vrijdag 31 augustus 2012

Wind Surf 31/08/2012 CANCELLED

NL:
De call van de Wind Surf 31 augustus 2012 is gecancelled door het slechte weer.
Het schip vaart in plaats van Antwerpen naar Dover...
EN:
The call of the Wind Surf 31st of August 2012 has been cancelled due to the terrible weather.

The ship is now instead of Antwerp heading for Dover...Wind Surf - Call 31/08/2012 - © John Moussiaux
Wind Surf - Call 31/08/2012 - © John Moussiaux
____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 29 augustus 2012

Star Flyer in Antwerpen - Maiden Call

NL:
De Star Flyer lag vandaag voor de allereerste keer in Antwerpen. Dit zeilschip is wel degelijk een cruiseschip. Samen met haar twee zusterschepen, Star Clipper en Royal Clipper (het grootste zeilschip ter wereld, 134 meter), vaart het schip over de zeven wereldzeeën.

De Star Flyer heeft een lengte van 115 meter en kan 182 passagiers vervoeren. Het schip is een klassiek zeilschip met vier masten met in totaal 16 manuele zeilen met een oppervlakte van 3365m². Het hoogste punt van de Star Flyer reikt tot 63 meter boven de waterlijn. Voor de opvarende staat een bemanning van 75 man klaar. In totaal worden de passagiers ondergebracht in 85 cabines waarvan er 79 buitenzicht hebben. Het schip is verdeeld in 4 verschillende dekken. Er is zoals op een gewoon cruiseschip geen casino, cinema of theater. Wel zijn er twee zwembaden aan boord. Verder is er een kleine bibliotheek en een lounge te vinden waar men zich kan ontspannen bij wat pianomuziek of zang. Er is één restaurant aan boord. Dit is zeer aantrekkelijk ingericht met veel hout en maritieme elementen.

Het schip heeft ook een speciale band met België. Het is namelijk gebouwd in Langerbrugge bij Gent en is daar in juli 1991 afgeleverd aan de rederij 'Star Clippers'. De Star Flyer was daarbij ook nog eens het eerst commerciële zeilschip dat gebouwd werd sinds 140 jaar. Daarbovenop was het ook nog eens het eerste commerciële zeilschip dat sinds 90 jaar de Noord-Atlantische Oceaan overgestoken heeft.

Normaal gezien varen de schepen van Star Clippers enkel in de warmere streken maar dit seizoen wou de rederij Noord-Europa eens aandoen. Hiervan kon Antwerpen vandaag meegenieten.

Dankzij een uitnodiging door Schepen van Toerisme, Philip Heylen is het gelukt aan boord te geraken van dit prachtige zeilschip . Onderaan het bericht, en op onze website, kan u de foto's bekijken.

Toen we aan boord gestapt waren van dit majestueuze zeilschip werden we naar de bibliotheek geleid waar we een ontmoeting hadden met Kapitein Jürgen Müller-Cyran. Hij vertelde dat hij al meer dan 20 jaar voor de rederij Star Clippers voer en dat de sfeer aan boord van het schip fantastisch was. Meer dan 60 procent van de passagiers zijn vaste gasten aan boord van de Star Flyer. Hierdoor zijn ze, samen met de bemanning, één hechte vriendengroep geworden.

Er werden ook verschillende geschenken overhandigd aan de kapitein. Hierover kan u hieronder meer lezen. Toen dit gedaan was en we ons drankje dat we gekregen hadden op hadden kregen we een rondleiding door het schip door één van de officieren. Hij leidde ons tot diep in het schip waar zich het restaurant bevindt. Als je er binnen stapt is het opmerkelijk hoe groot het schip is. In het restaurant was men volop bezig de tafels te dekken voor het avondeten. 
Om de bemanning hierbij niet verder te storen gingen we verder, we liepen door een gezellige kleine gang waar zich de shop bevond waar u allerlei kledingstukken en souvenirs kon kopen met het logo van de rederij op. Naast de shop bevond zich een klein raampje waarachter zich de receptie bevond. Hierna moesten we terug naar boven gaan via een trap met prachtige gedraaide houten leuningen.

Eénmaal terug boven mochten we nog even rondkijken waarna we de kapitein bedankt hebben voor het bezoek en met spijt terug van boord zijn gestapt.

Interieurfoto's: klik hier
EN:
Today the Star Flyer was docked in Antwerp for the very first time. This sailing ship is really a cruise ship. Together with her two sister ships, Star Clipper and Royal Clipper ( the biggest sailing ship in the world, 134 metres), it sails the seven seas.

The Star Flyer has a length of 115 metres and can accommodate 182 passengers. The ship is a classic sailing ship with four masts and a total of 16 manual sails with a surface of 3365m². The highest point of the Star Flyer stretches 63 metres above the waterline. For the passengers a crew of 75 members is provided. The passengers are accommodated in 85 cabines of wich 79 with an oceanview. The ship is divided in 4 different decks. There is no casino, cinema or theater onboard like on a normal cruise ship, but there are two swimming pools, a small library and a lounge where you can relax and listen to some piano music or some singing. There is one restaurant onboard wich is decorated very attractive with a lot of wood and nautical elements.

The ship has also a special relation with Belgium. The ship namely has been built in Langerbrugge at Ghent. In July 1991 the ship has been delivered to the cruise line 'Star Clippers'. The Star Flyer was the first commercial sailing vessel built for 140 years. It was also the first commercial sailing vessel to cross the North-Atlantic Ocean in 90 years.

Normally the ships of Star Clippers sail in the warmer regions but this season they try Northern-Europe. This is very good news for Antwerp.

Thanks to an invitation from the Alderman of Tourism, Philip Heylen it was possible to get onboard this beautiful ship. You can find the photos below or on our website.

Once we were onboard this majestical ship we went to the library where we had a meeting with Captain Jürgen Müller-Cyran. He told us that he sailed for more than 20 years for the cruise line 'Star Clippers' and that the atmosphere onboard was fantastic. More than 60 percent of the passengers are regular guests onboard the Star Flyer. That makes the crew and the passengers a very close group of friends.

Several gifts were presented to the captain. You can read more about it below. After our drink  we got a tour around the ship by one of the officers. He lead us deep into the ship where the restaurant was located. When you enter it you will be suprised how large the ship really is. The crew was busy preparing the tables for dinner so we continued our tour. We went trough a cosy small corridor where the shop was located. You can buy serval souvenirs and clothing with the cruise line's logo on it. Next to the shop there was a small window. This was the reception. After that we were lead up again via a beautiful staircase with turned wooden handrails.

Once we were on the upperdeck again we had a short look around. After that we thanked the captain for the visit and left the ship with regret.

Interior photos: click here

NL:
Kapitein Jürgen Müller-Cryan neemt enkele geschenken in ontvangst.
Van Antwerpen krijgt hij een speciaal beschilderde mini-bolder en een doos Antwerpse Handjes.
De Haven van Antwerpen overhandigt een plakaat voor de allereerste call van het schip.
Ook het loodswezen had een geschenk voor de Kapitein, namelijk een speciaal boek.

EN: To Captain Jürgen Müller-Cryan some special gifts were handed over.
Antwerp gave a specially painted mini-bollard and a box of Antwerp Hands (biscuits).
The Harbour of Antwerp handed over a placard for the occasion of the first call of the ship.
Also the Pilots had a gift for the Captain, namely a special book.
Bibliotheek / Library
Tropical Bar
Restaurant
                    
____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 26 augustus 2012

Balmoral in Antwerpen

NL:
Vandaag is het volgende cruiseschip dan eindelijk in Antwerpen aangekomen. De MS Balmoral is vaste klant in Antwerpen, maar deze keer zat het weer niet echt mee.
Het schip kwam binnenvaren tussen enkele zware regenbuien door.

De Balmoral maakt een overnight-call dit maal. Het schip vertrekt terug op 27 augustus om 13.00uur. EN:

Today the next cruise ship finally berthed in Antwerp. The MS Balmoral has already been serveral times in Antwerp, but this time the weather was really bad. The ship entered our city between some rainshowers.

The Balmoral is making an overnight-call. The ship departs again on the 27th of August at 13.00 p.m.


____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 25 augustus 2012

7000ste bezoeker! / 7000th visitor!

NL:
Vandaag zijn er exact 7000 verschillende bezoekers op de website geweest! Met wat geluk kunnen we er 10 000 van maken voor het einde van het jaar!

Bedankt aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt!


EN:
Today exactly 7000 different visitors visited our website! With some luck we can get to 10 000 for the end of the year!
Thanks to everybody who made this possible!