zondag 18 oktober 2015

Oriana & Europa in Antwerpen 17/10/2015

NL: De stad Antwerpen mocht op zaterdag 17 oktober 2015 opnieuw twee cruiseschepen tegelijk ontvangen. Op zich is dat niet zo uniek want een dubbele aanloop komt wel meer voor, maar deze keer lagen de schepen niet samen aan het Zuiderterras. MV Oriana meerde namelijk aan in het Leopolddok.

EN: On Saturday 17 October 2015 the city of Antwerp was once again visited by two cruise ships on the same day. It is not really unique  as a double cruise call occurs from time to time, but this time the ships did not both dock at the Zuiderterras in the city as MV Oriana dock in the Leopolddok.


NL: MS Europa van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises en MV Oriana van de Engelse rederij P&O Cruises lagen op 17 oktober samen in Antwerpen. Deze keer lagen de schepen echter niet samen aan de cruiseterminal zoals dat gebruikelijk is bij een dubbele aanloop. Enkel de Europa meerde 's morgens af aan het Zuiderterras. De Oriana week uit naar de dokken van de Antwerpse haven en meerde aan in het Leopolddok aan de kaaien 206-212. Bekijk onderaan het artikel de foto's van beide schepen.

EN: MS Europa from the German cruise line Hapag-Lloyd Cruises and MV Oriana from the English cruise line P&O Cruises were both docked in Antwerp on October 17th. But this time the ships both berth at the cruise terminal like it is the case during most double cruise calls. Only the Europa docked at the Schelde qyays in the morning. The Oriana was diverted to the docks in the port of Antwerp and docked in the Leopolddok at quays 206-212.


Te grote diepgang - Draft too high

NL: Normaal gezien meren beide cruiseschepen bij een dubbele cruiseaanloop af aan de Scheldekaaien, maar doordat de Oriana te diep in het water ligt geraakt het schip niet tot in de binnenstad. Bij laagtij zou het schip anders in de problemen komen en zich vast kunnen steken in het slib. Daardoor week het schip al voor het tweede jaar op rij uit naar het Leopolddok. De passagiers aan boord werden opgewacht door een colonne bussen die hen naar de binnenstad bracht. 

EN: During a double cruise call both ships normally dock at the Schelde quays, but because the Oriana lies to deep in the water the ship wasn't able to get to the city centre. Otherwise the ship could get into trouble during low tide as it possibly could get stuck in the mud of the river. Therefore the ship was diverted to the Leopolddok for the second year in a row. The passengers on board were awaited by a column of busses to take them to the city centre.


Reusachtige Union Jack - Giant Union Jack

NL: Vorig jaar lag de Oriana ook al aangemeerd in het Leopolddok maar toen was het schip nog in de oude kleuren van P&O Cruises, namelijk een volledig witte romp en een okergele schouw. Begin dit jaar werd het schip omgeschilderd in de nieuwe huisstijl van de rederij. Daarvoor werd onder mee de schouw blauw geschilderd. Maar de grootste verandering is dat de Oriana op de boeg een reusachtige Engelse vlag kreeg. Met die aanpassingen wil P&O Cruises hun Britse traditie, die ze al meer dan 175 jaar meedragen, nog extra benadrukken.

EN: Last year Oriana was also docked in the Leopolddok but then the ship was stil in the old colours of P&O Cruises, namely the completely white hull and the ochre-yellow funnel. Earlier this year the ship was repainted in the new house style of the cruise line. Therefore the funnel was painted blue, but the biggest difference is that Oriana received an enormous Union Jack on the bow. By doing so P&O Cruises wants to accentuate their British tradition that is already going on for over 175 years now.

NL: Klik op de naam van het schip voor meer foto's: MV Oriana - MS Europa
EN: Click on the name of the ship for more photos: MV Oriana - MS Europa_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten