maandag 22 juni 2020

Nieuw Cruiseponton voor Antwerpen ziet het daglicht / New Cruise Pontoon for Antwerp sees daylight

NL: Het eerste van drie delen van het nieuwe cruiseponton zag eind mei het daglicht bij Victor Buyck Steel Constructions in Wondelgem. In het najaar zullen alle delen naar Antwerpen gevaren worden. Bij de start van het nieuwe cruiseseizoen in 2021 zal het eerste cruiseschip aanmeren aan het ponton.

EN: The first of three parts of the new cruise pontoon saw daylight at the end of May at Victor Buyck Steel Constructions in Wondelgem, Belgium. In the autumn all parts will be sailed to Antwerp. At the start of the new cruise season in 2021, the first cruise ship will moor to the pontoon.

©Victor Buyck Steel Construction

NL: Terwijl de werken aan de nieuwe cruiseterminal in Het Steen goed vorderen, wordt er ook hard gewerkt aan het nieuwe ponton waaraan de cruiseschepen in de toekomst zullen aanmeren. De Belgische firma Victor Buyck Steel Construction neemt deze opdracht voor hun rekening in hun vestigingen in Eeklo en Wondelgem.

Eind mei werd het eerste van drie delen van het nieuwe cruiseponton uit de overdekte hal in Wondelgem gereden. Het heeft een lengte van 120 meter, is 9 meter breed, 5,5 meter hoog met de luifel erbij gerekend en weegt maarliefst rond de 750 ton. Nadat alle pontons klaar zijn, zullen ze in Wondelgem te water gelaten worden waarna ze naar Antwerpen getransporteerd worden. Dat zal ergens in de loop van het najaar gebeuren. Maar voor die tijd worden de pontons nog verder uitgerust met bolders, fenders of stootkussens en ladders. Ook aan de nieuwe loopbruggen die het ponton met de kaaimuur zullen verbinden wordt hard gewerkt.

EN: While work on the new cruise terminal at Het Steen is progressing well, work is also underway on the new pontoon to which the cruise ships will moor in the future. The Belgian company Victor Buyck Steel Construction is taking on this assignment at their sites in Eeklo and Wondelgem.

At the end of May the first of three parts of the new cruise pontoon was driven out of the covered hall in Wondelgem. It has a length of 120 meters, is 9 meters wide, 5,5 meters high with the awning included and weighs about 750 tons. After all the pontoons are ready, they will be launched into the canal in Wondelgem after which they will be transported to Antwerp. This will take place sometime during autumn. But before then, the pontoons will be further equipped with bollards, fenders and ladders. They are also working hard on the new footbridges that will connect the pontoon with the quay wall.

©Victor Buyck Steel Construction

©Victor Buyck Steel Construction

NL: Met de opening van de nieuwe cruiseterminal in Het Steen zullen de cruiseschepen niet langer rechtstreeks aan de kaaimuur aanmeren, maar aan het nieuwe cruiseponton. Hierdoor zullen de schepen ook hun eigen gangway gebruiken. Niet enkel de zeecruiseschepen, maar ook de riviercruiseschepen zullen gebruik maken van het nieuwe ponton. Op die manier zullen de riviercruiseschepen bij laag tij niet langer onder de kaaimuur verdwijnen. Daarbij zullen ze ook kunnen aansluiten op een walstroominstallatie waardoor ze hun motoren niet constant moeten laten draaien.

Als alles goed gaat meert de eerste cruiseschip aan aan het nieuw ponton in het voorjaar van 2021, bij de opening van het nieuwe cruiseseizoen.

>> Meer info over de nieuwe cruiseterminal in Het Steen vind je hier: Cruiseterminal Het Steen

EN: With the opening of the new cruise terminal in Het Steen, cruise ships will no longer moor directly at the quay wall, but at the new cruise pontoon. As a result, the ships will also use their own gangway. Not only the sea cruise ships, but also the river cruise ships will use the new pontoon. In this way the river cruise ships will no longer disappear under the quay wall at low tide. They will also be able to connect to a shore power installation, which means they will not have to keep their engines running all the time.

If all goes well, the first cruise ship will dock at the new pontoon in the spring of 2021, at the opening of the new cruise season.

>> Here you can find more info about the new cruise terminal at Het Steen : Cruise Terminal Het Steen

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 14 maart 2020

Antwerpen Closes its Cruise Terminal due to Corona Virus

UPDATE 14/06/2020

NL: De Stad Antwerpen heeft besloten om de cruiseterminal in Antwerpen tijdelijk te sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Veel rederijen stoppen tegelijkertijd ook wereldwijd met varen. Hierdoor worden verschillende cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd.

EN: The City of Antwerp has decided to temporarily close the cruise terminal in Antwerp due to the outbreak of the corona virus COVID-19. At the same time, many shipping companies worldwide have stopped operating. As a result, several cruise calls in Antwerp are cancelled.  NL: De verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft wereldwijd een zware impact op het leven. Ook de cruise-industrie wordt hierdoor zwaar getroffen. Zo goed als alle rederijen hebben besloten om hun cruiseactiviteiten tijdelijk te stoppen. Ze varen hun huidige cruises nog uit en blijven daarna in de havens liggen.

Veel havens weren uit voorzorg ook zelf de cruiseschepen. De Stad Antwerpen heeft ook beslist om de cruiseterminal tijdelijk te sluiten. Cruiseschepen mogen nog steeds aanmeren in de stad om proviand aan boord te nemen maar niemand mag van boord gaan. Dit geldt voor zowel de zee- als riviercruises die de stad bezoeken en gaat in met onmiddellijke werking. Deze maatregel blijft gelden tot nader bericht.EN: The spread of the new corona virus COVID-19 has a large impact on life worldwide. The cruise industry is also greatly affected by this. Almost all cruise companies have decided to temporarily stop their cruise activities. They are still finishing their current cruises, but will afterwards stay docked at the ports.

As a precaution, many ports are also banning cruise ships themselves. The City of Antwerp has also decided to temporarily close its cruise terminal. Cruise ships are still allowed to dock in the city to take provisions on board, but no one is allowed to disembark. This applies to both sea and river cruise ships that visit the city and takes effect immediately. This measure shall remain in force until further notice.

Annulaties / Cancellations

NL: Doordat de meeste cruiserederijen hun cruiseschepen niet meer laten varen zullen er ook een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd worden. Niet elke rederij heeft momenteel haar activiteiten opgeschort tot dezelfde datum. Het valt dus nog af te wachten hoe de situatie zal evolueren. Momenteel is het al wel zeker dat Fred. Olsen Cruise Lines vier cruiseaanlopen annuleert. Zij stoppen met varen tot en met 22 mei 2020. Hapag-Lloyd Cruises annuleert hun aanloop van de Europa 2 in Antwerpen. 

Holland America Line verlengt hun vaarpauze tot en met 14 mei (stand 30/03) waardoor twee van de drie cruiseaanlopen van MS Veendam in 2020 wegvallen. De maiden call van het schip wordt momenteel verschoven naar 23/08. Cruise & Maritime Voyages heeft bekendgemaakt dat ze hun schepen al zeker tot 24 mei (stand 06/04) op non-actief zetten. Hierdoor vallen twee aanlopen van MS Columbus weg. AIDA Cruises verlengt hun pauze tot 31 mei (stand 08/04) waardoor een aanloop van MS AIDAvita wegvalt. Phoenix Reisen annuleert nu ook extra cruises waaronder de aanloop van MS Albatros eind mei (stand 15/04). De aanloop van MS National Geographic Explorer van Lindblad Expeditions is nu ook geannuleerd maar wordt volgens de rederij verschoven naar 2021. Met deze annulatie zijn alle cruiseaanlopen in mei afgelast. 

De cruise-industrie ziet een heropstart nog niet direct mogelijk. Holland America Line heeft daarom beslist om alle cruises in Europa, Alaska en Canada/New England voor de rest van 2020 te annuleren (stand 06/05). Hierdoor vervalt ook de derde en laatste aanloop van MS Veendam in Antwerpen voor dit jaar. Het schip wordt wel nog verwacht in Antwerpen in 2021. Sea Cloud Cruises annuleert hun ook al haar cruises tot eind juni waardoor hun zeilcruiseschip Sea Cloud II niet gaat komen. Ook Ponant annuleert extra cruises waardoor begin juli de maiden call van hun nagelnieuwe schip Le Jacques Cartier ook wegvalt.

NCLH, het moederbedrijf van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, heeft besloten om alle cruises tot en met 31 juli te annuleren. Vanaf 1 augustus gaan ze proberen om terug op te starten. Dit betekent wel dat de maiden call van MS Nautica en de aanloop van MS Seven Seas Navigator wegvallen.

Plantours Kreuzfahrten heeft nu ook de cruise van MS Hamburg naar Antwerpen moeten afzeggen. Ook Fred. Olsen Cruise Lines verlengt hun vaarpauze tot 18 juli waardoor een aanloop van MS Boudicca wegvalt. Het aantal annulaties komt daarmee op 19.

De betroffen cruiseaanlopen vindt u hieronder:
- Black Watch: 18 & 19 maart 2020

- Braemar: 12 & 13 april 2020
- Balmoral: 16 & 17 april 2020


- Columbus: 07 mei 2020
- Veendam: 08 mei 2020
- Europa 2: 09 mei 2020
- AIDAvita: 14 mei 2020
- Columbus: 18 mei 2020
- Boudicca: 20 & 21 mei 2020

- National Geographic Explorer: 21 May 2020

- Veendam: 22 mei 2020
- Albatros: 23 mei 2020

- Sea Cloud II: 12 juni 2020


- Le Jacques Cartier: 05 juli 2020
- Hamburg: 06 juli 2020
- Boudicca: 11 & 12 juli 2020
- Seven Seas Navigator: 17 juli 2020
- Nautica: 25 juli 2020

- Veendam: 23 augustus 2020
          
EN: Due to the fact that most cruise companies keep their cruise ships docked, a number of cruise calls in Antwerp will also be cancelled. Not every cruise company has currently suspended its activities until the same date. It remains to be seen how the situation will evolve, though at the moment it is already certain that Fred. Olsen Cruise Lines will cancel four cruise calls. They will stop sailing until 22 May 2020. Hapag-Lloyd Cruises also cancelled its call of Europa 2 in Antwerp.

Holland America Line is extending their cruise pause until 14 May 2020 (situation 30/03) and therefore two of the three cruise calls of MS Veendam in 2020 are now cancelled. The maiden call of the ship is currently postponed to 23/08. Cruise & Maritime Voyages announced that they are extending their inactive period to 24 May (situation 06/04), resulting in two cancelled calls of MS Columbus. One call of MS AIDAvita is also cancelled as AIDA Cruises extends its pause to May 31st (situation 06/04). Phoenix Reisen is now also cancelling more cruises, including the call of MS Albatros at the end of May (situation 15/04). The call of MS National Geographic Explorer of Lindblad Expeditions has now also been cancelled but will be postponed to 2021 according to the cruise line. With this cancellation all cruise calls in May have been cancelled. 

The cruise industry does not yet see the possibility of a restart. Holland America Line has therefore decided to cancel all cruises in Europe, Alaska and Canada/New England for the rest of 2020 (situation 06/05). This will also cancel the third and final call of MS Veendam in Antwerp for this year, but the ship is expected to visit Antwerp in 2021. Sea Cloud Cruises is also cancelling all their cruises until the end of June, which means that their 'sailing cruise ship' Sea Cloud II will not be coming. Ponant also cancels extra cruises which means that the maiden call of their brand-new ship Le Jacques Cartier at the start of July will also be cancelled.

NCLH, the parent company of Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and Regent Seven Seas Cruises, has decided to cancel all cruises until 31 July. From August 1st they will try to restart. This means that the maiden call of MS Nautica and the call of MS Seven Seas Navigator will be cancelled.


Plantours Kreuzfahrten now also had to cancel the cruise from MS Hamburg to Antwerp. Also Fred. Olsen Cruise Lines is extending their sailing break until July 18, which means that a call of MS Boudicca will be cancelled. This brings the number of cancellations to 19.

The affected cruise calls are listed below:
- Black Watch: 18 & 19 March 2020

- Braemar: 12 & 13 April 2020
- Balmoral: 16 & 17 April 2020


- Columbus: 07 May 2020
- Veendam: 08 May 2020
- Europa 2: 09 May 2020
- AIDAvita: 14 May 2020
- Columbus: 18 May 2020
- Boudicca: 20 & 21 May 2020

- National Geographic Explorer: 21 May 2020
- Veendam: 22 May 2020
- Albatros: 23 May 2020

- Sea Cloud II: 12 June 2020

- Le Jacques Cartier: 05 July 2020
- Hamburg: 06 juli 2020

- Boudicca: 11 & 12 juli 2020
- Seven Seas Navigator: 17 juli 2020
- Nautica: 25 juli 2020

- Veendam: 23 August 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 9 februari 2020

Nieuwe Cruiseterminal in Het Steen krijgt vorm / New Cruise Terminal at Het Steen takes shape

NL: De werken aan Het Steen in Antwerpen zijn in volle gang. Sinds 2018 wordt het gebouw gerestaureerd en gerenoveerd om dienst te gaan doen als het nieuw toeristisch onthaal van de stad. Daarbij hoort ook een splinternieuwe cruiseterminal die begin 2021 in gebruik wordt genomen.

EN: The work on Het Steen in Antwerp is in full swing. Since 2018 the building is being restored and renovated to serve as the city's new tourist centre. This includes a brand new cruise terminal that will be inaugurated at the beginning of 2021.


NL: Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen, kreeg de voorbije maanden al een grondige opknapbeurt. Met de stelling die het gebouw lang ingepakt hebben werd de voorgevel al gereinigd en werden alle loshangende elementen aangepakt. Aan de achterkant van het gebouw werd eerst de aanbouw uit de jaren ’60 verwijderd. Op die plaats wordt momenteel een nieuwe aanbouw opgetrokken.

Wat tot voor kort enkel op plan bekeken kon worden, krijgt men nu al beter te zien in het echt. Twee van de drie verdiepingen (0 en +1) van het nieuwe gebouw zijn al duidelijk zichtbaar. De uitkijktoren aan de kant van de rivier moet wel nog volledig opgetrokken worden in de komende maanden. De twee bovenverdiepingen van het gebouw zullen de invulling krijgen van een belevingsparcours, de toeristische dienst en de stadswinkel.


EN: Het Steen, Antwerp's oldest building, has already been thoroughly refurbished in recent months. With the scaffolding that surrounded the building for a long time, the facade has been cleaned and all loose elements were tackled. At the back of the building, the extension from the 1960s was first removed. A new extension is currently being erected on that spot.

What, until recently, could only be viewed on plan, is now finally taking shape in real life. Two of the three floors (0 and +1) of the new building are already clearly visible, although the watchtower on the river side still needs to be fully erected in the coming months.  The two upper floors of the building will be used for an experience trail, the tourist office and the city shop. 

Links/Left: Verdieping/Floor 0 - Rechts/Right: de toekomstige toren/the future tower

NL: Op kaai-/straatniveau (-1) bevindt zich de nieuwe cruiseterminal. Die bestaat uit een grote hal waarin de passagiers zich kunnen verzamelen en een gang waarin zich de scanners en metaaldetectors zullen bevinden. De ruwbouw van de terminal, buiten de ingang naar de uitkijktoren, is momenteel al bijna klaar. Nu wordt de ruimte voorzien van de nodige nutsleidingen waarna ze verder afgewerkt kan worden. De oplevering van Het Steen staat gepland voor eind 2020. De ingebruikname van de cruiseterminal zal we pas gebeuren vanaf het cruiseseizoen van 2021.

Naast het terminalgebouw zal er ook een cruiseponton geïnstalleerd worden waaraan de zee- en riviercruiseschepen zullen aanmeren. Dat ponton zal in de loop van 2020 in drie afzonderlijke delen naar zijn vaste ligplaats aan het Noorderterras gevaren worden. De verdere assemblage ervan zal de maanden erna plaatsvinden. Momenteel wordt de kaaimuur aan het Noorderterras verstevigd.

>> Meer informatie over de nieuwe invulling van Het Steen vind je hier: Het Steen 2020

Cruise Terminal (-1)
Cruise Terminal (-1)

EN: The new cruise terminal will be located at quay/street level (-1).  It consists of a large hall in which passengers can gather and a corridor in which the scanners and metal detectors will be located. The shell of the terminal, apart from the entrance to the watchtower, is currently almost finished.  Now the space will be provided with the necessary utilities after which it can be finished.  The delivery of Het Steen is planned for the end of 2020.  The commissioning of the cruise terminal will only take place as from the cruise season of 2021. 

In addition to the terminal building, a cruise pontoon will also be installed to which sea and river cruise ships will moor.  Over the course of 2020, this pontoon will be sailed in three separate parts to its permanent berth at the Noorderterras.  Further assembly will take place in the following months. At the moment the quay wall at the Noorderterras is being reinforced.

>> More information about the new interpretation of Het Steen can be found here:  Het Steen 2020


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

AIDAcara Opens Cruise Season 2020 in Antwerpen

NL: De Duitse rederij AIDA Cruises opende op 6 februari 2020 het cruiseseizoen in Antwerpen met de komst van MS AIDAcara. Het was sinds 2011 geleden dat het schip nog in de Scheldestad te zien was. Het 193 meter lange schip is het oudste van de rederij. Met de bouw van het schip werd in 1996 ook de bekende boegschildering met de ogen en rode lippen geïntroduceerd. Momenteel varen daarmee wereldwijd 14 schepen rond.

MS AIDAcara is de eerste van 41 cruiseaanlopen die dit jaar gepland staan in Antwerpen. Later dit jaar komt MS AIDAvita nog drie keer naar de stad.

>> De volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2020 vind je hier: Cruises 2020


EN: The German shipping company AIDA Cruises opened the cruise season in Antwerp on 6 February 2020 with the arrival of MS AIDAcara. It had been since 2011 that the ship was still to be seen in the city of the Scheldt. The 193 meter long ship is the oldest one of the company. With the construction of the ship in 1996 the famous bow painting with the eyes and red lips was introduced. Currently, 14 ships with these characteristics are sailing around the world.

MS AIDAcara is the first of 41 cruise calls planned this year in Antwerp. Later this year MS AIDAvita will visit the city three more times.

>> The complete list of cruise calls for 2020 can be found here: Cruises 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 22 januari 2020

Antwerpen – Officiële Cruiselijst 2020 / Official Cruise List 2020

NL: Cruise Port Antwerp heeft de officiële lijst met zeecruiseaanlopen voor 2020 gepubliceerd. Met wat geluk evenaren we dit jaar het recordseizoen van 2001 met maarliefst 41 aanlopen. Vijf schepen zullen Antwerpen voor de eerste keer bezoeken en ook het residentieschip The World komt terug naar de stad in 2020.

EN: Cruise Port Antwerp has published the official list of sea cruise calls for 2020. With some luck we will match the record season of 2001 with no less than 41 calls this year. Five ships will visit Antwerp for the first time and the residence ship The World will also return to the city in 2020.

NL: Momenteel staan er maarliefst 41 aanlopen van zeecruiseschepen gepland in 2020. Dat is een grote stijging tegenover de 33 aanlopen van 2019. Het is momenteel wel nog afwachten of het aantal zo hoog zal blijven omdat de vijf aanlopen van MS Columbus van Cruise & Maritime Voyages nog bevestigd moeten worden. Maar zelfs zonder die aanlopen stevenen we nog steeds af op één van de beste seizoenen in jaren.

EN: At the moment, no fewer than 41 calls by sea cruise ships are planned for 2020. This is a large increase compared to the 33 calls in 2019. However, it remains to be seen whether the number will remain this high because the five calls of MS Columbus of Cruise & Maritime Voyages have yet to be confirmed. But even without them, we are still heading for one of the best seasons in years.Vaste waarden / Regulars

NL: De meest terugkerende rederij is dit jaar opnieuw Fred. Olsen Cruise Lines. De Engelse rederij bezoekt Antwerpen dit jaar maarliefst 11 keer. Deze aanlopen worden verdeeld onder de vier schepen uit hun vloot: MS Balmoral, MS Braemar, MS Black Watch en MS Boudicca. Ook de andere Engelse rederij, Cruise & Maritime Voyages keert terug naar Antwerpen. Het is momenteel nog onduidelijk of de aanlopen van MS Columbus al dan niet zullen doorgaan. Wat wel vast staat is dat MS Magellan in december opnieuw langskomt. Het schip werd recent herschilderd in de nieuwe huisstijl van de rederij, namelijk een donkerblauw romp met twee witte strepen.

Ook de Duitse rederijen zijn opnieuw goed vertegenwoordig dit jaar. Dit jaar mag de kleurrijke rederij AIDA Cruises op 6 februari het cruiseseizoen openen met hun oudste schip MS AIDAcara. Later in het jaar komt de rederij nog drie keer terug met MS AIDAvita. Phoenix Reisen komt ook terug naar Antwerpen met MS Artania en na lange tijd komt MS Albatros, het derde zusterschip van MS Boudicca en MS Black Watch, ook nog eens terug. Hapag-Lloyd Cruises stuur dit jaar enkel MS Europa 2 naar hier. Een heel speciale gast dit jaar is MS Sea Cloud II van Sea Cloud Cruises. Dit zeilschip dat specifiek wordt ingezet om cruises te varen was hier voor het laatst te zien in 2010. Ook TransOcean Kreuzfahrten komt dit jaar twee keer terug met MS Astor. Dit jaar zal denkelijk de laatste keer zijn dat het schip onder die naam te zien is in Antwerpen want het schip wordt in 2021 omgedoopt tot MS Jules Verne. Ook MS Vasco Da Gama zal in het najaar twee keer langskomen.

EN: The most returning shipping company this year is again Fred. Olsen Cruise Lines. The English shipping company will visit Antwerp 11 times this year. These calls are divided among the four ships in their fleet: MS Balmoral, MS Braemar, MS Black Watch and MS Boudicca. The other English shipping company, Cruise & Maritime Voyages, is also returning to Antwerp. At the moment it is still unclear whether or not the calls of MS Columbus will take place. What is certain is that MS Magellan will visit again in December. The ship was recently repainted in the new house style of the cruise line, namely a dark blue hull with two white stripes.

The German shipping companies are again well represented this year. This year the colorful company AIDA Cruises will open the cruise season with their oldest ship MS AIDAcara on the 6th of February. Later in the year they will return three more times with MS AIDAvita. Phoenix Reisen also returns to Antwerp with MS Artania and after a long time MS Albatros, the third sister ship of MS Boudicca and MS Black Watch, also returns. This year, Hapag-Lloyd Cruises will only send MS Europa 2 to Antwerp. A very special guest this year is MS Sea Cloud II of Sea Cloud Cruises. This tall ship, which is used specifically for cruises, last visited in 2010. Also TransOcean Kreuzfahrten comes back twice this year with MS Astor. This year will probably be the last time that the ship can be seen under that name in Antwerp, as the ship will be renamed MS Jules Verne in 2021. MS Vasco Da Gama will also visit twice in the autumn.


NL: De Amerikaanse rederij Holland America Line keert ook terug naar Antwerpen. Nu hun vroegere vaste waarde in onze stad, MS Prinsendam, rondvaart voor Phoenix Reisen als MS Amera, stuurt men MS Veendam voor de eerste keer naar Antwerpen ter vervanging. Het schip is een zusterschip van MS Vasco Da Gama en zal Antwerpen drie keer bezoeken in 2020. Seabourn komt dit jaar ook opnieuw één keer langs met MS Seabourn Quest en voor Regent Seven Seas Cruises krijgen we bezoek van MS Seven Seas Navigator.

EN: The American company Holland America Line also returns to Antwerp. Their regular visitor to our city, MS Prinsendam, is now cruising for Phoenix Reisen as MS Amera. To replace her they are sending MS Veendam to Antwerp for the first time. The ship is a sister ship of MS Vasco Da Gama and will visit Antwerp three times in 2020. Seabourn will also visit once again this year with MS Seabourn Quest and for Regent Seven Seas Cruises we get a visit from MS Seven Seas Navigator.

Expeditie / Expedition

NL: Verder komen er ook nog een aantal speciale schepen naar de stad zoals het residentieschip MS The World dat eind juli enkele dagen zal aanmeren aan het Zuiderterras. Ook het expeditieschip MS National Geographic Explorer komt naar Antwerpen. Dat schip komt op dezelfde naar Antwerpen als MS Boudicca. Waar het schip exact zal aanmeren wordt nog bekeken. MS Hamburg van Plantours Kreuzfahrten zal ook opnieuw naar Antwerpen komen. En ook Ponant lijkt de Scheldestad in hun vaste vaarroutes opgenomen te hebben. Zij sturen dit jaar twee van hun nieuwe expeditiejachten voor de eerste keer naar hier. Namelijk MS Le Bellot en MS Le Jacques Cartier.

EN: There are also a number of special ships coming to the city, such as the residence ship MS The World, which will moor at the Zuiderterras for a few days at the end of July. The expedition ship MS National Geographic Explorer is also coming to Antwerp. That ship will come to Antwerp on the same day as MS Boudicca. Where the ship will dock exactly is still under review. MS Hamburg from Plantours Kreuzfahrten will also come to Antwerp again.  And also Ponant seems to have included the city in their fixed shipping routes. They will send two of their new expedition yachts here for the first time this year: MS Le Bellot and MS Le Jacques Cartier. 


NL: Helemaal op het einde van het seizoen, in december, krijgen we nog een mooie afsluiter. Na zes jaar afwezigheid komt Saga Cruises terug naar Antwerpen. Ze sturen meteen hun nieuwste en grootste schip naar hier: de 236 meter lange MS Spirit of Discovery.

EN: Right at the end of the season, in December, we get a nice ending. After six years of absence, Saga Cruises returns to Antwerp. They immediately send their newest and largest ship here: the 236 meter long MS Spirit of Discovery.


>> Klik hier voor de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2020: Cruiseseizoen Antwerpen 2020

>> Click here for the complete list of cruise calls for 2020: Cruise season Antwerp 2020


Nieuwe cruiseterminal / New cruise terminal

NL: De werken aan de nieuwe cruiseterminal aan Het Steen vorderen ook gestaag. Het gebouw zou in het najaar van 2020 opgeleverd worden, maar voor het volledige cruiseseizoen van 2020 zullen de schepen nog aanmeren aan de cruiseterminal aan het Zuiderterras. Ook aan het nieuwe cruiseponton wordt hard gewerkt. Als alles goed gaat, wordt het tegen juni-juli naar het Noorderterras gevaren. De verdere assemblage ervan zal rond de zomermaanden gebeuren.

Momenteel is het de bedoeling dat de schepen vanaf het cruiseseizoen van 2021 hun ligplaats aan het Zuiderterras definitief inruilen voor die aan het cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The work on the new cruise terminal at Het Steen is also progressing steadily. The building is scheduled to be delivered in the autumn of 2020, but for the entire cruise season of 2020, the ships will still dock at the cruise terminal on the Zuiderterras. Hard work is also being done on the new cruise pontoon. If all goes well, it will sail to the Noorderterras between June and July. Further assembly will take place around the summer months.

At the moment it is the intention that from the cruise season of 2021 the ships will definitively exchange their berths at the Zuiderterras for those at the Noorderterras cruise pontoon.

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d - CruiseTerminal_Schelde

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 27 december 2019

Infographic Cruiseseizoen 2019 / Cruise Season 2019Cruiseferry Pont-Aven Closes Cruise Season 2019 in Antwerpen


NL: De cruiseferry Pont-Aven van de Franse ferrymaatschappij Brittany Ferries lag op 25 en 26 december 2019 naar goede gewoonte opnieuw aangemeerd in Antwerpen. Met de komst van het schip wordt het Antwerpse cruiseseizoen van 2019 afgesloten. In totaal kwamen er 33 zeecruises naar de stad.

EN: The cruise-ferry Pont-Aven of the French ferry company Brittany Ferries was like in previous years once again docked in Antwerp on 25 and 26 December 2019. The call of the ship also ended the cruise season of 2019. A total of 33 sea cruises visited the city this year.


NL: De cruiseferry Pont-Aven van de Franse rederij Brittany Ferries mocht al voor de vierde keer het cruiseseizoen in Antwerpen afsluiten. Dit jaar week de cruiseferry opnieuw af van haar vaste vaarroutes om een kerstcruise van Portsmouth in Engeland naar Antwerpen te varen. Het schip overnachtte in Antwerpen van 25 op 26 december, om daarna opnieuw koers te zetten naar Portsmouth. Voor Nieuwjaar wordt er nog een speciale cruise gevaren naar Rouen in Frankrijk.

EN: For the fourth time the cruise-ferry Pont-Aven of the French ferry company Brittany Ferries had the honour to close the cruise season in Antwerp. This year the cruise ferry once again deviated from its normal itinerary to sail a Christmas cruise from Portsmouth in England to Antwerp. The ship stayed overnight in Antwerp on 25 and 26 December, after which it once again set course for Portsmouth. During New Year there will be a second festive cruise to Rouen in France.


Cruiseseizoen/Cruise Season 2019 & 2020

NL: Het cruiseseizoen van 2019 is weer voorbij. In totaal mocht Antwerpen dit jaar 33 zeecruises verwelkomen. Doordat maarliefst 20 schepen overnachtten in de stad konden er 53 ligdagen genoteerd worden. Antwerpen mocht dit jaar ook vijf schepen voor de eerste keer verwelkomen. Hieronder viel ook het nagelnieuwe expeditiecruiseschip MS HANSEATIC Inspiration dat vanuit Antwerpen haar maiden voyage startte.

Voor volgend jaar ziet het ernaar uit dat het een nog beter seizoen wordt. We verwachten dat er ongeveer 40 aanlopen zullen zijn. In het voorjaar van volgend jaar kunnen we met zekerheid zeggen hoeveel schepen er echt gaan komen. Er zullen ook opnieuw vijf schepen voor het eerst naar Antwerpen komen waaronder MS Spirit of Discovery, het nieuwste schip van de Engelse rederij Saga Cruises. Ponant zal ook twee van hun nieuwe expeditiejachten naar de stad sturen.

De voorlopige lijst met cruiseaanlopen voor 2020 kan je via de link op onze website vinden: Cruises 2020


EN: The cruise season of 2019 has ended. This year Antwerp was able to welcome a total of 33 sea cruises. Not less than 20 ships stayed overnight in the city, which resulted in 53 berth days. Five ships also visited Antwerp for the first time this year.

Next year is looking to be even better than the season of 2019. We expect around 40 cruise calls next year. In Spring 2020 we will be able to tell exactly how many ships will actually come to the city. Five ships will be visiting the city for the first time. One of those ships will be the newest addition to the fleet of Saga Cruises: MS Spirit of Discovery. Ponant will also send two of their new expedition yachts our way.

The provisional list with cruise calls for 2020 can be found on our website via this link: Cruises 2020