vrijdag 21 mei 2021

MS Seaventure’s nieuwe livrei / MS Seaventure’s new livery

NL: MS Seaventure, het nieuwste cruiseschip van de Zwitserse rederij Scylla Ocean, straalt in haar nieuwe kleuren. Tijdens een droogdokperiode bij EDR Antwerp Shipyard werd het schip beschilderd in de huisstijl van de Duitse rederij VIVA Cruises die het schip chartert.

EN: MS Seaventure, the newest cruise ship of the Swiss cruise line Scylla Ocean, shines in her new colours. During a dry-docking period at EDR Antwerp Shipyard, the ship was painted in the house style of the German shipping company VIVA Cruises, which charters the ship.


NL: Het expeditiecruiseschip MS SEAVENTURE lag van 26 april tot en met 5 mei in het droogdok bij EDR Antwerp Shipyard. Daar kreeg het schip zowel boven als onder de waterlijn een groot onderhoud en kreeg het ook een nieuwe laag verf.

Na 10 dagen in het droogdok kreeg MS SEAVENTURE terug water onder haar kiel. Terwijl de romp van het schip voorheen bijna volledig wit was is de onderkant van de romp nu lichtblauw geschilderd in de huiskleuren van de Duitse rederij VIVA Cruises, waarvoor het schip binnenkort in zee zal steken. In het droogdok verscheen ook de naam ‘SEAVENTURE’ in reliëf op de boeg.

EN: The expedition cruise ship MS SEAVENTURE was in dry dock at EDR Antwerp Shipyard from 26 April to 5 May. There the ship received major maintenance above and below the waterline and was also given a new layer of paint.

After 10 days in dry-dock, MS SEAVENTURE got water under her keel again. While the hull of the ship was almost completely white before, the bottom of the hull is now painted light blue in the house colours of the German cruise line VIVA Cruises, for which the ship will soon start cruising. In the dry dock, the name 'SEAVENTURE' also appeared in relief on the bow.  


NL: Het schip ligt nu terug in het water aan de kaai in één van de dokken van EDR Antwerp Shipyard. Hier wordt nog de laatste hand gelegd aan MS SEAVENTURE om haar klaar te stomen voor haar eerste gasten. De eerste reis, of maiden voyage, staat gepland om op 18 juni 2021 te vertrekken vanuit Bremerhaven in Duitsland. De 16-daagse cruise zal de passagiers doorheen heel Noorwegen en Spitsbergen voeren.

>> Meer foto’s van het schip in het droogdok vind je hier: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> Meer informatie over MS SEAVENTURE en VIVA Cruises vind je via de link: VIVA Cruises


EN: The ship is now back in the water at the quay in one of the docks of EDR Antwerp Shipyard. Here the finishing touches are being put on MS SEAVENTURE to get her ready for her first guests. The maiden voyage is scheduled to depart from Bremerhaven in Germany on June 18, 2021. The 16-day cruise will take passengers all throughout Norway and Spitsbergen.

>> More pictures of the vessel in dry dock can be found here: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> More information on MS SEAVENTURE and VIVA Cruises can be found via the link: VIVA Cruises


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 30 april 2021

MS SEAVENTURE in Droogdok / Dry Dock

NL: MS SEAVENTURE, het nieuwste cruiseschip van de Duitse rederij VIVA Cruises, ging op maandag 26 april in het droogdok voor onderhoud en schilderwerken. Binnen 10 à 12 dagen zal het schip stralen in de huiskleuren van VIVA Cruises.

EN: MS SEAVENTURE, the newest cruise ship of the German shipping company VIVA Cruises. went into dry dock on Monday 26 April for maintenance and painting work. Within 10 to 12 days, the ship will shine in the house colours of VIVA Cruises.

NL: Het expeditiecruiseschip MS SEAVENTURE ligt, zoals we hier eerder berichtte, sinds 16 januari 2021 aangemeerd bij de scheepswerf EDR Antwerp Ship Repair. Daar werden de voorbije maanden, onder toezicht van de Zwitserse cruise rederij Scylla Ocean, talrijke vernieuwingen doorgevoerd binnenin het schip. Zo kregen verschillende delen van het schip ondertussen een nieuwe bekleding.

EN: As we reported here earlier, the expedition cruise ship MS SEAVENTURE has been docked at EDR Antwerp Ship Repair since 16 January 2021. In the past few months, under the supervision of the Swiss cruise line Scylla Ocean, numerous renovations have been carried out inside the ship. For example, various parts of the ship have been refurbished.NL: Op maandag 26 april gingen de werken aan het schip de tweede fase in. MS SEAVENTURE werd verplaatst naar één van de droogdokken op het werfterrein en het schip werd meteen uit het water gehaald. Nu het schip volledig droog staat kan er begonnen worden aan het onderhoud van de romp en de propellers. Na het algemene onderhoud zal alles onder de waterlijn een nieuwe verflaag krijgen.

Ook boven de waterlijn zijn er aan de buitenkant van het schip nog aanpassingen gepland. MS SEAVENTURE is momenteel gehuld in witte doeken om tijdens het spuiten van de verf geen overspray te hebben. Binnen enkele dagen zal men namelijk beginnen met de romp te beschilderen in de huisstijl van VIVA Cruises, zijnde een blauwe romp met een witte bovenbouw. De schouw zal ook beschilderd worden in twee tinten blauw met een golfpatroon.

>> Meer foto’s van het schip in het droogdok vind je hier: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> Meer informatie over MS SEAVENTURE en VIVA Cruises vind je via de link: VIVA Cruises


EN: On Monday 26 April, the works on the ship entered the second phase. MS SEAVENTURE was moved to one of the dry docks at the shipyard and the ship was immediately taken out of the water. Now that the ship is laying completely dry, maintenance of the hull and propellers can begin. After the general maintenance, everything below the waterline will get a new layer of paint.

Above the waterline, adjustments to the outside of the ship are also planned. MS SEAVENTURE is currently covered in white tarps to avoid overspray during the painting process. In a few days, they will start painting the hull in the house style of VIVA Cruises, being a blue hull and white upperstructure. The funnel will also be painted in two shades of blue with a wave pattern.

>> More pictures of the vessel in dry dock can be found here: MS SEAVENTURE bij EDR Antwerp Shipyard

>> More information on MS SEAVENTURE and VIVA Cruises can be found via the link: VIVA Cruises


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 3 februari 2021

Cruiseschip MS Seaventure at EDR Antwerp Shipyard

NL: Bij de scheepswerf EDR Antwerp Shipyard in de haven van Antwerpen ligt momenteel het expeditiecruiseschip MS Seaventure aangemeerd. Het schip wordt daar verder afgewerkt en klaargestoomd voor haar eerste cruiseseizoen voor de nieuwe eigenaar VIVA Cruises Ltd.

EN: The expedition cruise ship MS Seaventure is currently docked at the shipyard EDR Antwerp Shipyard in the port of Antwerp. The ship is being finished there and will be prepared for her first cruise season for the new owner VIVA Cruises Ltd.


NL: Het kleine expeditiecruiseschip MS Seaventure voer op zaterdag 16 januari tijdens hevige sneeuwbuien de Westerschelde op. Het was omwille van corona bijna een jaar geleden dat er nog eens een zeecruiseschip koers zette naar Antwerpen. Tegen de avond kwam het schip via de Berendrechtsluis aan bij de scheepswerf van EDR Antwerp Shipyard.

NL: MS Seaventure kwam rechtstreeks van de kleine Deense haven Hundested. Daar lag het schip al enkele maanden aan de kaai voor werken, maar door de slechte bereikbaarheid werd ervoor gekozen om richting Antwerpen te varen. “In de afgelopen jaren heeft Scylla verschillende dockingen en reparaties laten uitvoeren voor hun riviercruiseschepen bij EDR Antwerp Shipyard waarvan we zeer tevreden waren. Daarom werd besloten om ook MS Seaventure naar Antwerpen te sturen. De centrale ligging van de haven van Antwerpen is daarbij zeker ook een pluspunt.”, liet Bart Vos van RSR Shipping weten.


EN: The small expedition cruise ship MS Seaventure sailed onto the Westerscheldt on Saturday 16 January during heavy snowfall. Because of corona, it had been almost a year since a sea cruise ship set course for Antwerp. In the evening the vessel arrived at EDR Antwerp Shipyard via the Berendrechtlock.

EN: MS Seaventure arrived directly from the small Danish port of Hundested. There the ship had been moored for several months for works, but due to the poor accessibility it was chosen to sail to Antwerp. "In recent years, Scylla has had several dockings and repair operations for their river cruise ships carried out at EDR Antwerp Shipyard with which we were very satisfied. It was therefore decided to also send MS Seaventure to Antwerp. The central location of the port of Antwerp is certainly also a plus", said Bart Vos of RSR Shipping.

Nieuwe naam en schildering / New name and livery

NL: Het schip droeg tot oktober 2020 de naam MS Bremen en maakte deel uit van de vloot van Hapag-Lloyd Cruises. Onder die naam was het schip ook drie keer te gast in Antwerpen. Begin 2019 werd bekend gemaakt dat het schip de vloot zou verlaten. De Zwitserse rederij Scylla, die tot dan toe enkel riviercruiseschepen onder haar naam had, kocht het schip en veranderde de naam in MS Seaventure. “Door een nieuw segment van de cruisemarkt aan te spreken spreidt Scylla de risico’s. Daarbij kwam ook dat verschillende touroperators, waarmee we een goede band opgebouwd hebben, ook vragende partij waren voor de komst van een expeditiecruiseschip.”, aldus Bart Vos.

Normaal gezien zou Scylla het schip pas overnemen in de lente van 2021, maar doordat er door het coronavirus geen cruises meer gevaren konden worden, heeft Hapag-Lloyd Cruises besloten om het schip al in oktober aan Scylla over te dragen. MS Seaventure zal nu bij EDR Antwerp Shipyard verder klaargemaakt worden voor haar eerste cruiseseizoen. Momenteel ligt het schip nog gewoon aan de kade in de werf, maar binnenkort zal het schip het droogdok ingaan. Daar zal een volledig nazicht gebeuren van de romp en schroeven en zal MS Seaventure ook in de huiskleuren van VIVA Cruises Ltd. geschilderd worden.


EN: The ship was named MS Bremen until October 2020 and was part of the fleet of Hapag-Lloyd Cruises. Under that name, the ship also visited Antwerp three times. In early 2019, it was announced that the ship would be leaving the fleet. The Swiss shipping company Scylla, which until then had only river cruise ships under its name, bought the ship and changed the name to MS Seaventure. "By addressing a new segment of the cruise market, Scylla spreads the risks. In addition, several tour operators, with whom we have built up good relations, were also asking for the addition of an expedition cruise ship", says Bart Vos.

Normally, Scylla would only take over the ship in the spring of 2021, but due to the fact that no more cruises could be sailed due to the coronavirus, Hapag-Lloyd Cruises decided to hand over the ship to Scylla already in October. MS Seaventure will now be further prepared for her first cruise season at EDR Antwerp Shipyard. At the moment, the ship is still moored at the quay in the shipyard, but soon she will enter dry dock. There, the hull and propellers will be overhauled and MS Seaventure will be painted in the house livery of VIVA Cruises Ltd.


NL: De Duitse rederij VIVA Cruises Ltd. heeft het schip gecharterd en zal het inzetten als expeditiecruiseschip. Er worden cruises gepland naar IJsland, Groenland en Antarctica. Doordat het schip een versterkte romp heeft kan het zonder problemen in deze uitdagende wateren varen. Tijdens een cruise langs West-Europa zal MS Seaventure op 11 mei 2021 voor de eerste keer met passagiers naar Antwerpen komen. Het schip zal dan gebruik kunnen maken van het splinternieuwe cruiseponton en de nieuwe cruiseterminal aan Het Steen.

>> Meer informatie over MS Seaventure en VIVA Cruises Ltd. vind je via de link: VIVA Cruises

>> Meer foto's van MS Seaventure vind je via de link: MS Seaventure bij EDR Antwerp Shipyard

EN: The German shipping company VIVA Cruises Ltd. has chartered the ship and will deploy it as an expedition cruise ship. Cruises are planned to visit Iceland, Greenland and Antarctica. Because the ship has a reinforced hull, it can sail in these challenging waters without any problems. During a cruise along Western Europe, MS Seaventure will bring passengers to Antwerp for the first time on 11 May 2021. The ship will then be able to use the brand new cruise pontoon and the new cruise terminal at Het Steen.

>> More information on MS Seaventure and VIVA Cruises Ltd. can be found via the link: VIVA Cruises

>> More photos of MS Seaventure can be found via the link: MS Seaventure at EDR Antwerp Shipyard_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!