zodra deze beschikbaar is.

EN: In 2003 the first cruise terminal of Antwerp, located below the Zuiderterras, was opened to the public. The glass building, also jokingly called the fish bowl, finally created a place for the passengers to rest or get information in an enjoyable way. During the first years the investment was heavily criticised because it wasn't profitable due to the low number of cruise calls. Over the last years the number of calls has risen again but the fate of the terminal seems to have been sealed.

The cruise terminal doesn't fit anymore into the plans to renovate the Scheldt quays. During the renovation the flood defence of Antwerp, which is a closable wall, needs to be heightened by 90 centimetres to 2,25 metres. The terminal was built in such a way that the foundations are on the same height as the flood defence wall, but due to it needing to be higher the terminal is at risk of flooding during a storm or spring tide.

More information on this subject will be announced via this medium when it becomes available.

_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

vrijdag 13 november 2015

Destroyer HMS Diamond in Antwerpen

NL: De destroyer HMS Diamond van de Engelse Royal Navy ligt tot maandagmorgen aangemeerd aan het Zuiderterras in Antwerpen. Het is de allereerste keer dat een schip van deze klasse een bezoek brengt aan de stad. Voor de aankomst van Sinterklaas op zaterdag zal het schip ook speciaal versiert worden.

EN: The destroyer HMS Diamond from the English Royal Navy is docked at the cruise terminal of Antwerp until Monday morning. It's the first time a ship from this class pays a visit to the city. For the arrival of Sinterklaas on Saturday the ship will get decorated festively. 


NL: Donderdag rond twee uur in de namiddag kwam de HMS Diamond aan in Antwerpen. Het schip maakt deel uit van de klasse Type 45 Destroyers van de Engelse Royal Navy. De Diamond is één van zes identieke schepen die in Glasgow in Schotland gebouwd werden. Het schip heeft een lengte van 152 meter en heeft plaats voor 120 mariniers. Aan boord bevindt zich ook een overdekte hangar om een helikopter in onder te brengen. Het is de allereerste keer dat één van deze schepen naar Antwerpen komt.

EN: On Thursday around two in the afternoon HMS Diamond arrived in Antwerp. The ship is part of the Type 45 Destroyer-class from the English Navy. The Diamond is one of 6 identical ships that have been built in Glasgow in Scotland. The ship has a length of 152 metres and can accommodate 120 crew members. On board there is also a covered hangar to store a helicopter. It is the first time that one of these ships visits Antwerp.


Sinterklaas

NL: Deze zaterdag zal ook de Goed Heilig Man opnieuw met zijn stoomboot aankomen in Antwerpen. HMS Diamond zal zich niet verleggen voor de aankomst van de Sint maar gaat voor de gelegenheid wel feestelijk versierd worden met verschillende vlaggen.

EN: This Saturday Sinterklaas will once again arrive in Antwerp with his steam boat. HM Diamond will not reposition itself for the arrival but will festively decorate the ship with flags for the occasion.


Stealth ship

NL: HMS Diamond is een zogenaamd stealth shipDat betekend dat het niet te traceren is op de radar. Dat komt omdat er aan de buitenkant van het schip geen enkele rechte hoek te vinden is. Door de speciale vorm ketsen de radarsignalen naar alle kanten af op de romp. Dat heeft als resultaat dat het apparaat denkt dat er zich op die plaats niets bevindt en dat er dus ook niets op de radar weergegeven wordt.

Wie de HMS Diamond wil gaan bekijken kan dat nog tot maandagochtend. Het schip zal dan hoogstwaarschijnlijk tussen 8 en 9 uur de stad opnieuw verlaten.


EN: HMS Diamond is a so-called stealth ship. That means that it is impossible to trace via radar. This is due to the fact that there isn't a single right angle to be found on the exterior of the ship. Thanks to that the radar signals deflect on the ship and a scattered around the place, making it seem to the device as if there is nothing there.

People who want to go take a look at HMS Diamond can do so until Monday morning. The ship will most likely depart between 8 and 9 a.m. local time.

_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

25.000 Bezoekers op de website - 25.000 Visitors on the website

NL: Vandaag mocht de website zijn 25.000 unieke bezoeker verwelkomen. Bedankt aan iedereen die de website volgt en steunt!

EN: Today the website has been visited by its 25.000 unique visitor. Than you very much to everyone who follows and supports the website!woensdag 28 oktober 2015

50 jaar Marco Polo - 50 years Marco Polo

NL: Het elegante cruiseschip MS Marco Polo meerde op 26 oktober opnieuw aan in het hart van Antwerpen, vlakbij het restaurant Zuiderterras. Dit jaar viert het schip zijn gouden jubileum. Het vaart namelijk al 50 jaar rond de wereld. Stap mee aan boord van deze veteraan in de cruisewereld.

EN: On the 26th of October the elegant cruise ship MS Marco Polo once again docked in the heart of Antwerp, right next to the restaurant Zuiderterras. This year the ship celebrates its golden jubilee. The ship has been sailing around the world for 50 year. Step on board this veteran of the cruise branch.


NL: Wie regelmatig langs de Scheldekaaien komt zal het schip vast al eens hebben zien liggen. Sinds de eerste aanloop in mei 2010 kwam de Marco Polo van de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages (CMV) maarliefst 18 keer naar Antwerpen. Daarmee is het 176 meter lange schip ook de recordhouder van meeste aanlopen ooit in de stad.

EN: Those who often visit the Schelde quays will probably already have seen the ship docked there. Since the first call in May 2010 the 176 metres long Marco Polo, from the English cruise line Cruise & Maritime Voyages (CMV), has docked in Antwerp for not less than 18 times. No other cruise ship has ever visited Antwerp more times.


Gouden jubileum - Golden jubilee

NL: Dit jaar vaart Marco Polo voor exact 50 jaar rond de wereld en dat is een hele prestatie. De meeste cruiseschepen worden namelijk afgedankt als ze ongeveer veertig jaar oud zijn omdat de onderhoudskosten dan te hoog oplopen. Maar Cruise & Maritime Voyages laat zich hier momenteel nog niet door afschrikken en zorgt zeer goed voor de oude dame. Elk jaar ondergaat het schip een uitgebreide controle van de motoren, die overigens nog origineel zijn uit 1965, en wordt het schip bijgeschilderd waar nodig.

Voor het jubileumjaar werden er verschillende speciale cruises en evenementen georganiseerd.

EN: This year Marco Polo has been sailing around the world for exactly 50 years and that is a great achievement. Most cruise ships are abandoned around the age of forty because the maintenance costs will become too high, but Cruise & Maritime Voyages doesn't let this bother them at the moment and still takes very good care of the old lady. Every year the ship goes into dry dock for an extensive check-up of the engines, which are still original from 1965, and the ship gets repainted where needed.

For the jubilee several special cruises and events were organised by the cruise line.


©Cruise & Maritime Voyages

Elegante vorm - Elegant form

NL: Veel mensen beschrijven de nieuwe cruiseschepen als drijvende flatgebouwen, maar dat is zeker niet het geval bij dit schip. Marco Polo werd gebouwd op het einde van het tijdperk van de ocean liners en dat is ook duidelijk zichtbaar. Typische kernmerken zijn dat de schepen een hoge boeg hebben en dat de reddingsboten hoog op het schip bevestigd zijn. Op die manier is het schip beter bestand tegen de hoge golven op de oceaan. Dat geeft de schepen ook een andere vorm dan hedendaagse cruiseschepen. De ronde vormen in het schip waren typisch voor de jaren zestig.

Ook binnenin ziet het schip er nog heel goed uit voor haar leeftijd. Regelmatig worden de lounges en bars heringericht om het aan boord voor de passagiers zo aangenaam mogelijk te maken.

EN: Many people describe the new cruise ships as floating apartment blocks, but this is certainly not the case with Marco Polo. Marco Polo was built at the end of the era of the ocean liners and this is very visible. Typical characteristics of those ships is a very high bow and that the lifeboats are placed high upon the ships. That way the ship is protected against the high waves on the ocean. This gives the ships a completely different appearance than the modern cruise ships. The round forms in the ships were also typical for the sixties.

Also on the inside the ship still looks very good. The lounges and bars get refurbished from time to time to make the experience as pleasant as possible for the passengers. 


Bekijk alle interieurfoto's via de link: Marco Polo Interieur
View all interior photos via the link: Marco Polo Interior

Van de Sovjet-Unie tot de UK - From the Soviet-Union to the UK

NL: In 1965 werd het schip gebouwd bij de Mathias-Thesen Werft in het toenmalige Oost-Duitsland als Alexandr Pushkin, genoemd naar de gelijknamige Russische dichter. Het schip is één van vijf identieke schepen die gebouwd werden voor de rederij Baltic Shipping Company, gevestigd in Rusland in de voormalige Sovjet-Unie. Daar deed het schip functie als cruiseschip en troepentransportschip. Alexandr Pushkin (Marco Polo) is het enige schip van het vijftal dat momenteel nog rondvaart. Alle andere werden gesloopt of zijn gezonken.

Het schip veranderde verschillende keren van eigenaar nadat de rederij failliet ging. Tot 1991 voer het schip rond als Alexandr Pushkin, daarna werd het omgedoopt tot Marco Polo. In 2010 kocht de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages het schip over van het Duitse TransOcean Tours. Vanaf dat jaar is het schip ook jaarlijks naar Antwerpen beginnen komen.

In de Card room aan boord van Marco Polo is de originele scheepsbel van Alexandr Pushkin nog terug te vinden.

EN: In 1965 the ship was built at the Mathias-Thesen Werft in former East-German as Alexandr Pushkin, named after the namesake Russian poet. The ship is one of five identical ships that were built for Baltic Shipping Company, which was stationed in Russia in the former Soviet-Union. There the ship was used as cruise ship and for transporting military troops. Alexandr Pushkin (Marco Polo) is the only ship of the five that is still sailing today. All the others have been scrapped or sank.

The ship has changed ownership many times after the company went bankrupt. Until 1991 the ship sailed as Alexandr Pushkin. Onwards 1991 it was renamed Marco Polo. In 2010 Marco Polo was bought by the English cruise line Cruise & Maritime Voyages from the previous owner, the German TransOcean Tours. From that year Marco Polo visited Antwerp every year.

In the Card room on board Marco Polo you can still find the original ship bell from Alexandr Pushkin.


Toekomst - Future

NL: Cruise & Maritime Voyages zal Marco Polo hoogstwaarschijnlijk nog een paar jaar in de vloot houden, maar daarna zullen ook zij afscheid nemen van dit iconische schip. Nadien is de kans zeer groot dat het schip zal worden verkocht aan een sloopfirma.

EN: Cruise & Maritime Voyages will most likely keep Marco Polo in their fleet for a few more years, after which they will say goodbye to the iconic ship. After that the chance that the ship will be sold to a scrap yard is very high._________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!