maandag 12 oktober 2020

Nieuw Cruiseponton komt aan in Antwerpen / New Cruise Pontoon arrives in Antwerp

NL: Aan de Scheldekaaien kwamen tussen 8 en 10 oktober 2020 de verschillende delen van het nieuwe cruiseponton aan. Ter hoogte van het Noorderterras worden de onderdelen in de komende maanden verder afgewerkt. Begin 2021 zal het eerste cruiseschip kunnen aanmeren aan het ponton.

EN: Between 8 and 10 October 2020, the different parts of the new cruise pontoon arrived at the Scheldt quays. At the Noorderterras, the parts will be further finished in the coming months. At the beginning of 2021, the first cruise ship will be able to moor to the pontoon.

NL: In mei 2018 werd aangekondigd dat Het Steen zou worden omgebouwd tot toeristisch centrum met een nieuwe cruiseterminal. Daarbij werd ook een nieuw ponton ontworpen waaraan zowel de zeecruises als de riviercruises kunnen aanmeren.

Nadat op 24 september al enkele kleinere onderdelen van dat nieuwe cruiseponton aangekomen waren in Antwerpen, was het op tussen 8 en 10 oktober de beurt aan de grote onderdelen. De drie grote pontondelen vormen samen een 350 meter lang ponton. Met behulp van twee grote pontonkranen werden de twee 70 meter lange loopbruggen op hun plaats gehesen. Het bestaande Flandriaponton aan Het Steen zal ook verbonden worden met het nieuwe ponton.

EN: In May 2018 it was announced that Het Steen would be converted into a tourist centre with a new cruise terminal. A new pontoon was also designed to accommodate both sea and river cruises.

After a number of smaller parts of the new cruise pontoon had already arrived in Antwerp on 24 September, it was the turn of the large parts between 8 and 10 October. The three large pontoons together form a 350-metre long pontoon. With the help of two large pontoon cranes, the two 70-metre-long gangways were lifted into place. The existing Flandria pontoon at Het Steen will also be connected to the new pontoon.NL: Het nieuwe ponton en de cruiseterminal maken deel uit van het nieuwe toeristische centrum dat ontstaat in Het Steen. “De rede van Antwerpen, dé plek waar de stad ontstond, blazen we nieuw maritiem leven in. Antwerpenaren zullen hier opnieuw naar de boten kunnen komen kijken, naar de wereld die op bezoek komt. Antwerpen is een van de weinige steden waar cruiseschepen in het centrum kunnen aanmeren. Zoiets is een troef om toeristen aan te trekken. Het historische hart van de stad, met de talrijke monumenten, musea, cafés en restaurants, zal door de cruiseterminal en de herinrichting van Het Steen een grote boost krijgen”, liet Schepen van Toerisme Koen Kennis weten.

Over de komende maanden zullen alle verschillende onderdelen van het ponton verder afgewerkt worden. Zo worden ze aan elkaar gemonteerd en zal er ook ballast toegevoegd worden in de pontons. Op die manier zullen ze minder invloed hebben van de deining.

Als alles goed gaat zal het eerste cruiseschip begin 2021 aanmeren aan het nieuwe ponton.

EN: The new pontoon and the cruise terminal are part of the new tourist centre that will be created in Het Steen. "The quays of Antwerp, the place where the city came into being, we breathe new maritime life into it. Antwerp residents will once again be able to come here to look at the boats, at the world that comes to visit. Antwerp is one of the few cities where cruise ships can moor in the centre. Something like that is an asset for attracting tourists. The historic heart of the city, with its numerous monuments, museums, cafés and restaurants, will be given a big boost by the cruise terminal and the redevelopment of Het Steen", said Alderman for Tourism Koen Kennis.

Over the coming months, all the different parts of the pontoon will be finished. They will be assembled and ballast will also be added to the pontoons. In this way they will have less influence of the swell.

If all goes well, the first cruise ship will moor to the new pontoon at the beginning of 2021.

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten