woensdag 28 oktober 2015

50 jaar Marco Polo - 50 years Marco Polo

NL: Het elegante cruiseschip MS Marco Polo meerde op 26 oktober opnieuw aan in het hart van Antwerpen, vlakbij het restaurant Zuiderterras. Dit jaar viert het schip zijn gouden jubileum. Het vaart namelijk al 50 jaar rond de wereld. Stap mee aan boord van deze veteraan in de cruisewereld.

EN: On the 26th of October the elegant cruise ship MS Marco Polo once again docked in the heart of Antwerp, right next to the restaurant Zuiderterras. This year the ship celebrates its golden jubilee. The ship has been sailing around the world for 50 year. Step on board this veteran of the cruise branch.


NL: Wie regelmatig langs de Scheldekaaien komt zal het schip vast al eens hebben zien liggen. Sinds de eerste aanloop in mei 2010 kwam de Marco Polo van de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages (CMV) maarliefst 18 keer naar Antwerpen. Daarmee is het 176 meter lange schip ook de recordhouder van meeste aanlopen ooit in de stad.

EN: Those who often visit the Schelde quays will probably already have seen the ship docked there. Since the first call in May 2010 the 176 metres long Marco Polo, from the English cruise line Cruise & Maritime Voyages (CMV), has docked in Antwerp for not less than 18 times. No other cruise ship has ever visited Antwerp more times.


Gouden jubileum - Golden jubilee

NL: Dit jaar vaart Marco Polo voor exact 50 jaar rond de wereld en dat is een hele prestatie. De meeste cruiseschepen worden namelijk afgedankt als ze ongeveer veertig jaar oud zijn omdat de onderhoudskosten dan te hoog oplopen. Maar Cruise & Maritime Voyages laat zich hier momenteel nog niet door afschrikken en zorgt zeer goed voor de oude dame. Elk jaar ondergaat het schip een uitgebreide controle van de motoren, die overigens nog origineel zijn uit 1965, en wordt het schip bijgeschilderd waar nodig.

Voor het jubileumjaar werden er verschillende speciale cruises en evenementen georganiseerd.

EN: This year Marco Polo has been sailing around the world for exactly 50 years and that is a great achievement. Most cruise ships are abandoned around the age of forty because the maintenance costs will become too high, but Cruise & Maritime Voyages doesn't let this bother them at the moment and still takes very good care of the old lady. Every year the ship goes into dry dock for an extensive check-up of the engines, which are still original from 1965, and the ship gets repainted where needed.

For the jubilee several special cruises and events were organised by the cruise line.


©Cruise & Maritime Voyages

Elegante vorm - Elegant form

NL: Veel mensen beschrijven de nieuwe cruiseschepen als drijvende flatgebouwen, maar dat is zeker niet het geval bij dit schip. Marco Polo werd gebouwd op het einde van het tijdperk van de ocean liners en dat is ook duidelijk zichtbaar. Typische kernmerken zijn dat de schepen een hoge boeg hebben en dat de reddingsboten hoog op het schip bevestigd zijn. Op die manier is het schip beter bestand tegen de hoge golven op de oceaan. Dat geeft de schepen ook een andere vorm dan hedendaagse cruiseschepen. De ronde vormen in het schip waren typisch voor de jaren zestig.

Ook binnenin ziet het schip er nog heel goed uit voor haar leeftijd. Regelmatig worden de lounges en bars heringericht om het aan boord voor de passagiers zo aangenaam mogelijk te maken.

EN: Many people describe the new cruise ships as floating apartment blocks, but this is certainly not the case with Marco Polo. Marco Polo was built at the end of the era of the ocean liners and this is very visible. Typical characteristics of those ships is a very high bow and that the lifeboats are placed high upon the ships. That way the ship is protected against the high waves on the ocean. This gives the ships a completely different appearance than the modern cruise ships. The round forms in the ships were also typical for the sixties.

Also on the inside the ship still looks very good. The lounges and bars get refurbished from time to time to make the experience as pleasant as possible for the passengers. 


Bekijk alle interieurfoto's via de link: Marco Polo Interieur
View all interior photos via the link: Marco Polo Interior

Van de Sovjet-Unie tot de UK - From the Soviet-Union to the UK

NL: In 1965 werd het schip gebouwd bij de Mathias-Thesen Werft in het toenmalige Oost-Duitsland als Alexandr Pushkin, genoemd naar de gelijknamige Russische dichter. Het schip is één van vijf identieke schepen die gebouwd werden voor de rederij Baltic Shipping Company, gevestigd in Rusland in de voormalige Sovjet-Unie. Daar deed het schip functie als cruiseschip en troepentransportschip. Alexandr Pushkin (Marco Polo) is het enige schip van het vijftal dat momenteel nog rondvaart. Alle andere werden gesloopt of zijn gezonken.

Het schip veranderde verschillende keren van eigenaar nadat de rederij failliet ging. Tot 1991 voer het schip rond als Alexandr Pushkin, daarna werd het omgedoopt tot Marco Polo. In 2010 kocht de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages het schip over van het Duitse TransOcean Tours. Vanaf dat jaar is het schip ook jaarlijks naar Antwerpen beginnen komen.

In de Card room aan boord van Marco Polo is de originele scheepsbel van Alexandr Pushkin nog terug te vinden.

EN: In 1965 the ship was built at the Mathias-Thesen Werft in former East-German as Alexandr Pushkin, named after the namesake Russian poet. The ship is one of five identical ships that were built for Baltic Shipping Company, which was stationed in Russia in the former Soviet-Union. There the ship was used as cruise ship and for transporting military troops. Alexandr Pushkin (Marco Polo) is the only ship of the five that is still sailing today. All the others have been scrapped or sank.

The ship has changed ownership many times after the company went bankrupt. Until 1991 the ship sailed as Alexandr Pushkin. Onwards 1991 it was renamed Marco Polo. In 2010 Marco Polo was bought by the English cruise line Cruise & Maritime Voyages from the previous owner, the German TransOcean Tours. From that year Marco Polo visited Antwerp every year.

In the Card room on board Marco Polo you can still find the original ship bell from Alexandr Pushkin.


Toekomst - Future

NL: Cruise & Maritime Voyages zal Marco Polo hoogstwaarschijnlijk nog een paar jaar in de vloot houden, maar daarna zullen ook zij afscheid nemen van dit iconische schip. Nadien is de kans zeer groot dat het schip zal worden verkocht aan een sloopfirma.

EN: Cruise & Maritime Voyages will most likely keep Marco Polo in their fleet for a few more years, after which they will say goodbye to the iconic ship. After that the chance that the ship will be sold to a scrap yard is very high._________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

zondag 18 oktober 2015

Oriana & Europa in Antwerpen 17/10/2015

NL: De stad Antwerpen mocht op zaterdag 17 oktober 2015 opnieuw twee cruiseschepen tegelijk ontvangen. Op zich is dat niet zo uniek want een dubbele aanloop komt wel meer voor, maar deze keer lagen de schepen niet samen aan het Zuiderterras. MV Oriana meerde namelijk aan in het Leopolddok.

EN: On Saturday 17 October 2015 the city of Antwerp was once again visited by two cruise ships on the same day. It is not really unique  as a double cruise call occurs from time to time, but this time the ships did not both dock at the Zuiderterras in the city as MV Oriana dock in the Leopolddok.


NL: MS Europa van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises en MV Oriana van de Engelse rederij P&O Cruises lagen op 17 oktober samen in Antwerpen. Deze keer lagen de schepen echter niet samen aan de cruiseterminal zoals dat gebruikelijk is bij een dubbele aanloop. Enkel de Europa meerde 's morgens af aan het Zuiderterras. De Oriana week uit naar de dokken van de Antwerpse haven en meerde aan in het Leopolddok aan de kaaien 206-212. Bekijk onderaan het artikel de foto's van beide schepen.

EN: MS Europa from the German cruise line Hapag-Lloyd Cruises and MV Oriana from the English cruise line P&O Cruises were both docked in Antwerp on October 17th. But this time the ships both berth at the cruise terminal like it is the case during most double cruise calls. Only the Europa docked at the Schelde qyays in the morning. The Oriana was diverted to the docks in the port of Antwerp and docked in the Leopolddok at quays 206-212.


Te grote diepgang - Draft too high

NL: Normaal gezien meren beide cruiseschepen bij een dubbele cruiseaanloop af aan de Scheldekaaien, maar doordat de Oriana te diep in het water ligt geraakt het schip niet tot in de binnenstad. Bij laagtij zou het schip anders in de problemen komen en zich vast kunnen steken in het slib. Daardoor week het schip al voor het tweede jaar op rij uit naar het Leopolddok. De passagiers aan boord werden opgewacht door een colonne bussen die hen naar de binnenstad bracht. 

EN: During a double cruise call both ships normally dock at the Schelde quays, but because the Oriana lies to deep in the water the ship wasn't able to get to the city centre. Otherwise the ship could get into trouble during low tide as it possibly could get stuck in the mud of the river. Therefore the ship was diverted to the Leopolddok for the second year in a row. The passengers on board were awaited by a column of busses to take them to the city centre.


Reusachtige Union Jack - Giant Union Jack

NL: Vorig jaar lag de Oriana ook al aangemeerd in het Leopolddok maar toen was het schip nog in de oude kleuren van P&O Cruises, namelijk een volledig witte romp en een okergele schouw. Begin dit jaar werd het schip omgeschilderd in de nieuwe huisstijl van de rederij. Daarvoor werd onder mee de schouw blauw geschilderd. Maar de grootste verandering is dat de Oriana op de boeg een reusachtige Engelse vlag kreeg. Met die aanpassingen wil P&O Cruises hun Britse traditie, die ze al meer dan 175 jaar meedragen, nog extra benadrukken.

EN: Last year Oriana was also docked in the Leopolddok but then the ship was stil in the old colours of P&O Cruises, namely the completely white hull and the ochre-yellow funnel. Earlier this year the ship was repainted in the new house style of the cruise line. Therefore the funnel was painted blue, but the biggest difference is that Oriana received an enormous Union Jack on the bow. By doing so P&O Cruises wants to accentuate their British tradition that is already going on for over 175 years now.

NL: Klik op de naam van het schip voor meer foto's: MV Oriana - MS Europa
EN: Click on the name of the ship for more photos: MV Oriana - MS Europa_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

dinsdag 13 oktober 2015

Dubbele cruiseaanloop / Double cruise call - Oriana & Europa 2015

NL:
Op zaterdag 17 oktober 2015 zullen er opnieuw twee cruiseschepen op dezelfde dag in Antwerpen aanmeren. Namelijk MS Europa van Hapag-Lloyd Cruises en MV Oriana van P&O Cruises. Op zich is een dubbele aanloop niet zo speciaal maar deze keer wel.

MS Europa zal zoals gewoonlijk aanmeren aan de cruiseterminal aan het Zuiderterras.

MV Oriana daarentegen komt niet tot in de binnenstad. Doordat het schip een te grote diepgang heeft geraakt het niet tot bij de cruiseterminal en zal het, net zoals vorig jaar, opnieuw uitwijken naar de dokken van de Antwerpse haven. MV Oriana zal aanmeren aan Kaai 206-212 in het LeopolddokEN:
On Saturday 17th of October 2015 Antwerp will once again be visited by two cruise ships on the same day, namely MS Europa from Hapag-Lloyd Cruises and MV Oriana from P&O Cruises. Normally a double cruise call isn't that special, but this one is.

MS Europa will, as always, dock at the cruise terminal in the city centre.

MV Oriana on the other hand, will not sail to the cruise terminal. Because the draft of the ship is to high it will not be able to dock in the city centre. The ship will, just like last year, be diverted to the docks in the port of Antwerp. MV Oriana will dock at Quay 206-212 in the Leopolddok.donderdag 8 oktober 2015

MS Astor in Antwerpen Oktober/October 2015

NL:
MS Astor van de Duitse rederij TransOcean Kreuzfahrten lag begin oktober twee keer kort achter elkaar in Antwerpen aangemeerd. Op zondag 4 oktober kwam het schip onder stralende zonneschijn aan in de stad en vertrok terug om 23uur 's avonds.

Op woensdag meerde het schip echter al opnieuw aan in Antwerpen. Deze keer voer de Astor een microcruise van Bremerhaven naar Antwerpen. Omdat Antwerpen de eindhaven was van de cruise gingen alle passagiers van boord. Daarna werden allerlei voorbereidingen getroffen om het schip klaar te maken voor haar werfbezoek in Vlissingen in Nederland, waar het schip momenteel ligt.


De situatie van MS Astor is op dit moment heel speciaal. Het schip werd vorig jaar opgekocht door de Engelse rederij Cruise & Maritime Voyages. Tijdens het zomerseizoen vaart het schip echter nog steeds, als charter, voor de Duitse rederij TransOcean Kreuzfahrten. Tijdens het werfbezoek wordt de Astor klaargemaakt voor haar winterseizoen voor Cruise & Maritime Voyages waarvoor het helemaal naar Australië trekt.

MS Astor heeft een lengte van 176 meter en kan 650 passagiers aan boord nemen. Het schip werd in 1987 gebouwd in Kiel, Duitsland.


EN:
MS Astor from the German cruise line TransOcean Kreuzfahrten was docked in Antwerp two times short after each other at the beginning of October. On Sunday October 4th the ship arrived in the city with brilliant sunshine and departed at 11p.m.

On Wednesday the ship already visited Antwerp again. This time the Astor sailed a micro cruise from Bremerhaven to Antwerp. Because Antwerp was the endpoint all passengers had to disembark. Afterwards the ship was being prepared for her dry dock period in Flushing in the Netherlands, where it is docked right now.

The situation of MS Astor is very special at the moment. Last year the ship was bought by the English cruise line Cruise & Maritime Voyages, but during the summer season the ship still sails for the German cruise line TransOcean Kreuzfahrten as a charter. During the visit at the shipyard the Astor will be prepared for her winter season with Cruise & Maritime Voyages and will set sail for Australia.

MS Astor has a length of 176 metres and can accommodate 650 passengers. The ship was built in Kiel, Germany in 1987.Astor 07/10/2015 - ©Twitter @PowerFunkRadio
_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!