dinsdag 6 februari 2024

Marine/Navy - HNLMS Groningen in Antwerpen

NL: Het Nederlandse patrouilleschip HNLMS Groningen P843 van de Koninklijke Marine lag begin februari 2024 aangemeerd aan het cruiseponton in Antwerpen. Het schip kwam op vrijdag 2 februari aan rond 10:00u en bleef liggen tot dinsdag 5 februari 10:00u. Het doel van het bezoek was recreatie voor de bemanning.

Onze collega Tibo Deprest van onze partnerwebsite CruiseschepenInZeebrugge.be was dit weekend in Antwerpen en kon de onderstaande foto’s maken.

EN: The Dutch patrol ship HNLMS Groningen P843 of the Royal Netherlands Navy was docked at the cruise pontoon in Antwerp in early February 2024. The ship arrived on Friday February 2nd at 10:00h and remained moored until Tuesday February 5th 10:00h. The purpose of the visit was recreation for the crew.

Our colleague Tibo Deprest of our partner website CruiseschepenInZeebrugge.be was in Antwerp this weekend and was able to take the photos below.

©Tibo Deprest


NL: HLNMS Groningen werd op 21 april 2011 gedoopt en kwam officieel in dienst op 29 november 2013. Het is het vierde en laatste schip van de Hollandklasse. De schepen werden ontworpen als Ocean Patrol Vessels en worden onder andere ingezet om te surveilleren in de territoriale wateren. Ze voeren ook vaak douanetaken uit en houden grip op de visserij en de milieubescherming.

De vier schepen zijn elk 108 meter lang en 16 meter breed en halen een snelheid van 22 knopen of 40,7 km/u. Aan boord is standaard een 50-koppige bemanning. Achteraan het schip bevind zich een helikopterplatform en een hangaar waar een helikopter van het type NH90 is past.

In april 2016 lag HNLMS Holland ook voor enkele dagen in Antwerpen. Toen lag het schip nog aangemeerd aan de oude cruiseterminal aan het Zuiderterras.

>> Wil je op de hoogte blijven van dit soort aanlopen in Antwerpen? Hou dan zeker op de Home-pagina van onze website de rubriek ‘Andere Interessante Aanlopen’ in het oog. Hier worden onder andere bezoeken aangekondigd van marineschepen en zeilschepen.

©Tibo Deprest
©Tibo Deprest

EN: HLNMS Groningen was christened on 21 April 2011 and officially entered service on 29 November 2013. It is the fourth and last ship of the Holland class. The ships were designed as Ocean Patrol Vessels and are used, among other things, to conduct surveillance in the territorial waters. They also often perform customs duties and keep a grip on fisheries and environmental protection.

The four vessels are each 108 metres long and 16 metres wide and reach speeds of 22 knots or 40.7 km/h. On board is a 50-strong crew as standard. At the back of the ship is a helicopter platform and hangar where an NH90-type helicopter can be stored.

In April 2016, one of the sister ships, HNLMS Holland, also visited Antwerp for a few days. Back then, the ship was still docked at the old cruise terminal on Zuiderterras.

>> Want to keep up to date with these kinds of calls in Antwerp? Then be sure to keep an eye on the 'Other Interesting Calls' section on the Home page of our website. This is where visits by naval vessels and sailing ships, among others, are announced.

©Tibo Deprest

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!