zaterdag 20 mei 2017

Tall Ship Kruzenshtern komt opnieuw naar Antwerpen / comes back to Antwerp

NL: Het Russische Tall Ship Kruzenshtern wordt volgende week terug verwacht in Antwerpen. Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017 zal het schip afgemeerd liggen aan de cruiseterminal en het zal ook open zijn voor het grote publiek.

Het Russische zeilopleidingsschip Kruzenshtern zal op 23 en 24 mei aangemeerd liggen in Antwerpen aan de cruiseterminal (Zuiderterras). Vorig jaar lag het schip ook al in Antwerpen tijdens de Tall Ships Races. Het indrukwekkende zeilschip bezoekt de Scheldestad op weg naar Oostende, waar ze te gast zal zijn voor Oostende voor Anker van 25 tot 28 mei 2017.

De viermaster Kruzenshtern werd gebouwd in 1926 en heeft een lengte van 114 meter. Dat maakt haar tot één van de grootste zeilschepen ter wereld.

Kruzenshtern in Antwerpen – praktisch:
  •          Aankomst: 23 mei in de vroege ochtend – geen exact uur beschikbaar.
  •          Schip open voor bezoek: 23 mei van 14.00 tot 22.00u & 24 mei van 09.00 tot 16.00u
  •          Lichtshow: 23 mei om 22.00u
  •          Vertrek: 24 mei om 18.00u


EN: Next week the Russian Tall Ship Kruzenshtern will return to Antwerp. On Tuesday 23rd, and Wednesday 24th May 2017 the ship will be docked at the cruise terminal and it will be opened for the public.

The Russian sail training ship Kruzenshtern will be docked at the cruise terminal (Zuiderterras) on 23 and 24 May.Last year the ship also visited Antwerp during the Tall ShipsRaces. The impressive sailing vessel visits the city on its way to Ostend, where it is expected for the maritime event ‘Oostende Voor Anker’ from 25 until 28 of May 2017.

The fourmaster Kruzenshtern was built in 1926 and has a length of 114 metres. This makes her one of the largest sailing vessels/tall ships in the world.

Kruzenshtern in Antwerp – practical:
  •           Arrival: 23 May in the early morning – no exact time available
  •          Ship open for the public: 23 May from 14.00 until 22.00h & 24 May from 09.00 until 16.00h
  •          Lightshow: 23 May at 22.00h
  •          Departure: 24 May at 18.00h


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!