zondag 15 april 2018

Cruise Pontoon Antwerpen - 2020

NL: De Stad Antwerpen maakte dit weekend meer details bekend over het cruiseponton dat vanaf 2020 deel zal uitmaken van de nieuwe cruiseteminal in Het Steen aan het Noorderterras. 

Er zal vanaf 2020 gewerkt worden met een 350 meter lang, en 9 meter breed ponton.

>> Meer informatie en foto's vind je hier: Nieuwe Cruiseterminal 2020
EN: This weekend the City of Antwerp announced more details about the cruise pontoon that will be part of the new cruise terminal at Het Steen from 2020.

There will be worked with a 350 metres long and 9 metres wide pontoon.

>> More information and photos can be found here: New Cruise Terminal 2020


©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 17 maart 2018

Hapag-Lloyd Cruises christens/doopt MS HANSEATIC inspiration in Antwerpen in 2019

NL: De Duitse luxecruiserederij Hapag-Lloyd Cruises maakte vandaag bekend dat ze hun nieuwe expeditiecruiseschip MS HANSEATIC inspiration op 13 oktober 2019 zullen dopen in Antwerpen.

EN: The German luxury cruise line Hapag-Lloyd Cruises announced today that they will christen their newest expedition cruise ship MS HANSEATIC inspiration in Antwerp on October 13th 2019.

MS HANSEATIC inspiration in Antwerpen - ©Hapag-Lloyd Cruises 

NL:
Hapag-Lloyd Cruises bestelde in augustus 2016 twee nieuwe luxe-expeditieschepen bij de Noorse scheepswerf Vard. Het eerste schip dat afgeleverd zal worden is MS HANSEATIC nature in april 2019. Zes maanden later, in oktober 2019, zal het bijna identieke zusterschip MS HANSEATIC inspiration in zee steken. 

Vorig jaar werd het al duidelijk dat de allereerste reis, of maiden voyage, van dat schip zou starten in Antwerpen. Nu laat Hapag-Lloyd Cruises ook officieel weten dat MS HANSEATIC inspiration gedoopt zal worden in de Scheldestad op zondag 13 oktober 2019. De rederij kwam voor dit nieuws speciaal met hun grote promotietruck naar het Zaha Hadidplein in Antwerpen. Het is een grote eer dat Antwerpen gekozen werd om dit speciale evenement te organiseren.

We genieten al jarenlang van een zeer goede samenwerking met al de afgevaardigden van de stad en onze keuze voor de locatie van de ceremonie onderstreept onze diepe verbondenheid met Antwerpen. De doopceremonie zelf zal in de stijl zijn van het expeditiecruisen, maar het is nog veel te vroeg voor details”, vertelde Karl J. Pojer, CEO van Hapag-Lloyd Cruises.

Karl J. Pojer, CEO of Hapag-Lloyd & Koen Kennis, Chairman of Tourism of Antwerp

EN: In August 2016 Hapag-Lloyd Cruises ordered two new luxury expedition cruise ships at the Norwegian shipyard Vard. The frist ship that will be delivered is MS HANSEATIC nature in April 2019. Six months later, in October 2019 the almost identical sister ship MS HANSEATIC inspiration will take to the sea.

Last year it already became clear that the first voyage, or maiden voyage, of the ship will start in Antwerp. Today Hapag-Lloyd Cruises also officially announces that the ship will also be christened in the city on Sunday October 13th 2019. The company announced this big news in their large promotion truck that was parked at the Zaha Hadidplein in front of the Port House of Antwerp for the occasion. It is a big honour for Antwerp to be able to organise this special event.

We have enjoyed many years of excellent collaboration with all of the city’s representatives and our choice of location for the ceremony demonstrates our deep connection with Antwerp. The christening ceremony itself will be in the style of expedition cruising, but it is too early for any details”, explained Karl J. Pojer, CEO of Hapag-Lloyd Cruises.

NL: MS HANSEATIC inspiration zal zich toespitsen op een internationaal publiek. Naast Duits zal er dus aan boord ook Engels gesproken worden. De maiden voyage voert de passagiers op 16 dagen tijd vanuit Antwerpen naar Frankrijk, Portugal, Marokko en Madeira om uiteindelijk aan te komen in Santa Cruz op het eiland Tenerife. Daarna vaart het schip verder richting het Zuiden om uiteindelijk in december aan te komen in Ushuaia, Argentinië, de meest Zuidelijke stad ter wereld. Met de stad als uitvalsbasis zal MS HANSEATIC inspiration een reeks expeditiereizen naar het Antarctische schiereiland varen. Doordat het schip gebouwd wordt met een versterkte romp kan het ook manoeuvreren tussen het ijs.

EN: MS HANSEATIC inspiration will focus on the international public. Apart from German English will also be spoken on board. The maiden voyage will take the passengers in 16 days from Antwerp to France, Portugal, Morocco and Madeira, to finally arrive in Santa Cruz on the island of Tenerife. After that the ships sails further South to finally arrive in Ushuaia, Argentina, the most Southern city in the world. With the city as operating base MS HANSEATIC inspiration will sail a series of expedition voyages to the Antarctic peninsula. Because the ship will be built with a strengthened hull it will be able to manoeuvre between the ice.
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 11 maart 2018

MS Astoria opent cruiseseizoen 2018 in Antwerpen / MS Astoria opens cruise season 2018 in Antwerp

NL: Het cruiseschip MS Astoria van de Britse rederij Cruise & Maritime Voyages opende op zaterdag 10 maart 2018 het cruiseseizoen in Antwerpen. Het was het tweede jaar op rij dat het schip het seizoen opent. In 1958 bezocht het schip de stad ook al onder een andere naam. Momenteel draagt het 70 jaar oude schip de titel van ‘oudste cruiseschip ter wereld’.

EN: The cruise ship MS Astoria of the British company Cruise & Maritime Voyages opened the cruise season in Antwerp on Saturday 10 March 2018. It is the second year in a row that the ship opens the season. In 1958 the ship already visited the city under another name. At the moment the 70 year old ship holds the title of ‘oldest cruise ship in the world’.NL: Het oudste cruiseschip ter wereld, MS Astoria, bracht Antwerpen op zaterdag 10 maart voor de tweede keer een bezoek. Het 160 meter lange schip van de Britse rederij Cruise & Maritime Voyages  opende dit jaar opnieuw het cruiseseizoen in de stad. Maar lang geleden bezocht het schip e stad ook al. In 1958, 60 jaar geleden, lag het schip namelijk ook al in Antwerpen onder zijn originele naam MS Stockholm. Dat jaar bezochten verschillende cruiseschepen de Scheldestad naar aanleiding van de toenmalige wereldtentoonstelling in Brussel.

EN: The oldest cruise ship in the world, MS Astoria, visited Antwerp on Saturday 10 March for the second time. The 160 metres long ship of the British company Cruise & Maritime Voyages had once again the honour to open the cruise season in the city. But long ago the ship also visited the city. In 1958, 60 years ago, the ship visited Antwerp with its original name MS Stockholm. That year several cruise ships visited Antwerp because of the world exposition in Brussels.


NL: Dat het schip na 59 jaar nog eens in Antwerpen lag is een absoluut record. MS Astoria viert dit jaar haar 70ste verjaardag en voor een cruiseschip is dat zeer uniek. Een doorsnee cruiseschip vaart namelijk ongeveer 40 jaar rond voor het gesloopt wordt. Rond die leeftijd lopen de onderhoudskosten meestal te hoog op om het schip rendabel te houden. MS Astoria is echter al bijna dertig jaar ouder en zal al zeker tot en met 2019 verder blijven varen.

Het moet wel gezegd worden dat het schip door de jaren heen wel wat veranderd is. In 1989 besliste de toenmalige eigenaar om de volledige bovenbouw van het schip te verwijderen en opnieuw op te bouwen in de vorm van een toenmalig modern cruiseschip. Bij deze grote ombouw werd enkel de originele romp behouden.

Aan boord is het duidelijk dat het schip een lange geschiedenis met zich meedraagt. In het grote restaurant, dat zich nog in de originele romp bevindt en omgeven is door kleine patrijspoorten hangt een gezellige sfeer. Maar ook in de hogere, nieuwere dekken zijn er verschillende aangename lounges en bars te vinden. Op het buitendek, onder de reddingsboten, is de gebogen vorm van het schip heel duidelijk. Dat is iets wat vandaag de dag nog maar bij elke schepen te merken is.

>> Bekijk meer dan 100 interieurfoto’s van MS Astoria via de link: Astoria Interieur


EN: The fact that the ship returned to Antwerp after 59 years is an absolute record. This year MS Astoria celebrates her 70thanniversary and for a cruise ship that is very unique. Normally cruise ships sail around for about 40 years after which they get scrapped. Around that age the maintenance costs become too high to stay profitable. But MS Astoria is almost 30 years older than that and will keep cruising until at least 2019.

But it has to be said that the ship underwent some refurbishment over the years. In 1989 the owner decided to remove the complete upper structure and rebuilt it in the style of the modern cruise ship of that time. During this extensive rebuild only the original hull was kept.

On board it is clear that the ship is carrying a long history along. In the main restaurant, that is located in the original hull and is surrounded with small portholes, there is a cosy atmosphere. But also on the higher, newer decks, there are several pleasant lounges and bars. On the outside decks, below the lifeboats, one can clearly see the curve of the ship. That is something you rarely see on ships these days.

>> View more than 100 interior photos of MS Astoria via the link: Astoria Interior_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 5 maart 2018

Antwerpen – Officiële Cruiselijst 2018 / Official Cruise List 2018

NL: Cruise Port Antwerp heeft de officiële zeecruiselijst gepubliceerd. Voor 2018 zijn er al minstens 25 zeecruiseaanlopen gepland met 17 verschillende schepen en de mogelijkheid bestaat dat er nog bij zullen komen. 

EN: Cruise Port Antwerp has published the official sea cruise list. At least 25 sea cruise calls have been planned for 2018 with 17 different ships, and there is a possibility that more calls will still be added.
_____________________________________________________________________________________

NL: Het cruiseseizoen voor 2018 ziet er opnieuw veelbelovend uit. Met 25 aanlopen blijven we opnieuw rond het gemiddelde van de voorbije jaren. In totaal zullen al zeker 17 verschillende zeecruiseschepen een bezoek brengen aan Antwerpen. Zoals elk jaar keren de bekende schepen ook weer terug.

We openen het seizoen dit jaar opnieuw met MS Astoria. Het 70 jaar oude cruiseschip draagt de titel van oudste cruiseschip ter wereld en is op zaterdag 10 maart te zien aan het Zuiderterras. In april volgt dan de Balmoral van Fred. Olsen Cruise Lines op haar eerste van vier aanlopen dit jaar. Ook de Braemar krijgen we later op het jaar nog op bezoek.  

Op 7 & 8 mei krijgen we MS Hanseatic voor de laatste keer op bezoek. Het schip gaat eind dit jaar uit de vloot van Hapag-Lloyd Cruises en wordt overgenomen door One Ocean Expeditions. De dag erna, op 9 mei, krijgen we na 6 jaar opnieuw een schip van AIDA Cruises op bezoek. Op 9 en 10 mei zal MS AIDAvita voor de eerste keer te zien zijn in Antwerpen. Het schip is, net zoals alle andere schepen van de rederij, beschilderd met het kenmerkende oog en rode lippen.

In juni vindt het culinaire festival Europa’s Beste ook opnieuw plaats in Antwerpen aan boord van de MS Europa. Ook de Europa 2 zal dit jaar opnieuw langskomen.

Naast de AIDAvita komen er nog drie andere schepen voor de eerste keer naar de stad. Twee van deze schepen zijn momenteel zelfs nog in aanbouw. Begin september mogen we Le Laperouse van de franse rederij Ponant verwelkomen. Het is het eerste van vier expeditiejachten dat voor de rederij gebouwd wordt. Een maand erna mogen we ook het nieuwste schip van Seabourn verwelkomen: Seabourn Ovation. De vierde maiden call is de Pacific Princess van Princess Cruises. Die mogen we eind september verwachten.

Vanaf eind oktober komen enkel Cruise & Maritime Voyages en Fred. Olsen Cruise Lines nog langs met Magellan, Columbus, Braemar en Balmoral. Vier aanlopen daarvan zullen kerstcruises zijn. Het seizoen zal uiteindelijk afgesloten worden door MS Columbus op 18 december.

> Bekijk de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2018 hier: Cruiseaanlopen 2018.
De uren zullen verder aangevuld worden wanneer de officiële cruiselijst van de Stad Antwerpen online komt. 


EN: The cruise season of 2018 looks promising once again. With 25 cruise calls we stay around the average of the last few years. A total of at least 17 different sea cruise ships will pay a visit to Antwerp. Like every year several ships are returning again.

The season will once again be opened by MS Astoria. The 70 year old cruise ship with the title of oldest cruise ship in the world will visit the city on Saturday 10 March. In April MS Balmoral of Fred. Olsen Cruise Lines will make her first of four calls to Antwerp this year. Later in the year MS Braemar will also pay us a visit.

On 7 & 8 May MS Hanseatic will visit for the very last time. At the end of the year the ship will leave the fleet of Hapag-Lloyd Cruises and will be transferred to One Ocean Expeditions. The day after the call, on 9 May, a ship of AIDA Cruises will visit Antwerp again after six years. On 9 & 10 May MS AIDAvita will be docked in Antwerp for the first time. The ship has, just like all the other ships of the company, the eye-catching eye and red lips on the bow.

In June Antwerp will once again host the culinary festival Europa’s Beste on board MS Europa. Europa 2 will also visit the city this year.

Apart from AIDAvita there will be three more maiden calls to the city this year. Two of those ships are currently still being built. At the start of September we may welcome Le Laperouse of the French cruise line Ponant. It is the first of four expedition yachts that are being built for the company.One month later we will welcome the newest ship of Seabourn to the city: Seabourn Ovation. The fourth maiden call is MS Pacific Princess of Princess Cruises. She is expected at the end of September.

From the end of October onwards it is only Cruise & Maritime Voyages and Fred. Olsen Cruise Lines that will visit with Magellan, Columbus, Braemar and Balmoral. Four of those calls will be Christmas cruises. The season will be closed by MS Columbus on 18 December.

> View the complete list with cruise calls for 2018 here: Cruise Calls 2018.
The hours will be completed when the official cruise list of the City of Antwerp will become available. 


maandag 19 februari 2018

Website Update 2018

NL: Vanaf vandaag staat er een nieuwe versie van de website online. Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt om de website op verschillende vlakken te verbeteren voor het gemak van de bezoekers.

Bekijk het eindresultaat hier: www.cruiseschepeninantwerpen.be

Wat is er allemaal veranderd?
 • Structureel werd de website verbreed waardoor hij nu meer schermvullend is,
 • Ook het kleurenschema en het algemene design van de website kreeg een opfrisbeurt.
 • Op de ‘Home-pagina’ werden enkele nieuwe links toegevoegd. Zo kan je nu doorklikken naar een nieuwe pagina met algemene maritieme informatie en naar een pagina met de voornaamste bezienswaardigheden binnen Antwerpen. Daarnaast  zal het in de toekomst ook onderaan de home-pagina aangekondigd worden als er speciale schepen naar Antwerpen komen (zoals zeilschepen of marine).
 • De pagina’s over de aanlegplaatsen van de cruiseschepen hebben een nieuwe interactieve kaart gekregen en de verschillende mogelijke transportmiddelen van en naar het schip werden verder uitgediept.
 • Elk cruiseseizoen heeft statistieken gekregen.
 • De fotoalbumpagina is verder onderverdeeld. Zeecruises, Zeecruises Interieur, Riviercruises en Andere hebben nu elk een eigen pagina. Dat gaf ons de mogelijkheid bij elk schip een foto te zetten zodat het visueel herkenbaarder is.
 • Veder werden er ook tientallen foto’s en enkele nieuwe fotopagina’s toegevoegd en werd elke fotopagina voorzien van informatie over het schip.
 • In totaal staan er nu bijna 5000 unieke foto’s op de site en in de komende maanden komen er daar nog verschillende bij.
Alle links en pagina’s werden extra nagekeken op fouten, maar mocht je toch nog een probleem tegenkomen laat het ons zeker weten! Dan passen we het zo snel mogelijk aan.

Het Cruiseschepen in Antwerpen-Team
EN: As of today there is a new version of the website online. Last year we have been working hard to improve the website in several aspects to make it easier and more interesting for the user to navigate through.

View the end result here: www.cruiseshipsinantwerp.be

What has been changed?

 • Structurally the website has been widened so it fills more of your screen.
 • The colour scheme and the overall design has also gotten a makeover.
 • On the ‘Home-page’ there have been added a few new links. You can now click through to a new page with general maritime information and to a pages that shows the  most interesting sights of Antwerp. Future visits of special ships, like tall ships and navy, will be announced lower on the page.
 • The pages about the berth places of the cruise ships have gotten an new interactive map and the different modes of transportation to and from the ship have been extended.
 • Every cruise season has gotten statistics.
 • The photo album page has been divided. Sea Cruises, Sea Cruises Interior, River Cruises and Other now all have their own page. This gave us the possibility to show a small photo of every ship to make it more visual.
 • Dozens of photos, and also several new pages have been added and every photo page now got information about the ship.
 • A total of just under 5000 unique photos can now be found on the site and more are still to come over the next months.
Every link and page has been checked for problems, but should you still encounter a problem please let us know so we can solve it as fast as possible.

The Cruise Ships in Antwerp-Teamdonderdag 28 december 2017

Scheepsbezoek MS Black Watch 2017 / Ship Visit MS Black Watch 2017

NL: Het cruiseseizoen van 2017 werd dit jaar afgesloten door MS Black Watch van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines. Het was vijf jaar geleden dat het schip nog in de stad had gelegen. Stap mee aan boord van het schip.

EN: This year the cruise season of 2017 was closed by MS Black Watch of the British company Fred. Olsen Cruise Lines. It had been five years since the ship last visited the city. Take a look on board the ship.


NL: MS Black Watch lag op 19 en 20 december 2017 na vijf jaar opnieuw aangemeerd in Antwerpen. Het schip werd in 1972 gebouwd als MS Royal Viking Star bij de Finse scheepswerf Wärtsilä Helsinki Shipyard als één van drie bijna identieke zusterschepen voor Royal Viking Line. Die rederij ging uiteindelijk failliet en de schepen werden verdeeld onder verschillende rederijen. De Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines kocht uiteindelijk twee van de drie schepen en herdoopte ze tot MS Black Watch en MS Boudicca. MS Boudicca lag begin 2017 nog aangemeerd in Antwerpen en nu was het de beurt aan MS Black Watch. De laatste keer dat MS Black Watch in de stad lag was ze nog volledig wit. Eind 2015 besliste de rederij dat al hun schepen herschilderd zouden worden in de nieuwe huiskleuren: een donkergrijze romp met een rode lijn.


EN: MS Black Watch was once again docked in Antwerp after five years on 19 and 20 December 2017. In 1972 the ship was built as MS Royal Viking Star by the Finnish Wärtsilä Helsinki Shipyard. It was one of three almost identical sister ships for Royal Viking Line. The cruise line went bankrupt after some years and the ships were sold to several other companies. The British company Fred. Olsen Cruise Lines managed to buy and reunite two of the sisters into their fleet and renamed them MS Black Watch and MS Boudicca. MS Boudicca was docked in Antwerp at the start of 2017 and now it was MS Black Watch’s turn. The last time MS Black Watch was docked in the city she was still completely white. At the end of 2015 the cruise line decided to repaint all their ships with the new house style: a dark grey hull with a red stripe.


NL: Ondanks de hoge leeftijd van het schip blijft MS Black Watch het favoriete schip van de rederij onder de passagiers. Eind 2016 kreeg het een volledige make-over tijdens een droogdokperiode. Nieuw aan boord is het specialiteitenrestaurant ‘The Black Watch Room’. Dit restaurant is eigendom van een externe eigenaar. Toen het schip het droogdok verliet was deze ruimte nog overwegend blauw gekleurd, maar doorheen het jaar werden er verschillende keren aanpassingen gedaan waardoor de ruimte van toen niet meer te vergelijken is met de huidige inrichting. Daarnaast kreeg ook het hoofdrestaurant ‘The Glentanar’ een grondige opknapbeurt en werd er een nieuw buffet restaurant geopend. Een andere mooie ruimte is 'The Orchid Room'. Die sluit aan aan het hoofdrestaurant en toont een selectie echte orchideeën.
Aan boord bevinden zich ook verschillende bars met aansluitende lounges, waarvan er een zeer smaakvol is ingericht met maritieme afbeeldingen en scheepsmodellen. De showlounge werd ook herbekeken en kreeg veel lichtere kleuren. Als enige schip van de vloot bevindt er zich ook een grote cinemazaal aan boord. MS Black Watch mag dan wel al wat ouder zijn, afgeschreven is ze zeer duidelijk nog lang niet.

>> Bekijk alle interieurfoto’s van het schip hier: MS Black Watch Interieur

>> Meer informatie over het schip en de rederij vind je hier: Fred. Olsen Cruise Lines


EN: Despite her high age MS Black Watch is the favourite ship of the passengers of the cruise line. At the end of 2016 she got a full make-over during a dry dock period. New on board since then is the speciality restaurant ‘The Black Watch Room’. This restaurant has a private owner. When the ship left dry dock this room was still predominantly blue of colour, but throughout the year the design was altered several times which makes it almost unrecognisable right now. The main restaurant ‘The Glentanar’ was also redecorated and a new buffet restaurant was added to the ship. Another beautiful place is the Orchid Room, connected to the main entrance. In the colourfully decorated space you can find a range of real orchids. 
On board there are also several bars with connecting lounges. One of them has been decorated very tasteful with maritime drawings and ship models. The show lounge has also been redecorated with much lighter colours. This gives it a more welcoming feeling. MS Black Watch is also the only ship in the fleet that has a rather large movie theatre on board. The ship might already be older but it is certainly not outdated.
>> View all interior photos of the ship here: MS Black Watch Interior
>> More information about the ship and the cruise line can be found here: Fred. Olsen Cruise Lines
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!