zaterdag 11 februari 2023

MS Spirit of Adventure opent Cruiseseizoen 2023 / MS Spirit of Adventure opens Cruise Season 2023

NL: Het 236-meter lange cruiseschip MS Spirit of Adventure lag op 10 & 11 februari 2023 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het schip had dit jaar de eer om het cruiseseizoen te openen. Schepen van Toerisme Koen Kennis sprak de pers toe aan boord van het schip.

EN: The 236-metre cruise ship MS Spirit of Adventure docked in Antwerp for the first time on 10 & 11 February 2023. The ship had the honour of opening this year's cruise season. Alderman for Tourism Koen Kennis addressed the press on board the ship.


NL: De opening van het cruiseseizoen gaat naar gewoonte gepaard met een persmoment aan boord van het eerste cruiseschip. Dit jaar was het extra speciaal omdat MS Spirit of Adventure voor de eerste keer in Antwerpen lag. Kapitein Franko Papić kreeg voor deze ‘maiden call’ enkele geschenken van de Stad overhandigd door de schepen van Toerisme Koen Kennis. De Stad Antwerpen kreeg op haar beurt een plaquette overhandigd van het schip. Voor de kapitein was het niet het eerste bezoek aan Antwerpen, want hij bracht vorig jaar ook het zusterschip Spirit of Discovery naar de Scheldestad.

EN: As usual, the opening of the cruise season is accompanied by a press moment on board the first cruise ship. This year it was extra special because MS Spirit of Adventure docked in Antwerp for the first time. Captain Franko Papić was presented with some gifts from the City of Antwerp by Tourism alderman Koen Kennis for this 'maiden call'. In turn, the City of Antwerp was presented with a plaque of the ship. For the captain, it was not the first visit to Antwerp, as he also brought the sister ship Spirit of Discovery to Antwerp last year.NL: MS Spirit of Adventure is het tweede nieuwbouwschip van de Engelse rederij Saga Cruises. Haar zusterschip, MS Spirit of Discovery, lag in 2022 nog aangemeerd aan de Scheldekaaien. MS Spirit of Adventure werd in september 2020 opgeleverd door de Duitse scheepswerf Meyer Werft. Door de coronapandemie kwam ze echter pas in juli 2021 in vaart. Qua indeling zijn beide zusterschepen zo goed als gelijk. Wat wel sterk varieert is de stijl van het interieur. Waar de Spirit of Discovery specifiek ontworpen werd als een ouder, klassiek cruiseschip met de grandeur van toen, kreeg de Spirit of Adventure een veel moderner interieurdesign met strakkere lijnen, wat vooral opvalt aan de grote witte traphal in het midden van het schip.

Net zoals alle andere schepen die Saga Cruises doorheen de jaren gehad heeft, kunnen enkel vijftigplussers een cruise boeken op de schepen. Dit zorgt ervoor dat er steeds een serene sfeer hangt aan boord.

EN: MS Spirit of Adventure is the second new-build ship of UK-based company Saga Cruises. Her sister ship, MS Spirit of Discovery, visited Antwerp in 2022. MS Spirit of Adventure was delivered by German shipyard Meyer Werft in September 2020. However, due to the corona pandemic, she did not enter service until July 2021. In terms of layout, both sister ships are pretty much the same. What does vary greatly is the style of the interior. Whereas the Spirit of Discovery was specifically designed as an older, classic cruise ship with the grandeur of the old times, the Spirit of Adventure was given a much more modern interior design with tighter lines, which is particularly noticeable in the large white stairwell in the centre of the ship.

Like all the other ships Saga Cruises has the policy that you can only book a cruise with them if you are 50-year-old, or over. This ensures that there is always a serene atmosphere on board.

Cruiseseizoen 2023 / Cruise Season 2023

NL: Het toerisme in Antwerpen lijkt zich terug te herstellen na de moeilijke voorbije jaren en ook het cruisetoerisme hoort hierbij. Voor de zeecruises krijgen we na drie moeilijke jaren opnieuw een mooie lijst te zien. Met 23 geplande zeecruiseaanlopen zitten we bijna terug op het gemiddelde van voor de pandemie en verwachten we in 2023 rond de 15.000 passagiers. Zeven schepen zullen voor het eerst naar de stad komen. Het eerstvolgende cruiseschip, MS Ocean Nova op 21 april, zal eveneens een ‘maiden call’ zijn.

Ook de riviercruises zijn helemaal terug van weggeweest. Met opnieuw meer dan 700 geplande aanlopen zitten we ook hier terug rond de cijfers van 2019. Die 700 aanlopen zullen goed zijn voor bijna 114.000 riviercruisepassagiers.

EN: Tourism in Antwerp seems to be recovering after the difficult past years. For sea cruises, after three difficult years, we are once again presented with a nice list of cruise calls. With 23 scheduled sea cruise calls, we are almost back to the pre-pandemic average and expect around 15,000 passengers in 2023. Seven ships will be coming to town for the first time. The next cruise ship, MS Ocean Nova on 21 April, will also be a maiden call.

River cruise ship are also fully back. With again more than 700 scheduled calls, here too we have rissen to almost the 2019-figures. The 700 calls will in total account for nearly 114,000 river cruise passengers.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 22 januari 2023

Antwerpen - Officiële Cruiselijst 2023 / Official Cruise List 2023

NL: Antwerpen mag in 2023 haar eerste zeecruiseschip al ontvangen in februari. De 236 meter lange Spirit of Adventure opent het seizoen en is meteen de eerste van 7 ‘maiden calls’ dit jaar. Als alles volgens plan verloopt zullen er in totaal 23 zeecruiseaanlopen plaatsvinden in 2023.

EN: Antwerp will already receive its first sea cruise ship of 2023 in February. The 236-metre-long Spirit of Adventure will open the season and will immediately be the first of 7 'maiden calls' this year. If all goes according to plan, there will be a total of 23 sea cruise calls in 2023.


NL: Het zeecruiseseizoen in Antwerpen begint dit jaar al op 10 februari met de komst van de Spirit of Adventure van de Engelse rederij Saga Cruises. Het 236 meter lange cruiseschip komt dit jaar voor de eerste keer naar de stad. Als er geen veranderingen meer zijn, zullen er 7 schepen voor de eerste keer naar Antwerpen komen in 2023.

De eerstvolgende ‘maiden call’ staat in april op naam van het kleine expeditiecruiseschip Ocean Nova. Met een lengte van 73 meter is het het kleinste cruiseschip voor 2023. Elk jaar is het schip ook te vinden in de antarctische wateren. Een ander klein schip dat dit jaar voor het eerst naar Antwerpen komt is de 100 meter lange MV Clio van Grand Circle Cruise Line. Dat schip zal ons in mei twee keer bezoeken.

Het enige residentiecruiseschip ter wereld, The World, staat ook gepland om Antwerpen opnieuw te bezoeken in 2023. Het schip zal van 29 juni tot en met 01/07 aan het Noorderterras aanmeren.

EN: The sea cruise season in Antwerp this year already starts on 10 February with the arrival of the Spirit of Adventure from English company Saga Cruises. The 236-metre cruise ship is coming to the city for the first time this year. If there are no more changes, seven ships will come to Antwerp for the first time in 2023.

The next 'maiden call' will be by the small expedition cruise ship Ocean Nova in April. At 73 metres long, it is the smallest cruise ship for 2023. Every year, the ship can also be found in antarctic waters. Another small ship coming to Antwerp for the first time this year is Grand Circle Cruise Line's 100-metre MV Clio. That ship will visit us twice in May.

The world's only residential cruise ship, The World, is also scheduled to visit Antwerp again in 2023. The ship will dock at the cruise terminal from 29 June to 01/07.

NL: Voor het eerst zal ook de 239 meter lange MS Riviera van Oceania Cruises naar Antwerpen komen. Haar zusterschip, MS Marina, kwam ook al enkele keren naar de stad. Het is ook het grootste schip dat dit jaar gepland staat.

Ook AIDAaura zal opnieuw naar Antwerpen komen. Spijtig genoeg heeft AIDA Cruises begin januari aangekondigd dat het schip eind september hun vloot zal verlaten. Wanneer het schip op 18 en 19/09 in Antwerpen aanmeert, zal ze bezig zijn aan haar allerlaatste cruise voor AIDA Cruises. MS AIDAaura is ook het enige schip van AIDA Cruises dat nog klein genoeg is om naar Antwerpen te komen. Wie dus nog eens een schip met de kenmerkende ogen en rode lippen wil zien, heeft dit jaar nog twee kansen: één in juni en één in september.

Nog in september zal MS World Odyssey van Semester at Sea naar Antwerpen komen. Het schoolcruiseschip bezoekt de stad aan het begin van haar wereldreis richting Japan. Het schip komt als World Odyssey voor het eerst naar Antwerpen, maar het bezocht de Scheldestad al verschillende keren als MS Deutschland. Sinds enkele jaren verandert het schip elk jaar van naam om in de zomermaanden als MS Deutschland te varen voor Phoenix Reisen, en van de herfst tot het voorjaar als MS World Odyssey te varen voor Semester At Sea.

MS World Odyssey - ©Semester At Sea

EN: For the first time, Oceania Cruises' 239-metre MS Riviera will also come to Antwerp. Her sister ship, MS Marina, also came to the city several times already. It is also the largest ship scheduled this year.

AIDAaura will also come to Antwerp again. Unfortunately, AIDA Cruises announced in early January that the ship will leave their fleet at the end of September. When the ship docks in Antwerp on 18 and 19/09, she will be sailing her very last cruise for AIDA Cruises. MS AIDAaura is also the only ship of AIDA Cruises that is still small enough to come to Antwerp. So those wanting to see another ship with the distinctive eyes and red lips have two more chances this year: one in June and one in September.

Also in September, MS World Odyssey from Semester at Sea will come to Antwerp. The school cruise ship will visit the city at the beginning of its world cruise to Japan. The ship is coming to Antwerp for the first time as World Odyssey, but it already visited the city several times as MS Deutschland. For several years now, the ship changes its name every year to sail as MS Deutschland for Phoenix Reisen during the summer months, and from autumn to spring as MS World Odyssey for Semester At Sea.

NL: In oktober krijgen we laatste twee maiden calls op bezoek. Op 6 oktober staat Hanseatic Nature van Hapag-Lloyd Cruises gepland. Het is het laatste van de drie expeditiecruiseschepen dat nog niet in Antwerpen geweest is. Tijdens de vorig jaren kregen we Hanseatic Inspiration en Hanseatic Spirit al te zien.

Om af te sluiten zal MS Ambition van Ambassador Cruise Line in het najaar 4 keer naar Antwerpen komen. De maiden call staat gepland op 19 oktober. De nieuwe rederij is de herrijzenis van Cruise & Maritime Voyages, die dankzij de Covid-pandemie failliet ging.

Naast de schepen die voor de eerste keer naar de stad komen, zullen er ook veel oude bekenden langskomen.

>> De volledige lijst met cruiseaanlopen kan je hier vinden: Cruises Antwerpen 2023


EN: In October, we will receive our last two maiden calls. Hanseatic Nature of Hapag-Lloyd Cruises is scheduled on 6 October. It is the last of the three expedition cruise ships that has not yet visited Antwerp. During previous years, we already got to see Hanseatic Inspiration and Hanseatic Spirit. 

To end the season, Ambassador Cruise Line's MS Ambition will come to Antwerp four times. The maiden call is scheduled for 19 October. The new cruise line is the resurrection of Cruise & Maritime Voyages, which went bankrupt due to the Covid pandemic.

Besides the ships coming to the city for the first time, many old acquaintances will also be visiting.

>> The full list of cruise arrivals can be found here: Cruises Antwerp 2023


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 1 november 2022

MS Bolette sluit cruiseseizoen voor 2022 af / MS Bolette closes cruise season of 2022

NL: Voor het tweede jaar op heeft MS Bolette van Fred. Olsen Cruises Lines het zeecruiseseizoen in Antwerpen afgesloten. Met 20 aanlopen kunnen we, na twee slechte jaren, opnieuw spreken van een goed seizoen. Het aantal aanlopen blijft ook voor 2023 stabiel.

EN: For the second year on, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises Lines closed the sea cruise season in Antwerp. With 20 calls, after two bad years, we can again speak of a good season. The number of calls also remains stable for 2023.


NL: MS Bolette kwam op 24 oktober met vijf uur vertraging aan in Antwerpen. Door de sterke wind was het niet mogelijk om het schip op de geplande tijd te beloodsen aan het loodsstation Steenbank. Er werd uiteindelijk ook nog besloten om niet de vaarroute via Zoutelande te nemen, maar om voor de bredere vaargeul te gaan, waardoor er ook nog extra omgevaren moest worden.

Bij de aankomst in Antwerpen zorgde de wind nog voor een spectaculair zwaaimanoeuvre, waarbij MS Bolette met behulp van een sleepboot vlak voor de kaai aan het loodswezen zwaaide en daarna achterwaarts naar het cruiseponton manoeuvreerde. Door de vertraagde aankomst liet het tij het toe om te zwaaien tijdens de aankomst. Dit had als voordeel dat het schip daardoor de volgende dag twee uur later kon vertrekken. Het was de derde aanloop van het schip in 2022 en telkens werd er ook een overnachting geboekt.

EN: MS Bolette arrived in Antwerp on 24 October with a five-hour delay. Due to strong winds, it was not possible to pilot the ship at Steenbank pilot station at the scheduled time. It was also eventually decided not to take the shipping route via Zoutelande, but to go for the wider channel, which also required additional detours.

On arrival in Antwerp, the wind caused a spectacular swinging manoeuvre, with MS Bolette turning right in front of the quay at the old pilot station with the help of a tugboat and then manoeuvring backwards towards the cruise pontoon. Due to the delayed arrival, the tide allowed it to turn during the arrival. This had the advantage of allowing the ship to depart two hours later the next day. It was the ship's third call in 2022 and each time an overnight stay was also booked.

Cruiseseizoen 2022 / Cruise Season 2022

NL: Na twee jaren waarin zo goed als elke cruiseaanloop geannuleerd werd, lijkt de cruise-industrie zich opnieuw wat te stabiliseren. Er wordt nog wel regelmatig geschoven met de vaarschema’s van de schepen door corona-maatregelen. Hierdoor werden er doorheen 2022 nog 6 aanlopen geannuleerd, sommige daarvan al enkele weken nadat ze aangekondigd werden, maar het merendeel van de reizen kon wel gewoon doorgaan zoals gepland.

In totaal kreeg Antwerpen dit jaar 20 zeecruiseaanlopen op bezoek. Die werden verdeeld onder 15 verschillende schepen van 13 verschillende rederijen. Zeven schepen bezochten de Scheldestad voor de eerste keer.

EN: After two years in which almost every cruise call was cancelled, the cruise industry seems to be stabilising somewhat again. However, there is still regular shuffling of ships' sailing schedules due to corona measures. As a result, 6 more calls were cancelled through 2022, some of them just weeks after they were announced, but the majority of the voyages were able to go ahead as planned.

In total, Antwerp received 20 sea cruise calls this year. These were divided among 15 different ships from 13 different shipping companies. Seven ships visited the city for the first time.

Vooruitblik naar 2023 / Looking ahead to 2023

NL: We kunnen ook al een voorzichtige vooruitblik doen naar het seizoen van 2023. Er kunnen nog steeds zaken veranderen, maar momenteel staan er 26 zeecruiseaanlopen gepland. Waarvan 6 schepen hun maiden call, of eerste aanloop, zullen maken in Antwerpen.

De opening van het cruiseseizoen staat gepland op 10 februari 2023. Dan zal MS Spirit of Adventure van Saga Cruises naar Antwerpen komen om te overnachten. Dat wordt ook ineens de eerste maiden call van het seizoen. In april 2022 lag haar zusterschip MS Spirit of Discovery ook al in de stad voor haar maiden call.

Twee verder blikvangers van het seizoen zijn de aanlopen van ‘The World’, ’s werelds enige private residentieschip en de aanloop van de prachtige ‘Sea Cloud Spirit’, ’s werelds nieuwste zeilcruiseschip.

Wie de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2023 wil bekijken kan die vinden via deze link:

>> Cruiseseizoen 2023 Antwerpen

EN: We can also already take a tentative look ahead to the 2023 season. Things may still change, but currently 26 sea cruise calls are scheduled. Of which six ships will make their maiden call, or first call, in Antwerp.

The opening of the cruise season is scheduled for 10 February 2023. Then Saga Cruises' MS Spirit of Adventure will come to Antwerp for an overnight call. That will also already be the first maiden call of the season. In April 2022, her sister ship MS Spirit of Discovery also visited the city for her maiden call.

Two further eye-catchers of the season are the calls of 'The World', the world's only private residence ship and the call of the magnificent 'Sea Cloud Spirit', the world's newest sailing cruise ship.

The full list of cruise calls for 2023 can be found via this link:

>> Cruise Season 2023 Antwerp


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

dinsdag 20 september 2022

Maiden Call MS AIDAaura in Antwerpen

NL: Het cruiseschip MS AIDAaura van de Duitse rederij AIDA Cruises lag op 19 & 20 september 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het is het zesde cruiseschip van de rederij dat de stad een bezoek brengt en het eerste schip van AIDA dat aanmeert aan de nieuwe cruiseterminal aan het Noorderterras. Oorspronkelijk stond de eerste aanloop of ‘maiden call’ van AIDAaura gepland in oktober 2021, maar dat werd door de coronapandemie uitgesteld tot nu.

EN: The cruise ship MS AIDAaura of German company AIDA Cruises docked in Antwerp for the first time on 19 & 20 September 2022. It is the cruise lin’s sixth cruise ship to visit the city and the first AIDA-ship to dock at the new cruise terminal at the Noorderterras. Originally, the first call or 'maiden call' of AIDAaura was scheduled in October 2021, but it was postponed until now due to the corona pandemic.


NL: Net zoals bij alle andere schepen van AIDA Cruises heeft de kleurrijke boegschildering van het schip veel bekijks. Het ontwerp van de grote rode lippen en kleurrijke ogen op boeg werd in 1996 bedacht door de Duitse theatergraficus Feliks Büttner voor de bouw van de AIDAcara. AIDA Cruises, toen nog gekend onder de naam Deutsche Seetouristik, was met deze beschildering de allereerste rederij die een opvallende beschildering aanbracht op een cruiseschip. Tegenwoordig hebben verschillende rederijen dit idee overgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Norwegian Cruise Line en Princess Cruises.

EN: As with all other AIDA Cruises ships, the ship's colourful bow painting attracts a lot of attention. The design of the large red lips and colourful eyes on bow was conceived by German theatre graphic artist Feliks Büttner in 1996 for the construction of the AIDAcara. With this painting, AIDA Cruises, then known as Deutsche Seetouristik, was the very first shipping company to apply an eye-catching painting to the outside a cruise ship. Today, several shipping companies have adopted this idea. Some examples are Norwegian Cruise Line and Princess Cruises.


NL: Wie AIDAaura nog wil komen bekijken aan de Scheldekaaien kan dat nog op 1 & 2 oktober 2022. Dan ligt het schip voor de tweede en laatste keer dit jaar in Antwerpen. Als alles volgens plan gaat zal ze in 2023 ook nog 3 keer langskomen.

>> Bekijk de foto’s van AIDAaura via de link: AIDAaura in Antwerpen

EN: Those who still want to come and see AIDAaura at the Scheldt Quays can still do so on 1 & 2 October 2022. Then the ship will be in Antwerp for the second and last time this year. If all goes according to plan, she will also make three more visits in 2023.

>> View the photos of AIDAaura via the link: AIDAaura in Antwerp

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 15 juni 2022

Maiden Call Sea Cloud Spirit in Antwerpen

NL: Het zeilcruiseschip Sea Cloud Spirit lag op 14 juni 2022 voor de eerste keer in Antwerpen voor een kort bezoek. De luxueuze driemaster werd warm onthaald door een delegatie van de Stad Antwerpen. Volgend jaar in augustus zal het schip nog eens terugkomen naar de stad.

EN: The sailing cruise ship Sea Cloud Spirit docked in Antwerp for the first time on 14 June 2022 for a short visit. The luxurious three-master was warmly welcomed by a delegation from the City of Antwerp. Next year in August, the ship will return to the city.

NL: Sea Cloud Spirit is zonder twijfel een buitenbeentje op de cruiselijst voor 2022. Het is namelijk een traditioneel zeilschip dat werd uitgerust als cruiseschip. Zo heeft het schip ook een Spa en een fitness aan boord. Bij een traditioneel schip denkt men bijna direct aan een historisch schip, maar de Sea Cloud Spirit werd pas eind september vorig jaar gedoopt en is daarmee het nieuwstee schip van de Duitse rederij Sea Cloud Cruises.

EN: Sea Cloud Spirit is without a doubt an oddity on the cruise list for 2022. It is a traditional sailing ship that has been equipped as a cruise ship. For example, the ship has a spa and a fitness on board. When you think of a traditional ship, you almost immediately think of a historic ship, but the Sea Cloud Spirit was only christened at the end of September last year and is therefore the newest ship of the German shipping company Sea Cloud Cruises.


NL: Sea Cloud Cruises lag voor het laatst in Antwerpen in 2010 met de Sea Cloud II. In 2020 en 2021 stonden er enkele aanlopen gepland maar die werden door de pandemie geannuleerd. Nu is het eindelijk gelukt om de Sea Cloud Spirit te mogen ontvangen, al vaart het schip momenteel wel maar op halve capaciteit omdat er nog steeds strenge maatregelen zijn aan boord. Normaal gezien is er plaats voor 136 passagiers waarvoor 85 bemanningsleden klaarstaan. Tijdens haar aanloop in Antwerpen was er dus meer bemanning aan boord dan passagiers.

EN: Sea Cloud Cruises last called at Antwerp in 2010 with the Sea Cloud II. In 2020 and 2021, a few calls were planned but were cancelled due to the pandemic. Now Antwerp has finally succeeded in receiving the Sea Cloud Spirit, although the ship is currently sailing at half capacity because there are still strict measures on board. Normally, there is room for 136 passengers for which 85 crew members are at the ready. During her call at Antwerp, there were more crew members on board than passengers.


NL: Het schip trok veel kijklustigen naar het Noorderterras. De impressionante driemaster met een hoogte van 57,7 meter was al van veraf te zien. Van dichtbij kon je het ingewikkelde touwwerk bekijken en de gouden adelaar die aan de boegspriet prijkt.

Naast de prachtige witte zeilen, die niet minder dan 4100m² groot zijn, heeft het schip ook nog een gewone motor die gebruikt wordt op plaatsen waar het te gevaarlijk is om de zeilen te hijsen, zoals tijdens de aankomst of het vertrek in een haven. De schouw van het schip zit trouwens verborgen in de achterste mast, die je hierdoor soms kan zien roken. De zeilen worden aan boord op de traditionele manier met de hand gehesen. Er werd niets geautomatiseerd. Dat betekent ook dat de bemanningsleden voor het hijsen van de grote zeilen in de masten moeten klimmen om ze handmatig los te maken.

EN: The ship attracted many spectators to the quayside. The impressive three-master with a height of 57,7 metres could be seen from afar. Up close, you could see the intricate rope work and the golden eagle adorning the bowsprit.

Apart from the beautiful white sails, which are no less than 4100 square metres, the ship also has an ordinary engine that is used in places where it is too dangerous to hoist the sails, such as when arriving or departing from a port. The ship's chimney is hidden in the rear mast, which can sometimes be seen smoking. The sails are hoisted on board in the traditional way by hand. Nothing was automated. This also means that the crew members must climb the masts to hoist the big sails and unhook them by hand.


NL: Het korte bezoek aan de stad is de kapitein zeer goed bevallen en hij heeft laten weten dat de Sea Cloud Spirit volgend jaar op 16 en 17 augustus 2023 terug naar Antwerpen zal komen. Dan zal het schip ook blijven overnachten.

EN: The short visit to the city was very well received by the captain and he has announced that the Sea Cloud Spirit will return to Antwerp next year on 16 and 17 August 2023. Then the ship will stay overnight.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

woensdag 20 april 2022

Maiden Call Spirit of Discovery in Antwerpen

NL: Het 236 meter lange cruiseschip MS Spirit of Discovery lag op 18 en 19 april 2022 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Door het zonnige weer had het schip veel bekijks aan het Noorderterras. Het is het 2de grootste schip dat dit jaar naar de Antwerpse binnenstad komt.

EN: The 236-metres long cruise ship MS Spirit of Discovery docked in Antwerp for the first time on 18 and 19 April. Due to the sunny weather, the ship had many spectators on the quayside. It is the second largest ship to come to the city centre of Antwerp this year.


NL: MS Spirit of Discovery van de Engelse rederij Saga Cruises kwam op Paasmaandag met veel bekijks aan in de Antwerpse binnenstad. Het was de eerste keer dat het 236 meter lange cruiseschip naar de Scheldestad kwam. Normaalgezien had het schip al in december 2020 in Antwerpen gelegen maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Het schip, dat in 2019 in de Duitse scheepswerf Meyer Werft gebouwd werd, kan net geen 1000 passagiers aan boord nemen. Binnenin herinnert het interieur van het schip aan de gouden tijd van de trans-Atlantische Ocean Liners.

Het vertrek van het schip werd met een paar uur verlaat waarna het schip op 19 april kort voor 19:00u haar trossen losgooide en met behulp van twee sleepboten zwaaide voor het Zuiderterras. De volgende aanloophaven is Dover in Engeland.

>> Bekijk alle foto's hier: MS Spirit of Discovery

EN: MS Spirit of Discovery of the English company Saga Cruises arrived in the city centre of Antwerp on Easter Monday to a great deal of interest. It was the first time that the 236-metres long cruise ship came to the city of Antwerp. Normally, the ship would have been in Antwerp in December 2020, but the coronavirus put a stop to that.

The ship, which was built in the German shipyard Meyer Werft in 2019, can take just under 1,000 passengers on board. Inside, the interior of the ship recalls the golden age of the transatlantic Ocean Liners.

The ship's departure was delayed by a few hours, after which the ship cast off her mooring lines shortly before 19:00 on 19 April and, with the help of two tugboats, swung in front of the Zuiderterras. The next port of call is Dover in England.

>> View all photos here: MS Spirit of DiscoveryCoronamaatregelen & Minimumleeftijd / Corona Measures & Minimum Age

NL: Vanwege het coronavirus dat nog steeds de ronde doet zijn er aan boord van het schip ook nog specifieke regels van kracht. In de loop van het voorbije jaar hanteerden verschillende cruiserederijen, waaronder ook AIDA Cruises, de regel om in de havens niet meer individueel van boord te gaan. De enige manier waarop de passagiers de stad dan kunnen verkennen is met een geleide groep. De meeste rederijen hebben die regel momenteel terug laten vallen, maar dat is nog niet het geval bij Saga Cruises. De passagiers die in Antwerpen aankwamen moesten verplicht deelnemen aan een rondleiding als ze iets van de stad zouden willen zien. Waarschijnlijk zal die regel binnenkort ook bij Saga Cruises opgeheven worden.

Een mogelijk reden voor de strengere coronamaatregelen aan boord is de gemiddelde leeftijd van de passagiers. Saga Cruises heeft namelijk als concept dat je geen cruise mag boeken bij hen als je jonger bent dan 50 jaar. Voor een partner die meegaat is de minimumleeftijd 40 jaar. Saga Cruises is de enige cruiserederij die zo’n drastische regels heeft. Rederijen die bijvoorbeeld kinderen weren aan boord komen wel meer voor.

EN: Because of the coronavirus that is still circulating, specific rules are also in force on board the ship. Over the course of the past year, several cruise lines, including AIDA Cruises, have adopted the rule of no longer disembarking individually in ports. The only way passengers can then explore the city is with a guided group. Most cruise lines have now dropped that rule, but that is not yet the case with Saga Cruises. Passengers arriving in Antwerp were required to participate in a guided tour if they wanted to see anything of the city. This rule will probably soon be lifted at Saga Cruises as well.

A possible reason for the stricter measures on board is the average age of the passengers. Saga Cruises has the concept that you cannot book a cruise with them if you are younger than 50. For a partner accompanying you, the minimum age is 40. Saga Cruises is the only cruise line that has such drastic rules. Cruise companies which, for example, do not allow children on board are more common.


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zaterdag 9 april 2022

Maiden Call MS HANSEATIC Spirit in Antwerpen

NL: MS HANSEATIC Spirit, het nieuwste expeditiecruiseschip van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises kwam op 8 april 2022 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het is de eerste van een hele reeks ‘Maiden Calls’ die dit jaar naar de stad komen.

EN: MS HANSEATIC Spirit, the newest expedition cruise ship of the German company Hapag-Lloyd Cruises came to Antwerp for the first time on April 8, 2022. It is the first of a whole series of 'Maiden Calls' coming to the city this year.


NL: MS HANSEATIC Spirit kwam op 8 april 2022 voor de eerste keer naar Antwerpen. Het kleine expeditiecruiseschip is het derde van drie bijna identieke schepen die gebouwd werden voor de Duitse luxerederij Hapag-Lloyd Cruises. In 2019 lag het zusterschip HANSEATIC Inspiration nog in de Scheldestad. Dat schip startte toen haar allereerste reis, of maiden voyage, vanuit Antwerpen.

Door de compacte omvang van de scheepsklasse is het ook mogelijk om er cruises mee te maken op de Great Lakes in Noord-Amerika. Ze hebben elk ook een eigen vloot van zodiacs bij waarmee op de meest afgelegen plaatsen kunnen geraken, zoals de kleine zijrivieren van de Amazone.

EN: MS HANSEATIC Spirit arrived in Antwerp for the first time on April 8, 2022. The small expedition cruise ship is the third of three nearly identical vessels built for the German luxury company Hapag-Lloyd Cruises. In 2019, the sister ship HANSEATIC Inspiration also visited Antwerp. That ship then started its very first voyage, or maiden voyage, from the city.

Because of the compact size of the ship class, it is also possible to sail cruises on the Great Lakes in North America. They also each have their own fleet of zodiacs with which they can get to the most remote places, such as the small tributaries of the Amazon.


Maiden Call Ceremony

NL: Wanneer een cruiseschip voor de eerste keer naar Antwerpen komt worden er steeds geschenken overhandigd aan de kapitein. Normaal gezien gebeurt dit steeds aan boord van het schip, maar door de coronamaatregelen, die aan boord van de cruiseschepen nog wel meer van kracht zijn dan aan land, vond de ceremonie nu plaats aan de loopbrug van het schip op het cruiseponton. Een delegatie van de Stadshaven, het Schepenkabinet van Antwerpen en de Douane verwelkomden de kapitein in Antwerpen en overhandigden hem de officiële ‘plaque’ met daarop de naam van het schip en de datum van het bezoek. Daarnaast kreeg hij ook nog een boek over Antwerpen en natuurlijk mocht een doos Belgische chocolade ook niet ontbreken.

Als alles gaat zoals gepland zullen er dit jaar nog minstens 6 andere maiden call ceremonies plaatsvinden in Antwerpen.

EN: When a cruise ship comes to Antwerp for the first time, gifts are always presented to the captain. Normally this happens on board the ship, but because of the Covid regulations, which are estill more present on board cruise ships than on land, the ceremony now took place in front of the ship's gangway on the cruise pontoon. A delegation from the City Port, the Antwerp City Council and Customs welcomed the captain in Antwerp and presented him with the official 'plaque' bearing the name of the ship and the date of the visit. He also received a book about Antwerp and of course a box of Belgian chocolates.

If all goes as planned there will be at least 6 more maiden call ceremonies in Antwerp this year._________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!