zaterdag 14 maart 2020

Antwerpen Closes its Cruise Terminal due to Corona Virus

UPDATE 14/06/2020

NL: De Stad Antwerpen heeft besloten om de cruiseterminal in Antwerpen tijdelijk te sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Veel rederijen stoppen tegelijkertijd ook wereldwijd met varen. Hierdoor worden verschillende cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd.

EN: The City of Antwerp has decided to temporarily close the cruise terminal in Antwerp due to the outbreak of the corona virus COVID-19. At the same time, many shipping companies worldwide have stopped operating. As a result, several cruise calls in Antwerp are cancelled.  NL: De verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft wereldwijd een zware impact op het leven. Ook de cruise-industrie wordt hierdoor zwaar getroffen. Zo goed als alle rederijen hebben besloten om hun cruiseactiviteiten tijdelijk te stoppen. Ze varen hun huidige cruises nog uit en blijven daarna in de havens liggen.

Veel havens weren uit voorzorg ook zelf de cruiseschepen. De Stad Antwerpen heeft ook beslist om de cruiseterminal tijdelijk te sluiten. Cruiseschepen mogen nog steeds aanmeren in de stad om proviand aan boord te nemen maar niemand mag van boord gaan. Dit geldt voor zowel de zee- als riviercruises die de stad bezoeken en gaat in met onmiddellijke werking. Deze maatregel blijft gelden tot nader bericht.EN: The spread of the new corona virus COVID-19 has a large impact on life worldwide. The cruise industry is also greatly affected by this. Almost all cruise companies have decided to temporarily stop their cruise activities. They are still finishing their current cruises, but will afterwards stay docked at the ports.

As a precaution, many ports are also banning cruise ships themselves. The City of Antwerp has also decided to temporarily close its cruise terminal. Cruise ships are still allowed to dock in the city to take provisions on board, but no one is allowed to disembark. This applies to both sea and river cruise ships that visit the city and takes effect immediately. This measure shall remain in force until further notice.

Annulaties / Cancellations

NL: Doordat de meeste cruiserederijen hun cruiseschepen niet meer laten varen zullen er ook een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd worden. Niet elke rederij heeft momenteel haar activiteiten opgeschort tot dezelfde datum. Het valt dus nog af te wachten hoe de situatie zal evolueren. Momenteel is het al wel zeker dat Fred. Olsen Cruise Lines vier cruiseaanlopen annuleert. Zij stoppen met varen tot en met 22 mei 2020. Hapag-Lloyd Cruises annuleert hun aanloop van de Europa 2 in Antwerpen. 

Holland America Line verlengt hun vaarpauze tot en met 14 mei (stand 30/03) waardoor twee van de drie cruiseaanlopen van MS Veendam in 2020 wegvallen. De maiden call van het schip wordt momenteel verschoven naar 23/08. Cruise & Maritime Voyages heeft bekendgemaakt dat ze hun schepen al zeker tot 24 mei (stand 06/04) op non-actief zetten. Hierdoor vallen twee aanlopen van MS Columbus weg. AIDA Cruises verlengt hun pauze tot 31 mei (stand 08/04) waardoor een aanloop van MS AIDAvita wegvalt. Phoenix Reisen annuleert nu ook extra cruises waaronder de aanloop van MS Albatros eind mei (stand 15/04). De aanloop van MS National Geographic Explorer van Lindblad Expeditions is nu ook geannuleerd maar wordt volgens de rederij verschoven naar 2021. Met deze annulatie zijn alle cruiseaanlopen in mei afgelast. 

De cruise-industrie ziet een heropstart nog niet direct mogelijk. Holland America Line heeft daarom beslist om alle cruises in Europa, Alaska en Canada/New England voor de rest van 2020 te annuleren (stand 06/05). Hierdoor vervalt ook de derde en laatste aanloop van MS Veendam in Antwerpen voor dit jaar. Het schip wordt wel nog verwacht in Antwerpen in 2021. Sea Cloud Cruises annuleert hun ook al haar cruises tot eind juni waardoor hun zeilcruiseschip Sea Cloud II niet gaat komen. Ook Ponant annuleert extra cruises waardoor begin juli de maiden call van hun nagelnieuwe schip Le Jacques Cartier ook wegvalt.

NCLH, het moederbedrijf van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, heeft besloten om alle cruises tot en met 31 juli te annuleren. Vanaf 1 augustus gaan ze proberen om terug op te starten. Dit betekent wel dat de maiden call van MS Nautica en de aanloop van MS Seven Seas Navigator wegvallen.

Plantours Kreuzfahrten heeft nu ook de cruise van MS Hamburg naar Antwerpen moeten afzeggen. Ook Fred. Olsen Cruise Lines verlengt hun vaarpauze tot 18 juli waardoor een aanloop van MS Boudicca wegvalt. Het aantal annulaties komt daarmee op 19.

De betroffen cruiseaanlopen vindt u hieronder:
- Black Watch: 18 & 19 maart 2020

- Braemar: 12 & 13 april 2020
- Balmoral: 16 & 17 april 2020


- Columbus: 07 mei 2020
- Veendam: 08 mei 2020
- Europa 2: 09 mei 2020
- AIDAvita: 14 mei 2020
- Columbus: 18 mei 2020
- Boudicca: 20 & 21 mei 2020

- National Geographic Explorer: 21 May 2020

- Veendam: 22 mei 2020
- Albatros: 23 mei 2020

- Sea Cloud II: 12 juni 2020


- Le Jacques Cartier: 05 juli 2020
- Hamburg: 06 juli 2020
- Boudicca: 11 & 12 juli 2020
- Seven Seas Navigator: 17 juli 2020
- Nautica: 25 juli 2020

- Veendam: 23 augustus 2020
          
EN: Due to the fact that most cruise companies keep their cruise ships docked, a number of cruise calls in Antwerp will also be cancelled. Not every cruise company has currently suspended its activities until the same date. It remains to be seen how the situation will evolve, though at the moment it is already certain that Fred. Olsen Cruise Lines will cancel four cruise calls. They will stop sailing until 22 May 2020. Hapag-Lloyd Cruises also cancelled its call of Europa 2 in Antwerp.

Holland America Line is extending their cruise pause until 14 May 2020 (situation 30/03) and therefore two of the three cruise calls of MS Veendam in 2020 are now cancelled. The maiden call of the ship is currently postponed to 23/08. Cruise & Maritime Voyages announced that they are extending their inactive period to 24 May (situation 06/04), resulting in two cancelled calls of MS Columbus. One call of MS AIDAvita is also cancelled as AIDA Cruises extends its pause to May 31st (situation 06/04). Phoenix Reisen is now also cancelling more cruises, including the call of MS Albatros at the end of May (situation 15/04). The call of MS National Geographic Explorer of Lindblad Expeditions has now also been cancelled but will be postponed to 2021 according to the cruise line. With this cancellation all cruise calls in May have been cancelled. 

The cruise industry does not yet see the possibility of a restart. Holland America Line has therefore decided to cancel all cruises in Europe, Alaska and Canada/New England for the rest of 2020 (situation 06/05). This will also cancel the third and final call of MS Veendam in Antwerp for this year, but the ship is expected to visit Antwerp in 2021. Sea Cloud Cruises is also cancelling all their cruises until the end of June, which means that their 'sailing cruise ship' Sea Cloud II will not be coming. Ponant also cancels extra cruises which means that the maiden call of their brand-new ship Le Jacques Cartier at the start of July will also be cancelled.

NCLH, the parent company of Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and Regent Seven Seas Cruises, has decided to cancel all cruises until 31 July. From August 1st they will try to restart. This means that the maiden call of MS Nautica and the call of MS Seven Seas Navigator will be cancelled.


Plantours Kreuzfahrten now also had to cancel the cruise from MS Hamburg to Antwerp. Also Fred. Olsen Cruise Lines is extending their sailing break until July 18, which means that a call of MS Boudicca will be cancelled. This brings the number of cancellations to 19.

The affected cruise calls are listed below:
- Black Watch: 18 & 19 March 2020

- Braemar: 12 & 13 April 2020
- Balmoral: 16 & 17 April 2020


- Columbus: 07 May 2020
- Veendam: 08 May 2020
- Europa 2: 09 May 2020
- AIDAvita: 14 May 2020
- Columbus: 18 May 2020
- Boudicca: 20 & 21 May 2020

- National Geographic Explorer: 21 May 2020
- Veendam: 22 May 2020
- Albatros: 23 May 2020

- Sea Cloud II: 12 June 2020

- Le Jacques Cartier: 05 July 2020
- Hamburg: 06 juli 2020

- Boudicca: 11 & 12 juli 2020
- Seven Seas Navigator: 17 juli 2020
- Nautica: 25 juli 2020

- Veendam: 23 August 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten