woensdag 20 april 2022

Maiden Call Spirit of Discovery in Antwerpen

NL: Het 236 meter lange cruiseschip MS Spirit of Discovery lag op 18 en 19 april 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Door het zonnige weer had het schip veel bekijks aan het Noorderterras. Het is het 2de grootste schip dat dit jaar naar de Antwerpse binnenstad komt.

EN: The 236-metres long cruise ship MS Spirit of Discovery docked in Antwerp for the first time on 18 and 19 April. Due to the sunny weather, the ship had many spectators on the quayside. It is the second largest ship to come to the city centre of Antwerp this year.


NL: MS Spirit of Discovery van de Engelse rederij Saga Cruises kwam op Paasmaandag met veel bekijks aan in de Antwerpse binnenstad. Het was de eerste keer dat het 236 meter lange cruiseschip naar de Scheldestad kwam. Normaalgezien had het schip al in december 2020 in Antwerpen gelegen maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Het schip, dat in 2019 in de Duitse scheepswerf Meyer Werft gebouwd werd, kan net geen 1000 passagiers aan boord nemen. Binnenin herinnert het interieur van het schip aan de gouden tijd van de trans-Atlantische Ocean Liners.

Het vertrek van het schip werd met een paar uur verlaat waarna het schip op 19 april kort voor 19:00u haar trossen losgooide en met behulp van twee sleepboten zwaaide voor het Zuiderterras. De volgende aanloophaven is Dover in Engeland.

>> Bekijk alle foto's hier: MS Spirit of Discovery

EN: MS Spirit of Discovery of the English company Saga Cruises arrived in the city centre of Antwerp on Easter Monday to a great deal of interest. It was the first time that the 236-metres long cruise ship came to the city of Antwerp. Normally, the ship would have been in Antwerp in December 2020, but the coronavirus put a stop to that.

The ship, which was built in the German shipyard Meyer Werft in 2019, can take just under 1,000 passengers on board. Inside, the interior of the ship recalls the golden age of the transatlantic Ocean Liners.

The ship's departure was delayed by a few hours, after which the ship cast off her mooring lines shortly before 19:00 on 19 April and, with the help of two tugboats, swung in front of the Zuiderterras. The next port of call is Dover in England.

>> View all photos here: MS Spirit of DiscoveryCoronamaatregelen & Minimumleeftijd / Corona Measures & Minimum Age

NL: Vanwege het coronavirus dat nog steeds de ronde doet zijn er aan boord van het schip ook nog specifieke regels van kracht. In de loop van het voorbije jaar hanteerden verschillende cruiserederijen, waaronder ook AIDA Cruises, de regel om in de havens niet meer individueel van boord te gaan. De enige manier waarop de passagiers de stad dan kunnen verkennen is met een geleide groep. De meeste rederijen hebben die regel momenteel terug laten vallen, maar dat is nog niet het geval bij Saga Cruises. De passagiers die in Antwerpen aankwamen moesten verplicht deelnemen aan een rondleiding als ze iets van de stad zouden willen zien. Waarschijnlijk zal die regel binnenkort ook bij Saga Cruises opgeheven worden.

Een mogelijk reden voor de strengere coronamaatregelen aan boord is de gemiddelde leeftijd van de passagiers. Saga Cruises heeft namelijk als concept dat je geen cruise mag boeken bij hen als je jonger bent dan 50 jaar. Voor een partner die meegaat is de minimumleeftijd 40 jaar. Saga Cruises is de enige cruiserederij die zo’n drastische regels heeft. Rederijen die bijvoorbeeld kinderen weren aan boord komen wel meer voor.

EN: Because of the coronavirus that is still circulating, specific rules are also in force on board the ship. Over the course of the past year, several cruise lines, including AIDA Cruises, have adopted the rule of no longer disembarking individually in ports. The only way passengers can then explore the city is with a guided group. Most cruise lines have now dropped that rule, but that is not yet the case with Saga Cruises. Passengers arriving in Antwerp were required to participate in a guided tour if they wanted to see anything of the city. This rule will probably soon be lifted at Saga Cruises as well.

A possible reason for the stricter measures on board is the average age of the passengers. Saga Cruises has the concept that you cannot book a cruise with them if you are younger than 50. For a partner accompanying you, the minimum age is 40. Saga Cruises is the only cruise line that has such drastic rules. Cruise companies which, for example, do not allow children on board are more common.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten