dinsdag 19 september 2023

Noorderterras – Restauratie / Restauration

NL: Het Noorderterras en de bijbehorende geklasseerde hangars aan de cruiseterminal worden de komende jaren gerestaureerd. Hierdoor zal het wandelterras tot het voorjaar van 2025 afgesloten worden. Naast de restauratie zal het terras ook vergroend worden met plantenbakken met wilde grassen en struiken.

EN: The walking terrace ‘Noorderterras’ and associated listed hangars at the cruise terminal will be restored over the next few years. As a result, the walkway terrace will be closed until the spring of 2025. In addition to the restoration, the terrace will also be made greener with planters of wild grasses and shrubs.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

NL: Het Noorderterras en de aangrenzende hangars ter hoogte van de cruiseterminal zijn in behoorlijk slechte staat. Enkele jaren geleden werden er om veiligheidsredenen al noodherstellingen uitgevoerd aan de daken. Nu start de grondige renovatie en vooral restauratie van de geklasseerde hangars.

In totaal wordt 9 miljoen euro uitgetrokken om het wandelterras, de hangars en de omgeving in ere te herstellen. De originele façades van de hangars aan de kant van de Jordaenskaai worden volledig gerestaureerd en de ontbrekende elementen worden nagemaakt in de originele vorm. De oorspronkelijk kleur, zijnde een midden-grijstint, zal terug zichtbaar gemaakt worden. De lichtstraten in de daken zullen ook verder opengemaakt worden zodat het licht de kaaivlakte beter bereikt. Er wordt ook akoestische isolatie voorzien om het galmen onder de hangars tegen te gaan. Op kaainiveau zullen de restanten van de oude burchtmuur zichtbaar gemaakt worden tot op een diepte van 2,5 meter. Er zullen ook kleinere exporuimtes en paviljoenen voor de jeugd voorzien worden.

EN: The Noorderterras and adjacent hangars near the cruise terminal are in pretty bad shape. Several years ago, emergency repairs were already made to the roofs for safety reasons. Now the thorough renovation and especially restoration of the listed hangars is starting.

A total of 9 million euros will be allocated to restore the terrace, the hangars and the surrounding area. The original facades of the hangars on the side of the Jordaenskaai will be fully restored and the missing elements recreated in their original form. The original color, being a mid-gray tone, will be made visible again. The skylights in the roofs will also be opened up further so that the light reaches the quayside better. Acoustic insulation will be provided to prevent reverberation under the hangars. At quay level, the remains of the old castle wall will be made visible to a depth of 2.5 meters. Smaller exhibition spaces and pavilions for youth will also be provided.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

‘Kaailine’

NL: Het terras zelf wordt ook grondig onderhanden genomen. De staalplaat wordt tot op het ruwe staal blootgelegd waarna ze bewerkt wordt en er een nieuwe antislip laag op wordt aangebracht. De balustrades worden ook vervangen en krijgen bovenaan een houten leunrand. De grootste verandering wordt de inrichting van het terras zelf. Er zullen namelijk grote plantvakken met siergrassen, vaste planten en heesters komen. De plantensoorten die hiervoor gebruikt zullen worden, werden speciaal voor het zilte klimaat aan de Schelde gekozen. Er wordt ook wateropvang voorzien van de afdaken, zodat dat regenwater gebruikt kan worden voor de planten op het terras.

Om het extra gewicht van de planten te kunnen dragen wordt het wandelterras langs onder extra verstevigd. Naast de planten zullen er ook extra trappen voorzien worden die de verbinding met de kaaivlakte maken. Het project kreeg de naam ‘Kaailine’, wat geïnspireerd is op de ‘Highline’ in New York. Daar werd een oude verhoogde spoorwegbedding omgevormd tot een park.

EN: The terrace itself is also being thoroughly reworked. The steel sheet will be exposed down to the raw steel after which it will be treated and a new anti-slip coating applied. The railings will also be replaced and get a wooden handrail at the top. The biggest change will be the layout of the terrace itself. There will be large planting beds with ornamental grasses, perennials and shrubs. The plant species that will be used for this were specially chosen for the salty climate at the river Scheldt. Water collection will also be provided from the canopies so that that rainwater can be used for the plants on the terrace.

To support the extra weight of the plants, the walking terrace will be reinforced along the bottom. In addition to the plants, additional steps will be provided to connect to the quay terrace. The project was named "Kaailine," which was inspired by the "Highline" in New York. There, an old elevated railroad bed was transformed into a park.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

Timing

NL: Het Noorderterras werd op maandag 18 september afgesloten voor de start van de werken. De restauratie van de hangars en het wandelterras zullen duren tot het voorjaar van 2025. Tot die tijd zal enkel het voorste deel van het terras aan de kant van Het Steen, met de stenen balustrade, toegankelijk zijn voor het publiek. Na de restauratie starten aansluitend de werken aan de kaaivlakte tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het volledige project staat gepland om opgeleverd te worden in het voorjaar van 2027. Wie foto’s komt nemen van de cruiseschepen zal zich dus de komende jaren wat moeten behelpen.

EN: The North Terrace was closed on Monday, September 18, for the start of works. The restoration of the hangars and the walking terrace will last until spring 2025. Until then, only the front part of the terrace on the side of Het Steen, with the stone balustrade, will be accessible to the public. After the restoration, works on the quay area between the Steenplein and the Noorderterras will start next. The entire project is scheduled to be completed in the spring of 2027. So those who come to take pictures of the cruise ships will have to search for new photo angles in the coming years.

© Tractebel Engineering – Palmbout Urban Landscapes

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

AIDAaura in Antwerpen – Allerlaatste Cruise / Final Cruise

NL: MS AIDAaura van de Duitse rederij AIDA Cruises lag op 18 en 19 september 2023 voor de laatste keer in Antwerpen. Het schip bezoekt de stad tijdens haar allerlaatste cruise. Vanuit Antwerpen zet het schip koers op Bremerhaven waar de laatste passagiers zullen ontschepen.

EN: MS AIDAaura of the German cruise line AIDA Cruises visited Antwerp for the last time on September 18 and 19, 2023. The ship will visit the city on her very last cruise. From Antwerp, the ship sets sail for Bremerhaven where the last passengers will disembark.


NL: MS AIDAaura meerde op maandagmorgen (18/09) rond 09:30u aan aan het cruiseponton voor het Noorderterras na een zwaaimanoeuvre voor het Zuiderterras. Het was de vierde keer dat het kleurrijke cruiseschip te zien was in Antwerpen, maar het was dit keer ook de laatste keer. Begin januari 2023 kondigde de Duitse rederij AIDA Cruises namelijk aan dat het schip verkocht werd.

EN: MS AIDAaura moored at the cruise pontoon in front of the Noorderterras around 09:30 on Monday morning (18/09) after turning in front of the Zuiderterras. It was the fourth time the colourful cruise ship could be seen in Antwerp, but this time it was also the last. In early January 2023 the German cruise line AIDA Cruises announced that the ship was being sold.

Laatste kleine schip / Last small ship

NL: Na AIDAcara en AIDAvita verlaat met de verkoop van AIDAaura het laatste kleine schip de vloot van AIDA. De drie schepen werden de laatste jaren ingezet voor het ‘AIDA Selection’ programma. Tijdens die cruises worden de minder gangbare havens bezocht. Hiertoe behoorde ook Antwerpen. Ondanks het feit dat AIDA tussen 2010 en 2012 met verschillende schepen van de grotere Sphinx-Klasse de stad bezocht, werd uiteindelijk door de rederij besloten dat de schepen te groot waren om Antwerpen te blijven bezoeken. Hierdoor is de kans klein dat AIDA de komende jaren nog in Antwerpen te zien zal zijn. Het AIDA Selection-concept wordt wel overgenomen door de andere grotere schepen, maar verschillende havens zullen daarmee niet meer bezocht kunnen worden.

EN: After AIDAcara and AIDAvita, the sale of AIDAaura marks the last small ship leaving AIDA's fleet. The three ships were used in recent years for the 'AIDA Selection' program. During those cruises the less common ports are visited. These also included Antwerp. Despite the fact that AIDA visited the city with several ships of the larger Sphinx-Klasse between 2010 and 2012, the cruise line eventually decided that the ships were too large to continue visiting Antwerp. As a result, there is little chance that AIDA will continue to be seen in Antwerp in the coming years. The AIDA Selection concept will be adopted by the other larger ships, but several ports will no longer be able to be visited with it.



3 Year World Cruise

NL: Ondertussen is ook de koper van het schip bekend. De Griekse rederij Miray Cruises heeft AIDAaura gekocht om er een 3-jaar-durende wereldcruise mee te organiseren. Met hun nieuwe rederij ‘Life At Sea Cruises’ zal het schip, dat omgedoopt wordt tot MS Lara, maar liefst 382 havens bezoeken in 140 landen en 7 continenten. De prijs voor dit avontuur start bij 77.026 Dollar. De cruise start op 1 november 2023 in Istanbul en eindigt op 1 november 2026 ook weer in de stad na 1059 dagen.

Het vaarplan werd al enkele keren aangepast maar momenteel staat ook Antwerpen tussen de te bezoeken havens. MS Lara zou Antwerpen bezoeken op 2 & 3 juni 2026, tegen het einde van de wereldcruise.

EN: Meanwhile, the ship's buyer is also known. The Greek cruise line Miray Cruises has bought AIDAaura to organize a 3-year world cruise with it. With their new cruise line "Life At Sea Cruises," the ship, renamed MS Lara, will visit as many as 382 ports in 140 countries and 7 continents. The price for this adventure starts at 77,026 Dollars. The cruise starts on November 1, 2023 in Istanbul and also ends in the city again on November 1, 2026 after 1,059 days.

The cruise plan has already been modified several times but currently Antwerp is also among the ports to be visited. MS Lara would visit Antwerp on June 2 & 3, 2026, towards the end of the world cruise.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 9 september 2023

Drijvende Universiteit / Floating University MS World Odyssey in Antwerpen

NL: De Amerikaanse drijvende universiteit MS World Odyssey lag op 8 en 9 september voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. De Scheldestad werd uitgekozen als vertrekhaven van hun wereldcruise. Rond 800 studenten schepen aan Het Steen in voor een reis van bijna vier maanden richting Thailand.

EN: The American floating university MS World Odyssey docked in Antwerp for the first time on September 8 and 9. The city was chosen as the departure port for their world cruise. Around 800 students embarked at Het Steen for a nearly four-month voyage to Thailand.


NL: MS World Odyssey van de Amerikaanse rederij Semester At Sea meerde op 8 en 9 september voor de eerste keer aan in Antwerpen. Het schip kwam zonder passagiers van Bremerhaven naar Antwerpen gevaren. Hier zullen rond 800 studenten inschepen voor een unieke reis. Antwerpen is namelijk dit jaar de starthaven van hun herfst-wereldcruise.

EN: MS World Odyssey of the American cruise line Semester At Sea was docked in Antwerp for the first time on September 8 and 9. The ship sailed from Bremerhaven to Antwerp without passengers. Here around 800 students will embark for a unique voyage as Antwerp is the starting port of their fall world cruise this year.

Academische Wereldcruise / Academic World Cruise

NL: Elk jaar organiseert Semester At Sea twee wereldcruises: één in het voorjaar en één in de herfst. De vertrekhaven van de herfstcruise was oorspronkelijk Amsterdam, maar die werd om logistieke redenen aangepast naar Antwerpen. 

MS World Odyssey vertrekt van hieruit op een bijna vier maand durende reis richting Bangkok in Thailand. Onderweg worden 10 verschillende bestemmingen bezocht waar het schip telkens verschillende dagen zal blijven liggen. Vanuit Antwerpen zet het schip rechtstreeks koers naar Casablanca in Marokko. Na enkele stops in de Middellandse Zee gaat het via het Suezkanaal richting Dubai om dan via Indië verder richting Zuidoost-Azië te varen. Op de kaart hieronder kan je het volledige vaarschema bekijken. Voor elke haven werd ook een back-up haven uitgezocht, mocht het schip door onvoorziene omstandigheden ergens niet kunnen aanmeren.

EN: Every year Semester At Sea organises two world cruises: one in the spring and one in the fall. The departure port for the fall cruise was originally Amsterdam, but it was changed to Antwerp for logistical reasons. 

MS World Odyssey departs from Antwerp on a nearly four-month long voyage to Bangkok, Thailand. Along the way, 10 different destinations will be visited where the ship will stay for several days each time. From Antwerp, the ship sets sail directly for Casablanca in Morocco. After a few stops in the Mediterranean Sea, it will head for Dubai via the Suez Canal before continuing on to Southeast Asia via India. You can see the full sailing schedule on the map below. If the ship is unable to visit a port due to an unforseen reason a back-up port has been selected for each of the destinations.


NL: Het mag dan wel een cruise zijn, toch moet er ook gewerkt worden. De studenten moeten allemaal deelnemen de lessen die aan boord gegeven worden. Er wordt van iedereen verwacht dat ze 4 tot 5 verschillende cursussen volgen. De lessen worden georganiseerd door de Colorado State University en tellen dus ook gewoon mee voor je academische loopbaan, net zoals de lessen aan land. Studeren moet enkel op zeedagen want wanneer het schip aangemeerd ligt in een haven mag iedereen aan land. In elke haven worden wel nog educatieve uitstappen georganiseerd. Er worden ook specifieke lessen gegeven over de verschillende culturen en landen die bezocht worden.

Ondanks het feit dat de Colorado State University de hoofsponsor van het project is, mogen er ook studenten van andere universiteiten deelnemen. Ook internationale studenten van buiten de Verenigde Staten zijn welkom.

EN: It may be a cruise, but there is also work to be done. The students all have to participate in the classes taught on board. Everyone is expected to take 4 to 5 different courses. The classes are organized by Colorado State University, so they count toward your academic career just as much as the classes on land. Studying is only required on sea days because when the ship is docked in a port everyone is allowed to explore ashore. However, educational excursions are still organized in each port. Specific lessons are also given on the different cultures and countries visited.

Despite the fact that Colorado State University is the main sponsor of the project, students from other universities may also participate. International students from outside the United States are also welcome.


Eén schip, twee namen / One ship, two names

NL: Uniek aan het schip is dat het momenteel elk jaar van naam veranderd. Het schip werd 1998 gebouwd als MS Deutschland voor Peter Deilmann Reederei. Na het faillissement van de rederij in 2015 werd het schip verkocht. Eind 2015 nam Semester At Sea het schip via charterverdrag over om er in de wintermaanden schoolreizen mee te organiseren en veranderde de naam in MS World Odyssey. Vanaf 2016 chartert ook de Duitse rederij Phoenix Reisen het schip, maar dan in de zomermaanden. Zij laten het schip tijdens die maanden weer rondvaren als MS Deutschland. Dit zorgt voor de unieke situatie dat de naam van het schip twee keer per jaar veranderd: in de lente en de herfst. Op enkele dagen tijd wordt de naam op de romp overschilderd, veranderd de streep op de romp van kleur en wordt op de schouw het nieuwe logo aangebracht.

Deze unieke situatie zal nog enkele jaren blijven want het chartercontract van Semester At Sea loopt nog tot minstens 2027 en dat van Phoenix Reisen tot minstens 2025.

EN: A unique aspect of the ship is that it currently changes its name every year. The ship was built in 1998 as MS Deutschland for Peter Deilmann Reederei. After the bankruptcy of the cruise line in 2015, the ship was sold. At the end of 2015, Semester At Sea chartered the ship to organize their school trips during the winter months and changed the name to MS World Odyssey. In 2016, German cruise line Phoenix Reisen also charters the ship, but during the summer months. They once again rename the MS Deutschland during those months. This creates the unique situation that the ship's name changes twice a year: in spring and in fall. Over the span of a few days the name on the hull is painted over, the stripe on the hull changes colour and the new logo is applied to the funnel.

This unique situation will remain for a few more years because Semester At Sea's charter contract runs until at least 2027 and Phoenix Reisen's until at least 2025.


Grand Hotel @ Sea

NL: Qua interieur wijkt het schip ook af van de andere cruiseschepen. Het is namelijk volledig ingericht in de stijl van de Grand Hotels uit de jaren ’20 met onder andere prachtige gekleurde glasramen in de plafonds. Overal doorheen het schip liggen tapijten met gedetailleerde patronen. Er is ook overal kunst te vinden, van historische schilderijen tot borstbeelden en levensgrote standbeelden. Alles aan boord zorgt ervoor dat je ondergedompeld wordt in het verleden, zonder op de hedendaagse luxe in te boeten.

Het schip was ook jarenlang de ster in de beroemde Duitse televisieserie ‘Das Traumschiff’, de tegenhanger van ‘The Love Boat’. Tijdens haar tijd bij Peter Deilmann Reederei prijkte het logo van de serie op de zijkant van de schouw bij het zwembad.

EN: In terms of interior, the ship also differs from other cruise ships. The ship is completely decorated in the style of the Grand Hotels of the 1920s, including beautiful colored stained glass windows in the ceilings. Throughout the ship are carpets with detailed patterns. There is also art everywhere, from historical paintings to busts and life-size statues. Everything on board allows you to be immersed in the past without sacrificing contemporary luxury.

The ship also starred for many years in the famous German television series ‚Das Traumschiff‘, the counterpart to ‚The Love Boat‘. During her time with Peter Deilmann Reederei, the series' logo adorned the side of the funnel by the swimming pool.



Semester at Sea in Antwerpen

NL: Het is de eerste keer dat Semester At Sea met MS World Odyssey naar Antwerpen komt, maar het is niet de eerste aanloop van de rederij in de stad. Tussen 2005 en 2014 lagen ze met hun vorige schip, MV Explorer, maar liefst 6 keer in Antwerpen. Elke bezoek duurde verschillende dagen omdat het schip telkens de stad bezocht tijdens een cruise en zo haar passagiers de kans wou geven de stad grondig te verkennen. MS World Odyssey blijft nu maar twee dagen omdat hun cruise uitzonderlijk begint in Antwerpen.

EN: This is the first time Semester At Sea has come to Antwerp with MS World Odyssey, but it is not the cruise line’s first call in the city. Between 2005 and 2014, they were in Antwerp no less than six times with their previous ship, MV Explorer. Each call spanned several days because the ship visited the city during a cruise, wanting to give its passengers a chance to explore the city thoroughly. MS World Odyssey now stays only two days because the cruise exceptionally starts in Antwerp.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!