zondag 26 maart 2023

Tall Ship Dar Młodzieży in Antwerpen in 2023

NL: Het Poolse Tall Ship Dar Młodzieży bracht op 24 en 25 maart 2023 opnieuw een bezoek in Antwerpen. Voor de 15de keer vertrekken de eerstejaarsstudenten van de Antwerp Maritime Academy op een 4 weken lange zeestage met de driemaster.

EN: The Polish Tall Ship Dar Młodzieży paid another visit to Antwerp on 24 and 25 March 2023. For the 15th time, the first-year students of the Antwerp Maritime Academy set off on a 4-week nautical internship with the three-master.


NL: De Antwerp Maritime Academy, vroeger bekend als de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, organiseert in 2023 opnieuw een zeestage voor hun eerstejaarsstudenten. Het is al de 15de keer dat er zo’n opleiding georganiseerd wordt. Dankzij een samenwerking met de Gdynia Maritime Academy in Polen wordt de majestueuze driemaster Dar Młodzieży elk jaar ter beschikking gesteld voor de vaart.

Dar Młodzieży meerde op vrijdagsnamiddag aan bij het cruiseponton aan het Noorderterras. Daar schepen op zaterdag 120 studenten in, samen met hun coaches. De vier weken durende zeestage brengt hen naar Funchal op Madeira waarna ze terug koers zetten naar Antwerpen. Het schip zal terug aankomen in de Scheldestad op 21 april, rond 14:00u. 

EN: The Antwerp Maritime Academy, formerly known as the Hogere Zeevaartschool Antwerpen, is once again organising a sea traineeship for their first-year students in 2023. It is already the 15th time such a course has been organised. Thanks to a cooperation with the Gdynia Maritime Academy in Poland, the majestic three-master Dar Młodzieży is made available for sailing every year.

Dar Młodzieży docked at the cruise pontoon in Antwerp on Friday afternoon. There, 120 students embarked on Saturday, along with their coaches. The four-week sea internship will take them to Funchal on the island of Madeira after which they will set sail back to Antwerp. The ship will arrive back in the city on April 21st, around 14:00h.


NL: Dar Młodzieży werd in 1982 gebouwd voor de Gdynia Maritime Academy bij de Poolse scheepswerf Gdansk Shipyard in de gelijknamige stad. Ze werd ontworpen om het toenmalige opleidingsschip Dar Pomorza te vervangen, dat toen al meer dan vijftig jaar lang ingezet werd om nieuwe rekruten op te leiden. Dar Młodzieży, wat vertaald wordt als ‘Gift van de Jeugd’, bleek na de oplevering zo populair te zijn dat er nog 5 zusterschepen gebouwd werden: Druzhba (1987), Khersones (1988), Mir (1987), Pallada (1983) en Nasheba (1992)

Omdat het schip specifiek gebouwd werd voor studenten werd er ook een klaslokaal voorzien aan boord. Naast de gewone navigatiebrug van waaruit het schip gestuurd wordt, is er ook nog een tweede brug die uitgerust is met dezelfde instrumenten en kaarttafels. Op die manier kunnen de studenten ook zelf navigeren.

Het schip doet, zoals de meeste Tall Ships die nog rondvaren, regelmatig mee aan de Tall Ships Races en de andere bijeenkomsten van zeilschepen en historische schepen wereldwijd. Dankzij de samenwerking met de Antwerp Maritime Academy is Dar Młodzieży zo goed als elk jaar te gast in Antwerpen. Ook tijdens de edities van The Tall Ships Races is ze steeds van de partij.

EN: Dar Młodzieży was built in 1982 for the Gdynia Maritime Academy at the Polish shipyard Gdansk Shipyard in the city of the same name. She was designed to replace the previous training ship Dar Pomorza, which had by then been used to train new recruits for more than 50 years. Dar Młodzieży, which translates as 'Gift of Youth', proved so popular after delivery that five more sister ships were built: Druzhba (1987), Khersones (1988), Mir (1987), Pallada (1983) and Nasheba (1992).

As the ship was built specifically for students, a classroom was also provided on board. Besides the regular navigation bridge from which the ship is steered, there is also a second bridge equipped with the same instruments and chart tables. This way, the students can also navigate themselves.
The ship, like most Tall Ships still around, regularly participates in the Tall Ships Races and the other meetings of sailing ships and historical ships worldwide. Thanks to its cooperation with the Antwerp Maritime Academy, Dar Młodzieży visits Antwerp just about every year. She is also always present during the editions of The Tall Ships Races.

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten