zondag 18 juni 2017

Maiden Call - Maiden Voyage MS Columbus in Antwerpen & Interior photos

MS Columbus, het grootste cruiseschip dat dit jaar naar Antwerpen komt, lag op dinsdag 13 juni 2017 voor de eerste keer aangemeerd in de Scheldestad. Het is daarnaast ook de allereerste reis, of maiden voyage, van het 247 meter lange schip.

MS Columbus, the largest cruise ship that will visit Antwerp this year, was docked in Antwerp for the first time on Tuesday 13 June 2017. On top of that it also is the very first cruise, or maiden voyage, of the 247 metres long ship.NL: MS Columbus, het nieuwe vlaggenschip van de Britse rederij Cruise & Maritime Voyages, lag op dinsdag 13 juni voor het eerst aangemeerd aan de Scheldekaaien in Antwerpen. Met een lengte van 247 meter is het het grootste cruiseschip dat Antwerpen dit jaar een bezoek brengt. Wat de eerste aanloop van de Columbus extra speciaal maakt is dat het ook de allereerste cruise is, of maiden voyage, die het schip maakt voor Cruise & Maritime Voyages. De cruise voert 1400 passagiers en 700 bemanningsleden vanuit het Engelse Tilbury naar Amsterdam en Antwerpen, waarna het schip opnieuw koers zet op de Engelse haven om de cruise af te sluiten.

EN: MS Columbus, the new flagship of the British company Cruise & Maritime Voyages, was docked at the Scheldt quays in Antwerp for the first time on 13 June 2017. With a length of 247 metres it is the largest cruise ship that pays a visit to Antwerp this year. The first call of Columbus is made extra special by the fact that it is also the first cruise, or maiden voyage, of the ship for Cruise & Maritime Voyages. The cruise let 1400 passengers and 700 crew members travel from Tilbury to Amsterdam and Antwerp, after which they headed back to British port to close the cruise.


NL: MS Columbus is één van de grootste schepen die Antwerpen de laatste jaren bezocht heeft. Omdat de aanlegplaats aan de Scheldekaaien ver stroomopwaarts ligt wordt de lengte van de cruiseschepen die er kunnen afmeren beperkt tot 265 meter. Voor schepen die langer zijn is het niet meer mogelijk om veilig te manoeuvreren. Momenteel ligt het lengterecord op 252 meter, maar MS Columbus komt met haar 247 meter al dicht in de buurt.

Een delegatie van de Stad Antwerpen en de Haven van Antwerpen verwelkomde het schip in de stad. Zoals gebruikelijk tijdens een maiden call werden er verschillende geschenken overhandigd, waaronder de ‘plaque’. Daarop staat de naam van het schip en de haven. Meestal wordt die daarna aan boord ergens opgehangen. Wie het imposante schip van dichtbij wil gaan bekijken heeft nog twee kansen dit jaar. MS Columbus komt terug naar Antwerpen op 12 juli en 27 augustus.

EN: MS Columbus is one of the largest cruise ships that has visited Antwerp in recent years. Because the berth at the Scheldt quays is far upstream the length of the cruise ships that can dock is limited to 265 metres. Ships that are longer cannot safely manoeuvre anymore. At the moment the length record is 252 metres, but MS Columbus is coming very close with her 247 metres.

A delegation of the City of Antwerp and the Port of Antwerp welcomed the ship to the city. As usual during a maiden call they handed over several gifts, including the ‘plaque’ with the name of the ship and the port on it. Most of the time these plaques are displayed on board. People who want to see the impressive ship by themselves have two more changes this year. MS Columbus will return to Antwerp on 12 July and 27 August.


Van Australië naar Engeland / From Australia to England

NL: MS Columbus werd op 8 juni in haar thuishaven Tilbury gedoopt door Angela Rippon, een Britse televisiejournaliste, nieuwslezeres en schrijfster. Daar kreeg het 63.500 GT grote schip op zondagavond voor zijn allereerste reis een spectaculair afscheid met confetti, muziek en een sleepboot die een watergordijn spoot. MS Columbus mag dan wel haar maiden voyage gevaren hebben, toch is het zeker geen splinternieuw schip.

Het schip werd in 1989 gebouwd als MS FairMajesty voor de vroegere rederij Sitmar Cruises, maar nog voor het schip begon te varen werd de rederij opgekocht door P&O Cruises en veranderd de naam van het schip. In de jaren daarna veranderde het schip nog enkele keren van rederij, maar het bleef wel tekens binnen de koepelorganisatie Carnival Corporation. Nadat het schip in 2010 opnieuw werd doorverkocht doordat de rederij Ocean Village werd opgedoekt door Carnival, begon het schip een nieuwe carrière als MS Pacific Pearl voor P&O Cruises Australia. Daar voer ze het hele jaar lang cruises naar Australië en Nieuw-Zeeland.

In 2016 maakte Cruise & Maritime Voyage (CMV) dan bekend dat ze het schip zouden overkopen. In april 2017 voer MS Pacific Pearl haar laatste cruise van Australië naar Singapore. Daar ging ze in het droogdok. Begin mei werd het schip overgebracht naar Rotterdam voor een tweede gepande droogdokperiode. Dit keer bij Damen Shiprepair. Op 6 juni zette MS Columbus dan koers op Tilbury voor de doop.EN: MS Columbus was christened at her homeport Tilbury on June 8 by Angela Rippon, a British television journalist, news reader and writer. After that the 63.500 GT ship was given a spectacular send off for her maiden voyage with confetti and a tug spraying a water curtain on Sunday evening. MS Columbus may have been sailing a maiden voyage, but it’s not a brand new ship.

The ship was built in 1989 as FairMajesty for the former company Sitmar Cruises but already changed name before being completed after P&O Cruises took over the company. In the years after the ship changed cruise lines a few more times, but she did stay under the umbrella of the Carnival Corporation. After the ship was sold again in 2010, because the Ocean Village brand was being terminated, the ship got a new career as MS Pacific Pearl for P&O Cruises Australia. There she sailed year-round cruises to Australia and New-Zealand.

In 2016 Cruise & Maritime Voyages (CMV) announced that they would add the ship to their fleet. In April 2017 MS Pacific Pearl sailed her last cruise from Australia to Singapore, where she went into dry dock. At the beginning of May the ship was transferred to Rotterdam for a second planned dry dock period. This time at Damen Shiprepair. On June 6th MS Columbus departed Rotterdam for Tilbury for her christening. 

Kleurrijk, modern interieur / Colourful modern interior

NL: Het eerste wat opvalt als je aan boord stapt in het atrium is de hoeveelheid aan kleur. Dat zet zich ook door over de rest van het schip en is een overblijfsel van P&O Cruises Australia. Cruise & Maritime Voyages koos ervoor om het meeste van het bestaande interieur over te nemen en dat lijkt een zeer goede keuze te zijn. Het resultaat is een schip waarbij elke openbare ruimte een volledig verschillend design heeft.

EN: The first thing that is striking when you walk on board into the atrium is the abundance of colour. This is also visible throughout the rest of the ship and is an inheritance of P&O Cruises Australia. Cruise & Maritime Voyages chose to keep most of the existing interior and this seems to have been a great choice.NL: Het drie dekken hoge atrium is de blikvanger van het schip maar de bars en restaurants moeten er ook zeker niet voor onder doen. Een persoonlijke favoriet is de Taverner’s Pub waar de overvloed aan donker hout, samen met veel sfeerlicht, voor een gezellige atmosfeer zorgen. Maar ook de Connexions Bar ernaast is zeker een bezoek waard.

EN: The three deck high atrium is the eye-catcher of the ship but the bars and the restaurants can rival with it. A personal favourite is the Taverner’s Pub where an abundance of dark wood, together with mood lighting, makes for a cosy atmosphere. But the Connexions Bar next to it is also certainly worth a visit.
NL: Het Waldorf Restaurant, het hoofdrestaurant aan boord, laat zeker een indruk na. De volledige ruimte kleurt paars door het tapijt en de sfeerverlichting en samen met het valse gras dat doorheen het restaurant te vinden zorgt het voor een moderne, maar op het zelfde moment ook een aangename sfeer. Naast het hoofdrestaurant is er aan boord ook nog een prachtig Aziatisch restaurant en een gezellige bistro.

EN: The Waldrof Restaurant, the main restaurant on board, will certainly leave an impression. The complete venue turns purple because of the carpet and mood lighting, and together with the artificial grass that can be found throughout the restaurant the room is given a modern, but also pleasant atmosphere. Apart from the main restaurant there is also a beautiful Asian restaurant and a snug bistro.NL: Veder is er een grote showlounge aan boord die zich uitstrekt over twee verdiepingen, een uitgebreid welness center met aansluitend de gym. Op het topdek bevinden zich de twee zwembaden van het schip en is er ook groot televisiescherm en een podium te vinden. De ijzeren boog over het podium dient voor het ophangen van de belichting.

EN: There is also a large two deck show lounge on board and an extensive welness center with a gym next to it. On the top deck two swimming pools can be found and there is also a large television screen and a stage. Above the stage there is a large iron arch which is used for the lighting.
NL: MS Columbus is veel groter dan de andere schepen van Cruise & Maritime Voyages en  daardoor duurt het even om je weg te vinden, maar daarna voelt het heel gemoedelijk aan.

>> Bekijk alle interieurfoto’s  (meer dan 150) hier: Interieur MS Columbus

>> Meer informatie over MS Columbus en haar reizen kan je hier vinden: Cruise & Maritime Voyages


EN: MS Columbus is much larger than the other ships of Cruise & Maritime Voyages and therefore it takes some time to find your way around, but after that you feel right at home on the ship.

>> View all the interior photo (more than 150) here: Interior MS Columbus

>> More information about MS Columbus and her cruises can be found here: Cruise& Maritime Voyages


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

donderdag 8 juni 2017

Grootste cruiseschip voor 2017 komt naar Antwerpen / Largest cruise ship of 2017 comes to Antwerp.

MS Columbus, het grootste cruiseschip voor 2017, komt op dinsdag 13 juni voor de eerste keer naar Antwerpen. Het 246 meter lange schip komt naar Antwerpen op haar allereerste reis, of maiden voyage, voor de rederij Cruise & Maritime Voyages.

MS Columbus wordt op 8 juni gedoopt in het Engelse Tilbury en werd in april overgedragen aan Cruise & Maritime Voyages. Daarvoor voer het schip als MS Pacific Pearl voor P&O Australia.

MS Columbus zal op 13 juni van 08.30u tot 18.00u in Antwerpen liggen.


MS Columbus, the largest cruise ship of 2017, will visit Antwerp for the first time on Tuesday June 13th. The 246 metres long ship will visit Antwerp on her very first cruise, or maiden voyage, for Cruise & Maritime Voyages.

MS Columbus will be christened on June 8th in Tilbury, United Kingdom and was handed over to Cruise & Maritime Voyages in April. Before that the ship sailed as MS Pacific Pearl for P&O Australia.


MS Columbus will be docked in Antwerp on June 13th from 08.30h until 18.00h.

Photos: ©Cruise & Maritime Voyages

zaterdag 20 mei 2017

Tall Ship Kruzenshtern komt opnieuw naar Antwerpen / comes back to Antwerp

NL: Het Russische Tall Ship Kruzenshtern wordt volgende week terug verwacht in Antwerpen. Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017 zal het schip afgemeerd liggen aan de cruiseterminal en het zal ook open zijn voor het grote publiek.

Het Russische zeilopleidingsschip Kruzenshtern zal op 23 en 24 mei aangemeerd liggen in Antwerpen aan de cruiseterminal (Zuiderterras). Vorig jaar lag het schip ook al in Antwerpen tijdens de Tall Ships Races. Het indrukwekkende zeilschip bezoekt de Scheldestad op weg naar Oostende, waar ze te gast zal zijn voor Oostende voor Anker van 25 tot 28 mei 2017.

De viermaster Kruzenshtern werd gebouwd in 1926 en heeft een lengte van 114 meter. Dat maakt haar tot één van de grootste zeilschepen ter wereld.

Kruzenshtern in Antwerpen – praktisch:
  •          Aankomst: 23 mei in de vroege ochtend – geen exact uur beschikbaar.
  •          Schip open voor bezoek: 23 mei van 14.00 tot 22.00u & 24 mei van 09.00 tot 16.00u
  •          Lichtshow: 23 mei om 22.00u
  •          Vertrek: 24 mei om 18.00u


EN: Next week the Russian Tall Ship Kruzenshtern will return to Antwerp. On Tuesday 23rd, and Wednesday 24th May 2017 the ship will be docked at the cruise terminal and it will be opened for the public.

The Russian sail training ship Kruzenshtern will be docked at the cruise terminal (Zuiderterras) on 23 and 24 May.Last year the ship also visited Antwerp during the Tall ShipsRaces. The impressive sailing vessel visits the city on its way to Ostend, where it is expected for the maritime event ‘Oostende Voor Anker’ from 25 until 28 of May 2017.

The fourmaster Kruzenshtern was built in 1926 and has a length of 114 metres. This makes her one of the largest sailing vessels/tall ships in the world.

Kruzenshtern in Antwerp – practical:
  •           Arrival: 23 May in the early morning – no exact time available
  •          Ship open for the public: 23 May from 14.00 until 22.00h & 24 May from 09.00 until 16.00h
  •          Lightshow: 23 May at 22.00h
  •          Departure: 24 May at 18.00h


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 30 april 2017

MS Balmoral in Antwerpen April 2017 - Spectacular Manoeuvre

NL: Het cruiseschip MS Balmoral van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines lag op 28 en 29 april 2017 opnieuw in Antwerpen aangemeerd.  Het schip is met 218 meter het langste schip uit de vloot.

Tijdens de aankomst besloot het schip ook ineens te zwaaien. De loods besloot om dit te doen vlak voor het Flandriaponton met behulp van een sleepboot. MS Balmoral draaide met de boeg naar Linkeroever terwijl de sleepboot ‘Lieven Gevaert’ de achtersteven begeleidde. Dat zorgde voor een nog nooit eerder gezien spectaculair manoeuvre waarbij de sleepboot maar op enkele meters afstand van het ponton voorbij voer, terwijl de achtersteven van de Balmoral zelf ook maar ongeveer 10 meter afstand hield. Dit gaf spectaculaire foto’s.

MS Balmoral werd gebouwd in 1987 als MS Crown Odyssey. Sinds 2007 vaart het schip voor Fred. Olsen Cruise Lines. In december komt het schip nog eens naar Antwerpen voor een kerstcruise.EN: The cruise ship MS Balmoral of the British company Fred. Olsen Cruise Lines was docked in Antwerp on 28 and 29 of April 2017. With a length of 218 metres she is the longest vessel in the fleet.

During the arrival they decided to also turn the ship around. The pilot decided to make the manoeuvre right in front of the Flandria-pontoon with help of a tugboat. MS Balmoral turned with her bow to the left river bank while the tug ‘Lieven Gevaert’ pulled at the stern. This resulted in a never before seen spectacular manoeuvre, with the tugboat staying just metres away from the pontoon, while the stern of Balmoral kept a distance of just around 10 metres. This made for some spectacular photos.


MS Balmoral was built in 1987 as Crown Odyessey. Since 2007 the ship sails for Fred. Olsen Cruise Lines. In December the ship will return to Antwerp during a Christmas cruise.

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

vrijdag 31 maart 2017

Aan boord van MS Boudicca / On board MS Boudicca

NL: Het cruiseschip MS Boudicca van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines bezocht Antwerpen op 27 en 28 maart 2017. Het was vier jaar geleden dat het schip nog in de Scheldestad lag. Neem hieronder een kijkje aan boord.

EN: The cruise ship MS Boudicca of the British company Fred. Olsen Cruise Lines visited Antwerp on 27 and 28 March 2017. It had been four years since the ship last visited the city. Below you can take a look on board the ship.


NL: Het cruiseschip MS Boudicca lag op maandag 27 en dinsdag 28 maart 2017 aangemeerd in Antwerpen. De laatste keer dat het schip de stad bezocht was in 2013. Toen was het schip wel nog volledig wit. In 2015 besliste de rederij Fred. Olsen Cruise Lines om al hun schepen te herschilderen met een donkergrijze romp en een rode lijn.

EN: The cruise ship MS Boudicca was docked in Antwerp on Monday 27th and Tuesday 28 March 2017. The last time the ship visited the city was in 2013. Back then the ship was still completely white. In 2015 Fred. Olsen Cruise Lines decided to change the colour scheme of their ships and repainted them all with a dark grey hull and a red stripe.


NL: MS Boudicca is het tweede oudste schip van de rederij en werd in 1973 gebouwd als MS Royal Viking Sky voor de toenmalige Noorse rederij Royal Viking Line. Onder die naam heeft het schip ook nog in Antwerpen gelegen in 1988. Ondertussen zit het 44 jaar oude schip al aan zijn tiende naam. Maar desondanks de hoge ouderdom is alles aan boord nog piekfijn in orde. Om het interieur mee te laten gaan met de tijd werd het schip eind 2015 nog opnieuw gemeubileerd tijdens een uitgebreid werfbezoek.

EN: MS Boudicca is the second oldest ship of the fleet and was built in 1973 as MS Royal Viking Sky for the now defunct Norwegian company Royal Viking Line. With that name the ship also visited Antwerp back in 1988. Meanwhile the 44 year old ship is now displaying its tenth name. But despite the high age  everything on board still looks in perfect condition. To make this possible the ship was refurbished at the end of 2015 during a long visit to the shipyard.NL: Het lounge deck is het belangrijkste dek van het schip. Hier bevinden zich de drie restaurants die allemaal met elkaar verbonden zijn. Op dit dek bevindt zich ook de Neptune Lounge. Hier worden ’s avonds de grotere voorstelling gedaan.  Achteraan op het dek bevindt zich in de openlucht het grote zwembad met daarrond twee jacuzzi’s en nog een kleiner zwembad.  
EN: The Lounge Deck is the most important deck on board the ship. Here the three restaurants can be found, which are all connected to each other. The deck also houses the Neptune Lounge. Here the larger shows are performed during the evenings. On the aft deck you can find a large swimming pool in the open air, together with two jacuzzis and a second, smaller pool.


NL: Als we een dek naar boven gaan vinden we de Lido Lounge. Deze lounge met bar heeft ook tafels buiten staan met zicht op het zwembad beneden. Op hetzelfde dek bevindt zich ook nog The Bookmark Café. In deze gezellig lounge vindt je ook de bibliotheek van het schip. Aansluitende vind je hier ook een ruimte om gezelschapsspellen te spelen.

EN: If we go up one deck we find the Lido Lounge. This lounge with bar also has outside tables with a beautiful view of the swimming pool below. On the same deck there is also The Bookmark Café. In this cosy lounge you also find the ship’s library and next to that there is also the card room.


NL: Twee dekken daarboven is er achteraan het schip nog een zwembad met een gezellige zithoek ernaast. Vooraan op dat dek bevindt zich de observation louge, waar je een prachtig zicht hebt op de omgeving. Wie fit wil blijven tijdens de cruise kan één dek hoger gaan sporten in de fitness.

EN: Two decks up you can find another pool at the back of the ship with a beautiful outdoor lounge and bar around it. At the front of the ship there is the observation lounge where you have a beautiful view of the surroundings. Those who want to stay fit can do that in the fitness just one deck up.

Zichterbaar Noors toets / Visible Norwegian heritage

NL: Net zoals op de andere schepen van Fred. Olsen hangt er overal waar je kunst aan boord. Dat is deel van de privécollectie van de Olsen’s. Omdat zij van Noorse afkomst zijn is het ook niet verwonderlijk dat dat te merken is in de collectie. In de Morning Light Pub is dat het beste te merken. Daar hang het vol met schilderen van oude Noorse schepen geschilderd op glas. Er is ook een scheepsmodel te vinden van één van hun oude schepen en er hangt ook een schilderij van de drie oprichters van de rederij.

EN: Just like on board the other ships of Fred. Olsen everywhere you look there is art. These artworks are part of the Olsen’s private collection. Because they are Norwegian it’s no surprise that the country is well represented in the collection. In the Morning Light Pub this is the most noticeable. There, several glass paintings of Norwegian ships are on display. There is also a model of one of the old ships of Fred. Olsen that can be found there. And the original founders of the company can be found on a painting in the room.>> Klik hier om meer dan 100 interieurfoto’s te bekijken: Boudicca Interieur
>> Meer informatie over Fred. Olsen Cruise Lines en hun vaarroutes kan je hier vinden: Fred. Olsen Cruise Lines

>> Click here for more than 100 interior photos: Boudicca Interior
>> More information about Fred. Olsen Cruise Lines and their itineraries can be found here: Fred. Olsen Cruise Lines


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

donderdag 16 maart 2017

MS Astoria - Na 59 jaar terug in Antwerpen / After 59 years back in Antwerp

NL: Het cruiseschip MS Astoria van de Britse rederij Cruise & Maritime Voyages lag op zaterdag 11 maart 2017 voor de eerste keer in Antwerpen, maar in 1958 bezocht het schip de stad nog onder een andere naam. Momenteel draagt het 69 jaar oude schip de titel van ‘oudste cruiseschip ter wereld’.

EN: The cruise ship MS Astoria of the British company Cruise & Maritime Voyages was docked in Antwerp for the first time on Saturday 11 March 2017, but in 1958 the ship already visited the city under another name. At the moment the 69 year old ship holds the title of ‘oldest cruise ship in the world’.


NL: Het oudste cruiseschip ter wereld, MS Astoria, bracht Antwerpen op zaterdag 11 maart voor de eerste keer een bezoek. Het 160 meter lange schip van de Britse rederij Cruise & Maritime Voyages had dit jaar de eer om het cruiseseizoen van 2017 te openen. Toch is het niet echt de allereerste keer dat het schip de stad bezoekt. In 1958, 59 jaar geleden, lag het schip namelijk ook al in Antwerpen onder zijn originele naam MS Stockholm. Dat jaar bezochten verschillende cruiseschepen de Scheldestad naar aanleiding van de toenmalige wereldtentoonstelling in Brussel.

EN: The oldest cruise ship in the world, MS Astoria, visited Antwerp on Saturday 11 March for the first time. The 160 metres long ship of the British company Cruise & Maritime Voyages had the honour to open the cruise season of 2017. But it is actually not the first time that the ship visits the city because in 1958, 59 years ago, the ship visited Antwerp with its original name MS Stockholm. That year several cruise ships visited Antwerp because of the world exposition in Brussels.

1958 - MS Stockholm op de Schelde / on the Scheldt ©Florent Van Otterdyk - Do Not Copy

NL: Dat het schip na 59 jaar nog eens in Antwerpen ligt is een absoluut record. MS Astoria viert dit jaar haar 69ste verjaardag en voor een cruiseschip is dat zeer uniek. Een doorsnee cruiseschip vaart namelijk ongeveer 40 jaar rond voor het gesloopt wordt. Rond die leeftijd lopen de onderhoudskosten meestal te hoog op om het schip rendabel te houden. MS Astoria is echter al bijna dertig jaar ouder en zal al zeker tot en met 2018 verder blijven varen. Volgend jaar in maart wordt het schip trouwens opnieuw verwacht in Antwerpen.

Het moet wel gezegd worden dat het schip door de jaren heen wel wat veranderd is. In 1989 besliste de toenmalige eigenaar om de volledige bovenbouw van het schip te verwijderen en opnieuw op te bouwen in de vorm van een toenmalig modern cruiseschip. Bij deze grote ombouw werd enkel de originele romp behouden.

Aan boord is het duidelijk dat het schip een lange geschiedenis met zich meedraagt. In het grote restaurant, dat zich nog in de originele romp bevindt en omgeven is door kleine patrijspoorten hangt een gezellige sfeer. Maar ook in de hogere, nieuwere dekken zijn er verschillende aangename lounges en bars te vinden. Op het buitendek, onder de reddingsboten, is de gebogen vorm van het schip heel duidelijk. Dat is iets wat vandaag de dag nog maar bij elke schepen te merken is.

>> Bekijk meer dan 100 interieurfoto’s van MS Astoria via de link: Astoria Interieur

EN: The fact that the ship returns to Antwerp after 59 years is an absolute record. This year MS Astoria celebrates her 69th anniversary and for a cruise ship that is very unique. Normally cruise ships sail around for about 40 years after which they get scrapped. Around that age the maintenance costs become too high to stay profitable. But MS Astoria is almost 30 years older than that and will keep cruising until at least 2018. Next year in March the ship is also expected back in Antwerp.

But it has to be said that the ship underwent some refurbishment over the years. In 1989 the owner decided to remove the complete upper structure and rebuilt it in the style of the modern cruise ship of that time. During this extensive rebuild only the original hull was kept.

On board it is clear that the ship is carrying a long history along. In the main restaurant, that is located in the original hull and is surrounded with small portholes, there is a cosy atmosphere. But also on the higher, newer decks, there are several pleasant lounges and bars. On the outside decks, below the lifeboats, one can clearly see the curve of the ship. That is something you rarely see on ships these days.

>> View more than 100 interior photos of MS Astoria via the link: Astoria Interior
Een bewogen geschiedenis / An eventfull history 

NL:
Het schip werd tussen 1946 en 1948 in het Zweedse Göteborg gebouwd als MS Stockholm voor Swedish America Line en werd ingezet op de Noord-Atlantische route tussen Göteborg en New York. In 1956, toen het schip nog maar acht jaar oud was, haalde het op deze route het wereldnieuws. Op 25 juli van dat jaar botste het namelijk voor de Amerikaanse kust in dichte mist met het Italiaanse passagiersschip Andrea Doria. MS Stockholm boorde zich met haar boeg 12 meter in de romp van het andere schip. Bij de aanvaring kwamen 51 mensen om het leven, het merendeel daarvan aan boord van de Andrea Doria.

Na de botsing begon de
Andrea Doria water te maken en het schip zonk de volgende dag. MS Stockholm had meer geluk en kon met haar zwaar gehavende boeg nog zonder problemen terugkeren naar New York. Tijdens de aanvaring leek ook de originele scheepsbel van de Stockholm verloren te zijn gegaan, maar twee jaar geleden dook ze plots opnieuw op in een privécollectie en nu wordt ze aan boord van MS Astoria tentoongesteld.

EN: The ship was built between 1946 and 1948 in the Swedish city of Gothenburg as MS Stockholm for Swedish America Line and was deployed on the North-Atlantic route between Gothenburg and New York. In 1956, when the ship was only eight years old, it became world new on this route. On July 25th of that year it collided with the Italian passenger ship Andrea Doria. MS Stockholm pushed her bow 12 metres into the hull of the other ship. The collision resulted in 51 casualties, the majority of those were on board Andrea Doria.

After the collision Andrea Doria started to take on water and the ship sank the next day. MS Stockholm was luckier and was able to return to New York without any problems notwithstanding her severely damaged bow. It was also believed that during the collision the ship’s bell was lost, but two years ago it suddenly appeared in a private collection and it is now on display on board MS Astoria.NL: Nadat haar boeg hersteld werd hervatte MS Stockholm haar trans-Atlantische overvaarten en voer ze nog tot 1960 voor Swedish America Line. Dat jaar werd het schip verkocht aan de toenmalige Duitse Democratische Republiek (DDR) en kreeg het de naam MS Völkerfreundschaft. Daarvoor voer het schip in lijndienst maar voer het ook regelmatig cruises. Na 25 jaar werd het schip in 1985 opnieuw verkocht en daarna is het nooit langer dan een paar jaar bij dezelfde eigenaar gebleven.

In totaal heeft het schip al 11 verschillende namen gehad. De laatste verandering gebeurde nog in 2016 toen Cruise & Maritime Voyages het schip overnam en de naam veranderde van MS Azores in MS Astoria.

EN: After they repaired her bow MS Stockholm renewed her sailings on the trans-Atlantic route and sailed for Swedish America Line until 1960. That year the ship was sold to the former German Democratic Republic (GDR / DDR) and was renamed MS Völkerfreundschaft. The ship sailed in regular service for them but also sailed some cruises. After 25 years the ship was sold again in 1985 and after that it didn’t stay with one owner for more than a few years.

In total the ship has now had 11 different names. The last changes occurred in 2016 when Cruise & Maritime Voyages took command of the vessel and changed its name from MS Azores to MS Astoria._________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!