maandag 24 april 2023

MS Ocean Nova & Dar Młodzieży in Antwerpen - April 2023

NL: Het expeditiecruiseschip Ocean Nova kwam op 21 april 2023 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het Tall Ship Dar Młodzieży keerde diezelfde dag ook terug van haar 15de zeestage met de Antwerp Maritime Academy. Beide schepen meerden aan aan het cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The expedition cruise ship Ocean Nova came to Antwerp for the first time on 21 April 2023. The Tall Ship Dar Młodzieży also returned the same day from her 15th sea stint for the Antwerp Maritime Academy. Both ships moored at the cruise pontoon at the Noorderterras.


NL: Het 73 meter lange expeditiecruiseschip Ocean Nova kwam op vrijdag 21 april voor de eerste keer naar Antwerpen. Het is het kleinste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen zal komen en het is het op één na kleinste cruiseschip dat ooit in de Scheldestad geweest is. De Ocean Nova werd gebouwd in 1991 en heeft plaats aan boord voor 78 passagiers. Dankzij haar versterkte romp kan het schip ook cruises varen in Antarctica. Tijdens haar bezoek aan Antwerpen voer de Ocean Nova een cruise langs het Kanaal en Denemarken. Vanuit Antwerpen voer het schip rechtstreeks naar Zeebrugge om daarna het Kanaal over te varen richting het Engelse Tilbury.

EN: The 73-metre expedition cruise ship Ocean Nova came to Antwerp for the first time on Friday 21 April. It is the smallest cruise ship to come to Antwerp this year and is the second smallest cruise ship ever the city. The Ocean Nova was built in 1991 and has room on board for 78 passengers. Thanks to its reinforced hull, the ship can also sail cruises in Antarctica. During her visit to Antwerp, the Ocean Nova was sailing a cruise along the English Channel and Denmark. From Antwerp, the ship sailed directly to Zeebrugge before crossing the Channel towards Tilbury in England.NL: De cruiseaanloop van de Ocean Nova viel samen met de terugkomst van het Tall Ship Dar Młodzieży. Na vier weken meerde het Poolse schoolschip rond 14:00u opnieuw aan in Antwerpen. Het schip wordt elk jaar ingezet voor de Antwerp Maritime Academy, vroeger gekend als de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, voor een zeestage met hun eerstejaarsstudenten. Het was de 15de keer dat er zo’n zeestage georganiseerd werd op het schip. Een deel van de eerstejaarsstudenten was in de masten geklommen voor de aankomst aan de Scheldekaaien. Doordat de Ocean Nova niet veel plaats innam aan het cruiseponton werd er besloten om de Dar Młodzieży ook aan het ponton te laten aanmeren.

Dar Młodzieży vertrok op zondagavond opnieuw uit Antwerpen. De volgende bestemming is de haven van Hamburg in Duitsland, waar het schip op 5 mei zal aankomen. Van daaruit gaan ze via het Zweedse Stockholm terug richting Gdynia in Polen.

EN: The cruise call of the Ocean Nova coincided with the return of the Tall Ship Dar Młodzieży. After four weeks, the Polish school ship docked in Antwerp again around 14:00h. The ship is used every year by the Antwerp Maritime Academy to organise a traineeship. It was the 15th time such a sea traineeship was organised on the ship. Several of the first-year students had climbed the masts while arriving back at the Scheldt quays in Antwerp. As the Ocean Nova did not take up much space on the cruise pontoon, it was decided that the Dar Młodzieży would also dock on the pontoon.

Dar Młodzieży left Antwerp again on Sunday evening. The next destination is the port of Hamburg in Germany, where the ship will arrive on 5 May. From there, they will head back to Gdynia in Poland via Stockholm, Sweden.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 3 april 2023

Tall Ship Alexander von Humboldt II in Antwerpen 2023

NL: Het Tall Ship Alexander von Humboldt II kwam op 2 april 2023 aan in Antwerpen voor een vijfdaags bezoek. Het schip vaart momenteel een “schoolcruise” met het Canadese project ‘Class Afloat’, waarbij studenten kunnen studeren aan boord van het schip terwijl ze de wereld rondvaren.

EN: The Tall Ship Alexander von Humboldt II arrived in Antwerp on 2 April 2023 for a five-day visit. The ship is currently sailing a "school cruise" with the Canadian project 'Class Afloat', where students can study aboard the ship while sailing around the world.


NL: Het groene Tall Ship Alexander von Humboldt II, dat trouwens ook groene zeilen heeft, kwam op zondag 2 april aan in Antwerpen. Het schip zal vijf dagen aan het cruiseponton blijven liggen, tot donderdag 6 april.

Alexander von Humboldt II is een vrij nieuw zeilschip. Het werd in 2011 gebouwd bij de scheepswerf Brenn- und Verformtechnik (BVT) in de Duitse stad Bremen. Het was het eerste grote zeilschip dat in Duitsland gebouwd werd sinds 1994. Het vervangt de originele Alexander von Humboldt die in 2011 uit de vaart werd genomen en momenteel in Bremen dienst doet als hotelschip.

Alexander von Humboldt II wordt uitgebaat door de rederij Deutsche Stiftung Sail Training en iedereen tussen 14 en 75 jaar oud komt in aanmerking om mee te varen met het schip. In totaal is er aan boord plaats voor 79 personen.

EN: The green Tall Ship Alexander von Humboldt II, which also has green sails, arrived in Antwerp on Sunday April 2nd. The ship will stay docked at the cruise pontoon for five days, until Thursday April 6th.

Alexander von Humboldt II is a fairly new sailing ship. It was built in 2011 at the Brenn- und Verformtechnik (BVT) shipyard in the German city of Bremen. It was the first large sailing ship built in Germany since 1994. It replaced the original Alexander von Humboldt, which was decommissioned in 2011 and currently serves as a hotel ship in Bremen.

Alexander von Humboldt II is operated by the shipping company Deutsche Stiftung Sail Training and anyone between the age of 14 and 75 is eligible to sail on the ship. In total, there is room on board for 79 people.

Class Afloat

NL: Vorig jaar lag Alexander von Humboldt II nog in Antwerpen tijdens The Tall Ships Races. Dit jaar bezoekt het schip de stad in een andere hoedanigheid. Momenteel vaart het de wereld rond voor het Canadese project ‘Class Afloat’. Het West Island College International organiseert elk jaar een schoolcruise op het Tall Ship met een erkende schoolopleiding, naar het Canadese model.

Het schooljaar is onderverdeeld in twee semesters: september tot januari en mei tot september. De studenten kunnen zelf kiezen of ze voor één of twee semesters deelnemen, of zelfs in sommige gevallen voor meer dan twee semesters. Het schooljaar is een combinatie van een reis op het vaste land, gecombineerd met een lange vaart op de Alexander von Humboldt II. Er worden namelijk niet enkel havens in Europa aangelopen maar ook havens in bijvoorbeeld de Caraïben, Zuid-Amerika en Afrika. Naargelang het studietraject dat gekozen wordt, wordt er tot 5 uur les per dag gevolgd. Het project bestaat al sinds 1984.

In de zomermaanden, wanneer de studenten niet aan boord zijn, neemt de Alexander von Humboldt II deel aan de grote zeilevenementen zoals The Tall Ships Races, en andere bijeenkomsten van unieke schepen.

EN: Last year, Alexander von Humboldt II was still in Antwerp during The Tall Ships Races. This year, the ship is visiting the city for a different reason. It is currently sailing around the world for the Canadian project 'Class Afloat'. The West Island College International organises a school cruise on the Tall Ship every year with an approved school curriculum, following the Canadian model.

The school year is divided into two semesters: September to January and May to September. Students can choose whether to participate for one or two semesters, or even in some cases for more than two semesters. The school year is a combination of mainland travel, combined with a long sailing on the Alexander von Humboldt II. Not only ports in Europe are visited, but also ports in, for example, the Caribbean, South America and Africa. Depending on the study route chosen, up to five hours of lessons per day are taken. The project has existed since 1984.

During the summer months, when the students are not on board, the Alexander von Humboldt II participates in major sailing events such as The Tall Ships Races, and other gatherings of unique ships.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!