zondag 30 september 2018

Maiden Call MS Pacific Princess in Antwerpen

NL: Het cruiseschip MS Pacific Princess van de Amerikaanse rederij Princess Cruises lag op 27 september 2018 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen.

EN: The cruiseschip MS Pacific Princess of the American company Princess Cruises was docked in Antwerp for the first time on September 27th 2018.


NL: Het cruiseschip MS Pacific Princess van de Amerikaanse rederij Princess Cruises lag op 27 september 2018 voor de eerste keer aangemeerd in Antwerpen. Het 181 meter lange schip is het kleinste schip van de vloot. Op de boeg van het schip staat sinds vorig jaar ook het logo van de rederij. In 2016 werd besloten om alle schepen te herschilderen met de zogeheten ‘Sea Witch’ op de boeg.

MS Pacific Princess werd gebouwd in 1999 als ‘R three’ voor de vroegere rederij Renaissance Cruises. Het schip is één van acht identieke schepen die voor die rederij gebouwd werden. Nadat de rederij failliet ging in 2001 werden de schepen verdeeld onder verschillende rederij. Princess Cruises kocht één van de schepen, Oceania Cruises heeft momenteel vier van de schepen in hun rederij en Azamara Club Cruises heeft de overige drie schepen.

Binnenin zijn de schepen min of meer gelijk, mits specifieke accenten per rederij. Via de link kan je aan boord kijken van MS Azamara Quest, een zusterschip van MS Pacific Princess: Interieur Azamara Quest

Meer foto’s van MS Pacific Princess in Antwerpen kan je hier vinden: Pacific Princess in Antwerpen
EN: The cruiseschip MS Pacific Princess of the American company Princess Cruises was docked in Antwerp for the first time on September 27th 2018. The 181 metres long ship is the smallest ship of the fleet. Since last year you can find the logo of the cruise line on the bow of the ship. In 2016 Princess Cruises decided to repaint all their ships with the so-called ‘Sea Witch’ on the bow.

MS Pacific Princess was built in 1999 as ‘R three’ for the now defunct company Renaissance Cruises. The ship is one of eight identical ships that were built for the cruise line. After the company went bankrupt in 2001 the ships were divided under several companies. Princess Cruises bought one of the ships, Oceania Cruises currently has four of the sister ships, and the remaining three ships belong to Azamara Club Cruises.

On the inside the ships are more or less identical, but every cruise lines lays its own accents on board. Via the link you can take a look on board MS Azamara Quest, a sister ship of MS Pacific Princess: Interior Azamara Quest

More photos of MS Pacific Princess in Antwerp can be found here: Pacific Princess in Antwerp_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten