dinsdag 14 september 2021

Hospital Ship MV Global Mercy arrives in Antwerpen

NL: De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in Antwerpen. Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis gezondheidszorg aan te bieden.

EN: De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in Antwerpen. Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis gezondheidszorg aan te bieden.


Grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld / World's largest private hospital ship

NL: Voor de strakke timing te respecteren ging de kapitein nog even op de rem staan: zondag stipt om 13.30u nam de Global Mercy feilloos de laatste Scheldebocht richting het oude stadscentrum van Antwerpen. Talloze kijklustigen vergaapten zich langs de kaaien aan het 174 meter lange schip, begeleid door een paar slepers van het Havenbedrijf, die voor een feestelijk watergordijn zorgden.

Het nieuwe ziekenhuisschip zal ongeveer een half jaar lang blijven liggen aan het operationele hoofdkwartier (NOC, kaai 602) van het Havenbedrijf, waar het helemaal wordt afgewerkt.

Als alles goed gaat, moet het schip in februari klaar zijn voor vertrek. Tegen die tijd moet het uitgerust zijn met 199 bedden, 6 operatiezalen, een labo, scanners, maar ook een groot auditorium voor opleidingen aan lokale hulpverleners.

De Global Mercy is met zijn 172 meter nog een heel stuk groter dan de 152 meter lange Africa Mercy, die zijn titel van grootste particuliere ziekenhuisschip hiermee moet afstaan.

EN: To respect the tight timing, the captain applied the brakes: at exactly 13.30 hrs on Sunday, the Global Mercy made the last turn on the river Scheldt towards the old city centre of Antwerp. Numerous spectators gazed at the 174-metre-long ship along the quays, accompanied by a couple of tugboats from the Port Authority, which created a festive water curtain.

The new hospital ship will be moored at the operational headquarters (NOC, quay 602) of the Port Company for about six months, where it will be completely finished.

If all goes well, the ship should be ready for departure in February. By then, it should be equipped with 199 beds, 6 operating theatres, a lab, scanners, but also a large auditorium for training local aid workers.

With its 172 metres, the Global Mercy is still a lot larger than the 152-metre Africa Mercy, which will relinquish its title as the largest private hospital ship.


Antwerpen-Dakar

NL: De eerste reisbestemming van de Global Mercy wordt de Senegalese hoofdstad Dakar. De lokale bevolking zal er terechtkunnen voor allerhande medische hulp, zoals het verwijderen van tumoren, tandzorg, enzovoort.

“Onderwijs en gezondheidszorg zijn hier in het Westen de normaalste zaak van de wereld, maar 5 miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg”, zegt Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships BelgiĆ«. “Een groot deel daarvan moeten we situeren in Sub-Saharisch Afrika, op slechts een paar uur vliegen hiervandaan. We zien daar veel wanhoop. Maar Mercy Ships heeft intussen al 2,5 miljoen mensen kunnen helpen.”

Volgens Van Dijk zou het schip aanvankelijk in de Filipijnen worden afgewerkt, maar corona strooide roet in het eten. Mercy Ships Belgium ging te rade bij zijn trouwe partner Port of Antwerp of de afwerking niet hier zou kunnen gebeuren. “We hebben geen seconde getwijfeld”, zegt Rob Smeets, COO van het Havenbedrijf Antwerpen.

“Een ploeg van meer dan twintig mensen heeft een jaar keihard gewerkt om hier de nodige voorbereidingen te treffen. We hebben zelfs een miniterminal gebouwd. We zijn dan ook trots dat de Global Mercy naar hier komt voor zijn afwerking.”

EN: The first travel destination of the Global Mercy will be Senegal's capital Dakar. The local population will be able to go there for all kinds of medical assistance, such as tumor removal, dental care, etc.

"Education and healthcare are the most normal things in the world here in the West, but 5 billion people have no access to healthcare," says Bert van Dijk, President of Mercy Ships Belgium. "A large part of that is in Sub-Saharan Africa, just a few hours' flight away. We see a lot of despair there. But Mercy Ships has already been able to help 2.5 million people."

According to Van Dijk, the ship was initially supposed to be finished in the Philippines, but corona threw a spanner in the works. Mercy Ships Belgium consulted its loyal partner Port of Antwerp to see if the finishing touches could be made here. "We did not hesitate for a second," says Rob Smeets, COO of the Port of Antwerp.

"A team of more than twenty people have worked extremely hard for a year to make the necessary preparations. We have even built a mini terminal. So we are proud that the Global Mercy is coming here for its finishing touches."

Antwerpse sponsoring / Antwerp sponsorship

NL: Op het aankomstfeest zondag waren zo’n vijftig lokale bedrijven uitgenodigd. Onder de aanwezigen spraken we met Yves en Greg Aertssen, van de Stabroekse aannemersgroep Aertssen.

“We schenken nu al sinds geruime tijd het budget voor het nieuwjaarscadeau van ons personeel aan Mercy Ships. Deze organisatie schrijft een mooi verhaal dat enthousiasme opwekt. Het leeft ook in de Antwerpse gemeenschap”, zegt Greg. “Iedereen gelooft erin”, vult Yves aan. “We vinden het extra interessant, omdat Mercy Ships in Afrika actief is, en wij ook in die richting kijken voor onze activiteiten.”

EN: Some fifty local companies were invited to the arrival party on Sunday. Among those present, we spoke with Yves and Greg Aertssen, of the Aertssen contractor group from Stabroek.

"For some time now, we have been donating the budget for our staff's New Year's gift to Mercy Ships. This organisation writes a beautiful story that generates enthusiasm. It also lives in the Antwerp community", says Greg. "Everyone believes in it", Yves adds. "We find it extra interesting, because Mercy Ships is active in Africa, and we are also looking in that direction for our activities."

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 6 september 2021

Hospitaalschip MV Global Mercy van Mercy Ships komt naar Antwerpen / Hospital Ship MV Global Mercy of Mercy Ships will visit Antwerp

NL: Het splinterieuwe hospitaalschip Global Mercy van Mercy Ships komt naar de Scheldekaaien! Op zondag 12/09 zal het schip een welkomsttraject varen door de haven tot aan de Scheldekaaien (zie de kaart hieronder). Het schip zal rond 12.00u passeren aan het eerste uitkijkpunt bij de Zandvlietsluis en rond 13.30u langs de laatste drie punten op de kaart varen. MV Global Mercy zal niet aanmeren aan de Scheldekaaien en vaart aansluitend door naar Kaai 602 in de haven.

EN: Mercy Ships' hospital ship Global Mercy is coming to the Scheldt quays! On Sunday 12/09 the ship will sail a welcome route through the port to the Scheldt quays (see the map below). The ship will pass the first viewpoint at the Zandvlietlock around 12.00 pm and will pass the last three points on the map around 1.30 pm. MV Global Mercy will not dock at the Scheldt quays and will continue to Quay 602 in the port.

©Mercy Ships

NL: Port of Antwerp maakte de komst van de Global Mercy naar Antwerpen mogelijk door een gratis ligplaats en ondersteuning aan te bieden. Vrijwilligers uit binnen- en buitenland zullen daar de Global Mercy inrichten en afwerken tot het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Het gaat onder meer over de inrichting, de installatie van medische apparatuur en IT-systemen maar ook de bevoorrading van het schip voor haar eerste missie. “Dit unieke project is een voorlopig hoogtepunt in de samenwerking tussen Port of Antwerp en Mercy Ships. Met onze steun staan we als Havenbedrijf niet alleen, het maatschappelijk engagement in de havengemeenschap is zeer groot. Tientallen bedrijven in onze haven steunen Mercy Ships al structureel en zullen dit ook doen bij de inrichting van de Global Mercy. Mercy Ships en het prachtige werk dat ze verrichten liggen na aan het hart van de haven van Antwerpen”, zegt havenschepen Annick De Ridder.

EN: Port of Antwerp made the arrival of the Global Mercy in Antwerp possible by offering a free berth and support. Volunteers from Belgium and abroad will furnish and finish off the Global Mercy into the largest private hospital ship in the world. This includes the furnishing, installation of medical equipment and IT systems as well as supplying the ship for her first mission. "This unique project is a temporary highlight in the collaboration between Port of Antwerp and Mercy Ships. As a Port Authority we are not alone in our support, the social commitment in the port community is very high. Dozens of companies in our port already support Mercy Ships on a structural basis and will do so again when the Global Mercy is set up. Mercy Ships and the wonderful work they do are right at the heart of the port of Antwerp," says port alderman Annick De Ridder.