vrijdag 22 oktober 2021

Het Steen opent de deuren als nieuw toeristisch Centrum van Antwerpen / Het Steen opens its doors as Antwerp’s new tourism center

NL: Na een grondige restauratie opent Het Steen de poorten voor het grote publiek op vrijdag 22 oktober 2021. Als toeristisch onthaalcentrum is het de ideale startplaats om Antwerpen te ontdekken. Het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen herbergt een bezoekerscentrum, een nieuwe cruiseterminal, panoramisch dakterras en het belevingsparcours The Antwerp Story.

EN: After a thorough restoration, Het Steen opens its doors to the general public on Friday 22 October 2021. As a tourist reception centre, it is the ideal starting point for discovering Antwerp. The oldest preserved building in Antwerp houses a visitor centre, a new cruise terminal, panoramic roof terrace and the experience trail The Antwerp Story.


NL: Het Steen kende de voorbije 800 jaar veel functies: van burcht tot gevangenis en van tehuis tot museum. Koen Kennis, schepen voor toerisme: “Sinds 2008 bleef het gesloten voor het brede publiek, waardoor een hele generatie Antwerpenaren opgroeide zonder het oudste gebouw van de stad ooit te hebben betreden. Ik heb dat altijd erg jammer gevonden. Met deze restauratie krijgen de Sinjoren ‘hun’ Steen nu terug, en bovendien zwaaien de poorten ook open voor bezoekers aan de stad. Het Steen maakte immers zoveel mee dat het de perfecte plek is om het verhaal van de stad te vertellen.”

EN: Het Steen has had many functions over the past 800 years: from fortress to prison and from home to museum. Koen Kennis, alderman for tourism: "Since 2008, it has remained closed to the general public, causing a whole generation of Antwerp citizens to grow up without ever having entered the city's oldest building. I have always found that a great pity. With this restoration, the ‘Sinjoren’ will now get 'their' Steen back, and moreover, the gates will swing open for visitors to the city. After all, the Steen has been through so much that it is the perfect place to tell the city's story."Het toeristisch centrum / All things tourism

NL: In het vernieuwde Steen is alles wat met toerisme in Antwerpen te maken heeft gecentraliseerd. Zo verhuisde de toeristische dienst en de stadswinkel van de Grote Markt naar het middeleeuwse fort. Er werd ook een belevingsparcours gecreëerd met de naam The Antwerp Story. Tijdens dit interactieve parcours kom je in een notendop te weten wat Antwerpen zo speciaal maakt. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de laatste technologieën om zowel de geschiedenis als het heden tot leven te laten komen.

EN: In the renovated Steen, everything to do with tourism in Antwerp is centralised. The tourist information centre and the city shop have moved from the Grote Markt to the medieval fortress. An experience trail called The Antwerp Story has also been created. During this interactive route you will find out in a nutshell what makes Antwerp so special. The latest technologies are used to bring both history and the present to life.


Cruise Terminal

NL: Onderaan in het gebouw, op het niveau van de kaai, werd er een nieuwe cruiseterminal gecreëerd. De passagiers zullen ontvangen worden in een ruime hal waar plaats is voor 400 personen. Er werd ook een aparte ruimte voorzien om de security-check te doen. Het geheel zal uiteindelijk naadloos aansluiten op het nieuwe cruiseponton. Momenteel wordt er nog de laatste hand gelegd aan de kaaien tussen de cruiseterminal en het ponton.

EN: In the lower half of the building, on the level of the quay, a new cruise terminal was created. Passengers will be welcomed in a spacious hall with room for 400 people. There is also a separate area for the security check. The whole space will eventually connect seamlessly to the new cruise pontoon. Currently, the finishing touches are being added to the quay between the cruise terminal and the pontoon.


Uitkijktoren / Observation tower

NL: De nieuwe aanbouw van Het Steen bevat ook een gloednieuwe uitkijktoren. De toren zal, op slechts enkele dagen na, het volledige jaar door gratis te bezoeken zijn tussen 10:00 en 22:00u. Vanop het hoogste punt krijg je een prachtig uitzicht over de Schelde. Ook wanneer er een cruiseschip aangemeerd ligt aan het cruiseponton zal dat vanop de toren heel goed te zien zijn. Naast de toren bevindt zich ook nog een dakterras dat vrij toegankelijk is.

EN: The new extension to Het Steen also includes a brand new observation tower. Apart from a few single days, the tower can be visited free of charge throughout the year between 10:00 and 22:00. From the highest point, you will have a magnificent view over the river Scheldt. When a cruise ship is moored at the cruise pontoon, this will be clearly visible from the tower. Next to the tower is a roof terrace that is freely accessible.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!