woensdag 1 april 2015

Website Update April 2015

(dit is geen aprilgrap) / (this is no april fools joke)

NL:
Vanaf 01 april 2015 staat er een nieuwe versie van de website online. Het ziet er misschien niet zo uit maar het is een volledig nieuwe website. De voorbije 2 maanden hebben we de website herbouwd op een nieuw platform. Dat geeft ons de mogelijkheid om meer foto's online te zetten.

De website blijft beschikbaar op dezelfde adressen. Namelijk:
  - www.cruiseschepeninantwerpen.be
  - www.cruiseschepeninantwerpen.com
  - www.cruiseshipsinantwerp.be
  - www.cruiseshipsinantwerp.com

Bekijk hieronder wat er er allemaal veranderd is aan de website:

- Op de pagina's van de individuele cruiseseizoenen staat nu per schip 1 foto. Wel kan u nu onder de foto doorklikken naar het fotoalbum van het schip. Daar kan u alle foto's bekijken van de verschillende aanlopen van het schip doorheen de jaren.
- Op de Homepagina werd de countdownklok vervangen door de datum en aankomst- en vertrekuren van het schip. U kan daar nu ook rechtstreeks doorklikken naar de lijst met cruiseaanlopen voor dat jaar.
- Het logo werd op de Engelstalige pagina's vertaald.
- Op de pagina over de aanlegplaats/cruise terminal werd een gedeelte toegevoegd over de aanlegplaats in de Haven van Antwerpen.
- De pagina scheepsalfabet werd vervangen door de pagina Fotoalbums. Daar kan u nu alfabetisch alle cruiseschepen vinden die ooit in Antwerpen lagen en u kan direct doorklikken naar de foto's van de schepen. In totaal kan u zoeken tussen meer dan 2200 foto's.
- Ook de pagina Fotospecials werd geïntegreerd in de nieuwe pagina Fotoalbums. U kan alle interieurfoto's en andere maritieme gebeurtenissen terugvinden aan de rechter kant van de pagina onder 'Interieur' en 'Andere'.
- Op de pagina Webcam werd een derde Schelde-webcam toegevoegd.
- De pagina Downloads werd verwijderd.
- Op de pagina Contact werden enkele FAQ (Frequently Asked Questions) geplaatst.
- De pagina 'Riviercruiseschepen in Antwerpen' werd geïntegreerd in de pagina 'Fotoalbums'.
- De nieuwe pagina 'Nieuws' werd toegevoegd. Deze pagina staat in contact met de Blog. Op de pagina kan u al het nieuws vinden van de cruiseschepen in Antwerpen. U kan ook gemakkelijk zoeken in alle oude nieuwsberichten. De blog zelf werd, zoals u kan zien, ook aangepast in het zelfde design als de website.
- Op de Homepagina kan u ook doorklikken naar een pagina met alle informatie over de 'Tall Ships Races' die in 2016 opnieuw naar Antwerpen komen.

We hopen dat deze aanpassingen een verbetering zijn aan de website. Ook in de toekomst blijven we zoeken naar manieren om de website te verbeteren.

Het Cruiseschepen in Antwerpen-Team


EN:
As of 01 April 2015 a new version of the website is online. It may not look like it but the website is completely new. Over the past 2 months we have rebuilt the website on a new platform. This allows us to put more photos online.


Take a look at what has changed on the website:

- On the pages of the individual cruise season there is now 1 photo per ship. But below the photo you can click through to the photo album of the ship. There you can find all photos of the different calls the ship has made over the years.
- On the Homepage the countdown clock has been replaced by the exact date and the hours of arrival and departure of the ship. Below that you can directly click through to the list of cruise calls for that year.
- On the English pages the logo has been translated.
- On the page about the berth place/cruise terminal we added a part about the berth in the docks of the Port of Antwerp.
- The page Ship Alphabet has been replaced by the page Photo Albums. There you can find all the cruise ships that have ever been in Antwerp in alphabetical order and you can click through to the photos of the ships. You can search between over 2200 photos.
- De page Photo Specials has also been integrated in the page Photo Albums. You can find all the interior photos and other maritime events on the right side of the page under 'Interior' and 'Other'.
- On the page Webcam we added a third webcam of the river Scheldt.
- The page downloads has been removed.
- On the Contact-page some FAQ (Frequently Asked Questions) were added.
- The page 'River cruise ships in Antwerp' has been integrated in the page 'Photo Albums'.
- - The new page 'News' was added. This page is connected to the Blog. On the page you can find all the news from the cruise ships in Antwerp. You can also easily search in all old news articles. The blog was also given the same design as the website as you can see.
- On the Home Page you can now also click through to a page with all the info about the 'Tall Ships Races' that will return to Antwerp in 2016.

We hope that these changes to the website are an improvement. In the future we will keep on search for ways to improve the website even further.

The Cruise Ships in Antwerp-Team

Geen opmerkingen:

Een reactie posten