zondag 2 juni 2024

Colombian Tall Ship ARC Gloria in Antwerpen 2024

NL: Het Tall Ship ARC Gloria van de Colombiaanse Marine meerde eind mei 2024 voor de tweede keer aan in Antwerpen. Het schip bleef vier dag liggen aan het cruiseponton bij Het Steen. Iedereen die dat wou kon het schip gratis bezoeken.

EN: The Colombian Navy's Tall Ship ARC Gloria docked in Antwerp for the second time at the end of May 2024. The ship stayed docked at the cruise pontoon near Het Steen for four days. Anyone who wanted to could visit the ship for free.


NL:
De 76 meter lange driemaster ARC Gloria van de Colombiaanse Marine meerde op 31 mei om 09:30u aan bij het cruiseponton aan Het Steen. Het opleidingsschip werd die ochtend opgewacht door een marine band en een delegatie van de Belgische Marine. Ook de ARC Gloria had muziek bij en speelde tijdens de aankomst haar eigen hymne ‘Himno del ARC Buque Gloria’. Vanop het cruiseponton en de kaairand juichten de Antwerpse Colombianen het schip toe met hun Colombiaanse vlaggen.

De officieren aan boord salueerde bij de aankomst en enkele cadetten klommen, gekleed in de kleuren van de Colombiaanse vlag, in het touwwerk. Ondanks het slechte weer was er toch een uitgelaten sfeer tijdens het aanmeren.

EN: The 76-metre three-master ARC Gloria of the Colombian Navy moored at the cruise pontoon near Het Steen at 09:30h on 31 May. The training ship was welcomed by a navy band and a delegation from the Belgian Navy. The ARC Gloria also carried music and played its own anthem 'Himno del ARC Buque Gloria' during the arrival. From the cruise pontoon and quayside, the Antwerp Colombians cheered the ship with their Colombian flags.

The officers on board saluted on arrival and some of the cadets, dressed in the colours of the Colombian flag, climbed the ropes. Despite the bad weather, there was still an elated atmosphere during the docking.NL: Nadat de loopbruggen gelegd werden, ging eerst een de delegatie van de Belgische Marine aan boord om ARC Gloria officieel te verwelkomen in Antwerpen. Colombia is voor Antwerpen zeer belangrijk omdat het de belangrijkste Europese invoerhaven is van tropisch fruit zoals bananen, ananassen en avocado’s. Antwerpen is ook de grootste koffiehaven ter wereld. Alle magazijnen samengeteld ligt er in Antwerpen genoeg koffie opgeslagen voor 27 miljard kopjes.

EN: After the gangways were laid, a delegation of the Belgian Navy first boarded the ship to officially welcome ARC Gloria to Antwerp. Colombia is very important for Antwerp as it is the main European import port of tropical fruits such as bananas, pineapples and avocados. Antwerp is also the world's largest coffee port. All warehouses combined, there is enough coffee stored in Antwerp for 27 billion cups.

Bezoek aan boord / Visit on board

NL: Om 11:00u, slechts iets meer dan een uur na de aankomst, mochten de eerste bezoekers het schip al betreden. Aan boord stond de vriendelijke bemanning klaar om iedereen te ontvangen. Naast een rondleiding over de buitendekken was het ook mogelijk om het kleine museum aan boord te bezoeken met onder andere een buste van Admiraal José Padilla Lopez, een sleutelfiguur in de onafhankelijkheidsoorlog van Colombia. Daarnaast was het ook mogelijk om de brug te bezoeken. Op het overdekte achterdek stonden verschillende standjes opgesteld waar Colombiaanse snuisterijen en souvenirs van het schip verkocht werden. Het schip was elke dag dat het in Antwerpen lag te bezoeken.

>> Bekijk alle foto's via de link: ARC Gloria in Antwerpen

EN: At 11:00h, only a little over an hour after arrival, the first visitors were already allowed to board the ship. On board, the friendly crew was ready to welcome everyone. Besides a tour of the outer decks, it was also possible to visit the small museum on board which includes a bust of Admiral José Padilla Lopez, a key figure in Colombia's war of independence. In addition, it was also possible to visit the bridge. Several stalls were set up on the covered aft deck selling Colombian trinkets and souvenirs from the ship. The ship could be visited every day it was in Antwerp.

>> View all the photos via the link: ARC Gloria in Antwerp


NL: ARC Gloria is momenteel bezig aan een tour langs West- en Noord-Europa om de 200ste verjaardag te vieren van de Colombiaanse Marine. Het schip kwam vanuit Barcelona rechtstreeks naar Antwerpen gevaren en zet van hieruit op 3 juni koers naar Stockholm waar het op 11 juni verwacht wordt. Nadien wordt Kiel in Duitsland bezocht tijdens hun maritiem festival ‘Kieler Woche’. Van daaruit gaat het richting Amsterdam en nadien ook nog Londen.

De Stad Antwerpen hoopt om ARC Gloria opnieuw te mogen verwelkomen tijdens volgende editie van de Tall Ships Races in Antwerpen in 2026. Momenteel heeft het schip hier nog niet voor bevestigd.

EN: ARC Gloria is currently on a tour of western and northern Europe to celebrate the 200th anniversary of the Colombian Navy. The ship sailed from Barcelona directly to Antwerp, from where it sets sail on 3 June to Stockholm where it is expected on 11 June. Afterwards, it will visit Kiel in Germany during their maritime festival 'Kieler Woche'. From there, it will head for Amsterdam and then also London.

The City of Antwerp hopes to welcome ARC Gloria again during next edition of the Tall Ships Races in Antwerp in 2026. Currently, the ship has not yet confirmed for this.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 7 mei 2024

MS Clio - Opening Cruiseseizoen 2024 / Opening Cruise Season 2024

NL: Het kleine expeditiecruiseschip MS Clio van de Amerikaanse rederij Grand Circle Cruise Line opende op 26 april het cruiseseizoen van 2024 in Antwerpen. Het is meteen ook het kleinste schip voor dit jaar.

EN: The small expedition cruise ship MS Clio of the American company Grand Circle Cruise opened the 2024 cruise season in Antwerp on 26 April. It is also the smallest ship that will visit this year.

NL: Met haar lengte van 100 meter is MS Clio het kleinste cruiseschip dat ooit een cruiseseizoen mocht openen in Antwerpen. In 2023 lag het schip al twee keer in Antwerpen en in 2024 staan er in totaal drie aanlopen gepland. In totaal heeft het schip plaats voor 89 passagiers in 45 cabines en staan er 60 bemanningsleden voor hen klaar.

Het schip werd in 1998 gebouwd in Frankrijk bij de werf ‘Chantiers Alstom Leroux Naval’ in St. Malo als ‘MS Le Levant’ voor de luxerederij Compagnie Du Ponant, tegenwoordig kortweg bekend als  Ponant. Le Levant vervoegde in 1998 het enige andere schip van de rederij: het zeiljacht ‘Le Ponant’.

‘Le Levant’ bleef in de vloot van Ponant tot 2012 waarna ze volledig heringericht werd en overgedragen werd aan Paul Gaugin Cruises. Voor die rederij voer het schip onder de naam ‘MS Tere Moana’ cruises naar Tahiti, Polynesië en Oceanië.

In december 2015 veranderde het schip dan, voorlopig voor de laaste keer, van eigenaar en werd het overgenomen door Grand Circle Cruise Line als MS Clio.


EN:
At 100 metres long, MS Clio is the smallest cruise ship ever allowed to open a cruise season in Antwerp. The ship was already in Antwerp twice in 2023 and a total of three calls are planned in 2024. In total, the ship has room for 89 passengers in 45 cabins and 60 crew members are waiting for them.

The ship was built in 1998 in France at the shipyard 'Chantiers Alstom Leroux Naval' in St Malo as 'MS Le Levant' for the luxury cruise line Compagnie Du Ponant, today known simply as Ponant. Le Levant joined the company's only other ship in 1998: the sailing yacht 'Le Ponant'.

'Le Levant' remained in Ponant's fleet until 2012 after which she was completely refitted and transferred to Paul Gaugin Cruises. For that cruise line, the ship sailed cruises to Tahiti, Polynesia and Oceania under the name 'MS Tere Moana'.

In December 2015, the ship once again changed hands, for the last time for now, and was taken over by Grand Circle Cruise Line as MS Clio.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 20 april 2024

Antwerpen - Officiële Cruiselijst 2024 / Official Cruise List 2024

NL: MS Clio komt op 26 april als eerste zeecruiseschip voor 2024 naar Antwerpen. In totaal worden er dit jaar 24 aanlopen verwacht waarvan 5 schepen voor de eerste keer naar de Scheldestad zullen komen.

EN: MS Clio will come to Antwerp on 26 April as the first sea cruise ship for 2024. A total of 24 calls are expected this year, of which five ships will come to the city for the first time.


NL: Dit jaar laat het eerste zeecruiseschip langer op zich wachten. Op vrijdag 26 april komt MS Clio naar Antwerpen. Het kleinste cruiseschip voor 2024 opent dit jaar het cruiseseizoen en zal in mei nog twee keer terugkomen. Diezelfde maand zal ook het luxecruiseschip Seabourn Ovation nog een bezoek brengen aan de stad.

In juni komen er in het tweede deel van de maand vier schepen kort na elkaar: MS Ambition, MS Europa, MS Hamburg en ook het grootste cruiseschip voor 2024, MS Marina, met haar lengte van 238 meter.

De eerste twee ‘maiden calls’ voor 2024 zullen plaats vinden in juli. De Amerikaanse luxerederij Regent Seven Seas Cruises lijkt de weg gevonden te hebben naar Antwerpen. Tot nu toe kwam enkel hun Seven Seas Navigator naar de stad, maar dit jaar sturen ze drie van hun andere schepen stroomopwaarts. Seven Seas Mariner en Seven Seas Voyager bezoeken Antwerpen in juli. Het derde schip, Seven Seas Splendor, bezoekt ons begin augustus voor de eerste keer. Begin augustus zal ook MS Europa 2 Antwerpen opnieuw een bezoek brengen.

EN: This year, the first sea cruise ship is taking longer to arrive. MS Clio visit Antwerp on Friday 26 April. The smallest cruise ship for 2024 opens the cruise season this year and will return twice more in May. That same month, the luxury cruise ship Seabourn Ovation will also visit the city.

In June, four ships will visit in quick succession in the second part of the month: MS Ambition, MS Europa, MS Hamburg and also the largest cruise ship for 2024, MS Marina, with its length of 238 metres.

The first two 'maiden calls' for 2024 will take place in July. US luxury line Regent Seven Seas Cruises seems to have found its way to Antwerp. Until now, only their Seven Seas Navigator came to the city, but this year they are sending three of their other ships upstream. Seven Seas Mariner and Seven Seas Voyager will visit Antwerp in July. The third ship, Seven Seas Splendor, will visit us for the first time in early August. MS Europa 2 will also visit Antwerp again in early August.


NL: Azamara stuurt begin september hun nieuwste schip, MS Azamara Onward, voor de eerste keer richting Antwerpen voor een overnachting. De laatste van de 5 maiden calls staat midden oktober gepland voor MS Sirena van Oceania Cruises. Dit schip is een zusterschip van MS Azamara Onward. Beide schepen werden eind jaren ‘90 gebouwd voor Renaissance Cruises.

De rest van het najaar bestaat uit aanlopen van oude bekenden. Zo bezoek MS Ambition van Ambassador Cruise Line de stad nog drie keer. Ook MS Artania van Phoenix Reisen komt nog drie keer naar Antwerpen en zal op 19 december het cruiseseizoen ook afsluiten. Fred. Olsen Cruise Lines komt dit jaar maar één keer naar Antwerpen, maar wel opnieuw met MS Balmoral. Het zal de eerste aanloop zijn van het schip sinds 2019.

>> Via de link kan u de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2024 bekijken: Cruises 2024

Zoals steeds is de info onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen er in de loop van het jaar nog extra aanlopen bijkomen.

EN: Azamara is sending their newest ship, MS Azamara Onward, to Antwerp for the first time for an overnight stay in early September. The last of the 5 maiden calls is scheduled for MS Sirena of Oceania Cruises in mid-October. This ship is a sister ship to MS Azamara Onward. Both ships were built in the late 1990s for Renaissance Cruises.

The rest of the autumn consists of calls from old acquaintances. For instance, MS Ambition of Ambassador Cruise Line will visit the city three more times. Phoenix Reisen's MS Artania will also visit Antwerp three more times and will also close the cruise season on 19 December. Fred. Olsen Cruise Lines will come to Antwerp only once this year, but again with MS Balmoral. It will be the ship's first call since 2019.

>> You can find the full list of cruise calls for 2024 at the link: Cruises 2024

As always, the info is subject to change and additional calls may be added during the year.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 6 februari 2024

Marine/Navy - HNLMS Groningen in Antwerpen

NL: Het Nederlandse patrouilleschip HNLMS Groningen P843 van de Koninklijke Marine lag begin februari 2024 aangemeerd aan het cruiseponton in Antwerpen. Het schip kwam op vrijdag 2 februari aan rond 10:00u en bleef liggen tot dinsdag 5 februari 10:00u. Het doel van het bezoek was recreatie voor de bemanning.

Onze collega Tibo Deprest van onze partnerwebsite CruiseschepenInZeebrugge.be was dit weekend in Antwerpen en kon de onderstaande foto’s maken.

EN: The Dutch patrol ship HNLMS Groningen P843 of the Royal Netherlands Navy was docked at the cruise pontoon in Antwerp in early February 2024. The ship arrived on Friday February 2nd at 10:00h and remained moored until Tuesday February 5th 10:00h. The purpose of the visit was recreation for the crew.

Our colleague Tibo Deprest of our partner website CruiseschepenInZeebrugge.be was in Antwerp this weekend and was able to take the photos below.

©Tibo Deprest


NL: HLNMS Groningen werd op 21 april 2011 gedoopt en kwam officieel in dienst op 29 november 2013. Het is het vierde en laatste schip van de Hollandklasse. De schepen werden ontworpen als Ocean Patrol Vessels en worden onder andere ingezet om te surveilleren in de territoriale wateren. Ze voeren ook vaak douanetaken uit en houden grip op de visserij en de milieubescherming.

De vier schepen zijn elk 108 meter lang en 16 meter breed en halen een snelheid van 22 knopen of 40,7 km/u. Aan boord is standaard een 50-koppige bemanning. Achteraan het schip bevind zich een helikopterplatform en een hangaar waar een helikopter van het type NH90 is past.

In april 2016 lag HNLMS Holland ook voor enkele dagen in Antwerpen. Toen lag het schip nog aangemeerd aan de oude cruiseterminal aan het Zuiderterras.

>> Wil je op de hoogte blijven van dit soort aanlopen in Antwerpen? Hou dan zeker op de Home-pagina van onze website de rubriek ‘Andere Interessante Aanlopen’ in het oog. Hier worden onder andere bezoeken aangekondigd van marineschepen en zeilschepen.

©Tibo Deprest
©Tibo Deprest

EN: HLNMS Groningen was christened on 21 April 2011 and officially entered service on 29 November 2013. It is the fourth and last ship of the Holland class. The ships were designed as Ocean Patrol Vessels and are used, among other things, to conduct surveillance in the territorial waters. They also often perform customs duties and keep a grip on fisheries and environmental protection.

The four vessels are each 108 metres long and 16 metres wide and reach speeds of 22 knots or 40.7 km/h. On board is a 50-strong crew as standard. At the back of the ship is a helicopter platform and hangar where an NH90-type helicopter can be stored.

In April 2016, one of the sister ships, HNLMS Holland, also visited Antwerp for a few days. Back then, the ship was still docked at the old cruise terminal on Zuiderterras.

>> Want to keep up to date with these kinds of calls in Antwerp? Then be sure to keep an eye on the 'Other Interesting Calls' section on the Home page of our website. This is where visits by naval vessels and sailing ships, among others, are announced.

©Tibo Deprest

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!