maandag 24 april 2023

MS Ocean Nova & Dar Młodzieży in Antwerpen - April 2023

NL: Het expeditiecruiseschip Ocean Nova kwam op 21 april 2023 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het Tall Ship Dar Młodzieży keerde diezelfde dag ook terug van haar 15de zeestage met de Antwerp Maritime Academy. Beide schepen meerden aan aan het cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The expedition cruise ship Ocean Nova came to Antwerp for the first time on 21 April 2023. The Tall Ship Dar Młodzieży also returned the same day from her 15th sea stint for the Antwerp Maritime Academy. Both ships moored at the cruise pontoon at the Noorderterras.


NL: Het 73 meter lange expeditiecruiseschip Ocean Nova kwam op vrijdag 21 april voor de eerste keer naar Antwerpen. Het is het kleinste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen zal komen en het is het op één na kleinste cruiseschip dat ooit in de Scheldestad geweest is. De Ocean Nova werd gebouwd in 1991 en heeft plaats aan boord voor 78 passagiers. Dankzij haar versterkte romp kan het schip ook cruises varen in Antarctica. Tijdens haar bezoek aan Antwerpen voer de Ocean Nova een cruise langs het Kanaal en Denemarken. Vanuit Antwerpen voer het schip rechtstreeks naar Zeebrugge om daarna het Kanaal over te varen richting het Engelse Tilbury.

EN: The 73-metre expedition cruise ship Ocean Nova came to Antwerp for the first time on Friday 21 April. It is the smallest cruise ship to come to Antwerp this year and is the second smallest cruise ship ever the city. The Ocean Nova was built in 1991 and has room on board for 78 passengers. Thanks to its reinforced hull, the ship can also sail cruises in Antarctica. During her visit to Antwerp, the Ocean Nova was sailing a cruise along the English Channel and Denmark. From Antwerp, the ship sailed directly to Zeebrugge before crossing the Channel towards Tilbury in England.NL: De cruiseaanloop van de Ocean Nova viel samen met de terugkomst van het Tall Ship Dar Młodzieży. Na vier weken meerde het Poolse schoolschip rond 14:00u opnieuw aan in Antwerpen. Het schip wordt elk jaar ingezet voor de Antwerp Maritime Academy, vroeger gekend als de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, voor een zeestage met hun eerstejaarsstudenten. Het was de 15de keer dat er zo’n zeestage georganiseerd werd op het schip. Een deel van de eerstejaarsstudenten was in de masten geklommen voor de aankomst aan de Scheldekaaien. Doordat de Ocean Nova niet veel plaats innam aan het cruiseponton werd er besloten om de Dar Młodzieży ook aan het ponton te laten aanmeren.

Dar Młodzieży vertrok op zondagavond opnieuw uit Antwerpen. De volgende bestemming is de haven van Hamburg in Duitsland, waar het schip op 5 mei zal aankomen. Van daaruit gaan ze via het Zweedse Stockholm terug richting Gdynia in Polen.

EN: The cruise call of the Ocean Nova coincided with the return of the Tall Ship Dar Młodzieży. After four weeks, the Polish school ship docked in Antwerp again around 14:00h. The ship is used every year by the Antwerp Maritime Academy to organise a traineeship. It was the 15th time such a sea traineeship was organised on the ship. Several of the first-year students had climbed the masts while arriving back at the Scheldt quays in Antwerp. As the Ocean Nova did not take up much space on the cruise pontoon, it was decided that the Dar Młodzieży would also dock on the pontoon.

Dar Młodzieży left Antwerp again on Sunday evening. The next destination is the port of Hamburg in Germany, where the ship will arrive on 5 May. From there, they will head back to Gdynia in Poland via Stockholm, Sweden.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

maandag 3 april 2023

Tall Ship Alexander von Humboldt II in Antwerpen 2023

NL: Het Tall Ship Alexander von Humboldt II kwam op 2 april 2023 aan in Antwerpen voor een vijfdaags bezoek. Het schip vaart momenteel een “schoolcruise” met het Canadese project ‘Class Afloat’, waarbij studenten kunnen studeren aan boord van het schip terwijl ze de wereld rondvaren.

EN: The Tall Ship Alexander von Humboldt II arrived in Antwerp on 2 April 2023 for a five-day visit. The ship is currently sailing a "school cruise" with the Canadian project 'Class Afloat', where students can study aboard the ship while sailing around the world.


NL: Het groene Tall Ship Alexander von Humboldt II, dat trouwens ook groene zeilen heeft, kwam op zondag 2 april aan in Antwerpen. Het schip zal vijf dagen aan het cruiseponton blijven liggen, tot donderdag 6 april.

Alexander von Humboldt II is een vrij nieuw zeilschip. Het werd in 2011 gebouwd bij de scheepswerf Brenn- und Verformtechnik (BVT) in de Duitse stad Bremen. Het was het eerste grote zeilschip dat in Duitsland gebouwd werd sinds 1994. Het vervangt de originele Alexander von Humboldt die in 2011 uit de vaart werd genomen en momenteel in Bremen dienst doet als hotelschip.

Alexander von Humboldt II wordt uitgebaat door de rederij Deutsche Stiftung Sail Training en iedereen tussen 14 en 75 jaar oud komt in aanmerking om mee te varen met het schip. In totaal is er aan boord plaats voor 79 personen.

EN: The green Tall Ship Alexander von Humboldt II, which also has green sails, arrived in Antwerp on Sunday April 2nd. The ship will stay docked at the cruise pontoon for five days, until Thursday April 6th.

Alexander von Humboldt II is a fairly new sailing ship. It was built in 2011 at the Brenn- und Verformtechnik (BVT) shipyard in the German city of Bremen. It was the first large sailing ship built in Germany since 1994. It replaced the original Alexander von Humboldt, which was decommissioned in 2011 and currently serves as a hotel ship in Bremen.

Alexander von Humboldt II is operated by the shipping company Deutsche Stiftung Sail Training and anyone between the age of 14 and 75 is eligible to sail on the ship. In total, there is room on board for 79 people.

Class Afloat

NL: Vorig jaar lag Alexander von Humboldt II nog in Antwerpen tijdens The Tall Ships Races. Dit jaar bezoekt het schip de stad in een andere hoedanigheid. Momenteel vaart het de wereld rond voor het Canadese project ‘Class Afloat’. Het West Island College International organiseert elk jaar een schoolcruise op het Tall Ship met een erkende schoolopleiding, naar het Canadese model.

Het schooljaar is onderverdeeld in twee semesters: september tot januari en mei tot september. De studenten kunnen zelf kiezen of ze voor één of twee semesters deelnemen, of zelfs in sommige gevallen voor meer dan twee semesters. Het schooljaar is een combinatie van een reis op het vaste land, gecombineerd met een lange vaart op de Alexander von Humboldt II. Er worden namelijk niet enkel havens in Europa aangelopen maar ook havens in bijvoorbeeld de Caraïben, Zuid-Amerika en Afrika. Naargelang het studietraject dat gekozen wordt, wordt er tot 5 uur les per dag gevolgd. Het project bestaat al sinds 1984.

In de zomermaanden, wanneer de studenten niet aan boord zijn, neemt de Alexander von Humboldt II deel aan de grote zeilevenementen zoals The Tall Ships Races, en andere bijeenkomsten van unieke schepen.

EN: Last year, Alexander von Humboldt II was still in Antwerp during The Tall Ships Races. This year, the ship is visiting the city for a different reason. It is currently sailing around the world for the Canadian project 'Class Afloat'. The West Island College International organises a school cruise on the Tall Ship every year with an approved school curriculum, following the Canadian model.

The school year is divided into two semesters: September to January and May to September. Students can choose whether to participate for one or two semesters, or even in some cases for more than two semesters. The school year is a combination of mainland travel, combined with a long sailing on the Alexander von Humboldt II. Not only ports in Europe are visited, but also ports in, for example, the Caribbean, South America and Africa. Depending on the study route chosen, up to five hours of lessons per day are taken. The project has existed since 1984.

During the summer months, when the students are not on board, the Alexander von Humboldt II participates in major sailing events such as The Tall Ships Races, and other gatherings of unique ships.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 26 maart 2023

Tall Ship Dar Młodzieży in Antwerpen in 2023

NL: Het Poolse Tall Ship Dar Młodzieży bracht op 24 en 25 maart 2023 opnieuw een bezoek in Antwerpen. Voor de 15de keer vertrekken de eerstejaarsstudenten van de Antwerp Maritime Academy op een 4 weken lange zeestage met de driemaster.

EN: The Polish Tall Ship Dar Młodzieży paid another visit to Antwerp on 24 and 25 March 2023. For the 15th time, the first-year students of the Antwerp Maritime Academy set off on a 4-week nautical internship with the three-master.


NL: De Antwerp Maritime Academy, vroeger bekend als de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, organiseert in 2023 opnieuw een zeestage voor hun eerstejaarsstudenten. Het is al de 15de keer dat er zo’n opleiding georganiseerd wordt. Dankzij een samenwerking met de Gdynia Maritime Academy in Polen wordt de majestueuze driemaster Dar Młodzieży elk jaar ter beschikking gesteld voor de vaart.

Dar Młodzieży meerde op vrijdagsnamiddag aan bij het cruiseponton aan het Noorderterras. Daar schepen op zaterdag 120 studenten in, samen met hun coaches. De vier weken durende zeestage brengt hen naar Funchal op Madeira waarna ze terug koers zetten naar Antwerpen. Het schip zal terug aankomen in de Scheldestad op 21 april, rond 14:00u. 

EN: The Antwerp Maritime Academy, formerly known as the Hogere Zeevaartschool Antwerpen, is once again organising a sea traineeship for their first-year students in 2023. It is already the 15th time such a course has been organised. Thanks to a cooperation with the Gdynia Maritime Academy in Poland, the majestic three-master Dar Młodzieży is made available for sailing every year.

Dar Młodzieży docked at the cruise pontoon in Antwerp on Friday afternoon. There, 120 students embarked on Saturday, along with their coaches. The four-week sea internship will take them to Funchal on the island of Madeira after which they will set sail back to Antwerp. The ship will arrive back in the city on April 21st, around 14:00h.


NL: Dar Młodzieży werd in 1982 gebouwd voor de Gdynia Maritime Academy bij de Poolse scheepswerf Gdansk Shipyard in de gelijknamige stad. Ze werd ontworpen om het toenmalige opleidingsschip Dar Pomorza te vervangen, dat toen al meer dan vijftig jaar lang ingezet werd om nieuwe rekruten op te leiden. Dar Młodzieży, wat vertaald wordt als ‘Gift van de Jeugd’, bleek na de oplevering zo populair te zijn dat er nog 5 zusterschepen gebouwd werden: Druzhba (1987), Khersones (1988), Mir (1987), Pallada (1983) en Nasheba (1992)

Omdat het schip specifiek gebouwd werd voor studenten werd er ook een klaslokaal voorzien aan boord. Naast de gewone navigatiebrug van waaruit het schip gestuurd wordt, is er ook nog een tweede brug die uitgerust is met dezelfde instrumenten en kaarttafels. Op die manier kunnen de studenten ook zelf navigeren.

Het schip doet, zoals de meeste Tall Ships die nog rondvaren, regelmatig mee aan de Tall Ships Races en de andere bijeenkomsten van zeilschepen en historische schepen wereldwijd. Dankzij de samenwerking met de Antwerp Maritime Academy is Dar Młodzieży zo goed als elk jaar te gast in Antwerpen. Ook tijdens de edities van The Tall Ships Races is ze steeds van de partij.

EN: Dar Młodzieży was built in 1982 for the Gdynia Maritime Academy at the Polish shipyard Gdansk Shipyard in the city of the same name. She was designed to replace the previous training ship Dar Pomorza, which had by then been used to train new recruits for more than 50 years. Dar Młodzieży, which translates as 'Gift of Youth', proved so popular after delivery that five more sister ships were built: Druzhba (1987), Khersones (1988), Mir (1987), Pallada (1983) and Nasheba (1992).

As the ship was built specifically for students, a classroom was also provided on board. Besides the regular navigation bridge from which the ship is steered, there is also a second bridge equipped with the same instruments and chart tables. This way, the students can also navigate themselves.
The ship, like most Tall Ships still around, regularly participates in the Tall Ships Races and the other meetings of sailing ships and historical ships worldwide. Thanks to its cooperation with the Antwerp Maritime Academy, Dar Młodzieży visits Antwerp just about every year. She is also always present during the editions of The Tall Ships Races.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 11 februari 2023

MS Spirit of Adventure opent Cruiseseizoen 2023 / MS Spirit of Adventure opens Cruise Season 2023

NL: Het 236-meter lange cruiseschip MS Spirit of Adventure lag op 10 & 11 februari 2023 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het schip had dit jaar de eer om het cruiseseizoen te openen. Schepen van Toerisme Koen Kennis sprak de pers toe aan boord van het schip.

EN: The 236-metre cruise ship MS Spirit of Adventure docked in Antwerp for the first time on 10 & 11 February 2023. The ship had the honour of opening this year's cruise season. Alderman for Tourism Koen Kennis addressed the press on board the ship.


NL: De opening van het cruiseseizoen gaat naar gewoonte gepaard met een persmoment aan boord van het eerste cruiseschip. Dit jaar was het extra speciaal omdat MS Spirit of Adventure voor de eerste keer in Antwerpen lag. Kapitein Franko Papić kreeg voor deze ‘maiden call’ enkele geschenken van de Stad overhandigd door de schepen van Toerisme Koen Kennis. De Stad Antwerpen kreeg op haar beurt een plaquette overhandigd van het schip. Voor de kapitein was het niet het eerste bezoek aan Antwerpen, want hij bracht vorig jaar ook het zusterschip Spirit of Discovery naar de Scheldestad.

EN: As usual, the opening of the cruise season is accompanied by a press moment on board the first cruise ship. This year it was extra special because MS Spirit of Adventure docked in Antwerp for the first time. Captain Franko Papić was presented with some gifts from the City of Antwerp by Tourism alderman Koen Kennis for this 'maiden call'. In turn, the City of Antwerp was presented with a plaque of the ship. For the captain, it was not the first visit to Antwerp, as he also brought the sister ship Spirit of Discovery to Antwerp last year.NL: MS Spirit of Adventure is het tweede nieuwbouwschip van de Engelse rederij Saga Cruises. Haar zusterschip, MS Spirit of Discovery, lag in 2022 nog aangemeerd aan de Scheldekaaien. MS Spirit of Adventure werd in september 2020 opgeleverd door de Duitse scheepswerf Meyer Werft. Door de coronapandemie kwam ze echter pas in juli 2021 in vaart. Qua indeling zijn beide zusterschepen zo goed als gelijk. Wat wel sterk varieert is de stijl van het interieur. Waar de Spirit of Discovery specifiek ontworpen werd als een ouder, klassiek cruiseschip met de grandeur van toen, kreeg de Spirit of Adventure een veel moderner interieurdesign met strakkere lijnen, wat vooral opvalt aan de grote witte traphal in het midden van het schip.

Net zoals alle andere schepen die Saga Cruises doorheen de jaren gehad heeft, kunnen enkel vijftigplussers een cruise boeken op de schepen. Dit zorgt ervoor dat er steeds een serene sfeer hangt aan boord.

EN: MS Spirit of Adventure is the second new-build ship of UK-based company Saga Cruises. Her sister ship, MS Spirit of Discovery, visited Antwerp in 2022. MS Spirit of Adventure was delivered by German shipyard Meyer Werft in September 2020. However, due to the corona pandemic, she did not enter service until July 2021. In terms of layout, both sister ships are pretty much the same. What does vary greatly is the style of the interior. Whereas the Spirit of Discovery was specifically designed as an older, classic cruise ship with the grandeur of the old times, the Spirit of Adventure was given a much more modern interior design with tighter lines, which is particularly noticeable in the large white stairwell in the centre of the ship.

Like all the other ships Saga Cruises has the policy that you can only book a cruise with them if you are 50-year-old, or over. This ensures that there is always a serene atmosphere on board.

Cruiseseizoen 2023 / Cruise Season 2023

NL: Het toerisme in Antwerpen lijkt zich terug te herstellen na de moeilijke voorbije jaren en ook het cruisetoerisme hoort hierbij. Voor de zeecruises krijgen we na drie moeilijke jaren opnieuw een mooie lijst te zien. Met 23 geplande zeecruiseaanlopen zitten we bijna terug op het gemiddelde van voor de pandemie en verwachten we in 2023 rond de 15.000 passagiers. Zeven schepen zullen voor het eerst naar de stad komen. Het eerstvolgende cruiseschip, MS Ocean Nova op 21 april, zal eveneens een ‘maiden call’ zijn.

Ook de riviercruises zijn helemaal terug van weggeweest. Met opnieuw meer dan 700 geplande aanlopen zitten we ook hier terug rond de cijfers van 2019. Die 700 aanlopen zullen goed zijn voor bijna 114.000 riviercruisepassagiers.

EN: Tourism in Antwerp seems to be recovering after the difficult past years. For sea cruises, after three difficult years, we are once again presented with a nice list of cruise calls. With 23 scheduled sea cruise calls, we are almost back to the pre-pandemic average and expect around 15,000 passengers in 2023. Seven ships will be coming to town for the first time. The next cruise ship, MS Ocean Nova on 21 April, will also be a maiden call.

River cruise ship are also fully back. With again more than 700 scheduled calls, here too we have rissen to almost the 2019-figures. The 700 calls will in total account for nearly 114,000 river cruise passengers.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 22 januari 2023

Antwerpen - Officiële Cruiselijst 2023 / Official Cruise List 2023

NL: Antwerpen mag in 2023 haar eerste zeecruiseschip al ontvangen in februari. De 236 meter lange Spirit of Adventure opent het seizoen en is meteen de eerste van 7 ‘maiden calls’ dit jaar. Als alles volgens plan verloopt zullen er in totaal 23 zeecruiseaanlopen plaatsvinden in 2023.

EN: Antwerp will already receive its first sea cruise ship of 2023 in February. The 236-metre-long Spirit of Adventure will open the season and will immediately be the first of 7 'maiden calls' this year. If all goes according to plan, there will be a total of 23 sea cruise calls in 2023.


NL: Het zeecruiseseizoen in Antwerpen begint dit jaar al op 10 februari met de komst van de Spirit of Adventure van de Engelse rederij Saga Cruises. Het 236 meter lange cruiseschip komt dit jaar voor de eerste keer naar de stad. Als er geen veranderingen meer zijn, zullen er 7 schepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen in 2023.

De eerstvolgende ‘maiden call’ staat in april op naam van het kleine expeditiecruiseschip Ocean Nova. Met een lengte van 73 meter is het het kleinste cruiseschip voor 2023. Elk jaar is het schip ook te vinden in de antarctische wateren. Een ander klein schip dat dit jaar voor het eerst naar Antwerpen komt is de 100 meter lange MV Clio van Grand Circle Cruise Line. Dat schip zal ons in mei twee keer bezoeken.

Het enige residentiecruiseschip ter wereld, The World, staat ook gepland om Antwerpen opnieuw te bezoeken in 2023. Het schip zal van 29 juni tot en met 01/07 aan het Noorderterras aanmeren.

EN: The sea cruise season in Antwerp this year already starts on 10 February with the arrival of the Spirit of Adventure from English company Saga Cruises. The 236-metre cruise ship is coming to the city for the first time this year. If there are no more changes, seven ships will come to Antwerp for the first time in 2023.

The next 'maiden call' will be by the small expedition cruise ship Ocean Nova in April. At 73 metres long, it is the smallest cruise ship for 2023. Every year, the ship can also be found in antarctic waters. Another small ship coming to Antwerp for the first time this year is Grand Circle Cruise Line's 100-metre MV Clio. That ship will visit us twice in May.

The world's only residential cruise ship, The World, is also scheduled to visit Antwerp again in 2023. The ship will dock at the cruise terminal from 29 June to 01/07.

NL: Voor het eerst zal ook de 239 meter lange MS Riviera van Oceania Cruises naar Antwerpen komen. Haar zusterschip, MS Marina, kwam ook al enkele keren naar de stad. Het is ook het grootste schip dat dit jaar gepland staat.

Ook AIDAaura zal opnieuw naar Antwerpen komen. Spijtig genoeg heeft AIDA Cruises begin januari aangekondigd dat het schip eind september hun vloot zal verlaten. Wanneer het schip op 18 en 19/09 in Antwerpen aanmeert, zal ze bezig zijn aan haar allerlaatste cruise voor AIDA Cruises. MS AIDAaura is ook het enige schip van AIDA Cruises dat nog klein genoeg is om naar Antwerpen te komen. Wie dus nog eens een schip met de kenmerkende ogen en rode lippen wil zien, heeft dit jaar nog twee kansen: één in juni en één in september.

Nog in september zal MS World Odyssey van Semester at Sea naar Antwerpen komen. Het schoolcruiseschip bezoekt de stad aan het begin van haar wereldreis richting Japan. Het schip komt als World Odyssey voor het eerst naar Antwerpen, maar het bezocht de Scheldestad al verschillende keren als MS Deutschland. Sinds enkele jaren verandert het schip elk jaar van naam om in de zomermaanden als MS Deutschland te varen voor Phoenix Reisen, en van de herfst tot het voorjaar als MS World Odyssey te varen voor Semester At Sea.

MS World Odyssey - ©Semester At Sea

EN: For the first time, Oceania Cruises' 239-metre MS Riviera will also come to Antwerp. Her sister ship, MS Marina, also came to the city several times already. It is also the largest ship scheduled this year.

AIDAaura will also come to Antwerp again. Unfortunately, AIDA Cruises announced in early January that the ship will leave their fleet at the end of September. When the ship docks in Antwerp on 18 and 19/09, she will be sailing her very last cruise for AIDA Cruises. MS AIDAaura is also the only ship of AIDA Cruises that is still small enough to come to Antwerp. So those wanting to see another ship with the distinctive eyes and red lips have two more chances this year: one in June and one in September.

Also in September, MS World Odyssey from Semester at Sea will come to Antwerp. The school cruise ship will visit the city at the beginning of its world cruise to Japan. The ship is coming to Antwerp for the first time as World Odyssey, but it already visited the city several times as MS Deutschland. For several years now, the ship changes its name every year to sail as MS Deutschland for Phoenix Reisen during the summer months, and from autumn to spring as MS World Odyssey for Semester At Sea.

NL: In oktober krijgen we laatste twee maiden calls op bezoek. Op 6 oktober staat Hanseatic Nature van Hapag-Lloyd Cruises gepland. Het is het laatste van de drie expeditiecruiseschepen dat nog niet in Antwerpen geweest is. Tijdens de vorig jaren kregen we Hanseatic Inspiration en Hanseatic Spirit al te zien.

Om af te sluiten zal MS Ambition van Ambassador Cruise Line in het najaar 4 keer naar Antwerpen komen. De maiden call staat gepland op 19 oktober. De nieuwe rederij is de herrijzenis van Cruise & Maritime Voyages, die dankzij de Covid-pandemie failliet ging.

Naast de schepen die voor de eerste keer naar de stad komen, zullen er ook veel oude bekenden langskomen.

>> De volledige lijst met cruiseaanlopen kan je hier vinden: Cruises Antwerpen 2023


EN: In October, we will receive our last two maiden calls. Hanseatic Nature of Hapag-Lloyd Cruises is scheduled on 6 October. It is the last of the three expedition cruise ships that has not yet visited Antwerp. During previous years, we already got to see Hanseatic Inspiration and Hanseatic Spirit. 

To end the season, Ambassador Cruise Line's MS Ambition will come to Antwerp four times. The maiden call is scheduled for 19 October. The new cruise line is the resurrection of Cruise & Maritime Voyages, which went bankrupt due to the Covid pandemic.

Besides the ships coming to the city for the first time, many old acquaintances will also be visiting.

>> The full list of cruise arrivals can be found here: Cruises Antwerp 2023


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 1 november 2022

MS Bolette sluit cruiseseizoen voor 2022 af / MS Bolette closes cruise season of 2022

NL: Voor het tweede jaar op heeft MS Bolette van Fred. Olsen Cruises Lines het zeecruiseseizoen in Antwerpen afgesloten. Met 20 aanlopen kunnen we, na twee slechte jaren, opnieuw spreken van een goed seizoen. Het aantal aanlopen blijft ook voor 2023 stabiel.

EN: For the second year on, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises Lines closed the sea cruise season in Antwerp. With 20 calls, after two bad years, we can again speak of a good season. The number of calls also remains stable for 2023.


NL: MS Bolette kwam op 24 oktober met vijf uur vertraging aan in Antwerpen. Door de sterke wind was het niet mogelijk om het schip op de geplande tijd te beloodsen aan het loodsstation Steenbank. Er werd uiteindelijk ook nog besloten om niet de vaarroute via Zoutelande te nemen, maar om voor de bredere vaargeul te gaan, waardoor er ook nog extra omgevaren moest worden.

Bij de aankomst in Antwerpen zorgde de wind nog voor een spectaculair zwaaimanoeuvre, waarbij MS Bolette met behulp van een sleepboot vlak voor de kaai aan het loodswezen zwaaide en daarna achterwaarts naar het cruiseponton manoeuvreerde. Door de vertraagde aankomst liet het tij het toe om te zwaaien tijdens de aankomst. Dit had als voordeel dat het schip daardoor de volgende dag twee uur later kon vertrekken. Het was de derde aanloop van het schip in 2022 en telkens werd er ook een overnachting geboekt.

EN: MS Bolette arrived in Antwerp on 24 October with a five-hour delay. Due to strong winds, it was not possible to pilot the ship at Steenbank pilot station at the scheduled time. It was also eventually decided not to take the shipping route via Zoutelande, but to go for the wider channel, which also required additional detours.

On arrival in Antwerp, the wind caused a spectacular swinging manoeuvre, with MS Bolette turning right in front of the quay at the old pilot station with the help of a tugboat and then manoeuvring backwards towards the cruise pontoon. Due to the delayed arrival, the tide allowed it to turn during the arrival. This had the advantage of allowing the ship to depart two hours later the next day. It was the ship's third call in 2022 and each time an overnight stay was also booked.

Cruiseseizoen 2022 / Cruise Season 2022

NL: Na twee jaren waarin zo goed als elke cruiseaanloop geannuleerd werd, lijkt de cruise-industrie zich opnieuw wat te stabiliseren. Er wordt nog wel regelmatig geschoven met de vaarschema’s van de schepen door corona-maatregelen. Hierdoor werden er doorheen 2022 nog 6 aanlopen geannuleerd, sommige daarvan al enkele weken nadat ze aangekondigd werden, maar het merendeel van de reizen kon wel gewoon doorgaan zoals gepland.

In totaal kreeg Antwerpen dit jaar 20 zeecruiseaanlopen op bezoek. Die werden verdeeld onder 15 verschillende schepen van 13 verschillende rederijen. Zeven schepen bezochten de Scheldestad voor de eerste keer.

EN: After two years in which almost every cruise call was cancelled, the cruise industry seems to be stabilising somewhat again. However, there is still regular shuffling of ships' sailing schedules due to corona measures. As a result, 6 more calls were cancelled through 2022, some of them just weeks after they were announced, but the majority of the voyages were able to go ahead as planned.

In total, Antwerp received 20 sea cruise calls this year. These were divided among 15 different ships from 13 different shipping companies. Seven ships visited the city for the first time.

Vooruitblik naar 2023 / Looking ahead to 2023

NL: We kunnen ook al een voorzichtige vooruitblik doen naar het seizoen van 2023. Er kunnen nog steeds zaken veranderen, maar momenteel staan er 26 zeecruiseaanlopen gepland. Waarvan 6 schepen hun maiden call, of eerste aanloop, zullen maken in Antwerpen.

De opening van het cruiseseizoen staat gepland op 10 februari 2023. Dan zal MS Spirit of Adventure van Saga Cruises naar Antwerpen komen om te overnachten. Dat wordt ook ineens de eerste maiden call van het seizoen. In april 2022 lag haar zusterschip MS Spirit of Discovery ook al in de stad voor haar maiden call.

Twee verder blikvangers van het seizoen zijn de aanlopen van ‘The World’, ’s werelds enige private residentieschip en de aanloop van de prachtige ‘Sea Cloud Spirit’, ’s werelds nieuwste zeilcruiseschip.

Wie de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2023 wil bekijken kan die vinden via deze link:

>> Cruiseseizoen 2023 Antwerpen

EN: We can also already take a tentative look ahead to the 2023 season. Things may still change, but currently 26 sea cruise calls are scheduled. Of which six ships will make their maiden call, or first call, in Antwerp.

The opening of the cruise season is scheduled for 10 February 2023. Then Saga Cruises' MS Spirit of Adventure will come to Antwerp for an overnight call. That will also already be the first maiden call of the season. In April 2022, her sister ship MS Spirit of Discovery also visited the city for her maiden call.

Two further eye-catchers of the season are the calls of 'The World', the world's only private residence ship and the call of the magnificent 'Sea Cloud Spirit', the world's newest sailing cruise ship.

The full list of cruise calls for 2023 can be found via this link:

>> Cruise Season 2023 Antwerp


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 20 september 2022

Maiden Call MS AIDAaura in Antwerpen

NL: Het cruiseschip MS AIDAaura van de Duitse rederij AIDA Cruises lag op 19 & 20 september 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het is het zesde cruiseschip van de rederij dat de stad een bezoek brengt en het eerste schip van AIDA dat aanmeert aan de nieuwe cruiseterminal aan het Noorderterras. Oorspronkelijk stond de eerste aanloop of ‘maiden call’ van AIDAaura gepland in oktober 2021, maar dat werd door de coronapandemie uitgesteld tot nu.

EN: The cruise ship MS AIDAaura of German company AIDA Cruises docked in Antwerp for the first time on 19 & 20 September 2022. It is the cruise lin’s sixth cruise ship to visit the city and the first AIDA-ship to dock at the new cruise terminal at the Noorderterras. Originally, the first call or 'maiden call' of AIDAaura was scheduled in October 2021, but it was postponed until now due to the corona pandemic.


NL: Net zoals bij alle andere schepen van AIDA Cruises heeft de kleurrijke boegschildering van het schip veel bekijks. Het ontwerp van de grote rode lippen en kleurrijke ogen op boeg werd in 1996 bedacht door de Duitse theatergraficus Feliks Büttner voor de bouw van de AIDAcara. AIDA Cruises, toen nog gekend onder de naam Deutsche Seetouristik, was met deze beschildering de allereerste rederij die een opvallende beschildering aanbracht op een cruiseschip. Tegenwoordig hebben verschillende rederijen dit idee overgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Norwegian Cruise Line en Princess Cruises.

EN: As with all other AIDA Cruises ships, the ship's colourful bow painting attracts a lot of attention. The design of the large red lips and colourful eyes on bow was conceived by German theatre graphic artist Feliks Büttner in 1996 for the construction of the AIDAcara. With this painting, AIDA Cruises, then known as Deutsche Seetouristik, was the very first shipping company to apply an eye-catching painting to the outside a cruise ship. Today, several shipping companies have adopted this idea. Some examples are Norwegian Cruise Line and Princess Cruises.


NL: Wie AIDAaura nog wil komen bekijken aan de Scheldekaaien kan dat nog op 1 & 2 oktober 2022. Dan ligt het schip voor de tweede en laatste keer dit jaar in Antwerpen. Als alles volgens plan gaat zal ze in 2023 ook nog 3 keer langskomen.

>> Bekijk de foto’s van AIDAaura via de link: AIDAaura in Antwerpen

EN: Those who still want to come and see AIDAaura at the Scheldt Quays can still do so on 1 & 2 October 2022. Then the ship will be in Antwerp for the second and last time this year. If all goes according to plan, she will also make three more visits in 2023.

>> View the photos of AIDAaura via the link: AIDAaura in Antwerp

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!