woensdag 19 december 2012

Prettige Feesten! / Happy Holidays!

Prettig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!


Merry Christmas and a happy New Year!

maandag 17 december 2012

Cruiseseizoen 2012 ten einde / Cruise season 2012 ended

NL:
Op 17 december lag het laatste cruiseschip voor 2012 in Antwerpen aangemeerd: de Marco Polo, zoals te zien op de onderstaande foto's. Dit schip is al een vast gegeven geworden sinds de eerste call in 2010. Het schip kwam langs voor een bezoek aan onze kerstmarkt. Elk jaar meren er cruiseschepen aan in Antwerpen tijdens de kerstperiode. Hun cruise voert dan langs de verschillende kerstmarkten van West-Europa. 

Eindbalans:
Als we terugkijken op het voorbije cruiseseizoen kunnen we zeggen dat 2012 een goed jaar was. Er waren 25 calls en spijtig genoeg drie annulaties: Wind Surf (door slecht weer op zee), Bremen (door beschadigingen aan een propeller) en de Sorolla.

Deze laatste was in 2012 als eens verschoven. Normaal gezien stond de aanloop gepland voor mei, maar dit werd toen gewijzigd naar november. In oktober werd dan door Cruise Port Antwerp gemeld dat ook dit niet zou doorgaan. De call wordt verschoven naar ergens in 2013. Een exacte datum hebben we nog niet.

Dit jaar vonden er enkele zeer opmerkelijke gebeurtenissen plaats aan de Scheldekaaien. Als eerste opende de AIDAluna het cruiseseizoen. Zes weken lang konden we het schip verwelkomen in onze stad waarna het voor de laatste keer zijn lijn losgooide. Op zich is dit niet zo speciaal, maar in dit geval wel omdat de AIDAluna het laatste schip van AIDA Cruises was dat naar Antwerpen kwam. Volgende jaren gaan de schepen, zoals u denkelijk al wel weet, naar de haven van Zeebrugge. Als tweede kwamen er twee schepen van Phoenix Reisen naar Antwerpen, namelijk de Albatros en Amadea. Deze nieuwe rederij is goed nieuws voor Antwerpen. In 2013 komen de twee schepen ook terug. 

De Wind Surf was zeker en vast de blikvanger voor dit jaar als men kijkt naar het concept. Dit 162 meter lang schip is een kruising tussen een zeilschip en een cruiseschip. Tussen de 5 masten hangen etelijke vierkante meters zijl. Bij de afvaart hees het schip zijn zeilen wat zeer speciaal is want dit doen ze niet overal. Normaal gezien moest het schip nog een tweede call maken maar die werd afgelast door slecht weer op de Noordzee.

Dit jaar was de Wind Surf niet het enige cruiseschip met zeilen in Antwerpen. De Star Flyer maakte zich namelijk voor één dag vast aan de cruiseterminal. Deze gracieuze viermaster is een echt zeilschip. Geen entertainment aan boord, geen casino, ... Enkel rust en gezelligheid. Dankzij een uitnodiging van Schepen van Toerisme Philip Heylen was het mogelijk op dit prachtige schip te geraken. Foto's en info vindt u op de website en deze blog.

Een andere zeer belangrijke gebeurtenis dit jaar is de allereerste call van de MSC Lirica. Na enkele jaren te onderhandelen is het dan toch eindelijk gelukt om een schip van MSC Cruises naar Antwerpen te laten komen. Voor deze unieke gebeurtenis werd van het vertrek een enorm event gemaakt. Antwerpen had speciaal hiervoor een sleepboot afgehuurd om waterstralen in de lucht te spuiten tijdens het vertrek. Verder zijn er honderden blauwe en witte ballonnen opgelaten en werd er confetti in de lucht geschoten. Alles natuurlijk in de kleuren van MSC Cruises. Het bleek dat de kapitein en de bemanning van de MSC Lirica zeer tevreden waren over hun verblijf in onze stad want in plaats van de gebruikelijke drie hoornsalvo's weergalmden er bijna 20 over Antwerpen. Het schip heeft in oktober nog een tweede aanloop gedaan in onze stad. Toen was ons team uitgenodigd om de Lirica nu eens van binnen te bekijken. Foto en info hiervan zijn te vinden op de website en op deze blog. Voor meer info over MSC Cruises kan u altijd terecht op hun website.

Volgend jaar staan er al 13 cruisecalls op de lijst. Dit is weinig in vergelijk met dit jaar maar er zit wel een zeer speciale en unieke call bij! Namelijk de splinternieuwe 'MS Europa 2' die op zijn Maiden Voyage naar Antwerpen komt. Meer info over het nieuwe cruiseseizoen komt er als de officiële lijst met aanlopen bekend is. Dit zal ergens in het voorjaar van 2013 zijn. 

Voor dit jaar kunnen we zeker besluiten dat het een prachtig seizoen is geweest. Hopelijk is het mogelijk dezelfde, of zelfs nog betere, cijfers te behalen in komende jaren.


EN:
On the 17th of December the last cruise ship called at Antwerp for 2012. This year it was the Marco Polo as can be seen on the photos below. This ship is already well know in Antwerp as it has been several times in our citiy since its maiden call in 2010. The Marco Polo came to our city for a visit of the Christmas market. Every year there are special cruise calls calling at Antwerp specially for this market. Their cruise sails from one market to another  at the coast of Western Europe.

Resume:

When we look back at the season of 2012 we can say that it was a good cruise year. Antwerp had 25 and unfortunately 3 cancellations: Wind Surf (due to bad weather at sea), Bremen (due to a damaged propeller) and the Sorolla.

This last one has already been rescheduled early this year. Normally the call was set for Mai, but this was changed to November. In October Cruise Port Antwerp announced that the call would be cancelled for 2012. The ship will now come somewhere in 2013., but an exact date is not yet know.

This year a few great cruise events took place. In March the AIDAluna opened the cruise season. Every week, and this six weeks after another, the ship was docked in Antwerp. The AIDAluna was the last ship of AIDA Cruises that docked in Antwerp. They will not return to Antwerp the following years, but will call at Zeebrugge instead. A second important event this year were the Phoenix Reisen-ships that made their maiden calls in our city. The Amadea and Albatros will next year also return to Antwerp.

The Wind Surf was without any doubt the headline of this year's cruise season. This 162 metres long cruise ship is a crossing between a sailing ship and a cruise ship. Between its 5 masts enormous sails ornament the ship. At the departure the ship set its sails, what is very special because normally they sail out without sails. Normally the ship should have made a second call but this was cancelled due to bad weather on the Northsea.

But this year the Wind Surf was not the only cruise ships with sails in Antwerp. Also the Star Flyer docked one day at the cruise terminal. This gracious four-masted sailing ship has no entertainment or casino onboard. I's the perfect ship for people who love a tranquil and cozy ship. Thanks to an invitation of Alderman of Culture and Tourisme Philip Heylen it was possible to visit this magnificent ship. Photos and info can be found on the website and our blog.

Another very important event this year was the maiden call of the MSC Lirica. Thanks  to long negotiations Antwerp finally succeeded in bringing MSC Cruises to Antwerp. For the occasion Antwerp had chartered a tugboat to spray a water curtain into the air. There were also hundreds of balloons launched and confetti was shot into the air by cannons. And of course all this is the colours of MSC Cruises. The captain and the crew of the MSC Lirica were very pleased with their stay in Antwerp because instead of the normal 3 horn blasts almost 20 were fired across Antwerp. In October the ship was docked for the second time in Antwerp. Our team was able to go onboard and take a look around this enormous ship. Photos an info can be found on the website and on our blog. For more information about MSC Cruises you can always visit their website.

For next are at the moment  cruisecalls planned This is little compared with this years season but their will take place a very special and unique call! The 'MS Europa 2' will call at Antwerp on its Maiden Voyage. More info about the next cruise season will follow when the official list with cruise calls is published. This will be in the early months of 2013.

For this year we can conclude that it has been an amazing season. Hopefully this trend will keep on going the following years.


____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 15 december 2012

Braemar extra in Antwerpen

NL:
Op 15 en 16 december 2012 ligt de Braemar onverwacht in Antwerpen. Door een tijdprobleem  koos het schip om een onverwacht bezoek te brengen aan onze stad. Normaal moest de Braemar aanmeren in Spanje, maar dit ging niet door. Nu kunnen de passagiers de uitgebreide kerstmarkt ontdekken.EN:
On the 15th and 16th of December 2012 the Braemar is docked in Antwerp. This visit was unforseen . Due to a time shortage the ship chose to visit our city. Normally it would be visiting Spain. Now the passengers can bring a visit at our large Christmas market.____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 12 december 2012

EXTRA CRUISEAANLOOP!! / EXTRA CRUISECALL!!

NL:
EXTRA CRUISEAANLOOP op Zaterdag 15-12-2012 komt de Braemar van Fred Olsen Cruise Lines onverwacht naar Antwerpen!!

ETA: 15-12-2012 17:30 u
ETD: 16-12-2012 17:00 u


EN:
EXTRA CRUISECALL o
n Saturday 15-12-2012 the Braemar from Fred Olsen Cruise Lines makes an unexpected call at Antwerp!!

ETA: 15-12-2012 17:30 h
ETD: 16-12-2012 17:00 h


Braemar - Fred Olsen Cruise Lines © Philip Wouters

____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 5 december 2012

Bouw mee aan ons cruisearchief! / Contribute to building our cruise archives!

NL:
Zoals u misschien al heeft gemerkt zijn er de voorbije dagen twee nieuwe cruiseseizoenen verschenen op de website. Vanaf nu zijn ook de pagina's Cruises 1993 en Cruises 1995 beschikbaar!

We proberen de website uit te breiden tot het Cruisearchief van Antwerpen. Hierin kan ook u een bijdrage leveren! Heeft u foto's, dia's of krantenknipsels van cruiseschepen in in Antwerpen hebben gelegen voor het jaar 2000? Stuur deze dan gerust in! Alle bronnen die we binnen krijgen worden met uw naamverwijzing op de site geplaatst.

Foto's waar we specifiek naar op zoek zijn: 
  • Europa 1985
  • Mermoz 24/08/1995
  • Royal Viking Sea 1989
  • Vistafjord 23/05/1992

Email: cruiseantwerpen@gmail.com

Bouw mee aan het cruisearchief van Antwerpen!EN:
As you may have already seen there are two new cruise seasons available on the website. Onwards today the pages 'Cruises 1993' and 'Cruises 1995' are available!

We are trying to develop the website as the cruise archives of Antwerp. You can help with that! Do you have photos, dias or news paper articles about a cruise ship that has been in Antwerp that dates back before 2000? Please send it to us! Every source will get your name tag when we publish it.

Photos we are specifically searching for:
  • Europa 1985
  • Mermoz 24/08/1995
  • Royal Viking Sea 1989
  • Vistafjord 23/05/1992

Email: cruiseantwerpen@gmail.com

Contribute to building the cruise archives of Antwerp!

Rotterdam - Holland America Line - 1999 © John Moussiaux

zaterdag 17 november 2012

Marco Polo - Antwerp Ship Repair

NL:
Zoals sommige onder jullie al hebben gezien ligt de Marco Polo momenteel in één van de droogdokken van Antwerp Ship Repair in de Antwerpse haven. Cruise & Maritime Voyages heeft Antwerpen uitgekozen om hun vlaggenschip een grote onderhoudsbeurt te geven.

In 1965 werd het schip gebouwd bij de Mathias-Thesen Werft in Oost-Duitsland voor Baltic Shipping Company uit de Soviet Unie. Het schip werd 'Aleksandr Pushkin' gedoopt, genoemd naar de gelijknamige Russische dichter. Het schip was het tweede uit een klasse van 5 identieke schepen. Het schip is door de jaren heen in het bezit geweest van verschillende rederijen, om dan uiteindelijk uit te komen bij Cruise & Maritime Voyages in 2010.

Het is eigenlijk een klein wonder dat de Marco Polo nog steeds in de vaart is. Haar 4 zusters zijn namelijk al allemaal gesloopt. Omdat het al een ouder schip is, en de veiligheidsreglementen op cruiseschepen steeds strenger worden, is het afwachten hoelang men het schip nog volledig kan aanpassen aan de nieuwe regels. Momenteel blijkt dit nog goed te lukken.

Zoals u zelf ook kan zien valt de vorm van de Marco Polo niet te vergelijken met die van een hedendaags cruiseschip. De Marco Polo is gebouwd op het einde van het tijdperk van de Ocean Liners. Dit is zeer goed merkbaar, onder meer door de hoge plaatsing van de reddingsboten en de zeer hoge boeg. Het is een knap zicht om zo een schip uit het water te zien. Alleen zo kan zien wat er zich onder de waterlijn afspeelt.


Het schip ligt bijna een maand in onze haven. Begin december zou de Marco Polo opnieuw zijn cruises hervatten, klaar voor het seizoen van 2013.


EN:
As some of you already know the Marco Polo is currently docked in one of the dry docks of Antwerp Ship Repair in the port of Antwerp. Cruise & Maritime Voyages has chosen Antwerp to give their flagship a major overhaul.

In 1965 the ship was built at the Mathias Thesen Yard in East-Germany for Baltic Shipping Company from the Soviet Union. The ship was christened 'Aleksandr Pushkin', called after the poet with the same name. The ship was one of 5 identical sister ships. Throughout the years the ship has been in the posession of many owners. But finally it was bought by Cruise & Maritime Voyages in 2010.

It's a small wonder the the Marco Polo is still sailing the seven seas. All her sister ships have already been scrapped. Because it is an older ship, and the safety regulations on cruise ships are getting very strict, it is only guessing how long it will be possible to maintain everything onboard. At the moment this does not seem to be a problem.

As you can see the shape of the Marco Polo is nothing like that of a modern cruise ship. The ship has been built at the end of the Ocean Liner-age. This is very well visible. For example: the life boats are located very high up on the ship and the bow is also very high. It's great to see a ship like this out of the water. It is the only way to take a look at what is located below the waterline.


The Marco Polo will be docked in our harbour for almost a full month. At the start of December the ship will start cruising again, ready for the season of 2013.
____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 7 oktober 2012

MSC Lirica scheepsbezoek / ship visit

NL:
Op 6 oktober lag de MSC Lirica voor de tweede en laatste keer in Antwerpen voor dit jaar. Normaal gezien zou ook de Bremen aan de Scheldekaaien liggen, maar dit ging niet door omdat het schip beschadigingen had opgelopen aan zijn schroef. 

De MSC Lirica had spijtig genoeg niet het allerbeste weer meegebracht. Desondanks had het schip toch veel aantrek bij de Antwerpenaren. De MSC Lirica heeft een lengte van 251 meter en is daarmee, op één meter na, het grootste cruiseschip voor dit jaar in Antwerpen ligt. De AIDAluna, die eerder dit jaar aanmeerde, had een totale lengte van 252 meter. Op volledige capaciteit kan de MSC Lirica 2100 passagiers vervoeren. Hoe indrukwekkend dit ook lijkt, hiermee is het schip één van de kleinere schepen van de rederij MSC Cruises. Binnenin is de Lirica een drijvend paleis dat alles biedt om de gasten tot het uiterste te verwennen tijdens hun cruise. 


Ons team heeft dankzij een uitnodiging van MSC Cruises België een bezoek kunnen brengen aan dit prachtige schip. Om dit grote schip een beetje overzichtelijk te beschrijven zal ik dit dek per dek doen.

EN:

On the 6th of October the MSC Lirica was docked for the second time this year in Antwerp. Normally the Bremen was also expected but it has been cancelled due to damage at a propeller.

The MSC Lirica had not brought the best weather to Antwerp. Nevertheless the ship was very popular in Antwerp. The MSC Lirica has a length of 251 metres and is the second largest ship that came to Antwerp this year. The biggest was the AIDAluna with 252 metres. On full capacity the MSC Lirica can accommodate 2100 passengers. This may be impressive, but it is one of the smallest ships in the MSC-fleet. On the inside the Lirica is a floating palace that offers everything to pamper its guests during the cruise.


Our team was able to visit this beautiful ship thanks to an invitation from MSC Cruises België. To put structure in the review I will describe the ship deck by deck.

NL: Dek 5 - VERDI
Dit is één van de hoofddekken van het schip. Hier bevind zich onder meer de receptie, gelegen in het twee-dekken-hoge Atrium. Hier staan de vriendelijke receptionisten u graag te woord. Vooraan het schip vindt u de comfortabele 'Lord Nelson Pub' waar u in alle rust kan genieten van een drankje. Vanuit de pub is er een rechtstreekse doorgang naar het 'Broadway Theater'. Hierin kunnen 713 bezoekers plaatsnemen en genieten van een prachtige show. Als we terug meer naar de achtersteven van het schip lopen komen we voorbij de gezellige 'Beverly Hills Bar' waar de gasten 's avonds kunnen uitrusten bij pianomuziek. Op dit dek bevindt zich ook het 'La Bussola Restaurant'. Dit is een A la carte restaurant waar u de verfijnde Italiaans keuken opgediend krijgt. Wij hebben hiervan een driegangenmenu mogen proberen, wat ons zeer beviel. 

EN: Deck 5 - VERDI

This is one of the main decks of the ship. Here you will find the reception, situated in the 2-decks-high Atrium. The friendly receptionists will answer all your questions there. In front of the ship is the comfortable 'Lord Nelson Pub' located. Here you can relax and enjoy a drink. The pub has a direct entrance to the 'Broadway Theatre'. This theatre has place for 713 visitors who can enjoy a spectacular show. If you walk further to the aft of the ship we pass the 'Beverly Hills Bar' where the guests can relax and enjoy some piano music. On this deck is the main restaurant also located: 'La Bussola Restaurant'. This is an A la carte restaurant where you get the finest Italian cuisine served. Our team tried a three course menu., and I must say that it was delicious.Broadway Theater
La Bussola Restaurant


Lord Nelson Pub
The Beverly Hills Bar


Driegangenmenu / Three course menu 'La Bussola Restaurant'
NL: Dek 6 - PUCCINI
Op dit dek is ook nog een ingang voor het 'Broadway Theater'. Het theater strekt zich namelijk uit over twee dekken. Ook het Atrium komt uit op dit dek. Daarrond is een gezellige kleine bar genaamd 'The Coffee Corner'. Hier voorbij bevindt zich 'Le Cabaret', een open zaal waar 's avonds cabaret en muziek gespeeld wordt. Voor diegene die hun geluk willen testen is het 'Las Vegas Casino' de perfecte plaats. Verder kan u de foto's die van U getrokken werden tijdens uw reis gaan afhalen in de 'Photo Shop'. Tussen de 'Photo Shop' en het casino bevindt zich ook nog 'L'atmosphère', een warm ingerichte bar. 

EN: Deck 6 - PUCCINI
On this deck there is another entrance to the 'Broadway Theatre'. The theatre is namely two decks high. The Atrium also stretches to this deck. Around the Atrium is a cosy bar named 'The Coffee Corner'. When you continue your tour you come at 'Le Cabaret'. This is an open lounge where cabaret and music can be performed. For those who want to test their luck there is the 'Las Vegas Casino'. In the 'Photo Shop' you can take a look at, and maybe buy at the photos that have been taken of you during the cruise. Between the 'Photo Shop' and the casino you'll find 'L'atmosphère', a bar with a warm interior.Photo Shop
L'Atmosphère


The Coffee Corner
Le Cabaret
NL: Dek 7 - SCARLATTI
Op dek 6 en 7 bevindt zich aan de zijkant van het schip het sloependek met een wandelpromenade op dek 6. Verder is ook de 'Lirica Lounge' te vinden op dek 7. Een zeer mooie ruimte waar verschillende kleine acts opgevoerd kunnen worden. Achteraan het schip bevinden zich ook enkele kajuiten.

EN: Deck 7 - SCARLATTI

On deck 6 and 7 you have on both sides of the ship the lifeboat deck with a promenade on deck 6. On this deck you will also find the Lirica Lounge. This is a a beautiful lounge where several small acts can be performed. Near the aft of the ship there are some cabines.Lirica Lounge
Sloependek (dek 6) / Lifeboat deck (deck6)  NL: Dek 8 - PAGANINI
Op dek 8 hebben we een binnenhut bezocht. Deze kleine hut is zeer basic maar heeft toch alles wat men nodig heeft. Een groot King-size bed, een klein bureau en een badkamer.

EN: Deck 8 - PAGANINI

On deck 8 we visited an inside cabine. This small cabine is very basic but has everything you need on a cruise. A big King-size bed, a small desk and a bathroom.Binnenhut / Inside Cabin
Binnenhut / Inside CabinNL: Dek 10 - BELLINI
Op dek 10 bevindt zich het grootste deel van de suites. Deze zijn zeer ruim en sfeervol ingericht. Daarbovenop hebben ze ook nog een groot eigen balkon waar u rustig, afgesloten van de drukte in het schip, een krant of boek kan lezen.

EN: Deck 10 - BELLINI

On deck 10 most of the suites are located. These have a warm interiour and a large balcony where you can relax, away from the other people in the ship. It's the perfect place to read your newspaper or a good book.Suite met balkon / Suite with Balcony
Balkon / Balcony


Suite met Balkon / Suite with balcony
Badkamer / Bathroom

NL: Dek 11 - VIVALDI
Dit is het dek waar de zwembaden te vinden zijn. Tussen de zwembaden bevindt zich het 'SPA Bath' met twee jacuzzi's. Vooraan het schip is de 'MSC Aurea SPA' waar u zich kan laten verwennen. Helemaal vooraan het schip bevindt zich ook nog een fitnessruimte. Als we daarna terug naar achter lopen op het dek komen we aan 'La Pergola Open Restaurant' dat zich rond de schouw van het schip bevindt. Als we van hieruit nog verder lopen stappen we 'Le Bistrot Cafetaria' binnen. Dit is een restaurant met zicht over de achtersteven van het schip.

EN: Deck 11 - VIVALDI
This is the deck where the swimming pools are located. Between the two pools you'll find the 'SPA Bath' with two jacuzzi's. In the front of the ship there is also a fitness room. Close to the fitness you'll find the MSC Aurea SPA where you can take a relaxing massage, and many other treatments . If you walk again to the aft of the ship you see the 'La Pergola Open Restaurant' located around the funnel. When you walk further to the aft you enter 'Le Bistrot Cafetaria'. This is a restaurant that overlooks the aft of the ship.

Pool
MSC Aurea SPA

Fitness
Poolbar


Pool
Le Bistrot Cafetaria


Schouw / Funnel
La Pergola Open Restaurant


________________________________________________________________________________


NL: Zoals aan het begin van het artikel vermeld was het weer niet zo schitterend. Bij de aankomst van de MSC Lirica begon was het hard aan het regenen. Maar dit houdt de echte liefhebbers niet tegen om op post te staan om foto's te nemen. Bij het vertrek is de regen gelukkig weg gebleven. Met drie salvo's van de scheepshoorn nam het schip afscheid van Antwerpen en de tientallen kijklustigen die zich verzameld hadden op het Zuiderterras en het Flandria-ponton. 

Volgend jaar komt MSC Cruises spijtig genoeg niet naar Antwerpen, maar voor 2014 is de kans veel groter dat ze opnieuw in onze stad aanmeren!

Als u meer wil weten over de MSC Lirica, of over de andere schepen van de MSC-vloot kan u altijd een kijkje nemen op hun website: MSC Cruises België
Op deze website vindt u onder meer 
een virtuele rondgang van de MSC Lirica. Zo kan u zelf ook een stapje aan boord zetten.

Voor het scheepsbezoek zou ik MSC Cruises België graag willen bedanken.
Ons team had een prachtig tijd aan boord van het schip.EN: As I mentioned in the beginning of the article the weather wasn't very good. The ship arrived in the pouring rain. But this doens't keep the ship lovers away. At the departure it was luckely dry. With three hornblast the MSC Lirica left Antwerp. On the Zuiderterras and the Flandria-pontoon there were many people to see this spectacle.

Next year MSC Cruises is not coming to Antwerp, but in 2014 the chance is much bigger for the ships to return to our city!

When you want to know more about the MSC Lirica, or the other ships of the MSC-fleet you an visit their wesbsite: 
MSC Cruises België
On this site you'll also find a virtual tour of the MSC Lirica. That way you can also explore the ship.

I want to thank MSC Cruises België for the ship visit.
Our team had a wonderful time onboardAankomst/Arrival MSC Lirica © Ludovic Van den Sande 
Vertrek/Departure MSC Lirica

____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!zaterdag 29 september 2012

Geen dubbele call / No double call 06/10/2012

NL:
Hapag Lloyd Cruises heeft deze morgen laten weten dat de MS Bremen schade heeft opgelopen aan één van zijn propellers. Hierdoor is het schip genoodzaakt een langere tijd dan voorzien bij de werf Blohm+Voss in Duitsland te liggen. Hierdoor wordt zijn volgende reis volledig gecancelled. Hierdoor wordt de verwachtte aanloop van het schip op 6 oktober gecancelled.

Op de zelfde dag wordt ook de MSC Lirica van MSC Cruises verwacht. Deze call gaat voorlopig nog WEL door. Het schip zou aan de cruiseterminal liggen van 08.00 tot 15.00 uur.

Het is zeker de moeite eens te komen zien want het is het 2de grootste cruiseschip dat Antwerpen dit jaar aandoet. Ons team heeft de kans gekregen het schip te bezoeken dus u kan nog interieurfoto's verwachten!EN:
Hapag Lloyd Cruises announced this morning that the MS Bremen has damage at one of its propellers. Therefor the ship is foreced to make a longer stop than expected at the Blohm+Voss shipyard in Germany. The cruise line accounced that they cancelled the next voyage of the ship. For this is the reason the call from the Bremen on the 6th of October is cancelled.


On the same day the MSC Lirica was also expected. This call is for the moment STILL expected. The ship will berth at the cruiseterminal from 08.00 to 15.00 p.m.

It is worth to come and take a look because it's the 2nd largest cruise ship in Antwerp this year. Our team got an invitation to go onboard so there will also be interior photos afterwards!