dinsdag 21 juli 2020

Cruise & Maritime Voyages & TransOcean Kreufahrten file for bankruptcy / vragen faillissement aan

NL: Het is met spijt te moeten meedelen dat Cruise & Maritime Voyages (CMV) en hun Duitse dochtermaatschappij TransOcean Kreuzfahrten het faillissement hebben aangevraagd. Alle toekomstige cruises zijn hierdoor geannuleerd.

EN: It is with regret that we inform you that Cruise & Maritime Voyages (CMV) and their German subsidiary TransOcean Kreuzfahrten have filed for bankruptcy. As a result, all future cruises have been cancelled.


NL: Antwerpen verliest hiermee een zeer trouwe klant. Beide rederijen bezochten de stad op regelmatige basis. In 2020 stonden er in totaal zes aanlopen van CMV gepland en vier van TransOcean Kreuzfahrten. Sinds het allereerste bezoek van MS Marco Polo in mei 2010 heeft Cruise & Maritime Voyages maarliefst 47 keer in Antwerpen gelegen met hun schepen. Op één schip na, MS Ocean Countess, was de volledige vloot te zien in de Scheldestad.

EN: Antwerp loses a very loyal customer. Both cruise lines visited the city on a regular basis. In 2020, a total of six calls were planned by CMV and four by TransOcean Kreuzfahrten. Since the very first visit of MS Marco Polo in May 2010, Cruise & Maritime Voyages has been in Antwerp with their ships no less than 47 times. With the exception of one ship, MS Ocean Countess, the entire fleet was on display in the city of the Scheldt.
NL: Hun vloot bestond uit kleinere klassieke schepen die gepromoot werden voor voornamelijk Engelse passagiers. Zo was de meer dan 50 jaar oude MS Marco Polo een absolute favoriet. Ook hebben ze voor enkele seizoenen het oudste cruiseschip ter wereld gecharterd; MS Astoria. MS Magellan en MS Columbus kwamen er respectievelijk in 2015 en 2017 bij de rederij. MS Columbus bezocht Antwerpen zelfs tijdens haar allereerste reis. De schepen waren wel veel groter, toch was ook hierop de klassieke sfeer terug te vinden.

Ondertussen had CMV ook de Duitse rederij TransOcean Kreuzfahrten in 2014 opgekocht doordat ze toen in financiële problemen zat. Zij voeren rond met MS Astor, een schip dat enorm geliefd was op de Duitse markt, en enkele riviercruiseschepen. CMV kocht alles over en bouwde de zeecruisebranche van TransOcean uit door Magellan, Columbus en Vasco Da Gama ook deels in te zetten voor de Duitse markt. Terwijl CMV de schepen in de wintermaanden richting Australië stuurde. In totaal kwam TransOcean Kreuzfahrten 11 keer naar Antwerpen vanaf 2015.EN: Their fleet consisted of smaller classic ships that were promoted for mainly English passengers. The more than 50 year old MS Marco Polo was an absolute favourite. They also chartered the oldest cruise ship in the world for a few seasons; MS Astoria. MS Magellan and MS Columbus joined the shipping company in 2015 and 2017 respectively. MS Columbus even visited Antwerp during its Maiden Voyage. Although the ships were much larger, they still had the classic atmosphere.

Meanwhile, CMV had also bought the German shipping company TransOcean Kreuzfahrten in 2014 because it was in financial difficulties at that time. They sailed cruises with MS Astor, a ship that was very popular on the German market, and a few river cruise ships. CMV bought everything and expanded TransOcean's sea cruise business by deploying Magellan, Columbus and Vasco Da Gama partly for the German market, while CMV sent the ships to Australia during the winter months. In total, TransOcean Kreuzfahrten came to Antwerp 11 times from 2015.


Geplande uitbreiding van de vloot / Planned fleet expansion

NL: Cruise & Maritime Voyages had grootste plannen voor 2021. Zo hadden ze twee schepen overgekocht van P&O Cruises Australia, een dochtermaatschappij van Carnival Corp. MS Pacific Aria, een zusterschip van MS Vasco Da Gama, zou bij de vloot gevoegd worden als MS Ida Pfeifer. MS Pacific Dawn zou opgedoopt worden tot MS Amy Johnson en stond ook gepland om naar Antwerpen te komen in mei 2021.

Verder ging MS Astor in mei 2021 omgedoopt worden tot MS Jules Verne om te gaan varen voor een nieuwe Franse tak van CMV, namelijk Croisières Maritimes & Voyages.

Wat er met de schepen gaat gebeuren is nog niet bekend, maar gezien de hoge leeftijd van enkele ervan is een enkele reis naar de sloopwerf  spijtig genoeg niet ondenkbaar.

EN: Cruise & Maritime Voyages had big plans for 2021. They had bought two ships from P&O Cruises Australia, a subsidiary of Carnival Corp. MS Pacific Aria, a sister ship of MS Vasco Da Gama, was to join the fleet as MS Ida Pfeifer. MS Pacific Dawn was to be named MS Amy Johnson and was also scheduled to visit Antwerp in May 2021.

Furthermore, MS Astor was to be renamed MS Jules Verne in May 2021 to sail for a new French branch of CMV: Croisières Maritimes & Voyages.

What will happen to the ships is not yet known, but given the advanced age of some of them, a single voyage to the scrapyard is sadly not unthinkable.
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten