maandag 22 juni 2020

Nieuw Cruiseponton voor Antwerpen ziet het daglicht / New Cruise Pontoon for Antwerp sees daylight

NL: Het eerste van drie delen van het nieuwe cruiseponton zag eind mei het daglicht bij Victor Buyck Steel Constructions in Wondelgem. In het najaar zullen alle delen naar Antwerpen gevaren worden. Bij de start van het nieuwe cruiseseizoen in 2021 zal het eerste cruiseschip aanmeren aan het ponton.

EN: The first of three parts of the new cruise pontoon saw daylight at the end of May at Victor Buyck Steel Constructions in Wondelgem, Belgium. In the autumn all parts will be sailed to Antwerp. At the start of the new cruise season in 2021, the first cruise ship will moor to the pontoon.

©Victor Buyck Steel Construction

NL: Terwijl de werken aan de nieuwe cruiseterminal in Het Steen goed vorderen, wordt er ook hard gewerkt aan het nieuwe ponton waaraan de cruiseschepen in de toekomst zullen aanmeren. De Belgische firma Victor Buyck Steel Construction neemt deze opdracht voor hun rekening in hun vestigingen in Eeklo en Wondelgem.

Eind mei werd het eerste van drie delen van het nieuwe cruiseponton uit de overdekte hal in Wondelgem gereden. Het heeft een lengte van 120 meter, is 9 meter breed, 5,5 meter hoog met de luifel erbij gerekend en weegt maarliefst rond de 750 ton. Nadat alle pontons klaar zijn, zullen ze in Wondelgem te water gelaten worden waarna ze naar Antwerpen getransporteerd worden. Dat zal ergens in de loop van het najaar gebeuren. Maar voor die tijd worden de pontons nog verder uitgerust met bolders, fenders of stootkussens en ladders. Ook aan de nieuwe loopbruggen die het ponton met de kaaimuur zullen verbinden wordt hard gewerkt.

EN: While work on the new cruise terminal at Het Steen is progressing well, work is also underway on the new pontoon to which the cruise ships will moor in the future. The Belgian company Victor Buyck Steel Construction is taking on this assignment at their sites in Eeklo and Wondelgem.

At the end of May the first of three parts of the new cruise pontoon was driven out of the covered hall in Wondelgem. It has a length of 120 meters, is 9 meters wide, 5,5 meters high with the awning included and weighs about 750 tons. After all the pontoons are ready, they will be launched into the canal in Wondelgem after which they will be transported to Antwerp. This will take place sometime during autumn. But before then, the pontoons will be further equipped with bollards, fenders and ladders. They are also working hard on the new footbridges that will connect the pontoon with the quay wall.

©Victor Buyck Steel Construction

©Victor Buyck Steel Construction

NL: Met de opening van de nieuwe cruiseterminal in Het Steen zullen de cruiseschepen niet langer rechtstreeks aan de kaaimuur aanmeren, maar aan het nieuwe cruiseponton. Hierdoor zullen de schepen ook hun eigen gangway gebruiken. Niet enkel de zeecruiseschepen, maar ook de riviercruiseschepen zullen gebruik maken van het nieuwe ponton. Op die manier zullen de riviercruiseschepen bij laag tij niet langer onder de kaaimuur verdwijnen. Daarbij zullen ze ook kunnen aansluiten op een walstroominstallatie waardoor ze hun motoren niet constant moeten laten draaien.

Als alles goed gaat meert de eerste cruiseschip aan aan het nieuw ponton in het voorjaar van 2021, bij de opening van het nieuwe cruiseseizoen.

>> Meer info over de nieuwe cruiseterminal in Het Steen vind je hier: Cruiseterminal Het Steen

EN: With the opening of the new cruise terminal in Het Steen, cruise ships will no longer moor directly at the quay wall, but at the new cruise pontoon. As a result, the ships will also use their own gangway. Not only the sea cruise ships, but also the river cruise ships will use the new pontoon. In this way the river cruise ships will no longer disappear under the quay wall at low tide. They will also be able to connect to a shore power installation, which means they will not have to keep their engines running all the time.

If all goes well, the first cruise ship will dock at the new pontoon in the spring of 2021, at the opening of the new cruise season.

>> Here you can find more info about the new cruise terminal at Het Steen : Cruise Terminal Het Steen

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!