woensdag 3 februari 2021

Cruiseschip MS Seaventure at EDR Antwerp Shipyard

NL: Bij de scheepswerf EDR Antwerp Shipyard in de haven van Antwerpen ligt momenteel het expeditiecruiseschip MS Seaventure aangemeerd. Het schip wordt daar verder afgewerkt en klaargestoomd voor haar eerste cruiseseizoen voor de nieuwe eigenaar VIVA Cruises Ltd.

EN: The expedition cruise ship MS Seaventure is currently docked at the shipyard EDR Antwerp Shipyard in the port of Antwerp. The ship is being finished there and will be prepared for her first cruise season for the new owner VIVA Cruises Ltd.


NL: Het kleine expeditiecruiseschip MS Seaventure voer op zaterdag 16 januari tijdens hevige sneeuwbuien de Westerschelde op. Het was omwille van corona bijna een jaar geleden dat er nog eens een zeecruiseschip koers zette naar Antwerpen. Tegen de avond kwam het schip via de Berendrechtsluis aan bij de scheepswerf van EDR Antwerp Shipyard.

NL: MS Seaventure kwam rechtstreeks van de kleine Deense haven Hundested. Daar lag het schip al enkele maanden aan de kaai voor werken, maar door de slechte bereikbaarheid werd ervoor gekozen om richting Antwerpen te varen. “In de afgelopen jaren heeft Scylla verschillende dockingen en reparaties laten uitvoeren voor hun riviercruiseschepen bij EDR Antwerp Shipyard waarvan we zeer tevreden waren. Daarom werd besloten om ook MS Seaventure naar Antwerpen te sturen. De centrale ligging van de haven van Antwerpen is daarbij zeker ook een pluspunt.”, liet Bart Vos van RSR Shipping weten.


EN: The small expedition cruise ship MS Seaventure sailed onto the Westerscheldt on Saturday 16 January during heavy snowfall. Because of corona, it had been almost a year since a sea cruise ship set course for Antwerp. In the evening the vessel arrived at EDR Antwerp Shipyard via the Berendrechtlock.

EN: MS Seaventure arrived directly from the small Danish port of Hundested. There the ship had been moored for several months for works, but due to the poor accessibility it was chosen to sail to Antwerp. "In recent years, Scylla has had several dockings and repair operations for their river cruise ships carried out at EDR Antwerp Shipyard with which we were very satisfied. It was therefore decided to also send MS Seaventure to Antwerp. The central location of the port of Antwerp is certainly also a plus", said Bart Vos of RSR Shipping.

Nieuwe naam en schildering / New name and livery

NL: Het schip droeg tot oktober 2020 de naam MS Bremen en maakte deel uit van de vloot van Hapag-Lloyd Cruises. Onder die naam was het schip ook drie keer te gast in Antwerpen. Begin 2019 werd bekend gemaakt dat het schip de vloot zou verlaten. De Zwitserse rederij Scylla, die tot dan toe enkel riviercruiseschepen onder haar naam had, kocht het schip en veranderde de naam in MS Seaventure. “Door een nieuw segment van de cruisemarkt aan te spreken spreidt Scylla de risico’s. Daarbij kwam ook dat verschillende touroperators, waarmee we een goede band opgebouwd hebben, ook vragende partij waren voor de komst van een expeditiecruiseschip.”, aldus Bart Vos.

Normaal gezien zou Scylla het schip pas overnemen in de lente van 2021, maar doordat er door het coronavirus geen cruises meer gevaren konden worden, heeft Hapag-Lloyd Cruises besloten om het schip al in oktober aan Scylla over te dragen. MS Seaventure zal nu bij EDR Antwerp Shipyard verder klaargemaakt worden voor haar eerste cruiseseizoen. Momenteel ligt het schip nog gewoon aan de kade in de werf, maar binnenkort zal het schip het droogdok ingaan. Daar zal een volledig nazicht gebeuren van de romp en schroeven en zal MS Seaventure ook in de huiskleuren van VIVA Cruises Ltd. geschilderd worden.


EN: The ship was named MS Bremen until October 2020 and was part of the fleet of Hapag-Lloyd Cruises. Under that name, the ship also visited Antwerp three times. In early 2019, it was announced that the ship would be leaving the fleet. The Swiss shipping company Scylla, which until then had only river cruise ships under its name, bought the ship and changed the name to MS Seaventure. "By addressing a new segment of the cruise market, Scylla spreads the risks. In addition, several tour operators, with whom we have built up good relations, were also asking for the addition of an expedition cruise ship", says Bart Vos.

Normally, Scylla would only take over the ship in the spring of 2021, but due to the fact that no more cruises could be sailed due to the coronavirus, Hapag-Lloyd Cruises decided to hand over the ship to Scylla already in October. MS Seaventure will now be further prepared for her first cruise season at EDR Antwerp Shipyard. At the moment, the ship is still moored at the quay in the shipyard, but soon she will enter dry dock. There, the hull and propellers will be overhauled and MS Seaventure will be painted in the house livery of VIVA Cruises Ltd.


NL: De Duitse rederij VIVA Cruises Ltd. heeft het schip gecharterd en zal het inzetten als expeditiecruiseschip. Er worden cruises gepland naar IJsland, Groenland en Antarctica. Doordat het schip een versterkte romp heeft kan het zonder problemen in deze uitdagende wateren varen. Tijdens een cruise langs West-Europa zal MS Seaventure op 11 mei 2021 voor de eerste keer met passagiers naar Antwerpen komen. Het schip zal dan gebruik kunnen maken van het splinternieuwe cruiseponton en de nieuwe cruiseterminal aan Het Steen.

>> Meer informatie over MS Seaventure en VIVA Cruises Ltd. vind je via de link: VIVA Cruises

>> Meer foto's van MS Seaventure vind je via de link: MS Seaventure bij EDR Antwerp Shipyard

EN: The German shipping company VIVA Cruises Ltd. has chartered the ship and will deploy it as an expedition cruise ship. Cruises are planned to visit Iceland, Greenland and Antarctica. Because the ship has a reinforced hull, it can sail in these challenging waters without any problems. During a cruise along Western Europe, MS Seaventure will bring passengers to Antwerp for the first time on 11 May 2021. The ship will then be able to use the brand new cruise pontoon and the new cruise terminal at Het Steen.

>> More information on MS Seaventure and VIVA Cruises Ltd. can be found via the link: VIVA Cruises

>> More photos of MS Seaventure can be found via the link: MS Seaventure at EDR Antwerp Shipyard_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!