maandag 6 juli 2015

Baggeraar/Dredger Congo River in Antwerpen 2015

NL: Terwijl Antwerpen op maandag in de ban was van de Tour de France was er ook aan de Scheldekaaien iets unieks te beleven. Het baggerschip Congo River van DEME lag op maandag 6 juli 2015 aangemeerd aan de Scheldekaaien. Iedereen die dat wou kon het imposante schip bezoeken.

EN: While Antwerp was under the spell of the Tour de France on monday, there was also a unique event that took place at the Scheldt quays. The dredger Congo River from DEME was docked at the quays on July 6th 2015. Those interested were able to visit the impressive vessel.


NL: Het baggerschip Congo River lag op 6 juli 2015 aangemeerd aan de cruiseterminal van Antwerpen. Het schip maakt deel uit van de vloot van DEME, een bedrijf dat zich wereldwijd bezig houdt met baggeren, landwinning en offshore opdrachten.

Het schip, dat in 2011 werd gebouwd, werd tussen maart en juni volledig gerenoveerd in Istanbul, Turkije. Op hun doorreis van Turkije naar Rusland werd besloten om het schip één dag open te stellen voor het publiek in Antwerpen. Het is zeer speciaal dat de Congo River in België te bezichtigen is omdat het schip hier maar zelden opdrachten heeft.


EN: On July 6th 2015 the dredger Congo River was docked at the cruise terminal of Antwerp. The ship is part of the fleet of DEME, a global company that occupies itself with dredging, land reclamation and offshore orders.

The ship, which was built in 2011, has been renovated in Istanbul in Turkey between March and June. During their journey from Turkey to Russia the company decided to open the ship for the public in Antwerp for one day. It's very special that you are able to visit the Congo River in Belgium as the ship doesn't get many orders here.NL: Sleephopperzuiger
Met een lengte van 168 meter en een breedte van 38 meter is de Congo River de grootste sleephopperzuiger uit de vloot van DEME. Sleephopperzuigers hebben een arm, of zuigbuis, aan boord die men over de bodem sleept waardoor zand, slib en zelfs gravel van de bodem opgezogen kan worden. Wat opgezogen wordt word opgeslagen in het ruim van het schip. In totaal heeft de Congo River een laadvermogen van 48.000 ton, of 30.000m³. Dat komt overeen met voetbalveld dat bedekt wordt met een laag zand van 5 meter, of ongeveer 1000 vrachtwagens.

EN: Trailing suction hopper dredger
With a length of 168 metres and a beam of 38 metres the Congo River is the largest trailing suction hopper dredger in the fleet of DEME. Trailing suction hopper dredgers have an arm with a hopper on board which they can drag across the seabed to suck up seawage sludge, sand or even gravel. When it's sucked up it gets stored in the hold of the ship. Congo River has a loading capacity of 48.000 tons, or 30.000m³. That's the same amount it would take to fill a soccer field with a sand layer of 5 metres, or the capacity of around 1000 lorries.NL: Persen, dumpen of rainbowen
Om het ruim van het schip opnieuw leeg te maken kan men kiezen tussen drie verschillende technieken. Persen, dumpen of rainbowen. Bij het persen wordt het schip door drijvende buizen verbonden met het land. Daar wordt het zand of slib dan tegen hoge kracht opgespoten. Bij het dumpen kan het schip, zoals de term het zelf zegt, zijn lading door een luik onderaan de romp in het water dumpen. Een derde techniek is het rainbowen. Daarbij wordt het zand of slib met grote kracht in een straal uit een buis op de boeg van het schip gespoten. Bij deze techniek verschijnen regelmatig regenbogen in de straal, waaraan de techniek zijn naam dankt.

EN: Pressing, dumping or rainbowing
To empty the hold of the ship the crew can choose between three techniques: pressing, dumping or rainbowing. During pressing the ship is connected to the land with floating pipes and the sand or seawage sludge is pumped through with great force. During dumping the ship dumps its load into the sea or river through an opening in the keel of the ship. A third technique is rainbowing. Here the sand or seawage sludge is pumped out of a pipe at the bow of the ship with great force. Often rainbows appear in the spout, which gave the technique its name.


_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!