zaterdag 14 maart 2020

Antwerpen Closes its Cruise Terminal due to Corona Virus

UPDATE 01/10/2020

NL: De Stad Antwerpen heeft besloten om de cruiseterminal in Antwerpen tijdelijk te sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Veel rederijen stoppen tegelijkertijd ook wereldwijd met varen. Hierdoor worden verschillende cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd.
->> Riviercruises mogen onder strenge voorwaarden opnieuw aanmeren in Antwerpen sinds juli 2020

EN: The City of Antwerp has decided to temporarily close the cruise terminal in Antwerp due to the outbreak of the corona virus COVID-19. At the same time, many shipping companies worldwide have stopped operating. As a result, several cruise calls in Antwerp are cancelled.  
->> River cruises are allowed to moor again in Antwerp under strict conditions since July 2020.
NL: De verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft wereldwijd een zware impact op het leven. Ook de cruise-industrie wordt hierdoor zwaar getroffen. Zo goed als alle rederijen hebben besloten om hun cruiseactiviteiten tijdelijk te stoppen. Ze varen hun cruises nog uit en blijven daarna in de havens liggen.

Veel havens weren uit voorzorg ook zelf de cruiseschepen. De Stad Antwerpen heeft ook beslist om de cruiseterminal tijdelijk te sluiten. Cruiseschepen mogen nog steeds aanmeren in de stad om proviand aan boord te nemen maar niemand mag van boord gaan. Dit geldt voor zowel de zee- als riviercruises die de stad bezoeken en gaat in met onmiddellijke werking. Deze maatregel blijft gelden tot nader bericht.

Vanaf juli 2020 mogen riviercruiseschepen opnieuw aanmeren in Antwerpen onder stricte voorwaarden. Via deze link vindt u het aangepaste afmeerplan voor de schepen. Voor de zeecruiseschepen is er momenteel nog geen nieuwe beslissing genomen.EN: The spread of the new corona virus COVID-19 has a large impact on life worldwide. The cruise industry is also greatly affected by this. Almost all cruise companies have decided to temporarily stop their cruise activities. They are finishing their cruises, but will afterwards stay docked at the ports.

As a precaution, many ports are also banning cruise ships themselves. The City of Antwerp has also decided to temporarily close its cruise terminal. Cruise ships are still allowed to dock in the city to take provisions on board, but no one is allowed to disembark. This applies to both sea and river cruise ships that visit the city and takes effect immediately. This measure shall remain in force until further notice.

From July 2020, river cruise ships will be allowed to moor again in Antwerp under strict conditions. Via this link you will find the adapted mooring plan for the ships. No new decision has yet been taken for the sea cruise ships.

Annulaties / Cancellations

NL: Doordat de meeste cruiserederijen hun cruiseschepen niet meer laten varen zullen er ook een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd worden. Niet elke rederij heeft momenteel haar activiteiten opgeschort tot dezelfde datum. Het valt dus nog af te wachten hoe de situatie zal evolueren. Momenteel is het al wel zeker dat Fred. Olsen Cruise Lines vier cruiseaanlopen annuleert. Zij stoppen met varen tot en met 22 mei 2020. Hapag-Lloyd Cruises annuleert hun aanloop van de Europa 2 in Antwerpen. 

Holland America Line verlengt hun vaarpauze tot en met 14 mei (stand 30/03) waardoor twee van de drie cruiseaanlopen van MS Veendam in 2020 wegvallen. De maiden call van het schip wordt momenteel verschoven naar 23/08. Cruise & Maritime Voyages heeft bekendgemaakt dat ze hun schepen al zeker tot 24 mei (stand 06/04) op non-actief zetten. Hierdoor vallen twee aanlopen van MS Columbus weg. AIDA Cruises verlengt hun pauze tot 31 mei (stand 08/04) waardoor een aanloop van MS AIDAvita wegvalt. Phoenix Reisen annuleert nu ook extra cruises waaronder de aanloop van MS Albatros eind mei (stand 15/04). De aanloop van MS National Geographic Explorer van Lindblad Expeditions is nu ook geannuleerd maar wordt volgens de rederij verschoven naar 2021. Met deze annulatie zijn alle cruiseaanlopen in mei afgelast. 

De cruise-industrie ziet een heropstart nog niet direct mogelijk. Holland America Line heeft daarom beslist om alle cruises in Europa, Alaska en Canada/New England voor de rest van 2020 te annuleren (stand 06/05). Hierdoor vervalt ook de derde en laatste aanloop van MS Veendam in Antwerpen voor dit jaar. Het schip wordt wel nog verwacht in Antwerpen in 2021. Sea Cloud Cruises annuleert hun ook al haar cruises tot eind juni waardoor hun zeilcruiseschip Sea Cloud II niet gaat komen. Ook Ponant annuleert extra cruises waardoor begin juli de maiden call van hun nagelnieuwe schip Le Jacques Cartier ook wegvalt.

NCLH, het moederbedrijf van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, heeft besloten om alle cruises tot en met 31 juli te annuleren. Vanaf 1 augustus gaan ze proberen om terug op te starten. Dit betekent wel dat de maiden call van MS Nautica en de aanloop van MS Seven Seas Navigator wegvallen.

Plantours Kreuzfahrten heeft nu ook de cruise van MS Hamburg naar Antwerpen moeten afzeggen. Ook Fred. Olsen Cruise Lines verlengt hun vaarpauze tot 18 juli waardoor een aanloop van MS Boudicca wegvalt. Het aantal annulaties komt daarmee op 19.

Op 20 juli liet Cruise & Maritime Voyages en TransOcean Krezufahrten weten dat ze het faillissement aanvragen. Hierdoor vallen er dit jaar nog 8 cruiseaanlopen weg. Daarnaast heeft Fred. Olsen Cruise Lines hun vaarpauze nog verlengd waardoor nog aan aanloop van MS Balmoral wegvalt. De geplande cruise van Le Dumont D'Urville van Ponant en de aanloop van The World zal ook niet doorgaan.

Fred. Olsen Cruise Lines heeft opnieuw hun vaarpauze verlengt waardoor de cruises van MS Black Watch, MS Boudicca, MS Braemar en MS Balmoral wegvallen in oktober en november. AIDA Cruises verlengt hun vaarpauze tot eind september waardoor de twee aanlopen van AIDAvita wegvallen. Ook MS Artania van Phoenix Reisen valt weg in oktober. Ponant annulleerde ondertussen ook de aanloop van Le Bellot.

Saga Cruises heeft bekend gemaakt dat ze al hun cruises annuleren tot begin 2021. Hierdoor valt de maiden call van MS Spirit of Discovery in Antwerpen eind december ook weg. Dat was de laatste aanloop die nog niet geannulleerd was voor 2020. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog cruiseschepen zullen langskomen in Antwerpen.

>> Bekijk via de link welke schepen gepland stonden om in 2020 naar Antwerpen te komen: Cruises Antwerpen 2020

          
EN: Due to the fact that most cruise companies keep their cruise ships docked, a number of cruise calls in Antwerp will also be cancelled. Not every cruise company has currently suspended its activities until the same date. It remains to be seen how the situation will evolve, though at the moment it is already certain that Fred. Olsen Cruise Lines will cancel four cruise calls. They will stop sailing until 22 May 2020. Hapag-Lloyd Cruises also cancelled its call of Europa 2 in Antwerp.

Holland America Line is extending their cruise pause until 14 May 2020 (situation 30/03) and therefore two of the three cruise calls of MS Veendam in 2020 are now cancelled. The maiden call of the ship is currently postponed to 23/08. Cruise & Maritime Voyages announced that they are extending their inactive period to 24 May (situation 06/04), resulting in two cancelled calls of MS Columbus. One call of MS AIDAvita is also cancelled as AIDA Cruises extends its pause to May 31st (situation 06/04). Phoenix Reisen is now also cancelling more cruises, including the call of MS Albatros at the end of May (situation 15/04). The call of MS National Geographic Explorer of Lindblad Expeditions has now also been cancelled but will be postponed to 2021 according to the cruise line. With this cancellation all cruise calls in May have been cancelled. 

The cruise industry does not yet see the possibility of a restart. Holland America Line has therefore decided to cancel all cruises in Europe, Alaska and Canada/New England for the rest of 2020 (situation 06/05). This will also cancel the third and final call of MS Veendam in Antwerp for this year, but the ship is expected to visit Antwerp in 2021. Sea Cloud Cruises is also cancelling all their cruises until the end of June, which means that their 'sailing cruise ship' Sea Cloud II will not be coming. Ponant also cancels extra cruises which means that the maiden call of their brand-new ship Le Jacques Cartier at the start of July will also be cancelled.

NCLH, the parent company of Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and Regent Seven Seas Cruises, has decided to cancel all cruises until 31 July. From August 1st they will try to restart. This means that the maiden call of MS Nautica and the call of MS Seven Seas Navigator will be cancelled.


On 20 July Cruise & Maritime Voyages and TransOcean Krezufahrten announced that they were filing for bankruptcy. As a result, 8 addiditional cruise calls will be cancelled this year. In addition, Fred. Olsen Cruise Lines prolonged their sailing pause, which means that a call of MS Balmoral will be cancelled. The planned cruise of Le Dumont D'Urville of Ponant and the call of The World will not take place either.

Fred. Olsen Cruise Lines has once again extended their sailing break, as a result of which the cruises of MS Black Watch, MS Boudicca, MS Braemar and MS Balmoral will be cancelled in October and November. AIDA Cruises has also extended their sailing break until the end of September, which means that the two calls from AIDAvita will be cancelled. Also MS Artania from Phoenix Reisen will no longer visit the city in October. Meanwhile, Ponant also cancelled the call of Le Bellot.

Saga Cruises has announced that they will cancel all their cruises until the beginning of 2021. Because of this, the maiden call of MS Spirit of Discovery in Antwerp at the end of December will also be cancelled. That was the last cruise call for 2020 that had not yet been cancelled. It is very unlikely that cruise ships will still be visiting Antwerp this year.

>> Check via the link which ships were planned to come to Antwerp in 2020: Cruises Antwerp 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!