zondag 9 februari 2020

Nieuwe Cruiseterminal in Het Steen krijgt vorm / New Cruise Terminal at Het Steen takes shape

NL: De werken aan Het Steen in Antwerpen zijn in volle gang. Sinds 2018 wordt het gebouw gerestaureerd en gerenoveerd om dienst te gaan doen als het nieuw toeristisch onthaal van de stad. Daarbij hoort ook een splinternieuwe cruiseterminal die begin 2021 in gebruik wordt genomen.

EN: The work on Het Steen in Antwerp is in full swing. Since 2018 the building is being restored and renovated to serve as the city's new tourist centre. This includes a brand new cruise terminal that will be inaugurated at the beginning of 2021.


NL: Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen, kreeg de voorbije maanden al een grondige opknapbeurt. Met de stelling die het gebouw lang ingepakt hebben werd de voorgevel al gereinigd en werden alle loshangende elementen aangepakt. Aan de achterkant van het gebouw werd eerst de aanbouw uit de jaren ’60 verwijderd. Op die plaats wordt momenteel een nieuwe aanbouw opgetrokken.

Wat tot voor kort enkel op plan bekeken kon worden, krijgt men nu al beter te zien in het echt. Twee van de drie verdiepingen (0 en +1) van het nieuwe gebouw zijn al duidelijk zichtbaar. De uitkijktoren aan de kant van de rivier moet wel nog volledig opgetrokken worden in de komende maanden. De twee bovenverdiepingen van het gebouw zullen de invulling krijgen van een belevingsparcours, de toeristische dienst en de stadswinkel.


EN: Het Steen, Antwerp's oldest building, has already been thoroughly refurbished in recent months. With the scaffolding that surrounded the building for a long time, the facade has been cleaned and all loose elements were tackled. At the back of the building, the extension from the 1960s was first removed. A new extension is currently being erected on that spot.

What, until recently, could only be viewed on plan, is now finally taking shape in real life. Two of the three floors (0 and +1) of the new building are already clearly visible, although the watchtower on the river side still needs to be fully erected in the coming months.  The two upper floors of the building will be used for an experience trail, the tourist office and the city shop. 

Links/Left: Verdieping/Floor 0 - Rechts/Right: de toekomstige toren/the future tower

NL: Op kaai-/straatniveau (-1) bevindt zich de nieuwe cruiseterminal. Die bestaat uit een grote hal waarin de passagiers zich kunnen verzamelen en een gang waarin zich de scanners en metaaldetectors zullen bevinden. De ruwbouw van de terminal, buiten de ingang naar de uitkijktoren, is momenteel al bijna klaar. Nu wordt de ruimte voorzien van de nodige nutsleidingen waarna ze verder afgewerkt kan worden. De oplevering van Het Steen staat gepland voor eind 2020. De ingebruikname van de cruiseterminal zal we pas gebeuren vanaf het cruiseseizoen van 2021.

Naast het terminalgebouw zal er ook een cruiseponton geïnstalleerd worden waaraan de zee- en riviercruiseschepen zullen aanmeren. Dat ponton zal in de loop van 2020 in drie afzonderlijke delen naar zijn vaste ligplaats aan het Noorderterras gevaren worden. De verdere assemblage ervan zal de maanden erna plaatsvinden. Momenteel wordt de kaaimuur aan het Noorderterras verstevigd.

>> Meer informatie over de nieuwe invulling van Het Steen vind je hier: Het Steen 2020

Cruise Terminal (-1)
Cruise Terminal (-1)

EN: The new cruise terminal will be located at quay/street level (-1).  It consists of a large hall in which passengers can gather and a corridor in which the scanners and metal detectors will be located. The shell of the terminal, apart from the entrance to the watchtower, is currently almost finished.  Now the space will be provided with the necessary utilities after which it can be finished.  The delivery of Het Steen is planned for the end of 2020.  The commissioning of the cruise terminal will only take place as from the cruise season of 2021. 

In addition to the terminal building, a cruise pontoon will also be installed to which sea and river cruise ships will moor.  Over the course of 2020, this pontoon will be sailed in three separate parts to its permanent berth at the Noorderterras.  Further assembly will take place in the following months. At the moment the quay wall at the Noorderterras is being reinforced.

>> More information about the new interpretation of Het Steen can be found here:  Het Steen 2020


_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten