dinsdag 1 december 2015

Antwerpen bouwt nieuwe cruiseterminal - Antwerp builds new cruise terminal

NL: De Stad Antwerpen wil een nieuwe cruiseterminal bouwen aan het Noorderterras. Die zou de huidige terminal binnen een paar jaar gaan vervangen. Alle toeristen, waaronder ook de cruisepassagiers, zullen dan ontvangen worden op Het Steen dat volledig gerenoveerd zal worden.

EN: The City of Antwerp wants to build a new cruise terminal at the Noorderterras. The new terminal will replace the current one within a few years. All tourist, including the cruise passengers, will then be welcomed at the medieval fortress Het Steen, which will get fully renovated.


NL: Er werd al enige tijd over gespeculeerd, maar de kogel lijkt nu echt door de kerk te zijn. De Antwerpse cruiseterminal aan het Zuiderterras zal binnen enkele jaren verdwijnen en vervangen worden door een nieuwe terminal aan het Noorderterras, aan de andere kant van het Flandriaponton. Door de heraanleg van de Scheldekaaien moet de huidige terminal afgebroken worden. Daardoor zouden de cruiseschepen opnieuw gaan aanmeren aan het Noorderterras bij Het Steen, zoals dat begin jaren '90 het geval was.

EN: There was much speculation about it, but it seems like the decision has finally been made. The cruise terminal of Antwerp, located at the Zuiderterras, will disappear within a few years and will be replaced by a new terminal at the Noorderterras, on the other side of the Flandria pontoon. The terminal has to be demolished due to the renovation of the Scheldt quays. The cruise ships will then once again dock at the Noorderterras, like it was during the early nineties.

Toeristencentrum Het Steen - Tourist centre Het Steen

NL: De nieuwe cruiseterminal zal in verbinding staan met Het Steen. Het middeleeuwse fort, dat gebouwd werd tussen 1200 en 1225, zal daarvoor volledig gerenoveerd worden. Daarbij wordt nog gekeken of de aangebouwde zalen uit de jaren '50 behouden zullen worden of niet. Voor de renovatiewerken, die in 2018 van start zullen gaan, wordt acht miljoen euro uitgetrokken. Tegen 2020 zou het gebouw de uitvalsbasis moeten worden voor alle toeristische activiteiten in Antwerpen. Zo zullen ook de dienst toerisme en de stadswinkel op termijn ondergebracht worden in Het Steen.

Schepen van Toerisme Koen Kennis liet weten dat momenteel nog onderzocht wordt hoe de cruiseschepen zullen afmeren aan de nieuwe terminal. Zo wordt er bekeken of er eventueel gewerkt zou kunnen worden met pontons zoals in Liverpool het geval is. Daar leggen de cruiseschepen zich niet rechtstreeks aan de kaai maar aan een ponton dat zich op een kleine afstand in de rivier bevindt.EN: The new cruise terminal will be connected to Het Steen. The medieval fortress, built between 1200 and 1225, will be fully renovated. At the moment it is still undecided if the built-on halls from the fifties will be kept or not. Eight million Euros have been reserved for the renovation, which will start in 2018. By 2020 the building should become the centre point for all the tourist activities in Antwerp. Both the tourist office and the city shop will be stationed in Het Steen.

The Alderman of Tourism Koen Kennis said that it is still being researched how the cruise ships will berth at the new terminal. They are investigating if it would be possible to work with pontoons like in Liverpool. There the ships don't dock directly at the quays but at a pontoon located in the river at a small distance from the quay.


Cruise terminal Zuiderterras

NL: In 2003 werd de eerste cruiseterminal van Antwerpen onder het Zuiderterras in gebruik genomen. De glazen constructie, die ook wel eens de visbokaal genoemd wordt, zorgde ervoor dat de passagiers een plek hadden waar ze op een aangename manier konden uitrusten of informatie konden krijgen. Tijdens de eerste jaren werd de investering zwaar bekritiseerd omdat het niet rendabel was door het lage aantal cruiseaanlopen. Het aantal cruiseschepen dat Antwerpen bezoekt is de laatste jaren terug omhoog gegaan, maar nu lijkt het lot van de terminal toch beschoren.

De cruiseterminal past niet meer in de plannen voor de heraanleg van de Scheldekaaien. Daarbij zal de waterkeringsmuur met 90 centimeter verhoogd worden tot 2,25 meter. De terminal werd zo gebouwd dat de fundering ervan op de zelfde hoogte staat als de waterkeringsmuur. Maar door de verhoging van de muur loopt de terminal op termijn de kans om onderwater te lopen bij storm of springtij.

Meer informatie over dit onderwerp zal via dit medium bekend gemaakt worden van zodra deze beschikbaar is.

EN: In 2003 the first cruise terminal of Antwerp, located below the Zuiderterras, was opened to the public. The glass building, also jokingly called the fish bowl, finally created a place for the passengers to rest or get information in an enjoyable way. During the first years the investment was heavily criticised because it wasn't profitable due to the low number of cruise calls. Over the last years the number of calls has risen again but the fate of the terminal seems to have been sealed.

The cruise terminal doesn't fit anymore into the plans to renovate the Scheldt quays. During the renovation the flood defence of Antwerp, which is a closable wall, needs to be heightened by 90 centimetres to 2,25 metres. The terminal was built in such a way that the foundations are on the same height as the flood defence wall, but due to it needing to be higher the terminal is at risk of flooding during a storm or spring tide.

More information on this subject will be announced via this medium when it becomes available.

_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten