maandag 21 september 2020

Cruiseponton komt naar Antwerpen / Cruise Pontoon heading to Antwerp

UPDATE 05/10/2020

NL: Het nieuwe cruiseponton voor Antwerpen is zo goed als klaar voor het transport naar de Scheldekaaien. Begin oktober zullen alle onderdelen aankomen aan het Noorderterras, naast het Steenplein, waar het ponton verder zal worden afgewerkt.

EN: The new cruise pontoon for Antwerp is almost ready for transport to the Scheldt quays. At the beginning of October, all parts will arrive at the Noorderterras, next to Steenplein, where the pontoon will be finished.

Cruise ponton - ©AG Vespa (Video Still)

NL: In het staalatelier in Wondelgem maakt men zich stilaan klaar voor het transport van het nieuwe cruiseponton. Op vrijdag 9 oktober zullen de pontondelen via het kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde richting Antwerpen gevaren worden. Als alles goed gaat zullen alle onderdelen op 7 oktober aangekomen zijn aan het Noorderterras, vlak naast Het Steen.

EN: In the steel workshop in Wondelgem they are getting ready for the transport of the new cruise pontoon. On Friday 9 October, the pontoons will be sailed via the Ghent-Terneuzen canal and the Scheldt towards Antwerp. If all goes well, all parts will arrive at the Noorderterras, right next to Het Steen, on 7 October.

Geschilderd staal / Painted Steel

NL: Op het ponton komt een luifel die de passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen. De hoofdstructuur van de toegangsbruggen bestaat uit geschilderd staal.

De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

EN: On the pontoon there will be an awning to protect passengers from rain and shield them from the water. The wall of the awning has an open pattern, as do the access bridges and the pavilion. The main structure of the access bridges consists of painted steel.

The different parts are painted in a light grey colour on the outside and in bright colours on the inside. On the inside, the awning colours maritime blue, the access bridges yellow. The colours are inspired by the typical colours present in the harbour.

Cruise pontoon - ©AG Vespa Video Still
Cruise ponton - ©AG Vespa (Video Still)


Transport in verschillende delen / Transport is several parts

NL: Het vervoeren van het cruiseponton zal in verschillende delen gebeuren.

- Van aan de Zuidnatie in de Antwerpse haven zal één van de kleinere pontons met een doorzichtig paviljoen naar Het Steen gevaren worden.

- Vanuit Wondelgem zullen de andere pontondelen naar Antwerpen gevaren worden. Het gaat hierbij om de 3 grote delen het cruiseponton die elk 120 meter lang en 9 meter breed zijn. Daarnaast vervoeren ze ook nog twee kleinere pontons en de loopbruggen die hierop zullen aansluiten.

Na de aankomst zullen de verschillende onderdelen in de komende maanden verder afgewerkt en gemonteerd worden. Er zal ook een verbinding gemaakt worden tussen het nieuwe cruiseponton en het Flandriaponton voor het Steenplein. Als alles volgens plan verloopt zullen de werken afgerond zijn tegen het voorjaar van 2021 zodat de eerste cruiseschepen dan aan het nieuwe ponton zullen kunnen aanmeren.

EN: The transport of the cruise pontoon will take place in different parts.

- From the Zuidnatie in the port of Antwerp one of the smaller pontoons with a transparent pavilion will be sailed to Het Steen.

- From Wondelgem the other pontoons will be sailed to Antwerp. These are the three large parts of the cruise pontoon, each 120 metres long and 9 metres wide. In addition, they also transport two smaller pontoons and the footbridges that will connect to them.

After arrival, the various parts will be further finished and assembled in the coming months. A connection will also be made between the new cruise pontoon and the Flandria-pontoon in front of the Steenplein. If everything goes according to plan, the works will be completed by the spring of 2021 so that the first cruise ships will then be able to moor to the new pontoon.

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d

Geen opmerkingen:

Een reactie posten