woensdag 22 januari 2020

Antwerpen – Officiële Cruiselijst 2020 / Official Cruise List 2020

NL: Cruise Port Antwerp heeft de officiële lijst met zeecruiseaanlopen voor 2020 gepubliceerd. Met wat geluk evenaren we dit jaar het recordseizoen van 2001 met maarliefst 41 aanlopen. Vijf schepen zullen Antwerpen voor de eerste keer bezoeken en ook het residentieschip The World komt terug naar de stad in 2020.

EN: Cruise Port Antwerp has published the official list of sea cruise calls for 2020. With some luck we will match the record season of 2001 with no less than 41 calls this year. Five ships will visit Antwerp for the first time and the residence ship The World will also return to the city in 2020.

NL: Momenteel staan er maarliefst 41 aanlopen van zeecruiseschepen gepland in 2020. Dat is een grote stijging tegenover de 33 aanlopen van 2019. Het is momenteel wel nog afwachten of het aantal zo hoog zal blijven omdat de vijf aanlopen van MS Columbus van Cruise & Maritime Voyages nog bevestigd moeten worden. Maar zelfs zonder die aanlopen stevenen we nog steeds af op één van de beste seizoenen in jaren.

EN: At the moment, no fewer than 41 calls by sea cruise ships are planned for 2020. This is a large increase compared to the 33 calls in 2019. However, it remains to be seen whether the number will remain this high because the five calls of MS Columbus of Cruise & Maritime Voyages have yet to be confirmed. But even without them, we are still heading for one of the best seasons in years.Vaste waarden / Regulars

NL: De meest terugkerende rederij is dit jaar opnieuw Fred. Olsen Cruise Lines. De Engelse rederij bezoekt Antwerpen dit jaar maarliefst 11 keer. Deze aanlopen worden verdeeld onder de vier schepen uit hun vloot: MS Balmoral, MS Braemar, MS Black Watch en MS Boudicca. Ook de andere Engelse rederij, Cruise & Maritime Voyages keert terug naar Antwerpen. Het is momenteel nog onduidelijk of de aanlopen van MS Columbus al dan niet zullen doorgaan. Wat wel vast staat is dat MS Magellan in december opnieuw langskomt. Het schip werd recent herschilderd in de nieuwe huisstijl van de rederij, namelijk een donkerblauw romp met twee witte strepen.

Ook de Duitse rederijen zijn opnieuw goed vertegenwoordig dit jaar. Dit jaar mag de kleurrijke rederij AIDA Cruises op 6 februari het cruiseseizoen openen met hun oudste schip MS AIDAcara. Later in het jaar komt de rederij nog drie keer terug met MS AIDAvita. Phoenix Reisen komt ook terug naar Antwerpen met MS Artania en na lange tijd komt MS Albatros, het derde zusterschip van MS Boudicca en MS Black Watch, ook nog eens terug. Hapag-Lloyd Cruises stuur dit jaar enkel MS Europa 2 naar hier. Een heel speciale gast dit jaar is MS Sea Cloud II van Sea Cloud Cruises. Dit zeilschip dat specifiek wordt ingezet om cruises te varen was hier voor het laatst te zien in 2010. Ook TransOcean Kreuzfahrten komt dit jaar twee keer terug met MS Astor. Dit jaar zal denkelijk de laatste keer zijn dat het schip onder die naam te zien is in Antwerpen want het schip wordt in 2021 omgedoopt tot MS Jules Verne. Ook MS Vasco Da Gama zal in het najaar twee keer langskomen.

EN: The most returning shipping company this year is again Fred. Olsen Cruise Lines. The English shipping company will visit Antwerp 11 times this year. These calls are divided among the four ships in their fleet: MS Balmoral, MS Braemar, MS Black Watch and MS Boudicca. The other English shipping company, Cruise & Maritime Voyages, is also returning to Antwerp. At the moment it is still unclear whether or not the calls of MS Columbus will take place. What is certain is that MS Magellan will visit again in December. The ship was recently repainted in the new house style of the cruise line, namely a dark blue hull with two white stripes.

The German shipping companies are again well represented this year. This year the colorful company AIDA Cruises will open the cruise season with their oldest ship MS AIDAcara on the 6th of February. Later in the year they will return three more times with MS AIDAvita. Phoenix Reisen also returns to Antwerp with MS Artania and after a long time MS Albatros, the third sister ship of MS Boudicca and MS Black Watch, also returns. This year, Hapag-Lloyd Cruises will only send MS Europa 2 to Antwerp. A very special guest this year is MS Sea Cloud II of Sea Cloud Cruises. This tall ship, which is used specifically for cruises, last visited in 2010. Also TransOcean Kreuzfahrten comes back twice this year with MS Astor. This year will probably be the last time that the ship can be seen under that name in Antwerp, as the ship will be renamed MS Jules Verne in 2021. MS Vasco Da Gama will also visit twice in the autumn.


NL: De Amerikaanse rederij Holland America Line keert ook terug naar Antwerpen. Nu hun vroegere vaste waarde in onze stad, MS Prinsendam, rondvaart voor Phoenix Reisen als MS Amera, stuurt men MS Veendam voor de eerste keer naar Antwerpen ter vervanging. Het schip is een zusterschip van MS Vasco Da Gama en zal Antwerpen drie keer bezoeken in 2020. Seabourn komt dit jaar ook opnieuw één keer langs met MS Seabourn Quest en voor Regent Seven Seas Cruises krijgen we bezoek van MS Seven Seas Navigator.

EN: The American company Holland America Line also returns to Antwerp. Their regular visitor to our city, MS Prinsendam, is now cruising for Phoenix Reisen as MS Amera. To replace her they are sending MS Veendam to Antwerp for the first time. The ship is a sister ship of MS Vasco Da Gama and will visit Antwerp three times in 2020. Seabourn will also visit once again this year with MS Seabourn Quest and for Regent Seven Seas Cruises we get a visit from MS Seven Seas Navigator.

Expeditie / Expedition

NL: Verder komen er ook nog een aantal speciale schepen naar de stad zoals het residentieschip MS The World dat eind juli enkele dagen zal aanmeren aan het Zuiderterras. Ook het expeditieschip MS National Geographic Explorer komt naar Antwerpen. Dat schip komt op dezelfde naar Antwerpen als MS Boudicca. Waar het schip exact zal aanmeren wordt nog bekeken. MS Hamburg van Plantours Kreuzfahrten zal ook opnieuw naar Antwerpen komen. En ook Ponant lijkt de Scheldestad in hun vaste vaarroutes opgenomen te hebben. Zij sturen dit jaar twee van hun nieuwe expeditiejachten voor de eerste keer naar hier. Namelijk MS Le Bellot en MS Le Jacques Cartier.

EN: There are also a number of special ships coming to the city, such as the residence ship MS The World, which will moor at the Zuiderterras for a few days at the end of July. The expedition ship MS National Geographic Explorer is also coming to Antwerp. That ship will come to Antwerp on the same day as MS Boudicca. Where the ship will dock exactly is still under review. MS Hamburg from Plantours Kreuzfahrten will also come to Antwerp again.  And also Ponant seems to have included the city in their fixed shipping routes. They will send two of their new expedition yachts here for the first time this year: MS Le Bellot and MS Le Jacques Cartier. 


NL: Helemaal op het einde van het seizoen, in december, krijgen we nog een mooie afsluiter. Na zes jaar afwezigheid komt Saga Cruises terug naar Antwerpen. Ze sturen meteen hun nieuwste en grootste schip naar hier: de 236 meter lange MS Spirit of Discovery.

EN: Right at the end of the season, in December, we get a nice ending. After six years of absence, Saga Cruises returns to Antwerp. They immediately send their newest and largest ship here: the 236 meter long MS Spirit of Discovery.


>> Klik hier voor de volledige lijst met cruiseaanlopen voor 2020: Cruiseseizoen Antwerpen 2020

>> Click here for the complete list of cruise calls for 2020: Cruise season Antwerp 2020


Nieuwe cruiseterminal / New cruise terminal

NL: De werken aan de nieuwe cruiseterminal aan Het Steen vorderen ook gestaag. Het gebouw zou in het najaar van 2020 opgeleverd worden, maar voor het volledige cruiseseizoen van 2020 zullen de schepen nog aanmeren aan de cruiseterminal aan het Zuiderterras. Ook aan het nieuwe cruiseponton wordt hard gewerkt. Als alles goed gaat, wordt het tegen juni-juli naar het Noorderterras gevaren. De verdere assemblage ervan zal rond de zomermaanden gebeuren.

Momenteel is het de bedoeling dat de schepen vanaf het cruiseseizoen van 2021 hun ligplaats aan het Zuiderterras definitief inruilen voor die aan het cruiseponton aan het Noorderterras.

EN: The work on the new cruise terminal at Het Steen is also progressing steadily. The building is scheduled to be delivered in the autumn of 2020, but for the entire cruise season of 2020, the ships will still dock at the cruise terminal on the Zuiderterras. Hard work is also being done on the new cruise pontoon. If all goes well, it will sail to the Noorderterras between June and July. Further assembly will take place around the summer months.

At the moment it is the intention that from the cruise season of 2021 the ships will definitively exchange their berths at the Zuiderterras for those at the Noorderterras cruise pontoon.

©Ontwerp Ney&Partners, Visualisatie bmd3d - CruiseTerminal_Schelde

_________

All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten