donderdag 19 augustus 2021

MS Europa in Antwerpen - 1ste Aanloop aan Cruiseponton / 1st Cruise Call at Cruise Pontoon

NL: Het luxecruiseschip MS Europa van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises bracht op dinsdag 17 augustus 2021 opnieuw een bezoek aan Antwerpen. Het was het eerste zeecruiseschip dat na de corona-pauze in de Scheldestad aanmeerde, maar ook het eerste zeecruiseschip dat aanmeerde aan het nieuwe cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The luxury cruise ship MS Europa of the German cruise line Hapag-Lloyd Cruises paid another visit to Antwerp on Tuesday, 17 August 2021. It was the first sea cruise ship to dock in the city of Antwerp after the corona break, but also the first sea cruise ship to dock at the new cruise pontoon at the Noorderterras.


NL:
Na anderhalf jaar mocht Antwerpen op 17 augustus opnieuw een zeecruiseschip ontvangen. Het 5+ sterrenschip MS Europa van Hapag-Lloyd Cruises had de eer om als eerste schip terug te komen naar de stad. Sinds midden juli is hun voltallige vloot opnieuw in de vaart. MS Europa was daarbij het laatste schip dat opnieuw in zee stak.

EN: NL: On August 17th, after one and a half years, Antwerp was able to welcome another sea cruise ship. The 5+ star ship MS Europa of Hapag-Lloyd Cruises had the honour to be the first ship to return to the city. Since mid-July, their entire fleet has been back in service. MS Europa was the last ship to take to the sea again.

Cruiseponton / Cruise Pontoon

NL: Wat de cruiseaanloop nog uniek maakt, is dat MS Europa als eerste zeecruiseschip gebruik gemaakt heeft van het nieuwe cruiseponton aan het Noorderterras. Voorheen meerden er enkel kleinere schepen aan zoals het Tall Ship Dar Młodzieży en het schoolschip Horyzont II in het voorjaar.

Op het nieuwe cruiseponton wordt geen gebruik meer gemaakt van een mobiele gangway of loopbrug zoals dat aan het Zuiderterras het geval was. Omdat het volledige ponton meebeweegt met de getijden is er geen vraag meer naar een gangway die zichzelf daaraan aanpast. Vanaf nu gebruiken de schepen hun eigen gangway die ze standaard allemaal aan boord hebben.

Ondanks de werken aan de kaaien en Het Steen werd er door Hapag-Lloyd Cruises voor gekozen om aan te meren aan het cruiseponton. Momenteel kunnen de cruiseschepen nog steeds aanmeren aan het Zuiderterras mochten ze dat willen. Vanaf midden oktober, wanneer Het Steen zal openen als het toeristische onthaal van Antwerpen, zullen de cruiseschepen standaard aanmeren aan het cruiseponton aan het Noorderterras.


EN: What makes the cruise call even more unique is that MS Europa was the first sea cruise ship to use the new cruise pontoon at the Noorderterras. Previously, only smaller ships moored there, such as the Tall Ship Dar Młodzieży and the school ship Horyzont II in the spring.

On the new cruise pontoon, no mobile gangway is used as was the case on the Zuiderterras. Because the entire pontoon moves with the tides, there is no longer any demand for a gangway that adjusts itself accordingly. From now on, the ships will use their own gangway, which they all have on board as standard.

Despite the works on the quays and the fortress Het Steen, Hapag-Lloyd Cruises opted to dock at the cruise pontoon. At the moment, the cruise ships can still dock at the Zuiderterras if they wish. As from mid-October, when Het Steen will open as the tourist reception of Antwerp, the cruise ships will automatically dock at the cruise pontoon at the Noorderterras.

Drenkeling op Zee / Man overboard at Sea

NL: De cruiseaanloop werd spijtig genoeg overschaduwd door een spijtig voorval. In de vroege namiddag op 16 augustus werd er een reddingsactie opgestart omdat er op MS Europa een man overboord geslagen was. Het schip was op dat moment onderweg van de Duitse stad Hamburg richting Antwerpen en bevond zich niet ver van het Nederlandse Waddeneiland Texel.

Het bleek te gaan om man van in de 80 die om een nog onbekende reden van één van de bovendekken van het schip in het water was gevallen. Er werd meteen een grote zoekactie opgestart met vijf reddingboten, twee helikopters, een vliegtuig, een schip van de Kustwacht en nog enkele andere schepen die in de buurt waren. Door de hoge golven van 5 tot 6 meter was het echter zeer moeilijk om te zoeken. Na een aantal uur werd de zoekactie stopgezet omdat de overlevingskans van de man volgens de Kustwacht nihil geworden was.

EN: The cruise call was overshadowed by an unfortunate incident. In the early afternoon of August 16th, a rescue operation was launched because a man had fallen overboard on MS Europa. At that moment, the ship was en route from the German city of Hamburg to Antwerp and was not far from the Dutch Wadden Island of Texel.

It turned out to be an 80 year old man who had fallen into the water from one of the upper decks of the ship for an unknown reason. A major search operation was immediately launched with five lifeboats, two helicopters, an aeroplane, a Coastguard vessel and several other vessels in the vicinity. However, the high waves of 5 to 6 metres made the search very difficult. After several hours, the search was stopped because the chances of survival of the man had become zero according to the Coast Guard.

Volgende Cruiseaanloop? / Next Cruise Call?

NL: Momenteel staan er nog steeds een aantal cruiseaanlopen in Antwerpen gepland voor 2021. Het zal enkel nog afwachten worden of ze ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden, want de cruiserederijen moet nog regelmatig hun vaarschema volledig omgooien door de constant veranderende regels omtrent corona.

Als alles goed gaat zal MS Amera van Phoenix Reisen op 23 september een bezoek brengen aan Antwerpen. Voor de laatste info over de cruiseaanlopen vragen we u om onze website in het oog te houden.

->> Klik hier voor meer foto's van MS Europa in Antwerpen

->> Klik hier voor de lijst met Cruiseaanlopen voor 2021


EN:
At the moment, there are still a number of planned cruise calls for 2021. We will just have to wait and see if they will actually take place, as cruise companies still have to completely rearrange their sailing schedule regularly due to the constantly changing rules regarding corona.

If all goes well, MS Amera of Phoenix Reisen will visit Antwerp on 23 September. For the latest information about the cruise calls, we ask you to keep an eye on our website.

->> Click here for more photos of MS Europa in Antwerp

->> Click here for the list of Cruise Calls for 2021


_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten