donderdag 24 maart 2022

Antwerpen - Nieuwe Cruiseterminal ontvangt eerste Cruiseschip / New Cruise Terminal hosts first cruise ship

NL: Het cruiseschip MS Bolette van Fred. Olsen Cruise Lines opende op 22 maart het cruiseseizoen van 2022. Het schip had de eer om de nieuwe cruiseterminal in gebruik te nemen. Het was de eerste van 23 zeecruiseaanlopen in Antwerpen voor 2022.

EN: The cruise ship MS Bolette of Fred. Olsen Cruise Lines opened the cruise season of 2022 on 22 March. The ship had the honour of inaugurating the new cruise terminal. It was the first of 23 sea cruise calls in Antwerp for 2022.


NL: In 2021 werd het cruiseponton aan het Noorderterras al officieel in gebruik genomen. Nu is ook de nieuwe cruiseterminal volledig operationeel. De terminal bevindt zich onderin de nieuwe aanbouw van het middeleeuws fort Het Steen. Momenteel is de verbinding tussen de cruiseterminal en het cruiseponton met tijdelijke hekken omheind. Binnenkort zullen er in de plaats daarvan vaste hekken geïnstalleerd worden. Die zullen zo geïnstalleerd worden dat de doorgang over de lengte van de kaaien geopend zal zijn als de terminal niet in gebruik is.

MS Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines mocht als eerste zeecruiseschip gebruik maken van de nieuwe terminal. Het is het grootste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen komt. Met haar 1300 passagiers was het ook ineens een goede stresstest om te zien hoe de afhandeling van een groot schip in de nieuwe terminal gebeurt.

EN: In 2021, the cruise pontoon at the Noorderterras was already officially put into use. Now, the new cruise terminal is also fully operational. The terminal is located at the bottom of the new extension of the medieval fort Het Steen. At the moment, the connection between the cruise terminal and the cruise pontoon is fenced off with temporary fences, but soon, permanent fences will be installed. They will be placed in such a way that the passageway along the length of the quays will be open when the terminal is not in use.

MS Bolette of the English company Fred. Olsen Cruise Lines is the first sea cruise ship to use the new terminal. It is also the largest cruise ship to visit Antwerp this year. With its 1.300 passengers, it was also a good stress test to see how the handling of a large ship in the new terminal is done.NL: Als alles volgens plan verloopt zullen er in 2022 in totaal 23 zeecruises aanmeren in Antwerpen, goed voor bijna 18.000 passagiers. MS Bolette zal zelf 4 van de aanlopen voor haar rekening nemen en zal dus nog 3 keer terugkomen dit jaar. Ook zullen er maar liefst 8 zeecruiseschepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen.

Ook de riviercruiseschepen zijn dit jaar weer goed vertegenwoordigd met niet minder dan 626 verwachte aanlopen. In totaal zullen ze 105.000 toeristen naar Antwerpen brengen. De schepen zullen, als de capaciteit er zich toe leent ook kunnen aanmeren aan het nieuwe cruiseponton. Zoals altijd wordt ook het Kattendijkdok nog steeds gebruikt als aanlegplaats.

>> Bekijk hier welke zeecruiseschepen er naar Antwerpen zullen komen in 2022.

EN: If everything goes according to plan, in 2022 a total of 23 sea cruises will dock in Antwerp, good for almost 18,000 passengers. MS Bolette will be responsible for 4 of the calls and will therefore return 3 more times this year. 8 sea cruise ships will also come to Antwerp for the first time.

The river cruise ships are also well represented this year, with no fewer than 626 expected calls. In total, they will bring 105.000 tourists to Antwerp. If capacity permits, the ships will also be able to moor at the new cruise pontoon. As always, the Kattendijk dock will also be used as a mooring place.

>> Click here to see which sea cruise ships will be coming to Antwerp in 2022.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten