zaterdag 14 maart 2020

Antwerpen Closes its Cruise Terminal due to Corona Virus

UPDATE 06/04/2020

NL: De Stad Antwerpen heeft besloten om de cruiseterminal in Antwerpen tijdelijk te sluiten wegens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Veel rederijen stoppen tegelijkertijd ook wereldwijd met varen. Hierdoor worden verschillende cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd.

EN: The City of Antwerp has decided to temporarily close the cruise terminal in Antwerp due to the outbreak of the corona virus COVID-19. At the same time, many shipping companies worldwide have stopped operating. As a result, several cruise calls in Antwerp are cancelled.  NL: De verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft wereldwijd een zware impact op het leven. Ook de cruise-industrie wordt hierdoor zwaar getroffen. Zo goed als alle rederijen hebben besloten om hun cruiseactiviteiten tijdelijk te stoppen. Ze varen hun huidige cruises nog uit en blijven daarna in de havens liggen.

Veel havens weren uit voorzorg ook zelf de cruiseschepen. De Stad Antwerpen heeft ook beslist om de cruiseterminal tijdelijk te sluiten. Cruiseschepen mogen nog steeds aanmeren in de stad om proviand aan boord te nemen maar niemand mag van boord gaan. Dit geldt voor zowel de zee- als riviercruises die de stad bezoeken en gaat in met onmiddellijke werking. Momenteel blijft deze maatregel van kracht tot en met 30 april 2020.EN: The spread of the new corona virus COVID-19 has a large impact on life worldwide. The cruise industry is also greatly affected by this. Almost all cruise companies have decided to temporarily stop their cruise activities. They are still finishing their current cruises, but will afterwards stay docked at the ports.

As a precaution, many ports are also banning cruise ships themselves. The City of Antwerp has also decided to temporarily close its cruise terminal. Cruise ships are still allowed to dock in the city to take provisions on board, but no one is allowed to disembark. This applies to both sea and river cruise ships that visit the city and takes effect immediately. Currently, this measure will remain in force until 30 April 2020.

Annulaties / Cancellations

NL: Doordat de meeste cruiserederijen hun cruiseschepen niet meer laten varen zullen er ook een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen geannuleerd worden. Niet elke rederij heeft momenteel haar activiteiten opgeschort tot dezelfde datum. Het valt dus nog af te wachten hoe de situatie zal evolueren. Momenteel is het al wel zeker dat Fred. Olsen Cruise Lines vier cruiseaanlopen annuleert. Zij stoppen met varen tot en met 22 mei 2020. Hapag-Lloyd Cruises annuleert hun aanloop van de Europa 2 in Antwerpen. 

Holland America Line verlengt hun vaarpauze tot en met 14 mei waardoor twee van de drie cruiseaanlopen van MS Veendam in 2020 wegvallen. De maiden call van het schip wordt momenteel verschoven naar 23/08. Cruise & Maritime Voyages heeft bekendgemaakt dat ze hun schepen al zeker tot 24 mei op non-actief zetten. Hierdoor vallen twee aanlopen van MS Columbus weg.

De betroffen cruiseaanlopen vindt u hieronder:
- Black Watch: 18 & 19 maart 2020
- Braemar: 12 & 13 april 2020
- Balmoral: 16 & 17 april 2020

- Columbus: 07 mei 2020
- Veendam: 08 mei 2020
- Europa 2: 09 mei 2020
- Columbus: 18 May 2020
- Boudicca: 20 & 21 mei 2020

- Veendam: 22 mei 2020
          
EN: Due to the fact that most cruise companies keep their cruise ships docked, a number of cruise calls in Antwerp will also be cancelled. Not every cruise company has currently suspended its activities until the same date. It remains to be seen how the situation will evolve, though at the moment it is already certain that Fred. Olsen Cruise Lines will cancel four cruise calls. They will stop sailing until 22 May 2020. Hapag-Lloyd Cruises also cancelled its call of Europa 2 in Antwerp.

Holland America Line is extending their cruise pause until 14 May 2020 and therefore two of the three cruise calls of MS Veendam in 2020 are now cancelled. The maiden call of the ship is currently postponed to 23/08. Cruise & Maritime Voyages announced that they are extending their inactive period to 24 May, resulting in two cancelled calls of MS Columbus. 

The cruise calls concerned are listed below:
- Black Watch: 18 & 19 March 2020
- Braemar: 12 & 13 April 2020
- Balmoral: 16 & 17 April 2020

- Columbus: 07 May 2020
- Veendam: 08 May 2020
- Europa 2: 09 May 2020
- Columbus: 18 May 2020
- Boudicca: 20 & 21 May 2020

- Veendam: 22 mei 2020_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!