zondag 7 juni 2015

Maiden Call MS Magellan in Antwerpen 2015

NL: Het nieuwste schip van de Engelse cruiserederij Cruise & Maritime Voyages kwam op zaterdag 6 juni voor het eerst naar Antwerpen. MS Magellan is met 222 meter één van grootste cruiseschepen die dit jaar aanmeren in de Scheldestad. Later dit jaar komt het schip nog 4 keer terug naar Antwerpen.

EN: The newest ship form the English cruise line Cruise & Maritime Voyages was docked in Antwerp for the first time on Saturday June 6th. MS Magellan is with a length of 222 metres one of the largest ships to call at the city this year. Later this year the ship will visit Antwerp another 4 times.


NL: MS Magellan, het nieuwe vlaggenschip van de Engelse cruiserederij Cruise & Maritime Voyages (CMV), lag op zaterdag 6 juni voor de eerste keer in Antwerpen. Het schip heeft een lengte van 222 meter en is daarmee één van de grootste schepen die dit jaar naar de Antwerpse binnenstad komen. Magellan, die 1450 passagiers aan boord kan nemen, wordt later op het jaar nog vier keer verwacht in Antwerpen: één keer in september en drie keer tijdens de kerstperiode om de Antwerpse kerstmarkt te bezoeken.

EN: MS Magellan, the newest flagship of the English cruise line Cruise & Maritime Voyages (CMV) was docked in Antwerp on her maiden call on Saturday June 6th. The ship has a length of 222 metres and is one of the largest ships that will dock in the city centre of Antwerp this year. Magellan, which can accommodate 1450 passengers, is planned to visit the city another 4 times this year: one time in September and three times during the Christmas period for a visit to the Christmas market of Antwerp.


NL: Opvallend aan de MS Magellan is de "gevleugelde" schouw. In 1985 werd het schip als Holiday gebouwd voor de Amerikaanse cruisegigant Carnival Cruise Lines. Typisch voor de rederij is dat al hun schepen de kenmerkende blauw-wit-rode schoorsteen hebben die volgens Carnival een walvisstaart voorstelt.

Toen het schip in 2010 verkocht werd aan de zustermaatschappij Iberocruceros werd ook de schoorsteen mee overgenomen. Daar voer het schip vier jaar onder de naam Grand Holiday, tot de rederij eind 2014 aankondigde dat ze zou samen gaan met Costa Cruises. Hierdoor werd het schip te koop aangeboden waarna Cruise & Maritime Voyages het kocht.
Oorspronkelijk werd gezegd dat de vleugels van de schouw gehaald zouden worden maar later bevestigde CMV dat de schouw in de originele staat behouden zou worden omdat dat aerodynamisch toch voordelen had.

EN: A remarkable feature of MS Magellan is the "winged" funnel. In 1985 the ship was built as Holiday for the American cruise giant Carnival Cruise Lines. Typical for this cruise line is that their ships all carry their distinctive blue-white-red funnel, which Carnival claims to portrait the tail of a whale.

When the ship was sold to the sister company Iberocruceros in 2010 the funnel stayed the same. There the ship sailed as Grand Holiday until the cruise line announced at the end of 2014 that they would merge with Costa Cruises. Because of this the ship was put up for sale after which Cruise & Maritime Voyages bought it.

Originally it was said that the wings would be removed from the funnel but later CMV announced that the funnel would be kept in its original state as it would have aerodynamic advantages for the ship.


Aanlopen/Calls MS Magellan 2015
07 September 2015
15 December 2015
18 December 2015
21 December 2015

NL: Bekijk alle foto's van Magellan in Antwerpen hier.

EN: Find all photos of Magellan in Antwerp here._________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten