maandag 28 december 2020

Grootste hospitaalschip ter wereld wordt afgewerkt in Antwerpen / The world's largest hospital ship will be outfitted in Antwerp

NL: In het voorjaar van 2021 zal het schip MS Global Mercy in Antwerpen ingericht en afgewerkt worden tot het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Daarover hebben Port of Antwerp en hulporganisatie Mercy Ships overeenstemming bereikt. Het schip zal kosteloos gedurende meer dan 3 maanden in de haven van Antwerpen kunnen liggen voor deze werken. Tientallen Belgische bedrijven en organisaties zullen meewerken aan het project. De bouw van de Global Mercy maakt vanaf eind 2021 een verdubbeling van de medische hulp mogelijk in de allerarmste landen van Afrika.

EN: In the spring of 2021 the ship MS Global Mercy will be converted and finished into the largest private hospital ship in the world in Antwerp. Port of Antwerp and the aid organisation Mercy Ships have reached agreement on this. The vessel will be able to lie in the port of Antwerp for more than 3 months free of charge for these works. Dozens of Belgian companies and organisations will participate in the project. The construction of the Global Mercy will enable a doubling of medical aid in the poorest countries of Africa from the end of 2021.

© Mercy Ships

NL: De Global Mercy ligt momenteel nog in China waar het wordt gebouwd door de China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) in de scheepswerf van Tianjin Xingang. Het schip is 174 meter lang, 28 meter breed, telt 12 verdiepingen en is 37.000 BRT groot.

De komende weken staan nog enkele testvaarten gepland. Daarna wordt het klaargemaakt voor vertrek naar Antwerpen. In de haven van Antwerpen zal het grootste ziekenhuisschip ter wereld, met 200 bedden en 6 volwaardige operatiekwartieren, verder ingericht en afgewerkt worden.

Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships: “De afwerking van de Global Mercy omvat de installatie van systemen en medische apparatuur die samen met de 650 vrijwilligers het kloppend hart gaan vormen van dit uitzonderlijke ziekenhuisschip. Hiermee zullen we dubbel zoveel mensenlevens kunnen redden als vandaag het geval is, en dat voor de komende 50 jaar”.

EN: The Global Mercy is currently still in China where it is being built by the China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) at the Tianjin Xingang shipyard. The ship is 174 metres long, 28 metres wide, has 12 floors and is 37,000 GRT in size.

More sea trials are planned in the coming weeks. The ship will then be prepared for departure to Antwerp. In the port of Antwerp, the largest hospital ship in the world, with 200 beds and 6 fully-fledged operating quarters, will be further fitted out and completed.

Bert van Dijk, chairman of Mercy Ships: "The finishing touches to the Global Mercy include the installation of systems and medical equipment which, together with the 650 volunteers, will form the beating heart of this exceptional hospital ship. This will enable us to save twice as many lives as today, and that for the next 50 years".

NL: Mercy Ships gaf er de voorkeur aan om het schip in te richten in de haven van Antwerpen vanwege de flexibiliteit, de aantrekkelijke voorwaarden en de locatie, maar ook vanwege het grote enthousiasme van betrouwbare partners en de hoge mate van professionaliteit en kennis van Afrika, waar het schip zal worden ingezet. In Antwerpen zijn intussen de voorbereidingen gestart om het schip te ontvangen. Er is een plaats gereserveerd aan het Nautisch Operationeel Centrum van Port of Antwerp. Veel bedrijven en organisaties hebben reeds hun medewerking met enthousiasme toegezegd.

© Stena Roro

“Met dit project willen we ook het maatschappelijke engagement van de haven onderstrepen”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Tientallen bedrijven, binnen en buiten de haven, hebben al laten weten dat ze willen meewerken aan dit unieke project. Op die manier leveren we samen ook een mooie bijdrage aan de bevolking van Afrika waarmee de haven een sterke band heeft”.

Het schip zal 10 maanden per jaar in een Afrikaanse haven aanmeren om er mensen de levensnoodzakelijke medische zorg te verlenen die ze daar missen. Het zal ook als opleidings- en trainingscentrum dienen voor plaatselijke gezondheidswerkers.

>> Meer info over Mercy Ships vind je hier: MercyShips.be

EN: Mercy Ships preferred to set up the vessel in the port of Antwerp because of its flexibility, attractive conditions and location, but also because of the great enthusiasm of reliable partners and the high level of professionalism and knowledge of Africa, where the vessel will be deployed. In the meantime, preparations have started in Antwerp to receive the ship. A place has been reserved at the Nautical Operational Centre of Port of Antwerp. Many companies and organisations have already enthusiastically pledged their cooperation.

"With this project we also want to underline the social commitment of the port," says Jacques Vandermeiren, CEO of Port of Antwerp. "Dozens of companies, both inside and outside the port, have already expressed their willingness to participate in this unique project. In this way, together we are also making a great contribution to the people of Africa with whom the port has a strong bond".

The ship will dock in an African port for 10 months a year to provide people with the vital medical care they need there. It will also serve as an education and training centre for local health workers.

>> More information about Mercy Ships can be found here: MercyShips.be

© Mercy Ships

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten