dinsdag 14 september 2021

Hospital Ship MV Global Mercy arrives in Antwerpen

NL: De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in Antwerpen. Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis gezondheidszorg aan te bieden.

EN: De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in Antwerpen. Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis gezondheidszorg aan te bieden.


Grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld / World's largest private hospital ship

NL: Voor de strakke timing te respecteren ging de kapitein nog even op de rem staan: zondag stipt om 13.30u nam de Global Mercy feilloos de laatste Scheldebocht richting het oude stadscentrum van Antwerpen. Talloze kijklustigen vergaapten zich langs de kaaien aan het 174 meter lange schip, begeleid door een paar slepers van het Havenbedrijf, die voor een feestelijk watergordijn zorgden.

Het nieuwe ziekenhuisschip zal ongeveer een half jaar lang blijven liggen aan het operationele hoofdkwartier (NOC, kaai 602) van het Havenbedrijf, waar het helemaal wordt afgewerkt.

Als alles goed gaat, moet het schip in februari klaar zijn voor vertrek. Tegen die tijd moet het uitgerust zijn met 199 bedden, 6 operatiezalen, een labo, scanners, maar ook een groot auditorium voor opleidingen aan lokale hulpverleners.

De Global Mercy is met zijn 172 meter nog een heel stuk groter dan de 152 meter lange Africa Mercy, die zijn titel van grootste particuliere ziekenhuisschip hiermee moet afstaan.

EN: To respect the tight timing, the captain applied the brakes: at exactly 13.30 hrs on Sunday, the Global Mercy made the last turn on the river Scheldt towards the old city centre of Antwerp. Numerous spectators gazed at the 174-metre-long ship along the quays, accompanied by a couple of tugboats from the Port Authority, which created a festive water curtain.

The new hospital ship will be moored at the operational headquarters (NOC, quay 602) of the Port Company for about six months, where it will be completely finished.

If all goes well, the ship should be ready for departure in February. By then, it should be equipped with 199 beds, 6 operating theatres, a lab, scanners, but also a large auditorium for training local aid workers.

With its 172 metres, the Global Mercy is still a lot larger than the 152-metre Africa Mercy, which will relinquish its title as the largest private hospital ship.


Antwerpen-Dakar

NL: De eerste reisbestemming van de Global Mercy wordt de Senegalese hoofdstad Dakar. De lokale bevolking zal er terechtkunnen voor allerhande medische hulp, zoals het verwijderen van tumoren, tandzorg, enzovoort.

“Onderwijs en gezondheidszorg zijn hier in het Westen de normaalste zaak van de wereld, maar 5 miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg”, zegt Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships België. “Een groot deel daarvan moeten we situeren in Sub-Saharisch Afrika, op slechts een paar uur vliegen hiervandaan. We zien daar veel wanhoop. Maar Mercy Ships heeft intussen al 2,5 miljoen mensen kunnen helpen.”

Volgens Van Dijk zou het schip aanvankelijk in de Filipijnen worden afgewerkt, maar corona strooide roet in het eten. Mercy Ships Belgium ging te rade bij zijn trouwe partner Port of Antwerp of de afwerking niet hier zou kunnen gebeuren. “We hebben geen seconde getwijfeld”, zegt Rob Smeets, COO van het Havenbedrijf Antwerpen.

“Een ploeg van meer dan twintig mensen heeft een jaar keihard gewerkt om hier de nodige voorbereidingen te treffen. We hebben zelfs een miniterminal gebouwd. We zijn dan ook trots dat de Global Mercy naar hier komt voor zijn afwerking.”

EN: The first travel destination of the Global Mercy will be Senegal's capital Dakar. The local population will be able to go there for all kinds of medical assistance, such as tumor removal, dental care, etc.

"Education and healthcare are the most normal things in the world here in the West, but 5 billion people have no access to healthcare," says Bert van Dijk, President of Mercy Ships Belgium. "A large part of that is in Sub-Saharan Africa, just a few hours' flight away. We see a lot of despair there. But Mercy Ships has already been able to help 2.5 million people."

According to Van Dijk, the ship was initially supposed to be finished in the Philippines, but corona threw a spanner in the works. Mercy Ships Belgium consulted its loyal partner Port of Antwerp to see if the finishing touches could be made here. "We did not hesitate for a second," says Rob Smeets, COO of the Port of Antwerp.

"A team of more than twenty people have worked extremely hard for a year to make the necessary preparations. We have even built a mini terminal. So we are proud that the Global Mercy is coming here for its finishing touches."

Antwerpse sponsoring / Antwerp sponsorship

NL: Op het aankomstfeest zondag waren zo’n vijftig lokale bedrijven uitgenodigd. Onder de aanwezigen spraken we met Yves en Greg Aertssen, van de Stabroekse aannemersgroep Aertssen.

“We schenken nu al sinds geruime tijd het budget voor het nieuwjaarscadeau van ons personeel aan Mercy Ships. Deze organisatie schrijft een mooi verhaal dat enthousiasme opwekt. Het leeft ook in de Antwerpse gemeenschap”, zegt Greg. “Iedereen gelooft erin”, vult Yves aan. “We vinden het extra interessant, omdat Mercy Ships in Afrika actief is, en wij ook in die richting kijken voor onze activiteiten.”

EN: Some fifty local companies were invited to the arrival party on Sunday. Among those present, we spoke with Yves and Greg Aertssen, of the Aertssen contractor group from Stabroek.

"For some time now, we have been donating the budget for our staff's New Year's gift to Mercy Ships. This organisation writes a beautiful story that generates enthusiasm. It also lives in the Antwerp community", says Greg. "Everyone believes in it", Yves adds. "We find it extra interesting, because Mercy Ships is active in Africa, and we are also looking in that direction for our activities."

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten