maandag 19 februari 2018

Website Update 2018

NL: Vanaf vandaag staat er een nieuwe versie van de website online. Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt om de website op verschillende vlakken te verbeteren voor het gemak van de bezoekers.

Bekijk het eindresultaat hier: www.cruiseschepeninantwerpen.be

Wat is er allemaal veranderd?
 • Structureel werd de website verbreed waardoor hij nu meer schermvullend is,
 • Ook het kleurenschema en het algemene design van de website kreeg een opfrisbeurt.
 • Op de ‘Home-pagina’ werden enkele nieuwe links toegevoegd. Zo kan je nu doorklikken naar een nieuwe pagina met algemene maritieme informatie en naar een pagina met de voornaamste bezienswaardigheden binnen Antwerpen. Daarnaast  zal het in de toekomst ook onderaan de home-pagina aangekondigd worden als er speciale schepen naar Antwerpen komen (zoals zeilschepen of marine).
 • De pagina’s over de aanlegplaatsen van de cruiseschepen hebben een nieuwe interactieve kaart gekregen en de verschillende mogelijke transportmiddelen van en naar het schip werden verder uitgediept.
 • Elk cruiseseizoen heeft statistieken gekregen.
 • De fotoalbumpagina is verder onderverdeeld. Zeecruises, Zeecruises Interieur, Riviercruises en Andere hebben nu elk een eigen pagina. Dat gaf ons de mogelijkheid bij elk schip een foto te zetten zodat het visueel herkenbaarder is.
 • Veder werden er ook tientallen foto’s en enkele nieuwe fotopagina’s toegevoegd en werd elke fotopagina voorzien van informatie over het schip.
 • In totaal staan er nu bijna 5000 unieke foto’s op de site en in de komende maanden komen er daar nog verschillende bij.
Alle links en pagina’s werden extra nagekeken op fouten, maar mocht je toch nog een probleem tegenkomen laat het ons zeker weten! Dan passen we het zo snel mogelijk aan.

Het Cruiseschepen in Antwerpen-Team
EN: As of today there is a new version of the website online. Last year we have been working hard to improve the website in several aspects to make it easier and more interesting for the user to navigate through.

View the end result here: www.cruiseshipsinantwerp.be

What has been changed?

 • Structurally the website has been widened so it fills more of your screen.
 • The colour scheme and the overall design has also gotten a makeover.
 • On the ‘Home-page’ there have been added a few new links. You can now click through to a new page with general maritime information and to a pages that shows the  most interesting sights of Antwerp. Future visits of special ships, like tall ships and navy, will be announced lower on the page.
 • The pages about the berth places of the cruise ships have gotten an new interactive map and the different modes of transportation to and from the ship have been extended.
 • Every cruise season has gotten statistics.
 • The photo album page has been divided. Sea Cruises, Sea Cruises Interior, River Cruises and Other now all have their own page. This gave us the possibility to show a small photo of every ship to make it more visual.
 • Dozens of photos, and also several new pages have been added and every photo page now got information about the ship.
 • A total of just under 5000 unique photos can now be found on the site and more are still to come over the next months.
Every link and page has been checked for problems, but should you still encounter a problem please let us know so we can solve it as fast as possible.

The Cruise Ships in Antwerp-TeamGeen opmerkingen:

Een reactie posten