donderdag 21 december 2017

MS Black Watch sluit cruiseizoen 2017 af / MS Black Watch closes cruise season 2017

NL: Het jaar is weer bijna voorbij en dat betekent traditioneel ook het einde van het cruiseseizoen in Antwerpen. Na 29 zeecruiseaanlopen sloot het cruiseschip MS Black Watch van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines op 19 en 20 december het seizoen af in de Scheldestad tijdens een kerstcruise.

EN: The year is almost over again and traditionally that also means the end of the cruise season in Antwerp. After 29 sea cruise calls the cruise ship MS Black Watch of the British company Fred. Olsen Cruise Lines closed the season on 19 & 20 December during a Christmas cruise.


NL: Na vijf jaar lag het cruiseschip MS Black Watch van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines op 19 en 20 december 2017 opnieuw aangemeerd in Antwerpen. Het schip bezocht de stad tijdens de laatste kerstcruise voor dit jaar en sloot daarmee ook het cruiseseizoen van 2017 in de Scheldestad af. Het was één van drie kerstcruises die naar de stad kwamen tijdens de maand december.
In totaal mocht Antwerpen dit jaar 17 verschillende zeecruiseschepen ontvangen die in totaal 29 aanlopen hebben gedaan. Dat is een stijging van 7 aanlopen tegenover vorig jaar. Wat opvalt is dat het aantal ligdagen in verhouding tot vorig jaar veel hoger lag: 42 in totaal. Dat komt omdat verschillende rederijen ervoor kozen om hun schepen te laten overnachten in de stad. Zo kunnen de passagiers ook kennismaken met de sfeer in de stad na zonsondergang, iets wat de Stad Antwerpen actief promoot bij de rederijen. Het cruiseseizoen van 2017 bracht in totaal iets meer dan 27.000 passagiers naar de Scheldestad.


EN: After five years the cruise ship MS Black Watch of the British company Fred. Olsen Cruise Lines was once again docked in Antwerp on 19 and 20 December 2017. The ship visited the city during the last Christmas cruise of the year and closed the cruise season of 2017 in the city. It was one of three Christmas cruises that visited Antwerp during December.
This year a total of 17 different sea cruise ships visited Antwerp for a total of 29 cruise calls. This is an increase of 7 calls compared to last year. Interesting is that the number of lay days is much higher compared to last year: 42 in total. The is due to the fact that several cruise lines choose to keep their ships overnight in the city. That way the passengers can also get a feel of the atmosphere in Antwerp after sunset. This is something that the City of Antwerp actively promotes. In total the cruise season of 2017 brought a little over 27.000 passengers to the city.

Een kijkje naar 2018 – A look at 2018

NL: Ook voor 2018 ziet het ernaar uit dat het een goed cruiseseizoen zal worden. Momenteel staan er al 25 aanlopen van zeecruiseschepen gepland en daar kunnen er nog altijd bijkomen. Net als dit jaar worden er ook in 2018 verschillende ‘maiden calls’ verwacht. Dat zijn schepen die voor de allereerste keer naar Antwerpen komen.
Wie al wil weten welke schepen er exact gaan langskomen kan de voorlopige lijst met cruiseaanlopen hier terugvinden: Cruises Antwerpen 2018

EN: It seems like 2018 will also be a good cruise season. At the moment there are 25 calls of sea cruise ships planned and more might still be added. Just like this year the season of 2018 will also include several ‘maiden calls’, or ships that will visit the city for the very first time.
Those who want to have a detailed overview of the ships that will come to the city next year can find the provisional list with cruise calls here: Cruises Antwerp 2018_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten