zaterdag 7 maart 2015

Deurganckdoksluis - De grootste Sluis ter Wereld / The largest Lock in the World

NL:
Antwerpen - De bouwwerf van de nieuwe Deurganckdoksluis in de Antwerpse Haven was tijdens het weekend van 7 & 8 maart 2015 open voor het grote publiek tijdens het evenement Voeten in de Sluis. De bezoekers konden op die manier een kijkje nemen in het reusachtige bouwwerk voor het onder water gezet wordt.

De Deurganckdoksluis bevindt zich aan het einde van het Deurganckdok op de linker Scheldeoever en zal binnenkort dat dok met de Waaslandhaven verbinden. De Deurganckdoksluis zal de grootste sluis ter wereld worden met een lengte van 500 meter, een breedte van 68 meter en een hoogte van 27 meter. Daardoor zal de sluis gebruikt kunnen worden door de grootste schepen die momenteel rondvaren.

Bovenaan één van de sluiswanden is een 300 meter lang, en 9 meter hoog graffitikunstwerk te vinden. Het ontwerp van het kunstwerk is van de hand van de Belgische kunstenaar Cazn en geeft de verschillende facetten van de gebieden rond de haven weer. Zo kreeg ook de middeleeuwse Doelse kogge, die gevonden werd in het Deurganckdok, een plaats op de schildering. Ook als de sluis volgelopen is met water zal het kunstwerk zichtbaar blijven. Momenteel is men nog volop bezig met het aan te brengen op de wand. Midden maart zou het volledig zichtbaar zijn.

In het voorjaar van 2015 zullen ook de gigantische sluisdeuren vanuit het Chinese Shanghai in Antwerpen aankomen. Elke deur is 70 meter lang, 27 meter hoog en 11 meter dik. 

De Deurganckdoksluis zal in 2016 in gebruiken genomen worden.


EN:
Antwerp - During the weekend of March 7th & 8th the construction site of the new Deurganckdoklock was opened for the public during the event Voeten in de Sluis, or Feet in the Lock in English. That way the visitors were able to take a look in the giant construction before the water will flood in.

The Deurganckdoklock is located at the end of the Deurganckdok on the left bank of the river Scheldt and will soon connect the dock with the Waaslandhaven. The Deurganckdoklock will be the largest lock in the world with a length of 500 metres, a width of 68 metres and a hight of 27 metres. That way the largest ships afloat at the moment will be able to enter without a problem.

On the top of the lock wall a 300 metres long, and 9 metres high graffiti painting can be found. The design is made by the Belgian artist Cazn and displays the different facets of the region around the port. The medieval Cog ship, found in the Deurganckdok, also got its place on the artwork. When the lock is flooded the artwork will still be visible. At the moment they are still applying the graffiti painting. Mid-March the painting will be completed.

In Spring 2015 the gigantic lock gates will arrive in Antwerp from Shanghai in China. Each door is 70 metres long, 27 metres high and 11 metres wide.

The Deurganckdoklock will be opened in 2016.


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten