zondag 6 maart 2022

Antwerpen - Officiële Cruiselijst 2022 / Official Cruise List 2022

NL: Het cruiseseizoen van 2022 staat voor de deur. Op 22 maart zal MS Bolette van Fred. Olsen Cruises met een overnight call het startschot geven. In totaal worden er dit jaar 22 zeecruiseaanlopen verwacht aan de nieuwe cruiseterminal aan het Noorderterras.

EN: The 2022 cruise season is almost upon us. On 22 March, MS Bolette of Fred. Olsen Cruises will kick off the season with an overnight call. This year, a total of 22 sea cruise calls are expected at the new cruise terminal at the Noorderterras.


NL: Het is weer bijna zover. Op 22 en 23 maart zal MS Bolette van de Engelse rederij Fred. Olsen Cruise Lines het nieuwe cruiseseizoen openen. Als alles volgens plan gaat zullen er dit jaar 22 cruiseaanlopen plaatsvinden. Alle zeecruiseschepen zullen vanaf nu ook, zonder uitzondering, aanmeren aan de cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: It is almost time again. On 22 and 23 March, MS Bolette of the English shipping company Fred. Olsen Cruise Lines will open the new cruise season. If everything goes according to plan, 22 cruise calls will take place this year. All sea cruise ships will from now on also dock at the cruise pontoon at the Noorderterras, without exception.

Gevarieerd seizoen / Varied season

NL: Zoals het nu gepland staat zullen er in 2022 maar liefst 16 verschillende zeecruiseschepen naar Antwerpen komen. Een aantal schepen daarvan lagen de voorbije jaren al in Antwerpen, maar er staan ook 7 ‘maiden calls’ gepland, of schepen die voor de eerste keer naar de stad zullen komen. Enkele van die schepen stonden gepland om de voorbije twee jaar langs te komen, maar werden toen geannuleerd door het coronavirus.

De eerste maiden call staat gepland op 8 april met Hanseatic Spirit. Dat is het zusterschip van MS Hanseatic Inspiration die in 2019 haar allereerste reis startte in Antwerpen.

Tegen het einde van april zullen er nog 3 schepen voor de eerste keer langskomen. Op Paasmaandag zal MS Spirit of Discovery van Saga Cruises langskomen voor een overnight call. Het 236 meter lange schip werd pas in 2019 gebouwd. Op 26 en 29 april zullen respectievelijk Le Champlain van Ponant en MS Deutschland van Phoenix Reisen voor het eerst langskomen. Voor MS Deutschland is het de eerste keer dat ze onder de vlag van Phoenix Reisen naar Antwerpen komt. Vroeger is het schip hier al wel geweest voor Peter Deilmann Reederei.

EN: As things stand, no fewer than 16 different sea cruise ships will be coming to Antwerp in 2022. A number of these ships have already been in Antwerp in recent years, but there are also 7 'maiden calls' planned, or ships that will come to the city for the first time. Some of these ships were scheduled to visit in the past two years, but were then cancelled due to the coronavirus.

The first maiden call is scheduled for 8 April with Hanseatic Spirit. That is the sister ship of MS Hanseatic Inspiration that started her very first voyage in Antwerp in 2019.

Towards the end of April, three more ships will visit for the first time. On Easter Monday, MS Spirit of Discovery from Saga Cruises will stop by for an overnight call. The 236-metre ship was only built in 2019. On 26 and 29 April, respectively, Ponant's Le Champlain and Phoenix Reisen's MS Deutschland will call for the first time. For MS Deutschland it is the first time she comes to Antwerp under the flag of Phoenix Reisen. In the past the ship has been here for Peter Deilmann Reederei.


NL: Op 14 juni zal het zeilcruiseschip Sea Cloud Spirit voor de eerste keer naar Antwerpen komen. Dit klassiek tall ship werd pas in 2020 gebouwd, maar is qua uiterlijk niet te onderscheiden van de oudere zeilschepen.

Op 15 augustus komt MS Ocean Majesty van de Duitse rederij Hasa Touristik naar Antwerpen. Het schip werd gebouwd in 1966 en wordt daarmee al onder de oldtimers gerekend. 

Midden september krijgen we nog eens zoek van AIDA Cruises. Dit keer zal AIDAaura voor een overnight call naar Antwerpen komen. Anderhalve week later zal ze ook nog eens terugkomen.

Momenteel staat het gepland dat het cruiseseizoen afgesloten zal worden door twee aanlopen van MS Ambience van Ambassador Cruise Line. Die rederij is de herrijzenis van het failliet Cruise & Maritime Voyages. Het is wel nog niet volledig zeker of de twee aanlopen zullen plaatsvinden.

Hou er ook rekening mee dat verschillende rederijen door de coronacrisis nog niet op volle capaciteit varen waardoor hun cruises regelmatig opnieuw gepland worden. Dit kan natuurlijk ook impact hebben op de geplande aanlopen in Antwerpen. Voor de laatste informatie raden we aan om onze website in het oog te houden.

     >> Klik hier voor de lijst met alle cruiseaanlopen voor 2022 in Antwerpen

EN: On 14 June, the sailing cruise ship Sea Cloud Spirit will come to Antwerp for the first time. This classic tall ship was only built in 2020, but its appearance is indistinguishable from the older sailing ships.

On 15 August, MS Ocean Majesty of the German cruise line Hasa Touristik will come to Antwerp. The ship was built in 1966 and is therefore already considered an oldtimer. 

In mid-September we shall be receiving another visit from AIDA Cruises. This time AIDAaura will come to Antwerp for an overnight call. A week and a half later, she will also return again for a second call.

At the moment it is planned that the cruise season will be closed by two calls from MS Ambience of Ambassador Cruise Line. This shipping company is the resurrection of the bankrupt Cruise & Maritime Voyages. It is not yet completely certain that the two calls will take place.

Keep in mind that several shipping companies are not yet sailing at full capacity because of the corona crisis, which means that their cruises are regularly rescheduled. This can of course also have an impact on the scheduled calls in Antwerp. For the latest information we advise you to keep an eye on our website.

     >> Click here for the list of all cruise calls in Antwerp for 2022_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten