vrijdag 11 december 2015

Cruise call Pont-Aven in Antwerpen 2015 Cancelled

NL: Normaal gezien zou de cruiseferry Pont-Aven van de Franse rederij Brittany Ferries het cruiseseizoen van Antwerpen afsluiten op 25 en 26 december. Door een mogelijke staking binnen het bedrijf wordt de kerstcruise naar de Scheldestad echter afgelast.

EN: Normally the cruise ferry Pont-Aven from the French ferry company Brittany Ferries would close the cruise season in Antwerp on December 25th & 26th. But due to a possible strike within the company the Christmas cruise to the city has been cancelled.


NL: De cruiseferry Pont-Aven zou op 25 en 26 december voor het derde jaar op rij aanmeren aan de cruiseterminal in Antwerpen. Op 11 december werd echter door de rederij Brittany Ferries beslist om de Kerstcruise te annuleren door een nakende staking binnen het bedrijf. Ook de Nieuwjaarscruise naar Rouen in Frankrijk werd geannuleerd.

EN: The cruise ferry Pont-Aven would have visited Antwerp for the third year in a row on December 25th and 26th, but on December 11th Brittany Ferries decided to cancel the cruise due to a possible strike within the company. Apart from the Christmas cruise the New Years cruise to Rouen in France has also been cancelled.

Besparingen / Economy measures

NL: De kans dat de werknemers van Brittany Ferries tijdens de feestdagen het werk zullen neerleggen is redelijk groot. Er blijkt een dispuut te zijn over het langer te moeten werken voor hetzelfde loon. Omdat de werknemers dit hebben geweigerd wil Brittany Ferries hun snelle catamaranferry, HSC Normandie Express, omvlaggen van de Franse naar de Engelse vlag. Hierdoor zouden ze twintig procent kunnen besparen, maar daar zijn de werknemers niet akkoord mee.
Om de passagiers niet op het laatste moment te moeten informeren dat hun cruise niet doorgaat heeft Brittany Ferries besloten om hun twee feestcruises met de Pont-Aven te annuleren. Hierdoor verschuift voor Antwerpen ook de afsluiting van het cruiseseizoen.  

Het cruiseseizoen van Antwerpen zal nu afgesloten worden op 21 december door MS Magellan van Cruise & Maritime Voyages.

Wie de foto's, exterieur en interieur, van MS Pont-Aven van 2013 en 2014 wil bekijken kan dat hier:
Pont-Aven in Antwerpen


EN: The chances are quite high that the employees of Brittany Ferries will strike during the holidays. There seems to be a dispute about the crew having to work longer hours for the same wage. Because the employees refused this Brittany Ferries now wants to reflag their fast catamaran ferry, HSC Normandie Express, from the French to the English flag. That way the company would save twenty percent, but the employees don't want this to happen.

To make sure that Brittany Ferries should not contact their passengers about a possible cancellation at the very last moment, they decided to cancel both holiday cruises with Pont-Aven. Because of the cancellation the end of the cruise season in Antwerp also changes.

The cruise season of Antwerp will now be closed on December 21st by MS Magellan from Cruise & Maritime Voyages.

Those who want to see the photos, interior and exterior, of MS Pont-Aven from 2013 and 2014 can find them here:
Pont-Aven in Antwerp_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten