vrijdag 24 november 2017

Het Steen - New Cruise Terminal & Touristic Centre from 2020

NL: Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen, krijgt vanaf 2020 een nieuwe invulling. Het bekende monument wordt de komende jaren omgebouwd tot een toeristisch onthaalcentrum. Daarbij zal er ruimte gemaakt worden voor een infobalie, een stadswinkel, exposities, een belevingsparcours en een dakterras. Dat alles wordt gerealiseerd op de verdiepingen +1 en hoger. 

Op kaai/straatniveau krijgt Het Steen de invulling van cruiseterminal. Door de heraanleg van de Scheldekaaien zal de huidige cruiseterminal aan het Zuiderterras (Kaai 20-21) moeten verdwijnen. 

Bij de ombouwwerkzaamheden zal met grote zorg toegekeken worden op het behoud van het beschermde historische gebouw. 

>> Meer informatie en afbeeldingen van Het Steen vind je hier: Het Steen 2020


EN: Het Steen, the oldest building in Antwerp, will be getting a new purpose from 2020. Over the next few years the famous monument will be rebuilt as a tourist reception centre. The building will be provided with an information desk, a city shop, expositions, an active tour and a rooftop terrace. This will all be realised from the first floor up.

On quay/street level Het Steen will be getting equipped as a cruise terminal. Due to the construction works on the Scheldt Quays the current cruise terminal at the Zuiderterras (Quay 20-21) will no longer be able to be used in the future.

During the construction works the conservation of the historic, protected building will be the utmost priority. 

>> More information and illustrations of Het Steen can be found here: Het Steen 2020

© NoAarchitecten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten